banner

Gelecek, dijital anlamda güçlü, bağımsız, çevik birey ve kurumların olacaktır
İELEV Okulları dijital eğitim süreçlerini yönetmek için İELEV Dijital Standartlarını belirleyerek uygulamaya koydu. İELEV Okulları yöneticileri kurumda oluşturulan dijital okul iklimi ve uygulamalar hakkında bilgileri artı eğitim’e anlattı.

ielevİELEV Okulları olarak eğitim süreçlerinizde ve okullarınızda oluşturduğunuz dijital iklim hakkında bilgi verebilir misiniz?
Burak Kılanç - İELEV Eğitim Kurumları Genel Müdürü: Eğitim- öğretim süreçleri müfredatla, yıllık, aylık, haftalık hatta günlük planlarla yapılandırılmış olsa da sürecin çıktıları, öğretmenlerin ders öncesi, derste ve ders sonrası performansına ve bu aşamalardaki yaratıcılığa ve dinamizme bağlı olarak belirlenir.
Günümüzün ve geleceğin dijital dünyasında hem kurum hem de birey olarak fark yaratabilmenin olmazsa olmaz şartı dijital çevikliktir. Hangi görevde olursanız olun, ister yönetici, ister öğretmen, aklınızdan geçen bir şeyi dijital olarak gerçekleştirebilecek çevikliğe sahipseniz; kişi olarak kurum olarak, güçlüsünüz demektir. Bu nedenle İELEV Okulları olarak, 10 yılı aşkın süredir, öğretmenlerimizin mesleki performanslarını dijital araçlar ile güçlendirecek yazılım/donanım/eğitim yatırımlarına öncelik verdik. In-house yazılım geliştirme gücümüzü arttırdık.
Okul müdürlerimiz ile yaptığımız haftalık icra heyeti toplantılarımızda, aklımızdan geçen bir projeyi bir iki hafta içinde öğretmen/öğrenci/velinin önüne çıkarabilecek güçte olduğumuzu bilmek büyük bir keyif. Yöneticiler olarak, hayallerimize dijital engeller nedeniyle sınır koymamak büyük bir lüks. Gelecek, dijital anlamda güçlü, bağımsız ve çevik birey ve kurumların olacaktır. 

ÖĞRETMENLER DİJİTAL ÖĞRENME PEDAGOJİSİNE HÂKİM OLMALI
Öğretmenler hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğretmenler dijital yeteneklerini nasıl geliştirmeli? Bu konuda öğretmenlerinize yönelik yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dr. Burcu Aybat - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu / Ortaokulu Müdürü: Günümüzde öğretmenlerin; öğrencilerini yaratıcı, yenilikçi ve nitelikli öğrenme deneyimleriyle buluşturabilmeleri için teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirmeleri elzem oldu. Tam da bu nedenle dijital yeterlilikler bir öğretmenin sahip olması gereken yetkinlik setinin başında geliyor. Okulumuzda uygulanan öğretmen standartlarının da işaret ettiği gibi; öğretmenlerimizin, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına göre etkili bir şekilde çeşitli öğretim stratejilerini uygulamalarını ve böylece öğrencilerimizi öğrenme sürecine dâhil etmelerini bekliyoruz. Bu kapsamda “öğretimsel teknolojiyi” öğrenme sürecini geliştirmek için kullanmak bir ihtiyaç. Dolayısıyla öğretmenlerin dijital uygulamaları ve araçları temel kullanma becerilerinin yanında “dijital öğrenme pedagojisine”de hâkim olmaları gerekiyor.
Bu çerçeveden baktığımızda öğretmenler dijital yetkinliklerini dijital, uygulamaları ve araçları öğretim tasarımlarında kullandıkça ve uygulamaya geçirdikçe geliştirebilirler. Bu nedenle öğretmenin “tasarımcı” kimliği ön plana çıkmaktadır. Okulumuzda öğretmenimizin tasarımcı kimliğini geliştirmek için kurguladığımız profesyonel öğrenme topluluğu içerisinde atölyeler, seminerler, mesleki diyaloglar, öğretimsel koçluk, iyi örneklerin paylaşılması, ders gözlemleri ve geri bildirim çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca Apple Distinguished School (Seçkin Okul) sertifikası olan bir okul olarak öğretmenlerimizin dijital uygulamaları ve araçları kullanmaları noktasında temel eğitim paketlerimiz bulunmaktadır. Bunun dışında da öğretmenlerimizi uluslararası sertifika programlarına, konferans ve mesleki gelişim fırsatlarına yönlendirerek kendilerini güncellemelerini ve uygulamalarını hizalamalarını önemsiyoruz.
İELEV Akademi ve İELEV Eğitim Teknolojileri Materyalleri Ofisinin (ETMO) iş birliği ile öğretmenlerimiz için yıl boyunca dijital yetkinlikleri geliştiren mesleki gelişim fırsatları sunuyoruz. Ayırca öğretmenlerimiz, yenilikleri, iyi uygulamaları, okul içinde tutarlı dijital uygulamaların gerçekleşmesine yönelik yönergeleri ETMO dijital sayfasından takip edebiliyorlar. Bir yandan da öğretmenlerimizin, ders/ünite tasarımlarında DigiTech becerilerini entegre etmeleri beklenmektedir. Böylece öğretim programımızda öğrencilerin dijital becerileri geliştirmelerine yönelik beklentilerimiz, öğretmenlerimizi kendilerinin de bu yetkinliklerini geliştirmeleri noktasında motive etmektedir. 

