banner

Hami Koç: Doğru Cevap yeni şubelerle ivme kazanacak
Doğru Cevap Eğitim Kurumları'nın 2021 yılında okullarıyla kurslarıyla yeni ve farklı türdeki şubeleri ile Türkiye’nin ihtiyaç olan bölgelerinde şubeleşmeye devam edeceğini belirten Doğru Cevap Eğitim Kurumları CEO'su, ÖZKURBİR Yönetim Kurulu Başkanı Eğitimci - Sosyolog Hami Koç, "Bu süreçte hem yeni tür okullar, uzaktan eğitim platformlarını hayata geçirmeyi hem de şubeleşmeyi insanımıza daha da yaklaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu. 

hami_koc_d_cDoğru Cevap Eğitim Kurumu olarak 2021 ajandanızı bizimle paylaşabilir misiniz? Hangi alanlarda, nasıl bir strateji ile ilerleyeceksiniz? Dikey ve yatay büyüme planlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
2020 bütün sektörler için ve tabiatıyla eğitim için de büyük sistematik değişimin başlangıcı olmuştur. Yeni normal kavramı ile eğitim-öğretim sektörü de nasibini almış daha da alacaktır. Doğru Cevap eğitim kurumları 2020 Mart ayından itibaren online eğitim ve hibrit eğitim sürecine dair alınması gereken tedbirleri almıştır. Bunda kurum merkezi ve şubelerinin çok öncelerden başlayan uzaktan eğitim projelerinin know how'ı etkili olmuştur. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin akademik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını imkânlar ölçüsünde yüz yüze ve uzaktan rehberlik çalışmaları ile gidermeye çalıştık ve bunda büyük bir başarı sağladık. Bu süreçte velilerine gerekli ve nitelikli bilgilendirmede bulunarak süreci yönetmede yanlarında olunmuştur.
Doğru Cevap Eğitim Kurumları; 2021 yılında okullarıyla kurslarıyla yeni ve farklı türdeki şubeleri ile Türkiye’nin ihtiyaç olan bölgelerinde şubeleşmeye devam edecektir. Bu süreçte hem yeni tür okullar, uzaktan eğitim platformlarını hayata geçirmeyi hem de şubeleşmeyi insanımıza daha da yaklaştırmayı hedefliyoruz. Nitekim Ocak başında ilk yeni şubemiz faaliyetine başlamıştır. O düşünce fikir ve icatlarımızda
teknik okullarımıza desteğimiz devam edecektir. Online ve hibrit eğitim alanındaki çalışmalarımız ve yeni hamlelerimizle kendi şubelerimize ve sektöre katkı yapmaya devam edeceğiz. Gelecekte eğitim öğretim faaliyetlerinin okulun sınırlarının dışına daha da çıkacağı ortadadır. Hibrit eğitimde öğrenci takip sistemi çok daha önem arz etmektedir. Bu süreçte Eğitim Koçluğu ve Uzaktan Eğitimin gerekleri olan web2.0 araçlarının kullanımı önemini artıracaktır. Yakın hedeflerimizden biri Türkiye’nin seçkin üniversiteleriyle işbirliği içerisinde olarak Online Akademi’miz çerçevesinde Öğretmen ve Yönetici Akademisi projesini hayata geçirerek onların gelişimine katkıda bulunmak olacak.

9 TİP MİZAÇ UYGULAMASI DEVAM EDECEK
Uzaktan eğitim uygulamaları 2021 planlarınızı nasıl etkileyecek? Bu alanda stratejileriniz neler olacak?
Yeni normale geçiş sürecinde, zaten başarılı olarak uygulamakta olduğumuz eğitim sistemimizi geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Bu alanda en iyi eğitimi veren kurumlar durumundayız. Gerek yüz yüze eğitim için, gerekse online eğitimde öğrenciye çok daha faydalı olmak için, öğrencinin karakter ve mizacını tanımanın çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğru Cevap Eğitim Kurumları bu amaçla çok ciddi yatırımlar yaparak öğrencilerinin mizaç özelliklerini tespit ederek, onların mizaç ve diğer kişilik özelliklerine göre eğitim almaları ve hayata hazırlanmaları konusunda iki yıldır önemli bir çalışma başlatmıştır. Enneagram ismiyle bilinen 9 tip mizaç tipine uygun öğretim ve kariyer rehberliği uygulamasını geliştirerek devam edeceğiz.
Daha önce de ifade ettiğim gibi Doğru Cevap Eğitim Kurumları merkez yönetimi ve şubeleri ile online eğitim konusunda Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren ekibin bir kısmının görev aldığı tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. İşin doğası gereği yeni durumu elbette zorlayıcı vakit alıcı çeşitli mutfak çalışmaları olacaktır. Yine yeni süreçte eğitimi okulun dışında planlayabilen, sistemini ve öğretmenini buna göre organize eden kurumlar daha başarılı olacağı ortadadır.

