banner

Girne Koleji yeni dönemi 4 ana başlıkta kurguladı
Dilek Cambazoğlu CEO – Girne Koleji

dilek_cambazogluü  Dijital Eğitim Araçları
ü  Proje Tabanlı Öğrenme
ü  Öğrenci Katılımını Artırmak
ü  Öğrenci Destek Hizmetleri

“21. Yüzyılın küreselleşen dünyasında eğitim, tüm olanaklarıyla belki de hiç olmadığı kadar yaygın, güçlü ve nitelikli bir konuma erişmiştir. Eğitimin çağın koşullarına uygun ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek nitelik ve niceliklerde realize edilmesinde “açıklık”, “yaygınlık”, “etkinlik”, “ekonomiklik”, “rasyonellik” ve “bütünsellik” gibi özelliklerin dikkate alınması ve toplum genelinde sağlanması gerekmektedir.”

Yeni eğitim – öğretim yılı başlarken hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz?
2022-2023 eğitim öğretim yılında yaptığımız akademik çalışmalarımızı değerlendirdikten sonra yeni eğitim yılında devam edeceklerimizin üzerinde ne gibi değişiklikler ve farklılıklar yapabileceğimizi kurguladık. Sonlandırdığımız çalışmalarımızın ise yerine yeni başlatmak istediğimiz akademik uygulamalarımızı kurguladık. Biz kurum olarak bir sonraki yıla hazırlanırken içinde bulunduğumuz yılın geliştirilmesi gereken yanları üzerine bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlık yapıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının akademik uygulamalarını hayata geçirirken önceliklendirdiğimiz başlıklar:
Dijital Eğitim Araçları: Yaşadığımız çağda teknoloji hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Eğitim süreçlerimize de teknolojiyi daha fazla entegre etmeyi planlıyoruz. Öğretmenlerimize dijital eğitim araçları ve kaynaklar konusunda eğitimler vererek, öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sınıflarımızdaki eğitim teknolojilerini güncelleyerek öğrencilerimize daha iyi bir eğitim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu, öğretmenlerin daha etkili bir şekilde ders verebilmelerine yardımcı olacaktır.
Proje Tabanlı Öğrenme: 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilerimize edindirmek Girne Koleji olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için proje tabanlı öğrenme yaklaşımını daha fazla benimsemekteyiz. Bu yaklaşım ile öğrencilerin konuları derinlemesine öğrenmelerine yardımcı olmaktayız.
Öğrenci Katılımını Artırmak: Öğrencilerin etkileşimini artırmak için, eğitim alanı olarak sadece sınıf içini değil aynı zamanda dış alanları da devreye sokarak etkileşimli öğretim yöntemlerini aktif olarak kullanacağız. Aynı zamanda okul içi kulüp ve organizasyonlara daha fazla fırsat sunarak öğrenci katılımını teşvik edeceğiz.
Öğrenci Destek Hizmetleri: Öğrencilerin akademik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenci destek hizmetlerini genişleteceğiz. Rehberlik danışmanları ve öğrenci mentorları gibi kaynakları kullanarak öğrencilerimizin başarılarını desteklemeye odaklanacağız.

İLGİ VE YETENEK ATÖLYELE
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için uygulayacağınız programlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Girne Kolejlerinde eğitim, öğretim faaliyetimizin ayrılmaz bir parçası olan ve öğrencilerimiz için teknoloji, yazılım, sosyal, kültürel, zihinsel, sanatsal, sportif birçok alana yer vererek hem gelişimsel hem de keyifli ve verimli süreçlerin gerçekleşmesini hedefleyerek okullarımızda açtığımız “İlgi ve Yetenek Atölyeleri”nde belli planları ve program hedefleri olan ders programları dışında, öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine göre seçtikleri bir alanda, alanında uzman ve yetkin öğretmen rehberliğinde yapılan çalışmalarda özel programlar uyguluyoruz.  
Okullarımızda bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, öğrencilerimizin bireysel gelişimi için önemli olan kulüpler bulunur ve bu kulüpler katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenir. Basketbol, Voleybol, El sanatları, Piyano, Gitar, Satranç, akıl oyunları, MUN, Ekolojik Okuryazarlık, Finansal Okuryazarlık, jimnastik ve Yazılım-Kodlama gibi alanlarda açtığımız ilgi ve yetenek atölyelerimizde öğrencilerimize “21. Yüzyıl Becerilerini” kazandırmayı hedefleyerek programlarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Okul içinde, dışında topluma hizmet anlayışı içerisinde çeşitli sosyal sorumluluk programları yürütülür ve sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri, özel günler ve haftalar, ulusal ve uluslararası gezi programlarımızla da sosyal ve kültürel gelişimlerini destekliyoruz.

girne_koleji_eylul_2023ÖĞRETMENLERE 3 FARKLI HİZMETİÇİ EĞİTİM
Öğretmenleriniz yeni döneme nasıl hazırlandı? Ne tür hizmetiçi eğitimler gerçekleştirildi?