MÜZİK DEĞİŞİNCE DANS DA DEĞİŞİR!
Hibrit eğitim modeli çerçevesinde uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Timur Yavaş - İELEV Özel İlkokulu / Ortaokulu Akademik Koordinatör ve Müdür Yardımcısı:Afrika kıtasına ait olan “Müzik değişince dans da değişir!” sözü, teknolojinin hızla değiştiği ve dönüştüğü bir dünyada eğitimin de bu gelişmelerden ne yönde değişeceğini bizlere açıklamakta oldukça yardımcı olmaktadır. Teknoloji alanındaki gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi eğitim sektörünü de çok boyutlu olarak etkiledi. Eğitim alanında çalmakta olan müziğin değişmesini sağlayan bu gelişme, bu alanda yer alan oyuncuların danslarını değiştirmelerini zorunlu kıldı.
İELEV Okulları olarak müziğin değişeceğini pandemiden seneler önce farkettik. Okullarımızda yürütülen eğitim, öğretim faaliyetleri için stratejik planlama çerçevesini oluşturarak dijital dönüşüm adımlarını hayata geçirdik. Pandemi dönemi, stratejik planlar sonucunda yaratmaya çalıştığımız paradigma değişimlerinin meyvesini topladığımız bir dönem oldu.
Öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimlerini sağlarken teknolojiyi etkili bir araç olarak kullanma hedefi çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Pandemi döneminin etkilerinin azaldığı ama yarattığı travmanın devam ettiği günlerde hibrit eğitim modelini okullarımızda hayata geçirerek öğrencilerimizin öğrenme ortamlarına kesintisiz ulaşımlarını sağlayarak fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerine katkı sağladık. Okulda her sınıf seviyesi için açtığımız çevrim içi ve yüz yüze sınıflarla öğrencilerimiz, sınıflarının akademik süreçlerini en etkili araçlarla takip etmeye devam ettiler. Öğretmenlerimiz, dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik sağladığımız mesleki gelişim çalışmaları ile öğrencilerin gelişimlerini hem sınıf hem de çevrim içi ortamda takip edecekleri dijital araçları etkili bir şekilde kullanabildiler. Değişen müzikle birlikte büyük bir adaptasyon örneği gösteren kıymetli öğretmenlerimiz, sergiledikleri performansla öğrencilerimiz için çok güzel rol model oldular.
İELEV Okullarında çalışan bir öğretmen olarak akademik mükemmeliyet bakış açısıyla eğitimde öncü uygulamaların takipçisi ve uygulayıcısı olarak, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirme sorumluluğuyla “eğitimin” evrimleşmesine liderlik etmeye devam edeceğiz. 

