banner

Girne Koleji, Girne Amerikan Üniversitesi ile gençleri geleceğe hazırlıyor
Emre Orhan - Girne Koleji Eğitim Direktörü                                                                                  

emre_orhan_agustos_2022

• Okullarımızda uygulanmakta olan ve öğrencilerimizin iş hayatında başarılı bireyler olmalarını hedefleyen Genç Kariyer ve Yaşayan Diploma programlarımız, girişimcilik kültürünü yansıtan ve yaşatan programlarımızın başında geliyor.
• Girişimcilik programımızı ve projelerimizi oluştururken, iş hayatının günümüzdeki gereksinimlerinin yanı sıra yakın gelecekte oluşabilecek yenilik ve değişimler ile ilgili AR-GE çalışmalarını takip ederek sürekli geliştiriyoruz.
• Girne Koleji olarak öğrencilerimizin, çeşitli kabiliyetlerin geliştirerek onları profesyonel ortama daha donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlıyor, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

Geleceğin mezunları hangi niteliklere sahip olmalı? Bu yönde okul müfredatında hangi uygulamalar hayata geçiriliyor?
Geleceğin mezunları, elbette ki bugün herkesin duymaya alıştığı bir terim haline gelen 21.yüzyıl becerilerine sahip olmalı. İş birliği, eleştirel düşünme, problem çözme, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, esneklik, liderlik, girişimcilik bu becerilerden sadece birkaçı. Tüm bunların başında, teknolojinin hızla geliştiği ve neredeyse hayatımızın merkezine yerleştiği yeni dünyada; bu becerilere sahip olmasını istediğimiz 21.yüzyıl bireylerimizin, öncelikle “iletişim, yaratıcılık ve adaptasyon” konusunda yetkin olması oldukça önem kazanıyor. Teknoloji sayesinde kısalan mesafelere, hızlanan üretime, değişen dengelere uyum sağlamak gerekiyor. Hızlı adapte olabilmenin ilk şartı da kuşkusuz doğru bir iletişim ve iletişimde kullandığımız, bizi proaktif yapan yaratıcı güçlerimiz.
Tüm bunları ele aldığımızda kurumlarımız bünyesinde geliştirdiğimiz özel programlar mevcut. Kendini çok yönlü ifade gücünü desteklediğimiz Oracy yaklaşımı; anadilini, yabancı dilleri, doğayı ve bilimi keşfine destek olduğumuz okuryazarlık derslerimiz; yaratıcı güçlerini ortaya çıkardığımız yaratıcı yazarlık atölyelerimiz; insan doğasında olan merak duygusunu canlı tuttuğumuz ve farklı bakış açıları edindirdiğimiz Çocuklarla Felsefe programımız ve yakından uzağa ilkesi çerçevesinde oluşturduğumuz Tematik Yaşam Becerileri içeriklerimiz, bunlardan bazıları.
ÖĞRENCİLERİMİZE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ KAZANDIRIYORUZ
Geleceğin girişimci gençleri bugünden nasıl yetiştirilmeli ve girişimcilik kültürü okullarınızda nasıl veriliyor?
Eğitim, çok yönlü kalkınmanın en önemli araçlarındandır. Teknolojinin çok hızlı bir gelişme ve değişim içerisinde olduğu günümüzde, gençlerimiz, ülkemizin küreselleşme sürecine ve bilgi toplumuna uyum sağlamasına katkıda bulunacak bireyler olarak ve girişimci ruhlarını ortaya çıkaracak eğitim modelleri ile yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu vizyon ışığında, üniversitemizin ilgili bölüm akademisyenleri ile birlikte hazırladığımız ‘Girişimcilik’ programımızı ve projelerimizi oluştururken, iş hayatının günümüzdeki gereksinimlerinin yanı sıra yakın gelecekte oluşabilecek yenilik ve değişimler ile ilgili AR-GE çalışmalarını takip ederek sürekli geliştiriyoruz. Okullarımızda uygulanmakta olan ve öğrencilerimizin iş hayatında başarılı bireyler olmalarını hedefleyen Genç Kariyer ve Yaşayan Diploma programlarımız, girişimcilik