banner

Mektebim Koleji topluma fayda sağlayacak projelere imza atıyor
Mektebim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Serpil Yılmaz, öğrencilerinin yalnızca akademik değil, sosyal açıdan da başarılı ve mutlu bireyler olması için sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurguluyor.

mektebim koşuÖğrencilerinin yalnızca akademik değil, sosyal açıdan da başarılı ve mutlu bireyler olması için sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Mektebim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Serpil Yılmaz, “İnsanlara faydalı olabileceğimiz tüm alanlara ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Öğrencilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak projeler belirliyor ve gönüllülük esasıyla katılım sağlıyoruz” diyor.
Sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili politika ve vizyonunuz nedir?

serpil yılmazToplumsal bilinç bireysel bilinçten farklı, onun üzerinde ve onu etkileyen ve insanların bir arada yaşadıkları toplumda meydana gelen bilinç anlamındadır. Bugün ise artık tüm dünyada bireyselleşmenin, bireysel düşünmenin yaygınlaştığını görüyoruz. Toplumsal düşünmeyi ortadan kaldırdığınızda duyarsızlaşmanın, toplumsal konuların göz ardı edildiğini görürsünüz. Tek başına harcanılan çaba sadece zaman ve emek kaybıdır. Dileğimiz, öğrencilerinizin toplumsal bilinç kavramını, her konuda, insanlık, tabiat, özgürlük, barış, paylaşım vb. anlayabilmesi ve birliktelik içerisinde uygulayabilmesidir. Ancak bu şekilde toplumlar, yaşayacakları şartları kendi istedikleri gibi şekillendirebilirler. Ana sınıfından 12. sınıfa kadar olan süreci kapsayan ve sağlam adımlarla ilerlediğimiz bu yolda, bütünlük taşıyan ve bireysel farklılıkları gözeten eğitimiyle yüksek akademik standartlara sahip, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen, yeniliklere açık, millî ve manevi değerlere sahip, çevresiyle güzel iletişim kurabilen, dürüst, hoşgörülü bireyler yetiştiriyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin yalnızca akademik değil, sosyal açıdan da başarılı ve mutlu bireyler olması için sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Mektebim Koleji olarak öğrencilerimizi çağdaş eğitim felsefemiz doğrultusunda bilgi ve deneyimle donatırken sosyal anlamda da sorumlu, farkındalık sahibi ve mutlu bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle öğrencilerimizi hayata karşı bilinçlendirirken bir yandan da yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Mektebim Ailesi olarak, sosyal sorumluluk projelerimizi çocuk ve öğrenci odaklı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir bireyin çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hakkından yoksun kalmaması için projeler gerçekleştiriyoruz. Her yıl öğrenci konseyleri başkan ve sosyal sorumluluk kulübü başkanları, Türkiye’nin toplumsal sıkıntı ve önceliklerini dikkate alarak farklı fikirlerle toplanarak temsil ettikleri tüm öğrenci arkadaşlarının da fikirlerini alarak onların da özveri ile çalışabilecekleri projeleri belirler ve yıl boyunca bu doğrultuda çalışırlar.

 “KAHRAMANIM OLUR MUSUN?” YÜZLERCE ÇOCUĞU KAHRAMANLARIYLA BULUŞTURDU

Gerçekleştirdiğiniz sosyal sorumluluk projelerinden bahsedebilir misiniz? Projelerle bugüne kadar hangi sonuçlara ulaştınız?

Kendini gerçekleştiren bireyler ve duyarlı nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Mektebim Koleji, ‘İyiliğe Koş’ projesiyle Koruncuk Vakfı’na destek vermektedir. Vakfın Bolluca’da bulunan Çocuk Köyü’ne destek olmak amacıyla yıl boyu yapılan etkinliklere katkı sağlanmaktadır.