Öğrenme ortamlarınızı nasıl dijitalleştiriyorsunuz? Bu kapsamda hangi programlardan, nasıl faydalanıyorsunuz?
Erol Yıldız - İELEV Okulları Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Müdürü: Eğitimin eşitlikçi ve etkili bir şekilde sürdürülebilir olarak uygulanabilmesi için teknolojiden yararlanma ihtiyacı pandemi döneminde daha net hissedildi. Dijital teknoloji sayesinde uzaktan ve hibrit eğitimde benzersiz yenilikler gerçekleştirildi. İELEV Okulları olarak bu yenilikleri yakından takip ediyor,  öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin kullanımına modern teknolojik cihazlar ve eğitim yazılımları sunuyoruz. Sürekli güncellenen eğitim teknolojilerini yakından takip ediyor ve öğretmenlerimizi düzenli eğitim ve seminerlerle destekliyoruz.

İELEV Okullarında merkezde; öğrenmeyi desteklemek ve katılımı artırmak için birlikte çalışma ve iletişim uygulamalarının bir kombinasyonunu kullanıyoruz. Bu uygulamalar aynı zamanda eğitimcilerin değerlendirme ve öğrenci takibi vb. süreçlerine yardımcı olarak onların  öğrencilerin öğrenimini destekleyen süreçlere daha fazla odaklanmalarına olanak sağlıyor. Buna ek olarak müfredat içeriğini öğretmek, veri depolamak, video oluşturmak/düzenlemek ve benzeri bir çok farklı ihtiyacı karşılamak için ‘Web 2.0 Araçları’ olarak adlandırılan çevrim içi uygulamalar kullanmaktayız. Bu programlar öğretmenler, öğrenciler ve bazen veliler tarafından hem sınıf içinde hem de sınıf dışında düzenli bir şekilde kullanılıyor. 

VELİLERİ DE SÜRECE KATIYORUZ
Dijital öğrenme süreçlerinizi yönetirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Duygu Bıyıkoğlu - İELEV Okulları ETMO (Eğitim Teknolojileri Materyalleri Ofisi) Koordinatörü: Dijital öğrenme, eğitim ekosisteminin tüm paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticiler için olmazsa olmaz bir model, önemli bir enstrümandır. Dijital öğrenme süreçlerini tasarlarken eğitim ortamının kalitesini artırmaya yönelik yapılmış uluslararası çalışmaları titizlikle takip ediyor ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabilecek bir eğitim ortamı için pilot çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dijital öğrenme süreçlerini, eğitim yöneticilerimiz ve zümre başkanlarımızla ders, konu ve kazanım ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz. Dijital öğrenme süreçlerini yönetirken, inovatif bir öğrenim ortamı oluşturmak için belirlediğimiz uygulamaların, öğrencilere daha fazla yaratıcı öğrenim kaynağı sunmasına, daha iyi etkileşim ve içeriklere tam zamanlı olarak erişim sağlamasına dikkat ediyoruz.
Öğrenimde yer ve zaman kısıtlamasını kaldıran dijital öğrenme ortamlarımızla velilerimizin de sürece aktif katılmalarını sağlıyoruz. Paylaştığımız kılavuzlar, videolar ve bildirimlerle tüm dijital öğrenim ortamlarımıza velilerimizi de dahil ediyoruz. Dijital öğrenme sürecinin sınıf içerisinde uygulayıcısı olan öğretmenlerimizin, yeni dijital öğrenme stratejilerine uyum sağlayarak ders entegrasyonunu sağlamasını süreçteki en önemli anahtar olarak görüyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimize sürekli dijital, çevirim içi ve yüz yüze eğitimler sağlıyoruz. 

