banner

Her Eğitim Sistemi Öğretmenlerin Omuzlarında Yükselir
Elif Pehlevan - Bil Eğitim Kurumları Genel Müdürü

elif_pehlevan_kasim_2023      * BİL Eğitim Kurumlarında öğrenmenin temeline iniyoruz ve beyin temelli eğitime önem veriyoruz. Beyin temelli eğitimle beynin nasıl çalıştığını anlayarak öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

      * “Dünya İnovasyon Okulu“ vizyonuyla yeni çağın ihtiyacı olan anaokulundan liseye bireyler yetiştirmek üzere sistemlerimizi kurguluyoruz. Öğretmen gelişir, dünya değişir diyerek yatırımlarımızı öğretmenlerimizin gelişimi üzerine yoğunlaştırıyoruz.

    * İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi güçlü iş birliği ile öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimlerimizi online ve yüz yüze yapıyoruz. Eğitimlerimiz, öğretmenlerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre planlanıyor. 

Günümüzde öğretmenlik mesleğini niteleyen unsurlar nelerdir?
Toplumun en önemli sistemlerinden biri olan “eğitim”in temel amacı nitelikli insan gücü yetiştirebilmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmenin en önemli adımlarından biri de merkezinde yer alan “öğretmenlere” günümüz penceresinden bakabilmektir. Yaşadığımız yeni dünya ve getirdiği farklı bakış açıları, eğitim sisteminin öznelerinden biri olan öğretmenlerden yeni becerilerle donanmış olmasını istemektedir. Dünyanın değişmesi için okulların gelişmesi gerekir.
Geleneksel eğitimde öğrenci ve öğretmen ayrı ve mesafeli bireylerdir. Çağdaş eğitimde takım arkadaşıdırlar. Tek bilgi kaynağı okul değildir. Öğretmen mentordur. Değerlendirmede geçti-kaldı yerine öğrenme ve gelişme çabasına önem verilir. Temel kaynak sadece ders kitabı değildir. Doğa ve çevre en önemli bilgi kaynağıdır. Çağdaş eğitimde öğretmen ve öğrenci her ikisi de hevesli öğrenenlerdir. Bilgi, yeni bilgi edinmek için öğrenilir. Ezberlenmez, bilgelik hazinesinin anahtarı bilgiler edinilir. BİL Eğitim Kurumlarında öğrenmenin temeline iniyoruz ve beyin temelli eğitime önem veriyoruz. Beyin temelli eğitimle beynin nasıl çalıştığını anlayarak öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Beyin temelli öğrenmede herkesin her şeyi kendi hızında öğrenebileceğine inanıyoruz. Eğitim okulla birlikte bitmeyen hayat boyu süren bir yolculuktur. Yaşamın anahtar bilgilerini okullarımızda veririz. Öğretmenlerimiz bilgi aktaran kişiler değil, kişisel gelişime önem veren, disiplin yöntemi olarak etkili iletişim, pozitif disiplin, saygı ve takım ruhu oluşturma hevesini ön plana çıkaran eğitimcilerdir. BİL Ailesi olarak değişimin öncüsü olarak amaç, yapı, program ve işleyişi bilgi teknolojisine entegre edeniz.
Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıp yaratıcılığını keşfetmelerini sağlaması için öğretmenin öncelikle iyi bir öğrenen olması gerekmektedir. Sürekli öğrenen öğretmenin, öğretme pratiklerini güçlendirmesi, yenilikleri yakından takip etmesi ve öğrendiklerini öğrencileri ile etkili bir biçimde paylaşması beklenmektedir. Öğretmenin tasarım becerisine sahip olması, dijital çağa uygun öğrenme ortamları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlayabilmesi için önemlidir. Öğretmenin teknolojinin öğrenmede etkin kullanımı konusunda rol model olması, öğrencilerine liderlik etmesi günümüzde çok değerlidir. Öğretmenlerin, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bir öğretim ortamı sunmaları, hangi konunun nasıl daha iyi anlatılması gerektiğini bilmeleri, öğrencilerin öğrenmelerini yönetmeleri, danışmanlık yapmaları ve akran öğrenmesine fırsat vermeleri gerekmektedir.