Kitap okuma oranlarının hayli düşük olduğu ülkemizde özellikle kitap okuma alışkanlığının arttırılmasına yönelik yürüttüğümüz projenin ilk ayağı, “Ailemle okuYORUM” devam etmektedir. Öğrencilerimiz aileleriyle birlikte her hafta evde kitap okuma saati düzenleyerek projeye katılmaktadır. Projeye olan katılımın arttırılmasına yönelik ikinci adım olarak “Ünlülerle okuYORUM” kısmı başlatılmış ve Özcan Deniz, Yonca Cevher, Zahide Yetiş, Cemal Hünal, Bekir Aksoy, Oğuz Berkay gibi pek çok isim projeye destek vermiştir.

Lise ve ortaokul öğrencilerimizle yürüttüğümüz “Gözlerim Sende” projesi, görme engelli çocuklarımız için kendi öğrencilerimizin sesli kitaplar hazırladığı ve bir araya geldikleri bir projedir.

Öğrenci Konseyleri tarafından yürütülen “KAHRAMANIM OLUR MUSUN?” sosyal sorumluluk projesi başarıyla sonuçlanan projeler arasındadır. Oyuncağın çocukların hayatında ne kadar önemli bir yeri olduğundan hareketle,  öğrencilerimizin evlerinden ya da çevrelerinden bulup getirdikleri ya da yeni satın alınmış oyuncakları yaşıtlarına ulaştırmalarıyla tamamlanmıştır. Van Erciş, Yalova Merkez ve köylerinde toplamda 30 farklı okulda yüzlerce çocuğu kahramanlarıyla buluşturan projemiz yeni eğitim öğretim yılında devam edecek. Ayrıca Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye Spastik çocuklar Vakfı ve Koruncuk ile yeni eğitim öğretim yılında önemli projelere imza atacağız.

Mektebim Koleji’nde sosyal sorumluluk projelerine nasıl karar veriliyor?

Toplumun ihtiyaçları ve çocukların talepleri göz önüne alınarak;

1 ) Fikir - Toplumu ortak bir çatı etrafında toparlayabilecek, herkesi kucaklayabilecek, evrensel bir dili olan projeler üretmeye çalışıyoruz.

2) Projenin Oluşturulması & Strateji - Fikrin uygulanma yöntemlerinin belirlenmesi, doğru partnerlerin seçilmesi

3) Planlama - Projenin her adımının oluşturulması(Proje hedeflerinin belirlenmesi, hedef kitlenin seçimi, destekçiler, kurumun katkıları, beklenen sonuç, projenin duyurulması, takvimlendirme)

4) Uygulama - Sahaya çıkma

5) Ölçme - Sürdürülebilirlik için çok önemli bir adımdır.

ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM, SAĞLIK VE ÇEVRE

Daha çok hangi alanlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorsunuz?

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Toplumun çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında öncelikli olarak belirlediğimiz sosyal sorumluluk konuları eğitim, sağlık ve çevredir. İnsanlara faydalı olabileceğimiz tüm alanlara ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Öğrencilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak projeler belirliyor ve gönüllülük esasıyla katılım sağlıyoruz.

Öğrencilerinizi sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmek ve farkındalık yaratmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

İlkokulda okul başkanları, ortaokul ve lisede ise öğrenci meclis ve konseylerimiz bu çalışmalarda aktif rol alıyor. Projenin duyurulması kısmında öğretmenlerle entegre bir biçimde çalışıyorlar. Birlikte çalıştığımız STK’lara ziyaret, STK görevlisinin öğretmen ve öğrencilere tanıtım konuşması, videoların izlenmesi, koçluk saatlerinde ve aile mektuplarında projeye yer verilmesi gibi etkinliklerle farkındalık yaratıyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz projelerde öğrenciler nasıl yer alıyor? Bu projelerin içinde yer alan öğrenciler ne gibi kazanımlar elde ediyor?

Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin; yaşadıkları topluma ve paylaştıkları dünyaya sorumluluklarını bir takım çalışması içerisinde kişisel gayretleri ile gerçekleştirmelerini,  kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan projelerdir. Sosyal sorumluluk öğrencilere toplumsal sorunların çözülmesinde daha iyi yaşam koşullarının sağlanması ve geleceğe umutla bakabilecek toplum bireylerinin yetiştirilmesine katkıda bulunur. Mektebim öğrencileri ise tüm bunlara sahip olur.