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi halinde hibrit eğitimde hangi programları, nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Yüz yüze ve hibrit eğitimde öncelikleriniz neler olacak?
Yukarda ifade ettiğim gibi online olarak bütün öğrencilerimize hizmet verecek kabiliyetimiz vardır. Her ne kadar yüz yüze eğitimin yerini tam tutmasa da bizimle uyumlu ve iletişim halinde olan öğrenci ve velilerimiz azami derecede ihtiyaç olan eğitim hizmetlerini almaktadırlar. Dünyada bilinen bir kısım online eğitim sistemlerini kullandığımız gibi Doğru Cevap Eğitim Kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladığı özel sistemle bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Zaten şu anda uyguluyoruz. Hem öğretim hem hizmet içi eğitim öğretim hem de online sınavlarda bu hizmet devam ediyor. Bakanlığımızın izin verdiği ölçüde ise yüz yüze eğitimde okullarımızda ve kurslarımızda öğrencilerimizin buluştuğumuz süreçlerde bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Online hizmet eğitim süreçlerinde eksik kalan hususları da zaten haftalık ve günlük olarak tespit ettiğimiz için öğrencilerimizin ihtiyaçlarını kurumlarımızda normal bir şekilde karşılamaya devam edeceğiz. Burada unutulmaması gereken önemli bir husus Özel Öğretim kurumları hemen hemen her yeni değişime en çabuk uyum sağlayan, tedbir alan ve konum oluşturan esnek bir yapıya sahiptir. Zaten böyle olmazsa Özel Öğretim kurumlarının hayatiyetini sürdürülebilmesi mümkün gözükmemektedir. İşte bu hareket kabiliyeti ve üst seviyede hizmet verme özelliğinden dolayı, ücretsiz hizmet alma imkanları varken yüzbinlerce öğrenci velisi çocuklarına özel öğretim kurumlarından kaliteli hizmet almayı tercih etmektedirler.

VRLİ AKADEMİSİ KURULUYOR
Öğrencilerinizin akademik ve sosyal olarak daha nitelikli eğitim alması için neleri hayata geçireceksiniz?
Öncelikle başta öğretim kadromuz olmak üzere bütün kadromuzu yeni normale göre hazır hale getirmek için öğretmen akademimizin daha verimli ve etkin kullanımı için tedbirleri aldık almaya devam ediyoruz. Çünkü yetişmiş öğretmen eğitim öğretim işinin esasıdır. Bunun için de sadece kendi bünyemizdeki tecrübeli ve yetkin eğitimcilerden hizmet/destek almakla yetinmeyip, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle, alanında uzmanlaşmış kadrolarından oluşan eğitimcilerle Öğretmen eğitimlerine devam ediyoruz. Bunun yanında öğrencinin eğitimine maksimum katkıda bulunabilmesi için Veli Bilgilendirme Programını da önemsiyoruz. Bunun için Veli Akademimizi devreye sokuyoruz. Doğru cevap eğitim kurumlarını ve yöneticilerini takip edenler süreç içerisinde bu konunun detaylarını görmektedirler. Yine öğrenci takip sistemi ve Doğru Cevap Eğitim Kurumlarına özel online/hibrit eğitim modelini geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz.