Öğretmenlerimizi yeni döneme hazırlarken okulların kapanış döneminde yaptığımız kampüs ziyaretlerimizde onlardan aldığımız geri dönütleri ve okul yöneticilerimiz ile yaptığımız toplantıları göz önünde bulundurarak hizmet içi eğitim gündemlerimizi oluşturduk ve en faydalı olacak şekilde planladık. Biz kurum olarak hizmet içi eğitimlerimizi üç farklı bölüme ayırdık. Bunlardan biri öğretmenlerimizin motivasyonlarını arttırıcı, hem kişisel hem mesleki olarak gelişimlerini sağlayacak ülkemizde eğitim ve psikoloji alanlarında ün yapmış saygın eğitimcilerle düzenlediğimiz seminerler oldu. Eğitimcilere karar verirken öğretmenlerimizin sosyal medyadan sıklıkla takip ettikleri ve toplantılarda talep ettikleri isimleri göz önünde bulundurarak seçim yaptık.
Eğitimlerin ikinci bölümünde yeni eğitim öğretim yılında seçtiğimiz ders materyallerimizin eğitimleri oldu. Tüm öğretmenlerimize kendi derslerinde kullanacak dijital ve basılı materyallerin tanıtımları yapıldıktan sonra kullanım şekilleri anlatıldı. Atölye çalışmaları şeklinde uygulamalar ve örnekler çalışmalar ile desteklendi.
Üçüncü bölümde ise eğitim koordinatörlerimizin düzenlediği eğitimler ve zümre çalıştayları oldu. Bu çalıştaylarda 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak projeler, takip edilecek yarışmalar ve turnuvalar üzerine paylaşımlarda bulunuldu. Zümreler arası görev dağılımları yapıldı ve hazırlık aşamaları kurgulandı. Sene içinde takip edilecek eğitim programları detaylıca anlatıldı ve içerik planlamaları aktarıldı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sınav hazırlıkları için nasıl bir strateji planlıyorsunuz?
Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Ülkemiz bir sınav ülkesidir. Yani Liselere ve üniversitelere sınavla öğrenci seçip yerleştiren bir sistemimiz var. Gelişmiş ülkelerde bu seçme ve yerleştirme işlemi öğrencilerin eğitim öğretim hayatı boyunca gözlemlenen ve değerlendirilen yetenek, beceri ve ilgileri ile belirlenmektedir.
OECD 2035 perspektifine baktığımızda eğitim sisteminin beceri temelli bir vizyona oturtulduğunu görebiliriz. Zaten son 3-4 yıldır sınav sisteminde sıkça adı geçen yeni nesil sorular da aslında bu beceri temelli sorular denilebilir. Eski sınav soruları BLOOM taksonomisine göre sadece “Bilgi” seviyesinde sorulardan oluşurken, artık sorular “Bilgi” ile beraber taksonomide 2. 3. ve 4. Seviyelerde yer alan “Kavrama” , “Uygulama” ve “Analiz” seviyesinde sorular çoğunluktadır.
Bu tarz sorular arttıkça ülkemizin PISA sonuçlarının da yukarı doğru eğilim gösterdiğini de gözden kaçırmamak gerekir. Hatırlatmak gerekirse PISA okuma becerileri, Fen ve Matematik becerilerini ölçmektedir. Dikkat edin, bilgisini değil becerilerini ölçmektedir.
İşte biz Girne Koleji olarak Sınavlara hazırlık süreçlerimizi uzun vadede bu perspektiften bakarak planlıyoruz. Ancak başta da belirttiğim gibi biz hala sınav ülkesiyiz. Bu sebepten öğrencilerimizin sınavlarda istedikleri okullara ve hatta bölümlere yerleşebilmesi için, kazanım odaklı sınav analizlerini “Yapay Zeka Destekli Ölçme Değerlendirme Sistemimizi” de kullanarak yapıyoruz. Böylece öğrencilerimizin eksik kaldığı kazanımları bireysel veya grup etütleri, ek ödevlendirme, ek kaynak kullandırımı (basılı veya online) gibi yöntemlerle tamamlamaya çalışmaktayız.
Bizim için sınav sınıfları sadece 8. ve 12. Sınıf değil, 7. ve 11. Sınıflar da sınav sınıflarıdır. Bu sebepten bu 4 sınıf seviyesinde yoğun bir sınav takvimimiz mevcuttur. Hafta sonu kurslarımızı da düşünürsek, öğrencilerimizi Girne Kolejinin Eğitim vizyonu olan Global kimlik, etkili iletişim, bütünsel tasarım ve yaratıcı bakış açısı ile yetiştirirken, dışarıdan herhangi ek bir destek almadan ulusal sınavlara da hazırlamaktayız.

