banner

Öğretmenlerin meslekî gelişimleri BİL Akademi eğitimleri ile destekleniyor
Emine Börühan - BİL Eğitim Kurumları Anaokulu-İlkokul Eğitim Koordinatörü

emine_boruhan_foto“Dünyada eğitim alanında gerçekleşen reformlar, öğretmenlerin sürekli değişen sosyal ve ekonomik hayatın gerisinde kalmamaları için kendilerini yenilemeleri gerektiğine işaret etmektedir. BİL Eğitim Kurumları olarak yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi güçlü iş birliği ile hizmet içi eğitimlerimiz online ve yüz yüze devam etmektedir.”

Günümüzde öğretmenlik mesleğini niteleyen unsurlar nelerdir?
Toplumun en önemli sistemlerinden biri olan “eğitim”in temel amacı nitelikli insan gücü yetiştirebilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmenin en önemli adımlarından biri de merkezinde yer alan “öğretmenlere” günümüz penceresinden bakabilmektir. Yaşadığımız yeni dünya ve getirdiği farklı bakış açıları, eğitim sisteminin öznelerinden biri olan öğretmenlerden yeni becerilerle donanmış olmasını istemektedir.
Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıp yaratıcılığını keşfetmelerini sağlaması için öğretmenin öncelikle iyi bir öğrenen olmasını gerekmektedir. Sürekli öğrenen öğretmenin, öğretme pratiklerini güçlendirmesi, yenilikleri yakından takip etmesi ve öğrendiklerini öğrencileri ile etkili bir biçimde paylaşması beklenmektedir. Öğretmenin tasarım becerisine sahip olması, dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlayabilmesi için önemlidir. Öğretmenin teknolojinin öğrenmede etkin kullanımı konusunda rol model olması, öğrencilerine liderlik etmesi günümüzde çok değerlidir. Öğretmenlerin, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bir öğretim ortamı sunmaları, hangi konunun nasıl daha iyi anlatılması gerektiğini bilmeleri, öğrencilerin öğrenmelerini yönetmeleri, danışmanlık yapmaları ve akran öğrenmesine fırsat vermeleri gerekmektedir.

ÖĞRETMEN SEÇİM KRİTERLERİ
Eğitim kurumları öğretmen seçimlerinde hangi kriterlere dikkat etmeliler?
Eğitim kurumlarının öğretmenlerden beklentileri değişkenlik gösterse de öncelikli olarak öğretmenlerden; içinde yaşadığı toplum, çevre ve dünyayı tanımasını, insan psikolojisi konusunda uzman olmasını, toplumun isteklerini bilmesini, yeniliklere, değişmeye, teknolojik ilerlemelere, farklı kültürlere duyarlı olmasını istenmektedir. Öğretmen seçim kriterlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. Öğretmen;
* Sabırlı davranır, olaylar karşısında dayanıklıdır ve duygularını kontrol altında tutar.
* Farklı inanç, görüşlere saygılı ve uzlaştırıcıdır.
* Kılık kıyafetine, temizlik ve düzene özen gösterir.
* Kendini geliştirmeye ve eleştirmeye açıktır.
* Kişisel sorunlarıyla sınıfı ve okulu meşgul etmez.
* Öğrencileri güdüleyici özelliklere sahiptir.
* Başarıya odaklanmıştır, öğrenciden yüksek başarı beklentisi için destekleyicidir.
* Düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için modeldir.
* Öğrencilere karşı güler yüzlü, hoşgörülü ve sevecendir.
* Öğrencilere karşı güvenilir, dürüst, objektif, sırdaş ve dosttur.
* Sınıfta yapıcı ve eğitsel bir disiplin oluşturur.
* Liderlik özelliklerine sahiptir.
* Öğrencileri, velileri, çevresini olumlu etkilemede başarılıdır.
* Cesaretlendirici ve destekleyicidir.
* Sevecen, anlayışlı ve esprilidir.
* Sorunlardan yakınmak yerine çözüm bulmak için çaba harcar.

bil_akademiEğitim kurumlarının öğretmenlere verdiği değeri belirleyen unsurlar nelerdir?
Bir eğitim kurumunun öğretim sisteminin öznesi olan “öğretmen”e karşı sergilediği davranışlar öğretmene verdiği değer ile eş değerdir. Bu davranışları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.
* Okul yöneticilerinin öğretmenlere karşı adil davranması,
* Öğretmenlerin gelişimlerinin izlenmesi ve başarılarının görülüp takdir edilmesi,
* Yapıcı eleştirilerde bulunularak öğretmenlerin gelişimine katkı sağlanması,
* Öğretmenlerin okul dışında birbirleri ile etkileşime geçebilecekleri sosyal etkinlikler düzenlenerek ve etkileşim paylaşımına fırsat oluşturulması,
* Eğitimin akışını bozan durumlarda onlarla iletişime geçip problemin çözülmesinde destek sağlanması,
* Öğretmenleri okul yönetimine dâhil edip okulun geleceği hakkında konuşulup kendilerini değerli hissettirmelerini sağlanması,
* Öğretmenlerin her türlü fikirlerine saygı duyup duyarlı olunması,
* Öğretmenlerin başarısını ekip ruhu ile kutlanması,
* Teşekkür etmeyi unutmayarak verilen değeri somut olarak gösterilmesi.

