banner

Sevinç, özel eğitim programı ile okul öncesinde fark yaratıyor
“Ders tasarımlarımızda ve eğitim felsefemizin her alanında uygulanan oyunlaştırma, öğrencinin motivasyonunu artırmaya ve problem çözmeyi özendirmeye yönelik olarak uygulanmaktadır. Sevinç Eğitim Kurumları olarak her platformda, öğrencilerimizin teoride öğrendikleri bilgilerin somut yaşam becerilerine dönüştürmeleri desteklenerek öğrenmenin kalıcı olması sağlanır.”

sevinc_koleji_nisan_023Okul öncesi eğitimde nasıl bir eğitim modeli uyguluyorsunuz? Uyguladığınız modelin temel parametreleri nelerdir?
Okul öncesi dönem; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan, bedensel, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği süreçtir. Bu nedenle çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanır. Sevinç Eğitim Kurumlarında bu özel dönemde öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar kazanabilmesi için onlara ihtiyaç duydukları, özel bir eğitim programı uygulanır. Bu programla öğrencilerin zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümeleri, tüm gelişimsel alanlarda eşdeğer oranda gelişimlerinin en üst düzeye ulaştırılması, öz bakım becerilerinin kazandırılması ve ilköğretime hazır hâle gelmeleri amaçlanır. Bu amaçla öğrencilerimize hem oyun hem de akademik içerikli birçok etkinlik ortamı sunulur. Öğrencilerimiz, yaş seviyelerine ve öğrenme biçimlerine uygun olarak tasarlanmış sınıflarda; ilgili eğitim programı ve materyaller eşliğinde öğrenirler. Satranç, drama, beden eğitimi, resim, müzik, kodlama gibi uygulamalı dersler, branş öğretmenleri tarafından verilir. 3 yaştan itibaren İngilizce, 5 yaştan itibaren de İngilizceye ek olarak Almanca, alanında yetkin öğretmenler tarafından verilir.

Uyguladığınız modelin temel parametreleri nelerdir?
Eğitim programımız aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır:
Çocuk merkezlidir: Çocukların öğrenme tarzlarına, ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına ve gelişim seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Oyun temellidir: Oyun; çocukların öğrenmeyi sevme, deney yapma, keşfetme ve yaratıcılık geliştirme yoludur. Oyun okul öncesi dönemde çocukların öğrenme sürecini destekleyen bir araç olarak kullanılmıştır.
Bireysel gelişimi destekler: Her çocuğun bireysel gelişimi desteklenir ve onların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunulur.
İşbirlikçi öğrenmeyi kullanır: Okul öncesi eğitim, işbirlikçi öğrenme yöntemlerine önem verir. Çocuklar birbirleriyle işbirliği yaparak öğrenirler ve sosyal becerilerini geliştirirler.
Esnektir: Çocukların öğrenme hızı ve tarzı birbirinden farklı olduğundan eğitim modeli ve programı, öğretmenler ile çocukların ihtiyaçlarına göre esneklik gösterir.
Dengelidir: Sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel gelişimlerin tümü eşit derecede desteklenir.
Sarmaldır: Okul öncesi eğitim, sarmal bir yaklaşım kullanılarak önceki öğrenmelerin yeniden anımsatılması ve öğrenmenin ilerlemesi için gerekli olan temel kavramların pekiştirilmesini sağlar.
Etkileşimlidir: Çocukların öğrenme sürecine aktif katılımını sağlar ve onların düşünme becerilerini geliştirir.
Yaratıcılık odaklıdır: Okul öncesi eğitimde yaratıcılık geliştirme ön plandadır. Sanatsal ve yaratıcı aktiviteler, çocukların hayal gücünü geliştirir ve kendilerini ifade etmelerini sağlar.

ÖĞRENME YOLCULUĞU OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLE BAŞLAR
Okul öncesinde oyun ile öğrenmenin önemi nedir ve nasıl uygulanmalıdır?
Çocuk için oyun, hayatın en önemli provalarından biridir. Anaokulundan liseye kadar öğrenciler, deneyimler yoluyla öğrenir. Oyun temelli öğrenme ile kalıcı ve doğal bir öğrenme gerçekleşir. Öğrenmenin kalıcılığını artırmak için oyunun eğitim sürecinde etkin olması gerekir. Çocuklar oyun ile yeni bilgiler edinir, sahip olduğu bilgileri kullanır ve bunları yeniden düzenleyerek yapılandırır. Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve eski bilgiler ile ilişkilendirilerek sentezlenmesi sürecinde oyun, beyindeki ilgili birimlerin aktif hâle gelmesinde önemli bir güdüleyicidir. Öğrenilen bir konuya yönelik oyunlar oynatılması, çocukların eğlenerek öğrenmelerine fırsat sağlar ve öğrendiklerini daha kolay pekiştirmelerine zemin hazırlar. Öğrencinin öğrenme yolculuğu, okul öncesi eğitimle başlamaktadır. Öğrenciler, bir gruba dâhil olma, sosyal etkileşim, işbirliği, kendini değerli hissetme, başarma, güçlenme, yardımlaşma, üretme gibi kazanımları edinir. Ders tasarımlarımızda ve eğitim felsefemizin her alanında uygulanan oyunlaştırma, öğrencinin motivasyonunu artırmaya ve problem çözmeyi özendirmeye yönelik olarak uygulanmaktadır. Sevinç Eğitim Kurumları olarak her platformda, öğrencilerimizin teoride öğrendikleri bilgilerin somut yaşam becerilerine dönüştürmeleri desteklenerek öğrenmenin kalıcı olması sağlanır.