kültürünü yansıtan ve yaşatan programlarımızın başında gelmektedir. Girne Kolejinde Genç Kariyer programı ile öğrencilerimize farklı meslekleri tanıtarak kariyer planlamalarında yardımcı oluyor ve Yaşayan Diploma programımız ile de alanlarında uzman birçok kişi ile bir araya gelerek meslekleri daha da yakından gözlemleme fırsatı sağlıyoruz. Kampüslerimizde gerçekleşen etkinliklerde öğrencilerimiz, rol model alabilecekleri farklı mesleklerden başarılı kişiler ile de bir araya geliyor ve merak ettikleri soruları sorma şansına sahip oluyorlar.
Girne Kolejinde ‘Girişimcilik’ programlarının ve projelerinin öğrencilerimize sağladığı katkıların yanı sıra iş hayatında rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlayacak, mezun olmadan önce sahip olmalarını amaçladığımız iki önemli unsur var: Teknolojik bilgi ve yabancı dil. Erken yaş eğitim programlarımızdan itibaren başlattığımız programlarımız ile en az iki yabancı dil yetkinliğine ve teknoloji okuryazarlığına sahip bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin yabancı dil eğitim programlarımız bünyesinde gerçekleştirilen Oracy derslerinde edinmiş oldukları kazanımları, tüm derslere entegre ediyoruz. Bu şekilde, etkili iletişim becerilerini kazanan öğrencilerimiz, kendilerini en az iki dilde ifade edebilir düzeyde mezun oluyorlar.
Bilişim derslerimizde uygulanan programlar ise öğrencilerimizin erken yaştan itibaren çağın teknolojik bilgilerine sahip olmalarını sağlıyor.
Gençler geleceklerine yön verirken kariyer süreçlerini nasıl yönetmeli? Bu alanda okullarda nasıl bir iklim hakim ve neler yapılmalı?
Dünya hızla değişirken meslek alanları da yeniden yapılanıyor. Geleceğin teknolojileri var olan meslekleri kalıcı olarak etkiliyor. Aynı zamanda yeni meslek alanlarının doğmasına neden oluyor. Kısacası; geleceğin teknolojileri geleceğin mesleklerini yaratıyor var olanları ise dönüştürüyor. Elbette bu hızlı ve köklü değişimler karşısında doğru atımları atabilmek en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kariyer planlaması yaparken doğru strateji ile hareket etmek önem taşıyor. Yanlış bir yol haritası çizmek ise tüm taşları yerinden oynatabiliyor. Atılan her yanlış adım mutsuz bir eğitim ve kariyer süreci anlamına geliyor. Peki; bu durumda süreci nasıl yönetmek gerekiyor?
Bu süreci okullarda doğru yönetebilmek adına yapılabilecek çalışmaların başında Kariyer Günleri adı altında etkinliklerle öğrenciler ile iş insanlarını bir araya getirmenin önemli ve gerekli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu Kariyer Günleri etkinliklerini bir yönüyle Geleceğe Randevu olarak nitelendirebiliriz.
Kariyer planlama sürecinin ilk adımı eğitim sürecinde doğru stratejiyi belirlemek oluyor. Eğitimin artık yalnızca akademik bilgiye eşdeğer görülmediği herkes tarafından biliniyor. Bilgi artık tek başına yeterli olmuyor. Öğrencilerin bazı becerilere sahip olmaları ve değer üretebilmeleri bekleniyor. Eğitim ve meslek hayatında fark yaratabilmek artık başarının en önemli kriterlerinden biri olarak görülüyor. Bunu başarmak için toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarını doğru saptamak; problemlere çözüm üretebilmek gerekiyor.
Meslek seçiminin tam da buradan yola çıkarak yapılması önem taşıyor. Geleceği şekillendirebilecek meslek dalları her geçen gün daha fazla ön plana çıkıyor. Doğru bir eğitim planlaması, doğru üniversite tercihi, doğru meslek seçimi ve sağlam bir kariyerin ipuçlarını veriyor.

