banner

Eğitim Yönetimi ve Yeni Nesil Yöneticiler
Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı 

alpaslan_dartanEğitimin güncel sorunlarının dile getirilmesi adına son günlerde pek çok tartışma alanı bulunuyor. Bunlar arasında yakın zamanda gerçekleştirilen ve artı eğitim dergisinin geçen sayısında dile getirdiğimiz “20. Milli Eğitim Şurası”nın başından sonuna kadar olan süreci ve sonuçta ortaya çıkan kararların yarattığı olumlu/olumsuz değerlendirmeler, ekonomik gelişmelerin sonucunda enflasyonun resmi ve gayri resmi sonuçlarının yarattığı zam dalgası, bu gerçeğin yansıması olarak eğitimi ilgilendiren her bir kalemde meydana gelen ücret artışları, buna bağlı hükümetin asgari ücrete yaptığı iyileştirme ve asgari ücretin artırılmasıyla öğretmenler ve çalışanlar arasındaki ücret makasının daralması
Bir diğeri geçim derdi yaşayan öğretmenlerin yıllardır beklediği “Öğretmenli Meslek Kanunu Tasarısı”nın meclise sunulmasıyla ortaya çıkan tartışmaları
n henüz yeni başlaması, bununla beraber hızla yayılan “Covid 19 Omicron Varyantı” sebebiyle özellikle gençlerde ve çocuklarda hızla yayılması Son iki yılda görülmeyen sayıda eğitim gören ve eğitim verenlerdeki vaka sayılarının giderek artması
Neredeyse ülke gündemini etkileyen her konu eğitim camiasını
da doğrudan etkiliyor. Yaşamın her alanını etkileyen sorunlar yumağının kartopu etkisi gibi büyümesi, eğitimle ilgili tüm paydaşları çözüm arayışında birlikte hareket etmeye zorluyor. Ama doğaldır ki ülkemizde bunu gerçekleştirmek de çok mümkün olamıyor.
Özel okul sahipleri de bu gelişmelerin dışında kalamıyor doğal olarak. Öğretmen ücretlerinden öğrenci ücretlerine, servis hizmetlerinden yemek hizmetlerine, kılık kıyafet uygulamalarından kırtasiye ürünlerine, sağlık hizmetlerinden güvenlik hizmetine kadar pek çok alanda birbirinden bağımsız ama birbirine bağlı iş çeşitliliğini koşulları elverdiğince bir dü
zen içerisinde sürdürmeye çalışıyorlar. TÖZOKun son ekonomik gelişmeler üzerine yaptığı öğrenci ücretlerine yapılabilecek azami zam oranını içeren basın açıklaması ve sonrasında oluşan kamuoyu algısı ile yeni bir basın açıklamasına ihtiyaç duyulması zor durumların habercisi gibi…
İşte tüm bu iç iç
e geçmiş sorunlar yumağı içerisinde uzun zamandır eğitimin yönetimi konusunda belirli aralıklarla kendi gözlemlerimi notlar halinde bir araya getirmeye çalışıyorum. İyi bir okul yöneticisinin becerileri ve yetkinlikleri konusunda çok fazla yayına rastlamak mümkün. İnternet ortamında erişebildiğiniz bilimsel makalelerin sayısı oldukça fazla, bununla beraber alanda bu işi fiilen yapmış pek çok eğitim yöneticisinin anılarını, deneyimlerini dile getirdikleri kitapları, dergilerde yayınlanmış görüşlerini bulabilirsiniz.
Bu değerli düşüncelerin tümü ya da bir parçasını kendiniz iç
in doğru ve kabul edilebilir bulacağınız gibi tam tersi bu böyle olmaz da diyebilirsiniz. Kısaca eğitimde yöneticiliğin tanımı, matematik gibi, doğa bilimleri gibi kesin bir doğruluk değeri taşımıyor, ancak deneyimlerin ortaya koyduğu genel geçer ortak yaklaşımlara varıldığı da bir gerçektir.
Yıllardır iyi bir öğretmen adayında alan bilgisi, iletişim becerisi ve bu ikisini pratikte uygulayabilir olma becerisini, yetkinliğini en temelde olması gereken bir gereklilik olarak dile getiriyorum. Zaman zaman psikoloji kökenli eğitimleri olanların/alanların iyi birer eğitim yöneticisi olabileceği fikrine de sahibim. Okul yöneticilerinden de teorikte ve pratikte pek çok farklı alanda birikim ve deneyim sahibi olması beklenmektedir, bu doğaldır da.
İyi bir yöneticinin eğitimin temel hedef ve değerlerinden, amaçlarından sapmadan yö
nettiği kurumun tüm paydaşları ile doğru zemine oturtulmuş ve saygıya dayalı bir iletişim becerisine sahip olması bana göre olmazsa olmaz bir özellik gibi duruyor, kişisel fikrim bu dün de böyle idi bugün de böyle...
Bununla beraber yaklaşı
k 34 yıldır devlet ve özel sektörde çalışan, bunun da yaklaşık ¾’ü birim ya da okul yöneticisi olarak çalışan biri olarak yöneticiliğin pratiğinin de değiştiğini söylemem gerek. 1980’li 1990lı yıllar ile 2020'li yılların siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ayrı dünyalar olduğu artık bir vakadır. Bu farklılıklara rağmen iyi bir eğitim yöneticisinin iyi bir iletişimci, eğitimin ana konularına hâkim, planlama becerisi yüksek özellikle zaman planlamasında yetkin, iyi bir gözlemci, az konuşan ama çok dinleyen, biraz analitik ama oldukça da pratik ve yüksek duygusal zekâya sahip olması önemlidir.
Elbette psikolojik dayanıklılık ve ruh sağlığının yerindeliği de oldukça önemli. Sıkça kullanılan takım lideri okul lideri gibi kavramlar biraz zorlayıcı bir kalıp oluşturmakmı
ş gibi geliyor bana. Bir hastane düşünün hastaların zamanında muayeneye alındığı, gerekli tahlil ve tekniklerin zamanında ve geciktirilmeden gerçekleştirildiği bir yer ise o hastaneye ve doktorlarına güven duyuyorsunuz. Bu hastaneyi yöneten bir doktor ama bu doktor bu hastanenin en iyi en tanınır bilinir doktoru değil, ama en iyileri de “O” yönetiyor, kaynakları doğru kullanıyor ve kısıtlı imkânları değerlendirebiliyor. Okul yöneticiliği de biraz böyle elinde olanaklarla ekibinizdekileri doğru ve verimli bir biçimde organize edebilmek, kurumun hedefleri konusunda rehberlik etmek, öğrenci ve veli ilişkilerini yönetebilme becerisini gösterebilmektir.

