banner

"Deprem konusunda ülke genelinde gerçekçi ve akılcı adımlar atmak gerekiyor"
“İELEV olarak şanslıyız, zira tüm okul binalarımızın tasarımında ve imalatında İstanbul Erkek Lisesi camiasının alanında isim olmuş mezunlarının imzası ve emeği var” diye konuşan İELEV Okulları Genel Müdürü ve İnşaat Mühendisi Burak Kılanç, diğer eğitim kurumlarına da örnek olacak çalışmaları hakkında bilgi verdi. İELEV Okul Aile Birliği de depremzedeler için seferber olarak yardımları bölgeye ulaştırdı. 

ielev_mart_2023Kurum binalarınızın deprem dayanıklılığı konusunda bilgi verebilir misiniz? Bu konuda belgelendirmeleriniz tamamlandı mı? 
Burak Kılanç - İELEV Okulları Genel Müdürü:
Deprem, tıpkı pandemide olduğu gibi toplumun tamamını ilgilendiren, etkileyen ve kesin olarak bilinemeyecek bir gelecekte yeniden etkileyebilecek bir olgu. Bu nedenle, bölgesel boyutta yaşansa bile bu gibi afetlerin yarattığı hassasiyet ve kaygı üst düzeyde yaşanıyor. Ülke genelinde atılacak adımlar konusunda gerçekçi, akılcı ve basiretli olmak gerekiyor. Toplumdaki kaygının hezeyana dönüşmemesi, alelacele adımlar atılmaması, “mış gibi” yapılmaması, yaşananlardan ders çıkarılması ve geçmişte yapılmamış ödevler varsa ivedilikle tamamlanması gerekiyor. Bu, devlet/özel tüm eğitim kurumları için geçerli. Bakanlık teşkilatı için de farklı değil.

Bir yapının depreme dayanıklı olması için, depreme uygun şekilde tasarlanması, projesine uygun şekilde ve yüksek işçilik kalitesiyle imal edilmesi, kullanıma girdikten sonra da bakımının iyi yapılması gerekir. İELEV olarak şanslıyız, zira tüm okul binalarımızın tasarımında ve imalatında İstanbul Erkek Lisesi camiasının alanında isim olmuş mezunlarının imzası ve emeği var. Türkiye’de “tünellerin efendisi” olarak anılan merhum yönetim kurulu başkanlarımızdan Prof. Dr. Mahir Vardar’66’ın Çekmeköy Kampüsümüzün inşası sırasında 9 ay boyunca gününün büyük bölümünü bareti kafasında imalatların başında geçirdiği anlar camiamızın hafızasına kazınmıştır. Benzer şekilde mimarisi Cengiz Bektaş’53 tarafından projelendirilen Cağaloğlu Kampüsümüzün imalatının başında o dönemki yönetim kurulu başkanımız Ender Ciner’68 yeri geldiğinde 7/24 bizzat bulunmuştur.
İELEV Okulları olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem sonrasında attığı adımları dikkatle izliyor, destek veriyor, talepleri yerine getiriyoruz. Hatırlarsanız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Haziran 2020’de okullardan deprem dayanım ve sağlamlık raporu talep etmişti. Okul binalarımızın çoğunluğu (inşa tarihi bakımından) bu talepten muaf olsa da Yönetim Kurulumuzun inisiyatifi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı bir firmaya yaptırılan zemin etüdü ve deprem performans analizi çalışması ardından binalarımızın 2018 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik şartlarına uygunluğu belgelendi.
Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 depremleri ardından MEB tarafından başlatılan “okul binaları denetim seferberliği” çerçevesinde, okullardan güncellenmiş bir teknik şartname çerçevesinde yeniden rapor düzenlemeleri talep edildi. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar çerçevesinde, İEL mezunlarımızdan oluşan bir komitenin koordinasyonunda (Prof.Dr. Erdem Canbay’88, Yaman Görken’88, Ferhat Keten’93) teknik bir üniversitenin gözetiminde çalışmalarımıza başladık.

Deprem bölgesinden öğrencilere ev sahipliği yapıyor musunuz? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Burak Kılanç - İELEV Okulları Genel Müdürü: Deprem bölgesindeki 11 ilden ihtiyaç sahibi öğrencilerin 2022-23 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılında İELEV okullarında ücretsiz okutulması için 16 kontenjan ayrılmıştır. Burs verilmesi ve devamı ile ilgili koşulları Yönetim Kurulumuzun kararı ile kayıt altına alınmış, web sitemizde yayınlanmış, online başvuru sistemi derhal yayına alınmıştır. Burs, eğitim-öğretim, yemek, servis, kıyafet ve kitap ücretlerinin tamamını kapsamaktadır. Bursun, koşullar sağlandığı sürece, 2023-24 ve sonrasında kesintisiz sürmesi ilke olarak benimsenmiştir. Bu kapsamda üç yeni öğrencimizle buluştuğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz. 

