banner

Anaokulundan Üniversiteye Dünya İnsanı Yetiştirmek
Anaokulu’ndan üniversiteye AREL’in misyonu Dünya İnsanı Yetiştirmek

Misyonunu Dünya İnsanı Yetiştirmek üzere belirleyen AREL, okul öncesi eğitimde de uluslar arası programları uyguluyor. Anaokulu’nda PYP çerçevesinde eğitim verdiklerini belirten AREL Eğitim Kurumları Anaokulu Koordinatörü Mutlu Zeybey, öğrencilerin bireysel farklılıklarını, becerilerini ve geliştirmeleri gereken yönlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yaptıklarını söylüyor.

AREL Eğitim Kurumları’nda okul öncesinde nasıl bir program uygulanmaktadır?

AREL Eğitim Kurumları olarak misyonumuz “dünya insanı” yetiştirmektir. Bu nedenle okullarımızda IB (Uluslararası Bakalorya Programları’nın İlk Yıllar Programı (PYP) ve Orta Yıllar Programı (MYP) uygulanmaktadır. Anaokulumuzda, “Her çocuk özeldir!” ve “Öğrenme merakla başlar!” yaklaşımından yola çıkılarak “Sorgulayıcı Öğrenme” ilkesine dayalı İlk Yıllar Programı (Primary Years Programme: PYP) çerçevesinde eğitim veriliyor. Uygulamakta olduğumuz sistemde öğretim sınıfta sadece öğretmenin söz sahibi olduğu ezberci ve geleneksel eğitimden uzaktır. Bizim anlayışımızda öğrenci öğrenme sürecine aktif olarak katılmalıdır. Hedefimiz öğrencilere bilgi yüklemek değil onların bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğretmek ve onların kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Her çocuğun kendi potansiyelinin en üst seviyesine çıkabilmesi için farklı öğrenme aktiviteleri planlıyoruz. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, becerilerini ve geliştirmeleri gereken yönlerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyoruz. Çocukların yaş gruplarına göre gelişimleri çeşitli ölçme araçlarıyla değerlendiriliyor ve uygun materyaller kullanılarak çocuklar farklı gelişim alanlarında destekleniyor.

Ayrıca öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini destekleyici çok sayıda fiziksel ve sosyal etkinlik yapmaktayız. Öğrencilere günlük uygulanan eğitsel program ile ilk ve orta öğretimde alacakları eğitimin temelini oluşturuyoruz. Bu programda, alanlarında uzman branş öğretmenleri tarafından; Bilgisayar, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bale, Satranç ve Yüzme eğitimi veriyoruz. Aktivite olarak Yaratıcı Sanat Çalışmaları, Fen ve Doğa Çalışmaları, Çevre İnceleme Gezileri, Portfolyo Sunumları, Kulüp Çalışmaları yapıyoruz.

AREL Eğitim Kurumları’nda okul öncesi eğitimde kaç öğrenci bulunuyor? Okul öncesi eğitimde yeni projeler ya da çalışmalar yapacak mısınız? Nicelik ve niteliği artırmak için ne gibi projeler uyguluyorsunuz?

AREL Anaokulunda 100 öğrenci ile eğitime devam etmekteyiz.  Bir dünya okulu olarak önümüzdeki yıllarda da ulusal ve uluslar arası projelerimizi geliştirerek lider bir okul olmaya, teknolojiyi eğitim öğretimimizin her safhasında kullanmaya ve teknolojideki her türlü yeniliğin yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Veliler okul öncesi eğitim kurumlarını seçerken nelere dikkat etmeliler?

Öncelikli olarak verilen eğitimin kalitesine bakılmalıdır. Sahip olunan olanakları iyi bir kadro ve çağdaş uygulamalar ile destekleyen okul tercih edilirken öncelikli olmalıdır. Son derece lüks ancak deneyimsiz bir kadro ile en iyi eğitim uygulamaları bile yapılamaz. Veliler çocukları için seçtikleri kurumun geçmişini ve takip ettiği eğitim programını iyi bilmelidirler.