Size göre 2020 yılının eğitim dünyası açısından kayıp ve kazançlar neler oldu?
Birkaç asırdır dünyadaki uygulama, bütün çocukların yüz yüze olarak seviyesine göre bir kurumdan hizmet alma şeklinde idi. Az da olsa biz ve bazı kurumlar uzaktan eğitimin bir ihtiyaç olduğunu görerek zaten tedbirlerimizi almış hayata geçirmiştik. Bu süreçte hızlı hareket etmek bizim için zor olmadı. Ancak eğitimcisi, öğrencisi ve velisi ile yüz yüze eğitime alışan öğrencilerin online eğitime geçişi kolay olmadı. Yine de Z kuşağının teknoloji araçlarını kullanma ve sosyal medya alışkanlıklarından dolayı online eğitime X ve Y kuşağından daha kolay adapte oldu diyebiliriz. Burada şunu da ilave etmek gerekir ki erişim imkanlarının farklılığı belki de Türkiye’de online eğitimin en büyük zorluklarından biri oldu. Dolayısıyla bu süreçte hedeflenen kazanımlar eğitim alması gereken gruplarda hem nitelik ve hem nitelik olarak eksik kalmıştır. Bu arada online eğitim sisteminden, maddi olarak ailevi veya yaşadığı bölgedeki şartlar gereği istifade edemeyen milyonlarca öğrenci maalesef 2020 yılını kayıp olarak yaşadı. Bu arada öğrencilerde ve bir kısım ebeveynler de psikolojik problemler oluştu. Bazı yetkin psikologların da ifade ettiği gibi bu oluşan problemlerin tedavisi öyle çok kolay olmayacaktır. Kazanç olarak, milli eğitim bakanlığımız dünyadaki birçok ülkeye göre önemli bir başarı göstermiştir. Dolayısıyla bu veya benzeri salgın veya problemler karşısında Türkiye yeni normale daha hızlı uyumlu hale gelmiştir. Öğretmenler kendilerini fevkalade geliştirmişlerdir. Zaten teknolojiye yatkın olan öğrenciler online eğitim konusunda daha müspet kazanımlar elde etmişlerdir. Şunu da bir avantaj olarak ekleyebiliriz ki yüzyüze eğitimde önemli olsa da pek uygulanmayan etkinlik ve proje temelli yaklaşım uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğu için bu alandaki uygulamalar artmıştır.
Devletimiz, EBA ve televizyon kanallarıyla online eğitime daha çok destek vermiştir. Özel Öğretim kurumları ise kendilerine has özellikleri sebebiyle doğrusu bu süreci tamamına yakını çok başarılı bir şekilde geçirmişlerdir. Bu süreçte eğitim öğretim kurumları online eğitim için altyapı çalışmalarını mecburen güçlendirme durumunda olmuşlardır. Öğretmenlerin de okul dışında evlerinden veya bulundukları yerlerden online eğitime devam edilebileceğini bir şekilde ispat etmişlerdir. Bu yeni sürece ayak uyduramayan öğretmenler ve kurumlar geride kalacak ve belki de, sistem dışında kalacaklardır. Dijital platformlar karşısında geçirilen sürenin çok olmasının fizyolojik ve psikolojik tesirleri önümüzdeki günlerde yapılacak araştırmalarla daha da ortaya çıkacağını söylememiz gerekir.

Pandemi süreci tüm dünyada eğitimi etkiledi. Bu konuda dünyadaki uygulamalar neler oldu, Türkiye ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Pandemi sürecinde Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre yüz yüze eğitime en az fırsat tanıyan ülkedir veya ülkelerden biridir. Böyle olması, buna alışık olmayan öğrencilerin velilerin hatta eğitimcilerin gerilmesine sıkıntı çekmesine ve arzu edilen hizmeti alamamasına sebep olmuştur. Sosyal medyada buna ait dolaşan kısa videoları ve cipslerin durumu okuyucularımızın malumudur. Daha önce de ifade ettiğim gibi resmi ve özel kurumlar ile -erişim dezavantajı olan bölge ve öğrenciler hariç- bu süreci en iyi şartlarda geçiren ülkelerin başında olmamız hasebiyle kaybımız daha az olmuştur. Türkiye’de özel ve resmi kurumların aldığı bu tedbirler elbette devam etmelidir. Ancak bundan sonraki süreçte daha Ocak ayında bile her yeri kapatma kararı alan Japonya’nın eğitim kurumlarını açık tuttuğu, yılbaşı öncesi ve sonrasında işyerlerini kapatan ülkelerin okulları ve eğitim kurumlarını, kurslarını kapatmayı düşünmediği veya en sona bıraktığı veya hibrit eğitimle hizmet verdirmeye çalıştığı gerçeğiyle, biz de artık bundan sonraki süreçte daha cesur davranıp mümkün mertebe okullarımızın ve bütün kurslarımızın, elbette tedbirleri alarak yüz yüze eğitime geçmesini ısrarla tavsiye ediyoruz. Devlet, kendi menfaati için, gerekli tedbirleri de almak suretiyle, özel öğretim kurumlarını mutlaka destekleme durumundadır. Pandemi sürecinde bazı ülkelerin özel öğretim kurumlarının giderlerinin tamamına yakınını -kira dahil- karşıladığı gerçeğini unutmamalıyız. Pandemiden uzak, bu dönemde edindiğimiz tecrübeleri eğitime sunacağımız daha başarılı günlerin gelmesini ümit ediyor, artı eğitim dergisinin değerli okuyucularına saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.