Bu kariyer planlamaları yapılırken okullar hangi adımları atmalı?
Doğru bir strateji ile doğru bir kariyer kurgulamak uzun bir süreci kapsıyor. Elbette bu anlamda ilk adım hedeflerin belirlenmesi oluyor. Doğru hedeflerin belirlenmesi için yola stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testleri ile başlanması öneriliyor. Böylelikle öğrencinin potansiyelini ortaya koyabileceği ve fark yaratabileceği alanlar doğru saptanabiliyor. Geliştirilmesi gereken beceriler, giderilmesi gereken eksikler için çalışmaya başlanabiliyor. Hedeflerin belirlenmesini, ülke, üniversite ve bölüm seçimi izliyor. Bu noktada finansal yeterlilik, coğrafi koşullar, üniversitelerin donanımı, öğrencinin yeterlilikleri gibi birçok nokta devreye giriyor. Tüm bunları gözden geçirirken bir uzmandan yardım almak elbette avantaj sağlıyor. Kariyer planlama sürecinin zorlu bir süreç olduğunun unutulmaması gerekiyor. Doğru seçimler yapıldıktan sonra buna yönelik olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.
GENÇLERİ PROFESYONEL YAŞAMA HAZIRLIYORUZ
Okullar iş dünyasına kapılarını açıyor mu? Eğitim kültürü ile iş dünyasını birleştiren ve ayıran noktalar neler? İş dünyası ile işbirliği olanakları nasıl geliştirilmeli?
Uluslararası danışma şirketi Mckinsey and Company’nin hazırlamış olduğu bir rapora göre, dünya çapında işverenlerin sadece yüzde 42’si yeni mezunların işe hazır olduğunu düşünüyor. Bunun gibi araştırmalardan yola çıkarak baktığımızda okulların öğrencileri iş dünyasına tam anlamıyla hazırlamadığını söylemek mümkün. Tabii bu durumu bir tek okullara yüklemek de doğru değil. Çocuklarının gelişiminin daha çok akademik düzeyde ve ulusal sınavlara yönelik olması bekleyen ebeveynler ve geleceğini planlamakta karar veremeyen öğrencilerin de bu duruma etkisi var.
Ancak son zamanlarda alınan eğitiminin yanında kişisel gelişim ve deneyim eksik kaldığından dolayı yeni mezun olanlar iş bulmak konusunda, sektör de nitelikli çalışanlar bulma konusunda sorun yaşıyor. Geleceğe yönelik bu farkındalıkların ve üniversitelerin artması ile mezun olunan okulun öneminin azalması yeni çalışmaların geliştirilmesini sağlıyor.
Örneğin artık okullar öğrencilere akademik bilgiler yanında sunum teknikleri, iletişim, empati, grup çalışması, girişimcilik vb. konularda da deneyim kazandırmaya çalışıyor.
Bizler de Girne Koleji olarak öğrencilerimizin, çeşitli kabiliyetlerin geliştirerek onları profesyonel ortama daha donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlıyor, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunuyoruz.

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İLE GENÇ KARİYER PROGRAMI
“Öncelikle öğrencilere Genç Kariyer Programımız ile kendilerini tanıma çalışmaları ve meslek eğilimleri ve hedef belirleme çalışmaları yaparak GAÜ işbirliği ile bölüm ve meslek tanıtımları düzenliyor seçtikleri kariyer hayatına başlangıç yapabilmeleri için gereken bilgi ve eğitimi sunuyoruz.
Gerçekleştirilen eşleştirmeler sonrası alanlarına yönelik Yaşayan Diploma Programı kapsamında öğrencilerimize mesleki staj imkanı ve gönüllü koçluk desteği sağlanmasından, kampüslerimizde eğitimin altyapısı ve içeriğinin geliştirilip günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getirilmeleri için müfredat, malzeme ve laboratuvar desteğine kadar geniş bir alanda destek sağlıyoruz.
İş dünyasının da öğrencilere dair yapılan bu tarz çalışmaları projelendirmeleri ve okullarla işbirliği içinde çalışmaları, öğrencilere mesleki staj imkanları tanımaları öğrencilerin bilinçlenmesi ve sektörel deneyim kazanmaları konusunda destek olmalarının önemli katkısı olacaktır diye düşünüyorum.”

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.