Okul öncesi eğitim neden önemlidir? Okul öncesi eğitimde yaş kaç olmalıdır?

Okul öncesi eğitim çocukların sosyal, duygusal, dil, bilişsel, öz bakım, vb. alanlarda gelişimini destekleyebilmek ve takip edebilmek adına son derece önemlidir apotheke-zag.de. Çocukların 36 ayı doldurdukları yıl itibariyle okula başlamaları gelişimleri açısından faydalı olacaktır.

AREL Anaokulu’nda yabancı dil oyunlarla öğreniliyor

Okul öncesinde yabancı dil eğitimi verilmeli mi? AREL’de yabancı dil eğitimi veriliyor mu? Bu konuda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz?

Okul öncesi yabancı dil eğitiminin önemi özellikle son yıllarda gittikçe artmıştır. Çünkü çocuklar artık ikinci dillerini anaokulunda öğreniyorlar. Bir bebek doğduğu anda tüm dilleri öğrenmeye hazır bir şekildedir. Çünkü çocukların beyinleri 8 yaşına kadar dil gelişiminin her ayrıntısını öğrenmek üzere programlanmış bir yapıdadır. Yabancı dil öğrenimi özellikle 0 – 5 yaş arası çocuklar için önemli bir dönemdir. Yabancı dil eğitimi gören çocukların düşünme becerileri tek dille öğrenim gören çocuklara oranla daha hızlı gelişir.

Okulumuzda 4,5 ve 6 yaş grubunda, anadil eğitimiyle birlikte haftada 10 saat yoğun İngilizce eğitimi veriyoruz. Ayrıca 6 yaş grubumuzda pilot uygulama olarak eğitimin tamamını yabancı dille verdiğimiz bir sınıfımız bulunmaktadır. Yabancı Dil programımız anaokulu temel programıyla eşgüdüm sağlayarak klasik öğretimden çıkarılıp, her çocuğun kendine özgü öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle sağlanmaktadır.

Ana okulumuzda Yabancı Dil, Türk öğretmenin yanı sıra  bir yabancı öğretmen desteği ile soyut kavramlar yerine çocukların kendi yaşantılarından hareket edilerek anlamlı bir bütün halinde dramatizasyonlar, oyunlar, diyaloglar, şarkılar, tekerlemeler, resimli kitaplar, boyama ve çizgi çalışmaları gibi etkinliklerle doğal bir süreçte öğrenilir. Çocukların ana dillerini öğrendikleri gibi, doğal yollarla tekrarlayarak, taklit ederek dinleme –anlama ve konuşma becerileri geliştirilir. Bu uygulamalar çocuklarımıza yeni bir kültürün kapılarını açmakta ve İngilizce öğretiminin başarısını artırmaktadır.

Okul öncesi kurumlarınızda eğitimci kadrolarınız nasıl oluşturuyorsunuz? Bu alanda kurumda verilen hizmet içi eğitimler hakkında bilgi verebilir misiniz? Okul öncesi çocukların gelişiminde öğretmenlerin rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Öğretmen seçimi yaparken dikkat ettiğimiz genel kriterler üniversitelerin ilgili bölümünden

mezun olmaları, alanında deneyimli olmaları, yabancı dil bilmeleri, iletişim becerilerinin yüksek

olması, bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve alanlarındaki yenilikleri takip etmeleri. AREL

Koleji Anaokulu öğretmenlerinin 4 yıllık okul öncesi öğretmenliği ya da çocuk gelişimi  

bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerimiz yine alanında lider ve deneyimli kişiler tarafından yıl içerisinde çeşitli alanlarda hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

Nitelikli bir okul öncesi kurum nasıl olmalıdır?

Nitelikli bir okul öncesi kurumda nitelikli öğretmenlerle eğitim ve öğretim yapmak, eğitim öğretim ortamını öğrenciyi meraklandıracak ve araştırmaya yöneltecek şekilde hazırlamak olmazsa olmazların başındadır. İdeal bir okul öğrencinin akademik, sosyal ve bilişsel alanda her türlü ihtiyacını karşılayabilecek olanakları sunan ve dünya eğitimiyle entegre olmuş olan okuldur.

