banner

‘Cumhuriyet, özgürlük mücadelemizin en büyük mükâfatı’
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Cumhuriyet değerlerinin korunup yaşatılması için yaptıkları çalışmalara her zaman olduğu gibi bugün de aynı heyecanla sürdürdüklerini belirten İELEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Seda Çelik Teker, “Bu bilinçle gençlerimizi çağdaş eğitim sisteminin tüm gerekliliklerine ulaşabilen, derslerindeki başarılarının yanı sıra yaşam becerilerini de artırabilen bireyler hâline gelmeleri için destekliyoruz.” diye konuştu. Dr. Seda Çelik Teker ve İELEV Eğitim Kurumları yöneticileri Cumhuriyet’in 100. Yılını artı eğitim’e değerlendirdiler.

seda_celik_tekerCumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı bu ayda, Cumhuriyet’in kurumunuz için anlamını nasıl ifade edersiniz?
Dr. Seda Çelik Teker - İELEV Yönetim Kurulu Başkanı: Ülkemizin kuruluşunun üzerinden tam bir asrın geçtiği bu çok özel yılda, İELEV olarak Türk millî eğitimine Cumhuriyetimizin değerleri ve ilkeleri ışığında katkı sunma kararlılığımızı ilk günkü coşkumuzla sürdürüyoruz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda hareket etmenin verdiği sarsılmaz öz güven ve Cumhuriyet’in her birimize sunduğu büyük güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu sağlayan, kuşkusuz Cumhuriyet’le birlikte yaşamımızın her alanını değiştiren ve iyi yönde dönüştüren çağdaşlaşma atılımlarıdır.
Bu atılımlarda her daim daha da ileriye gidebilmemizi mümkün kılacak olan en önemli faktör, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Eğitim alanında faaliyet gösteren öncü bir kurum olarak sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Tarifsiz çabalarla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin, bilimin yol arkadaşlığıyla yürüyen, vatanını ve milletini seven çocuklarla ve gençlerle “ilelebet muhafaza ve müdafaa” edileceğini biliyoruz. Bu bilinçle gençlerimizi çağdaş eğitim sisteminin tüm gerekliliklerine ulaşabilen, derslerindeki başarılarının yanı sıra yaşam becerilerini de artırabilen bireyler hâline gelmeleri için destekliyoruz.
Cumhuriyet, okulların amaçlarını ve özelliklerini de belirleyen bir kavramdır. Millî bilinç ve kimlikle hareket eden, demokratik değerlere sahip, dünya kültürlerini tanımaya ve anlamaya açık, farklılıklara saygılı veestetik bakış açısına sahip bireyler yetiştirme noktasında Cumhuriyet’in bizlere sağladığı kazanımlar oldukça önemlidir. Eğitim öğretim faaliyetlerimizde Cumhuriyetimizin sağladığı bu kazanımlar ışığında hareket ediyor ve kendilerini öne çıkaracak niteliklere sahip nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Farklı kültürlerin öğrenildiği, farklı dillerin konuşulduğu kurumumuzda öncelikli olarak öğrencilerimizin ve tüm öğretmenlerimizin Cumhuriyet’in en önemli ilkelerinden olan eşitlik, adalet ve özgür düşünce gibi ilkeleri benimsemiş olmalarını önemsiyoruz.
Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sonucunda aldığı en büyük mükâfat dersem yanlış olmayacaktır. Çağdaş bir devlet yapılanmasının sembolü olan Cumhuriyet, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplumun temelinin atılmasını sağladı. Devrimsel pek çok kararın ivedilikle hayata geçirilmesini mümkün kıldı. Bizler de Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Cumhuriyet değerlerinin korunup yaşatılması için çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi bugün de aynı heyecanla devam ediyoruz. 

“Tarifsiz çabalarla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin, bilimin yol arkadaşlığıyla yürüyen, vatanını ve milletini seven gençlerle “ilelebet muhafaza ve müdafaa” edileceğini biliyoruz. Bu bilinçle gençlerimizi çağdaş eğitim sisteminin tüm gerekliliklerine ulaşabilen, derslerindeki başarılarının yanı sıra yaşam becerilerini de artırabilen bireyler hâline gelmeleri için destekliyoruz.”

FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR BİREYLER YETİŞTİRMEK, ORTAK SORUMLULUĞUMUZ
Size göre Atatürk’ün temellerini attığı Cumhuriyet, eğitimde nasıl bir yol çizdi? Dünden bugüne süreci değerlendirdiğinizde eğitimin bugün geldiği nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Dr. Seda Çelik Teker - İELEV Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın o zorlu koşullarında dahi eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulayan bir liderdi. Nitekim Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun olduğu dönemde, Temmuz 1921’de Atatürk, Maarif Kongresi’ni toplayıp ülkenin eğitim alanında karşı karşıya kaldığı sorunları ve çözüm önerilerini dinlemiştir. Ata’mızın Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra gerçekleştirdiği Harf Devrimi ve eğitim seferberliği, yine eğitime verdiği önceliği yansıtıyordu. Ayrıca “Eğitimin temeli ana dilden ve tarihten geçer” düşüncesiyle millî benliği korumak ve Türk diline sahip çıkmak adına Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu kurmuştur. Atatürk; eğitimli bir toplum sayesinde hür, yüce bir millet olunacağına, eğitimle esaretten ve sefaletten kurtulacağımıza inanmıştır. Bilim, sanat ve spor alanlarında Türkiye’den başarılı isimlerin yetişmiş olması da Cumhuriyet'in eğitimdeki etkisinin bir sonucudur.
Atatürk'ün vurguladığı, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" bireyler yetiştirme misyonunu korumak ve yaşatmak, eğitim camiamızın ortak sorumluluğudur. Bugün teknolojik imkânlar, erişilebilirlik ve küresel iletişim ağı göz önüne alındığında, elbette eğitimde potansiyelimizi her daim daha üst düzeye taşıma sorumluluğumuz var. Cumhuriyet'in 100. yılında eğitimde fırsat eşitliği yaratma ve uluslararası standartlarla tutarlı bir eğitim vizyonu oluşturma konusunda ilerlememizi sürdürmemiz gerekiyor. Biz de okullarımızda eğitim öğretim programlarımızın tüm ayrıntılarını bu bakış açısı doğrultusunda planlıyoruz. 

“Ata’mızın Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra gerçekleştirdiği Harf Devrimi ve eğitim seferberliği, yine eğitime verdiği önceliği yansıtıyordu. Ayrıca ‘Eğitimin temeli ana dilden ve tarihten geçer’ düşüncesiyle millî benliği korumak ve Türk diline sahip çıkmak adına Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu kurmuştur.”

selmin_gksel“DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEDEN YENİ GELİŞMELERE UYUM SAĞLAMALIYIZ”
Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarımı için eğitimde neler yapılmalı?
Selmin Köksel - İELEV Özel Lisesi Müdürü: Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarımı, uzun vadeli bir çaba ve toplumsal bir sorumluluktur. Bunun için bir toplumun bir arada yaşama ve ilerleme çabasının her zaman diri tutulması gerekmektedir. Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarımı için eğitim sisteminde Cumhuriyet’in temel özelliklerini barındıran müfredatlar sunulmalıdır. Böylece öğrencilerin vatandaşlık bilincine sahip, demokratik değerleri önemseyen, eleştiri ve sorgulamaya açık, laiklik ve ulusal birlik kavramlarını içselleştiren bireyler olmaları sağlanabilir. Ülkelerin tarihini ve kültürel mirasını anlatan müzelerin ve tarihî alanların korunarak tanıtılması önemlidir. Öğrencilerin tarih bilincini kazanmaları için teşvik edici adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi, Cumhuriyet değerleri taşıyan sivil toplum kuruluşlarının paneller, seminerler düzenlemesi, medya kanallarının doğru kullanılması, kültürel etkinliklerin artırılması gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılabilir. Okullara düşen; bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak, önemini kavratmak ve yaşamın her alanına bu yaklaşımlarını yansıtmalarını sağlayacak bilinci aşılamaktır. 

burcu_aybatDr. Burcu Aybat - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürü: Mustafa Kemal’in Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında gösterdiği olağanüstü özverisi, yılmazlığı, imkânsızı mümkün kılan kararlılığı, insani değerlere, akla ve bilime duyduğu inanç bizlere rehberlik ediyor. Cumhuriyet’in değerlerini gelecek nesile aktarırken geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkinin kanıtlara dayalı, gerçekçi ve objektif bir tarih anlayışıyla sunulması çok önemli. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayacağımız bugünlerde Cumhuriyet değerlerinin Türk ulusuna sağladığı vizyonu, dünyada ülkemizi taşıdığı noktayı görebilmek, belki yeniden hatırlamak, kısaca iyi birer tarih okuryazarı olmak, eğitimin öncelikli hedefleri olarak değerlendirilmelidir. Belki dünden daha fazla çabalamak, çağı yakalamak, dünyada var olan gelişmeleri tarafsız ve doğru analiz etmek, yerelden kopmadan evrensele ulaşmak, insani değerleri kaybetmeden değişimin kaçınılmazlığına uyum göstermek, Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak eğitim alanına düşen sorumluluklardan yalnızca birkaçıdır.

sevil_ertanSevil Ertan Üstün - İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu: Eğitim öğretim çalışmaları hassas yürütülmeli. Bu nedenle eğitim yöneticileri olarak bu alandaki gelişmeleri Cumhuriyet’in vizyon, misyon ve değerlerini koruma altında tutacak şekilde yönetmemiz gerekiyor. Günümüz dünyası, teknoloji ve bilgi üretimi açısından ışık hızında ilerliyor. Öğretmenlerimizi “21. yüzyıl” becerilerinin geliştirilmesi, etik ve değerlerin yapılan çalışmalarda görünür hâle gelmesi noktasında desteklemeliyiz. Teknolojiyi ve toplumlardaki sosyolojik dönüşümü dikkate alarak ilerlemeliyiz. Öğrencilerimizin şu an adları dahi bilinmeyen meslekleri icra ederken alet çantalarında bulunması gereken becerilerin teminatının Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerleri olduğunu da unutmamamız gerekiyor.