Mektebim Koleji olarak eğitimi bütün değişkenleriyle değerlendirerek öğrencileri biyopsikososyal düzlemde yönlendiriyoruz. Öğrencilerin biyolojik varlıklarının yanı sıra eğitimde geliştirdiğimiz sosyal ve psikolojik yönünü belki de en çok sosyal sorumlulukla destekliyoruz. Bunun nedeni Mektebim Koleji olarak gerek öğrenci konseyleriyle gerekse de bünyemizde bulunan bütün birimlerle sosyal sorumluluk projelerini odak noktasında tutmamız ve dirsek temasıyla bunları hayat geçirmemizdir. Herkesin içinde her zaman bir yardım etme duygusu mevcuttur. Bunu açığa çıkartıp görev verdiğinizde özveri ile her türlü görevi içtenlikle yerine getirirler. Ayrıca üniversite eğitimlerini yurt dışında düşünen öğrencilerimiz içinde bu tür projelerde görev almaları onların o üniversitelere kabul edilmelerinde önemli bir artıları olmaktadır. Tüm sosyal ya da eğitim projelerimizi öğrenci konseyleri aracılığı ile öğrencilerimizi de işin içine katarak planlıyoruz. Tüm süreçleri onlar yönetiyorlar. Sosyal yardımlaşma ile ilgili projelerde empati kurma, yardımlaşma ve organizasyon becerisi kazanırken; kendilerine yönelik mesleki ve kişisel gelişim projeleri ile de kendilerinde farkındalık yaratıp yaşıtları karşısında özgüvenleri yüksek oluyor ve ülkemiz için de artı değer yaratmış oluyorlar.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için yeni proje hazırlıklarınız var mı?

2015—2016 eğitim öğretim yılı ile ilgili de şimdiden pek çok planımız var. Ailemle okuYORUM ve Ünlülerle okuYORUM’a biraz daha farklı ve geniş çaplı bir formatta devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl yapılan tüm projeler ve işbirliği içinde bulunduğumuz STK’larla çalışmalarımız sürecek. Öte yandan engelli çocuklar, sokak hayvanları, dünyada açlık çeken ülkeler ve insanlar, kimsesizler ve yaşlılar, ihtiyaç sahibi köy okulları, çocuk işçiler, savaşlar nedeniyle ülkesiz kalan mülteciler gibi farklı konularda sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi planlıyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ EĞİTİMİMİZİN BİR PARÇASI

Sosyal sorumluluk projelerinin okulunuz için önemi ve okulunuza etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlar olarak tüm Mektebim ailesini kapsayan projeler yapıyoruz. Dolayısıyla projelerimizde elde etmek tüm sonuçları her bir kadememizde, çalışanımızda elde ediyoruz. Kısacası yalnızca öğrenci bazlı ilerlemiyor toplumsal farkındalığın her yaş grubu için gerekli olduğuna inanıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda ilerletiyoruz. Kendini gerçekleştirmiş, akademik ve sosyal açıdan mutlu ve başarılı bireyler olarak aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamayı hedefleyen bir okul olarak sosyal sorumluluk projeleri eğitimimizin bir parçası. Bu sebeple bünyemizde sosyal sorumluluk projeleriyle ciddi şekilde ilgilenen öğrenci konseylerimiz bulunuyor. Bunların yanı sıra bütün branşlar kendi alanlarıyla ilgili tespit ettiği eksiklerle ilgili sorumluluk bilincinde hareket ederek fayda sağlama amacını gütmesinin nedeni de bu tabii. Proje işbirlikçilerimizin bizlere belirttiği bir nokta var aslında dile getirilmesi gereken. Şimdiye kadar yardımseverlik koşularına en fazla katılım sağlayan kurum Mektebim Koleji ailesi. Çünkü yalnızca bedenen değil orada değildik, tüm kademeler ve çalışanlarımızın ortak bir çalışması söz konusu. Aylar süren çalışmalarla en fazla katılım sağlayan kurum olarak da diğer okullara ve kurumlara da örnek olmayı başardık. 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.