EĞİTİMDE NİTELİĞİN ARTTIRILMASI DAİMİ HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR
Bir öğretmen olarak eğitim kurumunda yönetici olmanın kolay ve zor yanları neler?
Eğitim sektöründe 23. yılımı çalışıyorum. Öğretmen olarak başladığım bu yolculukta uzun yıllardır yöneticilik yapmaktayım. Okullar, yöneticilerin çok çeşitli sorunlarla karşılaşabileceği resmi kurumlardır. Okul liderinin eylemleri kurumun sunduğu hizmet düzeyi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu duruma göre, bir kurumun ne kadar iyi yönetildiği ile sağladığı hizmet düzeyi arasında çok sıkı bir bağlantı olduğu çeşitli araştırmalarda tespit edilmiştir. Modern çağda bir okulu yönetmek, onu işler halde tutmanın ötesinde, sınıf ortamındaki ve hatta müfredattaki eğitim ve öğretim standardını ve mevcut yönetim prosedürlerini iyileştirmeyi ve okul örgütünün kültürel işleyişi üzerinde etkisi olan kişileri de kapsayan yönetimleri geliştirmeyi içerir. Türkiye’de özel okul hizmetlerinde BİL Eğitim Kurumları “Dünya İnovasyon Okulu“ vizyonuyla yeni çağın ihtiyacı olan anaokulundan liseye bireyler yetiştirmek üzere sistemlerimizi kurguluyoruz. Öğretmen gelişir, dünya değişir diyerek yatırımlarımızı öğretmenlerimizin gelişimi üzerine yoğunlaştırıyoruz.
Günümüzde okullarda geleneksel yönetim anlayışının değişim ve dönüşümüne yönelik son derece önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu anlayışın yanında, yöneticilik yerine ikame edilen liderlik kavramı da son dönemlerde gündeme gelmiştir. Yöneticilik ve liderlik kavramlarının sektördeki rekabet koşulları nedeniyle özel okullarda daha fazla üzerinde durulmaktadır. Rekabet koşullarının özel okulların pek çok alandaki işleyişini etkilediğini söylemek mümkündür. Özel okulların bir eğitim kurumu olmasının yanında mali tabloların belirleyici olduğu bir işletme olması, okul yöneticilerinin görev tanımlarında da bu mali tabloların olumlu bir şekilde sürdürülebilir hale getirilmesinin yer alması, ideal eğitim politikalarının sahaya yansıması sürecinde yaşanan sıkıntıların kaynağını oluşturmaktadır. Eğitimde niteliğin arttırılması daimi hedeflerimiz arasındadır. Eğitim hizmeti kalitesini geliştirebilmek için de eğitim/öğretim hizmetlerine dair bütüncül hizmet süreçlerini tanımlamaktayız. Türkiye genelindeki kampüslerimizde bütüncül hizmet kalitesi standartlarını koruyabilmek için sıklıkla öğretmen, veli ve öğrencilerimizle hizmet içi eğitimler, akademik ve kişisel gelişim seminer çalışmaları yapmaktayız.