AFET BİLİNCİ İÇİN TEMEL EĞİTİMLER VERİLİYOR
Kurumunuzda deprem özelinde, afet eğitimi konusunda yapılan çalışmaları anlatabilir misiniz?
Dr. Burcu Aybat - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu Müdürü: Biliyoruz ki afet ve acil durumlarda insanların zarar görmelerine sebep olan en önemli durum, yıkımın yanında, panik olmalarıdır. Bunun önüne geçmenin en güçlü yolu, afet ve acil durum ile ilgili eğitim almak, bilinçlenmek ve öğrendiklerini rutinde tatbik etmektir. Bu sebeple okullarımızda afet bilincini oluşturmak için temel düzeyde eğitimlere önem vermekteyiz.
Temel afet bilincini kazandıran eğitimlerimiz genel olarak afete hazırlık, zararı azaltma, müdahale ve iyileştirmeye yöneliktir. Okulumuzda, her eğitim öğretim döneminin Eylül ayında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara “Acil Durum ve Yapılması Gerekenler” üzerine 2 ders saati teorik ve uygulamalı acil durum eğitimi veriyoruz. Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili öğretmen, çalışan ve öğrencilere yönelik yaş düzeyine ve ihtiyacına uygun içeriklerin yer aldığı bilinçlendirici eğitimler planlıyoruz. Bunun dışında yıl boyunca öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen pek çok bilinçlendirme eğitimi AFAD, belediyeler, akredite olmuş STK’lar ve uzman kişiler tarafından verilmektedir. 
Tüm öğretmen ve çalışanlar, afet ve acil durumlardaki görev ve sorumluluklarının gözden geçirildiği toplantılara düzenli olarak katılırlar. Her eğitim öğretim döneminin Eylül ayında okul idaresi ve öğretmenlerden oluşan Sivil Savunma Komitesi oluşturulur ve bu komite tarafından rutin toplantılar gerçekleştirilir. Bu komitenin koordinasyonu çerçevesinde afet ve acil durumlarda müdahale görevi olan ilk yardım, yangın, arama kurtarma, psikososyal destek, emniyet ve tahliye ekipleri de periyodik olarak eğitimlerden geçmektedir. Bu ekiplerimiz için, afete hazırlık, yangın söndürme, ilkyardım, temel arama ve kurtarma, afet psikolojisi gibi eğitimler düzenlenmektedir. Yangın söndürme cihazlarını kullanmak, ilk yardım müdahaleleri yapmak, acil durum tahliye prosedürlerini takip etmek, acil durum ve afet durumunda kullanılacak cihazları deneyimlemek yine bu eğitimlerde yer almaktadır. Bunun yanında okulumuzda “Psikososyal Koruma Önleme ve Krizle Müdahale Ekibi” kurulur ve bu birim tarafından öğretmen ve çalışanlara düzenli bilgilendirmeler yapılır.
Acil durum eğitimleri sonrasında her dönem en az birer kez haberli ve habersiz olmak üzere tüm öğrenciler, öğretmenler ve çalışanların katıldıkları acil durum tatbikatları yapılmaktadır. Bu tatbikatlar, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin acil durum senaryolarına hazırlanmalarını ve afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlar. Tatbikatlar sırasında, öğretmen ve çalışanlar belirlenmiş afet senaryolarına göre hareket ederler ve tatbikat sonrasında yönetim ekibi tatbikatın etkililiğini değerlendirir ve raporlar.
Okulumuzda ayrıca AFAD gönüllüleri olan öğretmenlerimiz de bulunmaktadır. Acil durum ve afete yönelik teorik ve saha eğitimlerinden geçen öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, sağlık ve iş güvenliği personelimizin yer aldığı çalıştaylar belirli aralıklarla düzenlenmektedir. Bu çalıştaylarda, okulumuzdaki acil durum ve afet yönetim planı ve acil durum ekipmanları, tatbikat ve tahliye çalışmalarının değerlendirme sonuçları ve güncel gelişmeler dikkate alınarak güncellenmektedir.