Servis-yemek vb lojistik konularda nasıl bir hizmet sunulacak?
Girne Kolejlerinde öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin planlanması yanında diğer tüm süreçlerimiz de aynı özenle öğrencilerimizin sağlıklı gelişimi dikkate alınarak yürütülmektedir.
Hem yemek hem de servis ve diğer konularında yönergelerimiz doğrultusunda okul yöneticilerimiz tarafından yürütülmektedir. Girne Kolejinde öğrencilerimize hem hijyenik hem de sağlıklı yiyecekler vermeyi amaçlıyoruz, öğrencilerimizin gelişiminin desteklenmesi amacı ile aylık olarak gıda mühendislerimiz ve diyetisyenlerimizin kontrolünde hazırlanan yemek listelerimiz ile öğrencilerimize sağlıklı beslenme ortamı sağlanmaktadır.
Öğrenci servis araçlarımız, okul servis hizmet yönetmeliğinde belirtilen tüm standart ve donanımlara sahiptir. Okul servislerimizde öğrencilerimizin güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için mesleki eğitimlerden geçmiş, gerekli belge ve sertifikalara sahip tecrübeli sürücülerden oluşmaktadır. Yine servis konusundan da tüm kontrolleri yapılmış ve servis içerisinde tecrübeli servis şoförleriyle beraber öğrencilerimizle ilgilenen bir görevli bulunmaktadır. Yazılı prosedürler ile denetlenen ve takip edilen tüm bu süreçlerde temel hedefimiz sağlıklı gelişim ortamı sağlayarak en üst düzeyde eğitim ortamını öğrencilerimiz için hazırlamaktır.

Özel öğretim kurumlarını nasıl eğitim – öğretim dönemi bekliyor? Bu dönemde sektörde öne çıkan konular neler olacak? Beklentileriniz ve öngörüleriniz neler?
Hepimizin bildiği gibi dünya hızlı bir değişme ve yenilenme döneminden geçiyor ve yeni eğitim-öğretim döneminde okulun tek bilgi kaynağı olmaktan çıktığı bir dönem bizi bekliyor. Eğitim sektörü bir toplumu neredeyse tümüyle kuşatan ve gelecek nesillerin yetişmesini sağlayan çok kapsamlı ve o denli de kritik değeri olan bir sektördür. 21. Yüzyılın küreselleşen dünyasında eğitim, tüm olanaklarıyla belki de hiç olmadığı kadar yaygın, güçlü ve nitelikli bir konuma erişmiştir. Eğitimin çağın koşullarına uygun ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek nitelik ve niceliklerde realize edilmesinde “açıklık”, “yaygınlık”, “etkinlik”, “ekonomiklik”, “rasyonellik” ve “bütünsellik” gibi özelliklerin dikkate alınması ve toplum genelinde sağlanması gerekmektedir.
Birer toplum merkezi olarak gördüğümüz okullarda akademik becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerin de geliştirilmesi önemlidir. Hayata hazırlayan değil hayatın yaşandığı okullar sektörde öne çıkacaktır. Konunun bir diğer yanı hiç kuşkusuz eğitici ve öğretici aktörlerin durumu ve yetkinliğidir. Dijital çağda tüm öğretmenlerin ve eğiticilerin sahip olması gereken yirmi birinci yüzyıl becerilerini ve yeterliliklerini gözden geçirmek, çevrimiçi öğrenmenin gücünden yararlanmak ve ileriye gitmek için öğretim programının içine teknolojiyi nasıl bütünleştireceğimizi planlamak artık bir gereklilik olarak görülmelidir. Bu hızlı gelişime kalite ve eğitime yeterli yatırımı yapanlar ayak uydurabiliyor.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA 6 DOKUNUŞ
Yeni dönemde teknolojiye yönelik hangi dönüşümler hayata geçirilecek?

Girne Koleji olarak tüm derslere eşit samimiyetle yaklaşıyor matematikten görsel sanatlara aynı şekilde eğiliyoruz. Bu yapacaklarımız, teknolojinin eğitimimizdeki potansiyelini daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir.
1. Dijital Ders Materyalleri: Girne Koleji olarak öğrencilere daha interaktif ve çevrimiçi ders materyalleri sunarak öğrenme deneyimini geliştirmeyi hedefliyoruz. E-kitaplar, öğrenme yönetim sistemleri ve dijital ders içerikleri kullanabilirsiniz.
2. Sanal Sınıflar ve Uzaktan Eğitim: Özellikle pandemi döneminde önem kazanan uzaktan eğitim teknolojilerini sevdirmeyi amaçlıyoruz. Sanal sınıf platformları, canlı video dersleri ve kayıtlı dersleri içeren bir çevrimiçi eğitim altyapılarımızla öne çıkıyoruz.
3. Eğitim Analitiği: Veri analitiği ve yapay zeka kullanarak öğrenci performansını izlemek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunmak için eğitim analitiği araçları kullanıyoruz.
4. Sanal ve Artırılmış Gerçeklik: Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla öğrencilere interaktif deneyimler sunabilirsiniz. Örneğin, tarih derslerinde tarihi mekanları sanal olarak ziyaret etmelerini gerçekleştiriyoruz.
5. Kodlama ve Dijital Beceriler: Öğrencilere kodlama, programlama ve dijital beceriler kazandırmak için özel eğitim programları hazırlıyor ve online kaynaklar sunuyoruz.
6. Öğrenci Değerlendirme ve Geri Bildirim: Teknolojiyi kullanarak öğrenci performansını değerlendiriyor ve geri bildirim alıyoruz. Otomatik sınavlar, özelleştirilmiş geri bildirim raporları gibi araçlar kullanıyoruz.


YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.