İELEV DİJİTAL STANDARTLARI’NI BELİRLEDİK
Öğrenciler hangi dijital yeterliliklere sahip olmalı? Öğrencilerinizin bu yeterliliklere sahip olması için hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?
Ayşenur Turan - İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni: İELEV Okulları olarak hedefimiz, geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmek. Günümüz çocuklarının; bilgi ve medya araçlarına erişmek için dijital uygulamaları kullanma becerilerinin yetişkinler kadar iyi, hatta uyum sürecinin yetişkinlerden daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini geliştirerek farklı yeterlilikler kazanabilecekleri eğitim programları geliştirmek için OECD, Dünya Ekonomi Formu, UNESCO Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Pearson, Harvard Eğitim Bilimleri Topluluğu gibi uluslararası kuruluşların yayımladığı dijital yetkinlik standartlarını inceleyerek “İELEV Dijital Standartları”nı belirledik. Bilgi İletişim Sistemleri&Teknoloji Okuryazarlığı, Dijital Bilgi Güvenliği, Bilgi&Veri Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Dijital Kimlik, Dijital İçerik Üretimi&Dijital Okuryazarlık olarak altı temel başlık altında topladığımız İELEV Dijital Standartları otuz bir alt başlığa sahiptir. Okul öncesi seviyesinden başlayarak lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda sunduğumuz eğitim programlarımızda; siber güvenlik, dijital vatandaşlık, dijital medya ve iletişim uygulamaları, kodlama, robotik, 3D tasarım ve ürün prototipleme, oyun programlama, fiziksel programlama gibi başlıklar ile proje tabanlı eğitim ortamları sunmaktayız. Öğrencilerimizle dünyadaki problemlere inovatif çözüm yolları arayarak projelerini prototipleştiriyor, ulusal ve uluslararası yarışma ve fuarlara katılıyoruz. 

Eğitim süreçlerinde oyun önemli bir işlev görüyor. Dijital oyunlar bu süreçte nasıl katkı sağlıyor, hangi fırsatları sunuyor?
Önder Özenferik - İELEV Özel 125.YIL Ortaokulu İngilizce Öğretmeni: Eğitim süreci, bireylerin örgün eğitiminden önce başlar. Etraflarında olan bitenleri öğrenirken onlara en büyük yardımcıları ebeveynleridir. Yeni keşifler yaparken ve yeni bilgiler öğrenirken en önemli araç ise oyundur. Oyun ile öğrenilen bilgiler, çocukların uzun süreli belleklerine çok daha kolay kaydedilir. Oyun, çocuk için hem destekleyici hem de motive edici bir unsurdur. Bu bağlamda dijital oyunlar bireyin eğitim sürecine entegre edilmelidir. Bizler, öğretmenler olarak dijital oyunları eğitim sürecinde efektif bir şekilde kullanmaktayız. Okulumuzda çeşitli Web 2.0 araçlarını ve dijital oyunları öğrencileri motive etmek, yeni bilgiler keşfetmelerini sağlamak, sorgulamalarına fırsat vermek, bilgilerini tazelemek ve aynı zamanda ölçme ve değerlendirme yapmak için kullanıyoruz. Örneğin: öğrencilerimiz için kullandığımız Nearpod uygulaması, öğrencilerin konu tekrarı yapmalarını ve öğrenirken arkadaşlarıyla dostça bir rekabet içerisinde olmalarını sağlamaktadır. Bu süreç, öğrencileri hem motive etmekte hem de öğrenme süreçlerinde bilgilerini test etmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda sağladığı artırılmış gerçeklik özelliğiyle öğrenciler farklı mekanları yapay gerçeklik gözlüğü olmadan da keşfedebilir ve süreç içerisinde yaşayarak öğrenebilirler. Okulumuzda kullandığımız birçok dijital oyun; öğrencilerimizin daha dışa dönük olmalarını, kendilerini daha iyi ifade etmelerini, bilgiyi nasıl daha iyi öğrenebildiklerini keşfetmelerini ve en önemlisi ise kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarını sağlamaktadır.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.