Geleneksel eğitim ve çağdaş eğitimde ortak noktalar, farklılaşan unsurlar nelerdir? Bu çerçevede öğretmenler nasıl bir rol oynamaktadır?
Geleneksel disiplin anlayışı, demokratik yaşamın gerekleri ile bağdaşmayan bir yapıdadır. Geleneksel eğitimde, öğretmen sınıf ortamında katı kurallar koyarak düzeni sağlamaya çalışırken, bir yandan da sorunlu davranışlar gösteren öğrencilerle uğraşmak durumundadır. Öğretmenin bu durumdaki tutumu suçlama, azarlama ya da cezalandırma şeklindedir. Bu durum eğitimde, öğrencinin yabancılaşmasına neden olmaktadır. Öğrenci okuldan yabancılaştıkça sorun haline gelecektir. Tümüyle öğretmenlerin katı tutumlarıyla disipline edilmeye çalışılan öğrenci, okulun hiçbir sorununu paylaşmak istemeyecek ve yabancılaşacaktır. Bu şekilde yetişen bir bireyden hoşgörü, kendi ile barışıklık, yaratıcılık, işlevsellik gibi özellikleri taşıması beklenmemelidir.
Çağdaş eğitim yaklaşımında ise, öğrenci, eğitim ve öğretimin merkezindedir. Bu yaklaşımda öğrencinin bedensel, duyuşsal, bilişsel gelişim özellikleri göz önüne alınmaktadır. Öğrenci etken, öğretmen ise edilgen konumdadır. Öğretmen konu, yöntem, araç-gereç gibi öğrenme ve öğretme sürecinin öğelerini öğrenciyi dikkate alarak seçmektedir. Eğitim öğretim sürecinde yaşanan bu değişme ve gelişmelere eş zamanlı olarak okulda egemen olan disiplin anlayışında da değişme ve gelişmeler görülmeye başlanmıştır.
Geleneksel eğitim anlayışında disiplinden anlaşılan; ceza, ilgiden anlaşılan şımartmayken; çağdaş eğitim anlayışında disiplin; sorumluluk kazandırma, ilgi ise takdir etme, destek verme, rehber olma anlamındadır. Çağdaş eğitim anlayışında disiplin ile ilgi arasında bir uçurum değil, bir bütünlük vardır. Öğrenci, belli davranışlarına hâkim olmayı, ceza ile değil sevgi, ilgi ve hoşgörü ile disiplinli bir şekilde öğrenir. Ceza, bir davranışı öğretmeye ya da olumsuz bir davranışı terke değil, sadece bir süreliğine bastırmaya yarar.
Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanmalıdır. Çağdaş disiplin anlayışı olarak da adlandırılan bu yeni disiplin anlayışının asıl amacı, küçük yaşlardan başlayarak öğrencilerde öz denetim mekanizmasını geliştirmektir. Bu şekilde öğrenciler, demokratik yaşama bilincini, yaratıcılığı, sorumluluğu, faydacılığı, hoşgörüyü, bireysel özellik olarak kazanacak ve hayat boyu bu özelliklere uygun davranımlar geliştirecektir. Böylelikle öğrenciler; sorumluluklarının bilincinde, kendi kararlarını kendi alabilen birey olarak yetişecektir. Ailede başlayan ve okulda devam eden bu şekildeki bir eğitim, toplumun gelişmesi ve yenilenmesi için bir çıkıştır. Çağdaş toplumlar, çağdaş eğitim anlayışları ile demokratik, laik ve özerk bir yapıya kavuşacak, ilerleme ve gelişme bir hayal olmak yerine gelecek olacaktır.

DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLEN ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ VAR
BİL Eğitim Kurumları olarak öğretmenlerinizin meslekî gelişimlerini nasıl destekliyorsunuz?
Dünyada eğitim alanında gerçekleşen reformlar, öğretmenlerin sürekli değişen sosyal ve ekonomik hayatın gerisinde kalmamaları için kendilerini yenilemeleri gerektiğine işaret etmektedir. BİL Eğitim Kurumları olarak yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi güçlü iş birliği ile hizmetiçi eğitimlerimiz online ve yüz yüze devam etmektedir. Eğitimlerimiz, öğretmenlerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre planlanmaktadır. Aynı zamanda BİL Akademi kapsamında sertifikalı eğitimlerde düzenlenmektedir.
Günümüzde eğitim sistemlerinde, öğrenen merkezli eğitim, öğrenmede bireysel farklılıklar ve kültürel çeşitlilik, disiplinler arası beceriler, teknoloji destekli zengin öğrenme ortamları, değerlendirme okuryazarlığı, kişisel gelişim ve işbirlikli mesleki gelişim kültürü gibi öğretmeni ilgilendiren birçok öğe ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin de dünyada eğitim alanında gerçekleşen değişime ayak uydurabilen öğretmenlere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı da öğretmene ilk sağlayan içinde bulunduğu kurumdur. Kurumlar, “Her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmenin niteliğini aşamaz." felsefesinden yola çıkarak oluşturulmuş ve çağın ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerle öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerini destekleyerek ve eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla yola koyulmalıdır.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.