KISA, ORTA VE UZUN VADEDE ÖZEL OKULLARIN GELECEĞİ NASIL OLACAK?
Özel Öğretim kurumları her yeni sürece adapte olmaları ve üst seviyede hizmet verme kabiliyetleri sebebiyle varlıklarını devam ettirebilmektedirler. Eğitim teknolojilerinde öğrenci ve velinin beklentisine cevap veremeyen özel kurumlar için gelecek yoktur. Özel kurumlar artık sadece yüz yüze değil, bunun yanında online eğitim sistemleri ile de resmi kurumların önünde olma durumundadırlar. Eğitim kadrosu daha yetkin ve özverili ve donanımlı olmak durumundadırlar. Ücretsiz hizmet imkânı dururken veliler özel kurumları tercih sebeplerini yeniden gözden geçirecek ve farkı en iyi şekilde ortaya koyan kurumlar avantajlı duruma geçeceklerdir. Birçok gelişmiş ülkede devlet özel kurumlara çok önemli destek vermektedirler. Hatta kurumun %80 civarında giderini dahi karşılayan ülkeler vardır. Çünkü Özel Öğretim kurumları devletin yaptığı, yapacağı hizmeti vatandaşına sağlamaktadır. Fedakâr girişimci ve veli devlet tarafından kendi başına bırakılmayı hak etmemektedir. Bazı ülkelerde olduğu gibi öğrenci başına harcanan miktarı özel kuruma destek olarak vermelidir. Özel kurum girişimcisi devlet adına çok ciddi risklerle bu işi yapmaktadır. Öğretim kurumlarının çok büyük bir bölümü ekonomik beklentiden uzak, ülkenin eğitimine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Ticari olarak başka alanlarda daha büyük karlılıklar varken insanla ve en hassas dönemlerinde bu sektöre yatırım yapmanın maddi beklentinin çok ötesinde bir hedefi olsa gerektir. Kurumun yönetim süreci ise ayrı bir kabiliyettir. Üstelik özel kurumlar devlete vergi vermektedirler ve çok önemli olan istihdam sağlamaktadırlar. Daha da önemlisi Türkiye standartların çok üzerinde kaliteli eğitim vermektedirler. Bu pozitif bir rekabet ile resmi okulların da kalitesini artırmaktadır. Eğitim süreci bir ülkenin can damarıdır. Bu can damarını beslenmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamalıdır. Dünya 10 küsur yıldır Finlandiya ve Singapur okullarının başarısını konuşmaktadır. Bakınız Finlandiya’daki toplam öğrenci sayısı Türkiye’deki heba olan, milli sermaye olan özel kurumlardaki boş kontenjanların yarısı bile değildir. Bu milli sermayenin ekonomiye, eğitime kalite katarak kazandırılması için devletin proje üretmesi elzemdir.

SINAV SÜREÇLERİNİ ONLİNE EĞİTİMİN İHTİYAÇLARINA GÖRE REVİZE EDİYORUZ
Pandemi döneminde en merak edilen konuların başında öğrencilerin sınav hazırlıkları geliyor. Öğrencilerinizin LGS ve üniversite sınavlarına hazırlıklarında nasıl rehberlik ediyorsunuz? Bu alandaki çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Doğru Cevap Eğitim Kurumlarının önemli farklılıklarından biri koçluk eğitimi, lider öğretmen kavramıyla; sadece rehber öğretmenlerimiz değil, bütün eğitim kadromuzun bir rehber öğretmeni gibi donanımlı olması anlamında çalışmalarımız birkaç yıldır devam ediyor. Biz bu çalışmalarımızı online eğitimin ihtiyaç ve gereklerine göre revize ediyoruz, hizmet içi eğitim süreçlerini gerçekleştiriyoruz ve bunlar için çok kapsamlı istişareler ve mutfak çalışmaları yapıyoruz. Velilerimizin de desteğini alarak öğrencilerimizin gerek kurslarda, gerekse okullarında yüz yüze hizmet alamadıkları süreçte iletişim vasıtalarının mümkün olan her alanıyla öğrencimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Basılı ürünlerimiz ulaştırarak ve Doğru Cevap Eğitim Kurumları öğrencilerine özel kardeş kuruluşumuz verdiği, tecrübeli ve yetkin kadrosuyla hizmet veren online platformdaki dersler ve sınavlarımızla öğrencilerimizi destekliyoruz. Zaten öğretmen akademileri, online eğitim öğretim süreçleri ile ilgili olarak, kurumumuzun kendine has bir çok kurumun önünde olan platform sistemi ve uygulamaları ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte okulda ve okul dışında artarak devam eden psikolojik rehberlik ihtiyacı alanını rehber ve koç öğretmenlerimizle doldurmayı hedefliyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.