VELİLERE UZMAN SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ
Afetlerin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlara karşı nasıl mücadele edilmeli? Öğrencilere yönelik deprem ve afetlerle ilgili rehberlik çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Nuran Ercan - İELEV Özel 125.Yıl İlkokulu / Ortaokulu Rehberlik Zümre Başkanı: Afet sonrası oluşabilecek psikolojik ve sosyal sorunlar için okulda kriz prosedürleri doğrultusunda rehberlik birimi de öğrenci, öğretmen ve veli boyutunda farklı çalışmalar yürütmelidir.
Okulumuzda ilk olarak velilerimizin evde süreci nasıl yönetebileceği ile ilgili kaygılarına destek olmak amacıyla veli bültenleri hazırladık. Bu bültenlerle velilerimizin akıllarına gelecek her türlü soruya cevap oluşturduk. Bir süre sonra da velilerimize uzman semineri planladık. Öğrencilerimizin afetten etkilenme seviyelerini tespit etmek ve gerekli desteği sağlayabilmek amacıyla velilerimize bir Google Form ile bazı sorular ilettik. Öğrencilerimize yapılacak çalışmalarımızı formda belirlediğimiz ihtiyaç durumlarını dikkate alarak planladık.
İkinci olarak öğretmenlerimize yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışma ile öğretmenlerimize, öğrencilere süreçte nasıl destek olabilecekleri ile ilgili bilgilendirmeler yaparak hazır bulunuşluklarını destekledik.
Üçüncü olarak öğrencilerimizin yaş düzeylerini dikkate alarak psiko-sosyal destek çalışmaları yürüttük. Deprem nedeniyle uzatılan tatilinin ikinci haftası online çalışmalarla rehber öğretmen-sınıf öğretmeni birlikte öğrencilerimizle buluştuk. Okul açıldıktan sonra da devam eden psiko-sosyal destek çalışmalarında amacımız, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, baş etme becerilerini geliştirmeleri, rutinlerine dönebilmeleri ve umutlarını sürdürmeleri oldu. Rehberlik birimimiz öğrenci birliği ve okul aile birliği ile koordinasyonu sağlayarak sosyal etkilerin azaltılmasını sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek için sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesini de desteklemiştir. 

ielev_mart_2023OKUL AİLE BİRLİĞİ DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU
Yaşadığımız depremle ilgili sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?
İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu / İlkokulu / Ortaokulu Okul Aile Birliği / Çekmeköy ve İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Okul Aile Birliği / Cağaloğlu: Okul Aile Birlikleri olarak üzücü depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm velilerimizin seferberliği ile bölgedeki yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde OAB çatısı alında kurulmuş olan “Sürdürülebilirlik Komisyonu”muzun öncülüğünde deprem çalışma grubu kurarak, profesyonel afet uzmanları ile yaptığımız istişareler ile bölgenin en öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettik. Birinci günden başlayarak günlük değişen ihtiyaçları tedarik ettik, sponsor lojistik firmaları ile anlaştık ve bölgeye sevk ettik. Bölgeye giden velilerimiz ile birlikte günlük değişen ihtiyaçları temin ederek en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaştırdık. Bu süreçte ilk önceliğimiz öğretmenlerimizin ve velilerimizin birinci derece yakınlarına ulaşmak oldu.  Ancak bize ulaşan herkesin yardımına koşmaya çaba gösterdik.
İhtiyaç sahiplerine ilk elden ulaşıyor olmamız, arkamızdaki gücü artırdı; gerek nakdi gerek ayni desteklerle bölgelerdeki ısınma, barınma, tuvalet, içme suyu, hijyen malzemeleri, eğitim materyalleri, oyuncak, gıda malzemeleri gibi ihtiyaçları  ilk elden teslim etmeye devam ediyoruz.
Bu süreç bizlere gösterdi ki, okul aile birlikleri, kenetlendiğinde gerçek aileler olabiliyor. Farklı uzmanlıklar ve  iletişim ağımız ile süreçleri pek çok kuruma göre çok daha profesyonel ve hızlı bir şekilde koordine edebildiğimizi gördük.  Yüzlerce velimizin katıldığı dayanışma platformumuzla velilerimize ulaşan ihtiyaçları değerlendiriyor ve elimizden geldiğince karşılamaya gayret ediyoruz. Çok büyük bir felaket yaşadık, yaralarımızı daha fazla dayanışma ve birliktelikle sarabilmek en önemli gündem maddemiz.

İELEV Özel Lisesi Okul Aile Birliği: Yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğüne anlatabilmek için kelimeler yetersiz. Hepimizin önceliği, yaraların sarılması için bireysel, kolektif olarak her alanda destek vermek. Deprem sabahı Okul Yönetimi, Okul Aile Birliği, Öğrenci Birliğiyle ortak bir girişimle deprem için yardım organizasyonu başlattık. Tüm velilerimiz, öğrencilerimiz seferber oldular. Toplanan malzemeler, ertesi gün, takip eden günlerde hızlıca deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca acil ihtiyaçların karşılanması için, Akut ve Ahbap Derneği'ne nakdi yardımda bulunduk. 
Ülkemiz maalesef deprem kuşağında. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi önemli. Yapılan çalışmaların içinde olmaları, çalışmaları başlatmaları çok anlamlı, kıymetli. Aldıkları IB eğitimiyle, yaptıkları projelerle, bu sosyal sorumluluk bilinciyle yetişiyorlar. Öğrenci Birliği, öğrenci kulüplerimiz, başlattıkları kampanyayla, hijyen kolileri hazırlayarak deprem bölgesine gönderdiler. Güncellenen yardım listeleriyle çalışmalarına devam ediyorlar.
Depremin yaralarının sarılması uzun soluklu bir süreç. Desteğe bundan sonrasında daha fazla ihtiyaç var. Velilerimizin deprem için yaptığı nakdi yardımlar, öğrencilerimizin deprem bölgesine yönelik yapacağı çalışmalarda,  deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak. Okul Aile Birliği olarak bizler de her türlü desteği her zaman olduğu gibi vereceğiz.  

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.