DEĞİŞİME AYAK UYDURABİLEN ÖĞRETMENLERE İHTİYAÇ VAR
Kurum olarak öğretmenlerinizi meslekî gelişimlerini nasıl destekliyorsunuz?
Dünyada eğitim alanında gerçekleşen reformlar, öğretmenlerin sürekli değişen sosyal ve ekonomik hayatın gerisinde kalmamaları için kendilerini yenilemeleri gerektiğine işaret etmektedir. BİL Eğitim Kurumları olarak yıl boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi güçlü iş birliği ile hizmet içi eğitimlerimiz online ve yüz yüze devam etmektedir. Eğitimlerimiz, öğretmenlerimizin ihtiyaç ve isteklerine göre planlanmaktadır. Aynı zamanda BİL Akademi kapsamında sertifikalı eğitimler de düzenlenmektedir.
Günümüzde eğitim sistemlerinde, öğrenen merkezli eğitim, öğrenmede bireysel farklılıklar ve kültürel çeşitlilik, disiplinler arası beceriler, teknoloji destekli zengin öğrenme ortamları, değerlendirme okuryazarlığı, kişisel gelişim ve iş birlikli mesleki gelişim kültürü gibi öğretmeni ilgilendiren birçok öğe ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin de dünyada eğitim alanında gerçekleşen değişime ayak uydurabilen öğretmenlere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı öğretmene ilk sağlayan da içinde bulunduğu kurumdur. Kurumlar, “Her eğitim sistemi öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmenin niteliğini aşamaz." felsefesinden yola çıkarak, çağın ihtiyaçlarına yönelik eğitimlerle öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimlerini destekleyerek, eğitimin niteliğini arttırmak amacıyla yola koyulmalıdır.

ÖĞRETMEK VAROLUŞU TAMAMLAMAKTIR
Öğretmenlerin eğitim dünyasında ve toplumdaki konumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öğretmek Varoluşu Tamamlamaktır. Her insan henüz sınırlarını belirleyemediğimiz bir potansiyelle doğar. Öğrenmek, sevmek, yaratmak ve üretmek için gerekli olan yetiler genlerine yüklenmiştir. Her çocuk, toprağa düşmüş bir tohum gibidir. İnsanın varlık sebebinin bu potansiyelini açmak, geliştirmek ve kullanmak olduğunu düşünüyorum. Bir tohumun uygun bir ortamda ve usta bir bahçıvanın elinde bir meyve ağacına dönüşmesi gibi, insanın bedensel, zihinsel ve duygusal potansiyeli de ancak anne-baba ve öğretmenin sağladığı bilgi ve sevgiyle kuşatılmış bir ortamda açılır, büyür ve gelişir. Potansiyel yetilerimizi kullanılabilir hale getiren, “insan” olmamızı sağlayan, varoluşumuzu tamamlayan ve onurlandırılması gereken çok önemli bir meslektir öğretmenlik. Bir okulu başarılı veya başarısız kılan, öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmelerini, kendilerine, ulusa ve insanlığa faydalı bilgi, beceri ve değerlerle yetişmelerini sağlayan en önemli güç öğretmenidir. Öğretmenlerimizin her haliyle örnek alınacak, bilgi çağı gençliğine model olacak, bilgili, becerili ve erdemli bireyler olarak konumlandırıyorum. Öğretmenler olmadan Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak bir nesil yetiştiremeyiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak, ülkemizde ve dünyada çocuklar ve yarınlar için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım.

“İYİ BİR GÖZLEMCİYİM VE EN ZORLU KOŞULLARDA KRİZ YÖNETEBİLİRİM”
Kendinizi nasıl bir yönetici olarak tanımlıyorsunuz? Yönetim anlayışınızı belirleyen ilkeler nelerdir?
Başkalarını yönetmek isteyen insanın, her şeyden önce kendisinin ustası olması gerektiğini düşünenlerdenim. Durumu, olayları, süreci, insanları doğru ve stratejik yönetebilmek her zaman çok kolay olmayabilir. İyi yöneticilik sabır, emek ve deneyim ister. Bu konuda en önemli kriter sürekli kendinle bir yarış içerisinde olabilmektir. Yöneticilikte, teknolojiyi ve Dünya’yı takip etmek, insan ilişkilerini geliştirmek, yaptığı işi teorik ve pratikte çok iyi bilmek, sürekli kendini geliştirmek önemlidir. Adil olmaya, olay ve kişilere karşı objektif olmaya çok önem veririm. Eleştiri ve şikayetlere açık olduğumu düşünüyorum. İyi bir gözlemciyim ve en zorlu koşullarda kriz yönetebilirim. Hepsinden önemlisi, takdir ve teşekkür etmenin ekibi motive eden en önemli değerlerden biri olduğunu düşünüyorum.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.