Eğitimde teknoloji kullanımı giderek ağırlık kazanıyor. Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanılmalı mı? AREL Eğitim Kurumları’nda bu anlamda nasıl bir yöntem uygulanıyor?

Gelişen ve yenilenen dünyada teknoloji hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde de teknoloji uzman ve bilinçli kişilerin liderliğinde kullanılabilir. Öğrencilerin okul ortamında öğrendikleri kavramları ve becerileri geliştirmeye yönelik teknolojik uygulamalar onlar için son derece faydalı olacaktır. Bu yaş grubuna teknoloji kullanımı öğrenilenleri pekiştirmek ve araştırma yapmak anlamında desteklenmelidir. Kurumumuzda öğrenciler teknolojiyi öğretmenlerinin desteği ile araştırma yaparken, öğrendikleri konularla ilgili programlar geliştirirken ve sorgulama çalışmalarına destek olması amacıyla kullanmaktadır.

Ülkemizde verilen okul öncesi eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ülkemizde son yıllarda okul öncesi eğitimi geliştirmek adına güzel çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmaların daha verimli hale gelebilmesi için uzmanlar tarafından hazırlanan programların tüm eğitimciler tarafından detaylarıyla öğrenilmesi ve müfredatın tam olarak özümsenmesi gerekir. Bu yönde yapılan çalışmalar hizmet içi eğitimlerle desteklenebilir. Okul atmosferinin öğrenmeye uygun hale getirilmesi de en az uygulanan program kadar önem taşımaktadır. Okullarımızda özellikle devlet okullarında eğitim öğretim ortamı titizlikle düzenlenmelidir. Materyal çeşitliliği, sınıflardaki öğrenci sayısı ve öğretmenin yetkinliğinin arttırılması ve denetlenmesiyle eğitimin kalitesi artacaktır.

4+4++4 sisteminin devreye girmesiyle okul öncesi eğitim nasıl etkilendi?

Yeni ve öğrencilerin yaş düzeyine uygun bir müfredat hazırlanması gerekir. Bu müfredatla birlikte öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal gelişimleri de göz önünde bulundurulmalıdır ve yeni okul ortamı ona göre düzenlenmelidir. Bu değişikliklerle birlikte okul öncesi eğitim alanında yol kat edilebilir.

AREL’de ulsulararası programlar uygulanıyor

AREL Eğitim Kurumları’ nın okul öncesi eğitimde diğer kurumlardan farkları nelerdir?

AREL Eğitim Kurumları’nda alanında uzman öğretmenlerle birlikte hazırlanan uluslararası nitelikteki eğitim programımız öğrencileri her alanda destekleme, geliştirme ve takibini yapma konusunda olanak sağlamaktadır. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, rehberlik birimimiz ve diğer alanlarda çalışan kişilerle birlikte öğrencilerin takibini bireysel olarak yaparız ve velilerimizle sıkı bir iş birliği içinde bu çalışmaları eğitim öğretim yılı boyunca devam ettiririz. Ayrıca;

-              Anaokulundan üniversiteye eğitim veren köklü bir eğitim kurumu olmamız,

-              Okulumuzda eğitim uygulamalarının dünya insanı yetiştiren uluslar arası bir anlayışla gerçekleştirilmesi,

-              IBO’nun PYP ve MYP Programlarını kullanma yetkisine sahip olmamız,

-              Etkin yabancı dil öğrenimi,

-              Uygulamakta olduğumuz sistemde öğretimin sınıfta sadece öğretmenin söz sahibi olduğu ezberci, geleneksel eğitimden uzak olması ve öğrencilere bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğretmeni rehberliğinde öğreterek onların kişisel gelişimine katkıda bulunmamız,

-              Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılması, 

-              Uluslar arası standartlarda bir okul olarak teknolojiyi eğitim öğretimimizin her safhasında kullanmamız, 

-              Eğitim kadromuzun kalitesi,

-              Deneyimli bir kadro tarafından sürekli geliştirilen uygulamalarımız velilerin bizi seçmelerindeki önemli kriterlerdir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.