Okul öncesinde yabancı dil eğitimi hangi yaşta başlamalı ve nasıl verilmelidir? Bu çerçevede kurumunuzdaki uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dil öğrenimi çocuklarda doğal olarak gerçekleşir ve dil eğitimi okulda en erken yaşta başlamalıdır. Dil öğrenimi, gerçek hayatla bağlantılı doğal etkileşim yoluyla gerçekleşmelidir. Anaokulu öğrencileri, eğitimlerinde bu düzeyde yabancı dillerin yanı sıra anadillerinde de yeni sözcükleri aktif olarak edinirler. Hikâyeler, şarkılar, dijital kaynaklar kalıcı öğrenmeye ulaşmada özellikle etkilidir. Dil öğreniminin temeli olan gramer ve kelime bilgisi okul programlarının her ne kadar olmazsa olmazı niteliğini taşısa da Sevinç’te öğrencilerin dili somutlaştırarak aktif kullanımının ötesine geçilir. Performans etkinlikleri, yaratıcı drama ve portfolyo sunumları, yabancı dilde konuşmayı desteklemek ve teşvik etmek için gerçekleştirilen temel etkinliklerdir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ
Okul öncesinde öğretmenler hangi niteliklere sahip olmalı?
İyi bir okul öncesi öğretmeninin en temel niteliklerinden birisi okul öncesi ve alt alanlarına olan hâkimiyetidir. Okul öncesinde öğretmenlik yapmak isteyen kişilerin sahip olması gereken diğer nitelikler arasında çocuklara karşı sevgi dolu ve sabırlı; kişilik yönünden de yaratıcı, iletişim becerileri yüksek ve empatik olmasıdır.
Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrenme ihtiyaçları ve öğretme yaklaşımları da hızla değişim göstermektedir. Okul öncesi eğitim alanında görev yapacak öğretmenlerin eğitimlerinin daha da güçlendirilmesi ve yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca, okul öncesi eğitim alanında çalışan öğretmenlerin düzenli olarak yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri de önemlidir. Sevinç Eğitim Kurumları olarak bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde hizmet içi eğitimlerimiz yıl boyu sürmekte ve öğretmenlerimizin formasyonlarının güncel kalması sağlanmaktadır.

Okul öncesi eğitimde aileye düşen görev ve sorumluluklar neler?
Okul öncesi eğitimde aile oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü çocuğun ilk eğitim yeri ailedir. Çocuk, gelişimi için eğitim alırken aslında aileler de çocuk ile büyür. Çocukların verdikleri yeni tepkileri, öğrendikleri yeni bilgileri ya da geliştirdikleri yeni becerileri test edebilecekleri en müsait ortam evleridir. Evde aile ile yeni kazanılan duygu ve bilgileri test eden çocuk, paylaşıma açık bir hâle gelir. Aile, okuldaki eğitimi evde de devam ettirerek çocuğun fiziksel ve kişisel gelişimine fayda sağlamalıdır. Birlikte iken farklı oyunlar oynayabilir, aileye özel oyunlar üretilebilir. Aile olarak oynanacak oyunun kuralları çocukla birlikte sorgulanabilir, en sevilen oyunlar listesi aile ile birlikte oluşturulabilir. Bunun yanı sıra çocuğun oynayacağı oyunların, oyuncakların, hikâyelerin ve etkinliklerin doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Kaliteli bir eğitim verildiği takdirde çocuk o eğitimin ödülünü; kritik dönemlerini sağlıklı bir şekilde atlatarak ve eğitim kariyerini geliştirerek verecektir.

Sevinç Eğitim Kurumlarının okul öncesi ile ilgili projeleri nelerdir?
Okul öncesi eğitimin gelişimi; bu eğitimin yaygınlaştırılması, nitelikli içeriklerle kalitenin arttırılması ve erişilebilirliğin sağlanması ile mümkündür. Bu bağlamda biz Sevinç Eğitim Kurumları olarak oluşturduğumuz özgün okul öncesi programını, “Sevinç Anaokulu” markası ile İstanbul’un tüm ilçelerinden başlamak üzere Türkiye genelinde eğitim yatırımcıları ile işbirliği içerisinde yaygınlaştırmak istiyoruz.

EBEVEYNLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Ebeveynler okul öncesi eğitim kurumları seçerken şunlara dikkat etmelidirler:
Eğitim Programı: Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim programını incelemeli ve programın çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklediğinden emin olmalıdır.
Öğretmenler: Okul öncesi öğretmenlerin niteliği, deneyimi, eğitimi ve tutumu oldukça önemlidir. Ebeveynler, okul öncesi öğretmenlerin bu özelliklerine dikkat etmelidir.
Oyun ve Aktiviteler: Çocuklar için oyun ve aktivitelerin önemi büyüktür. Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumunun çocuklara yaratıcı, ilginç ve eğlenceli etkinlikler sunup sunmadığını incelemelidir.
Güvenlik: Okul öncesi eğitim kurumunun çocukların güvenliği konusunda yeterli önlemler aldığından emin olunmalıdır. Okul binası, bahçe, oyun alanları, yemekhane gibi alanların güvenliği sağlanmalıdır.
Fiziksel Ortam: Okul öncesi eğitim kurumunun çocuklara uygun bir fiziksel ortam sunması önemlidir. Okul binası, oyun alanları, bahçe, sınıflar, oyun materyalleri vb. çocukların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
İletişim: Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumunun öğretmenleri ve yönetimiyle iyi iletişim kurabildiğinden emin olmalıdır. Okulun iletişim politikaları hakkında bilgi sahibi olmalı ve istedikleri zaman okul yönetimiyle iletişim kurabilmelidirler.
Referanslar: Ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarının referanslarını incelemeli ve geçmiş senelerde eğitim almış öğrencilerin velilerinin deneyimlerine bakmalıdırlar. Bu, okulun kalitesi hakkında fikir edinmelerine yardımcı olabilir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.