KURUMUNUZ AÇISINDAN BAKTIĞINIZDA EĞİTİM MODELİNİZDE CUMHURİYET DEĞERLERİNİ NASIL İNŞA EDİYORSUNUZ?

Selmin Köksel - İELEV Özel Lisesi Müdürü: Öğrencilerimizin Cumhuriyet değerlerini bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini ve bu değerler üzerine hayatlarını şekillendirmelerini hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bir GIB (çift dilli uluslararası bakalorya) okulu olarak öğrencilerimizin hem Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı hem de uluslararası niteliklere sahip bireyler olarak hayata katılmalarını sağlıyoruz. Cumhuriyet’in ilkeleri doğrultusunda; tüm eğitim modellerimizde ileri teknolojiyi yakından takip eden, çağa ayak uyduran, iletişim, kriz yönetimi becerilerine sahip, takım çalışmasında olduğu kadar liderlikte de etkili, sorumluluk sahibi, kişileri anlamada ve geliştirmede yetkin, yaratıcı, pratik, dinamik ve öğrenmeye açık, özverili, sabırlı, açık sözlü, ileri görüşlü, araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitimciler olarak bu yolculukta bizlerin de bu özelliklere sahip olması esastır. 

Dr. Burcu Aybat - İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürü: İELEV Okullarında Cumhuriyet değerlerini temel kurumsal değerlerimiz arasında görüyoruz. Öğrencilerimizi bu bilinç ve vizyonla yetiştirmeyi ilke ediniyoruz. Anaokulundan liseye uzanan süreçte gerçekleştirdiğimiz her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde Cumhuriyet’in kazanımlarını içselleştirme hedefi taşıyoruz. Öğrencilerimizin düşüncelerini özgürce ifade etmeleri için alan yaratıyoruz. Haklarını net bir şekilde tanımlamalarına olanak sağlıyor, doğacak sorumlulukları aynı netlikte sahiplenmeleri için rehberlik ediyoruz. Kurumdaki öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticilerimiz arasında yatay bir yönetim anlayışı kurulmasını önemsiyoruz. Tüm paydaşlarımızı eşit görüyor, öğrencilerimizi de bu duyarlılıkla yetiştiriyoruz. Her tür ötekileştirme ve ayrımcılığa karşı çıkan uluslararası etik ve insan hakları değerlerini önemsiyoruz. Nefret söylemine karşı kapsayıcı bir dil oluşturmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kuruyor, bu alanda çeşitli projeler sürdürüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz aracılığıyla öğrencilerimizin, dezavantajlı grupların sorunlarına duyarlılık gösterme, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, dolayısıyla toplumsal barış ve beraberliğe katkı sunma gibi 21. yüzyıl becerilerini yaşam biçimi hâline getirmelerini destekliyoruz. Okulumuzda, Atatürkçü düşünce sistemini içselleştirmiş, kültürel/tarihsel süreçleri objektif olarak kavrayan, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren, geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgilerden yola çıkıp günümüzdeki gelişmeleri analiz eden ve geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilen nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.

Sevil Ertan Üstün - İELEV Özel İlkokulu/Ortaokulu: Müfredat ve müfredat ötesi çalışmalarımızla ana sınıfından 8. sınıfa kadar kampüsümüzde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin Cumhuriyet’in değerlerini her öğretim kademesinde, birbirinden farklı dersler ve içeriklerle özümsemesini amaçlıyoruz. Eğitim öğretim anlayışımız, Cumhuriyet’in değerlerini sadece belirli gün ve haftalarda değil, çocuklarımızın günlük yaşantılarında hayata yansıtmalarına ve aktarmalarına imkân tanıyacak şekilde tasarlanıyor. Seçimlerle göreve başlayan öğrenci başkanlarımız, okulumuzun gelişimine katkı sunacak konuların sınıf temsilcileriyle öğrenci meclisinde kararlaştırılması ve bu kararların öğrencilerin aktif oldukları çalışmalarla hayata geçirilmesi okulumuzun kültürünü yansıtan örneklerden sadece birkaçı. Bizler, 2035-2045’lerin küresel aktörlerini yetiştirdiğimizin farkındayız. İELEV öğretmenleri, idarecileri ve diğer tüm paydaşlar olarak bu bilinç ve hassasiyetle öğrencilerimizi çok boyutlu biçimde geleceğe hazırlıyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.