KRİZ DÖNEMİNDE YÖNETİCİ OLMAK!
Kriz anları da iyi bir yöneticinin kendini gösterebildiği en önemli ölçme zamanlarıdır bence. Krizin ele alınışı, kirz hakkında elde ettiği bilgileri pazılın parçaları gibi yerli yerine koyması, krizi sakince ele alması, elindeki olanakları kullanması, uzmanların fikirlerini alması ve süreci yönetme tarzı gibi unsurlar bu zamanlarda iyi bir yönetici için gözlemlenebilecek kriterlerdendir.
Zaman zaman yazılarımda dün bugünden farklıydı yarın da bugünden farklı olacak diyorum pharmaciepourhomme.fr. Pandemi koşulları nasıl ki sadece eğitimi değil tüm dünyada iş yapış biçimini değiştirdi, teknoloji kullanımı da mevcut hali ile bile dünden bugüne çok farklı ve eğitime uygun bir formasyona dönüşüverdi. Uzaktan eğitim ve hibrit eğitim kavramları bizlere yabancı olmasa da pandemi sayesinde eğitimin dönüşümü için radikal bir fırsat yarattı, artısıyla eksisiyle bu da yapılabilirmiş dedirten bir süreç yaşandı. Eğitimde teknolojinin bu denli etkin kullanılması (verimli demiyorum yanlış anlaşılmasın) eğitim veren öğretmenin ve eğitimi yöneten yöneticinin de bakış açısının değişmesine kullanma becerilerinin artışına neden oldu.
Bugün sınıftan ya da evinden bir sınıfa dersini verebilen öğretmen ve bu sistematiği kurumuna yerleştirmek zorunluluğu yaşayan bir eğitim yöneticisinden eğitim yönetimi adına teknolojiye hâkim olması beklenir oldu. Bu becerinin eksikliği kabul edilebilir değildir artık. Bu da zaman ve mekân sınırlarını zorlayan eğitimi çevrimiçi gerçekleştirebilen bunu yöneten bir dinamik yönetici profilinin gerekliliğini gösterdi bize. Ve bunun da bir son olmadığını yaşayarak görmeye başladık.
Tüm bu sözünü ettiğim beceri ve yetkinlikleri bundan sonraki yazılarımda bir ya da ikişer başlık halinde daha detaylı, belki örnekler üzerinden yazmaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim, eğitimin bunca derdi ve sorunu varken üstelik. Onları da görmezden gelmeyerek ve onlara da değinerek.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

06.May.2022

Dondurulmuş gençliğin YKS Sınavı

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi artı eğitim dergisinin bundan önceki sayısında eğitimin gündemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT...

14.Mar.2022

Yükseköğretimin Nicelik değil Nitelik sorunu var!

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması son yıllarda yapılan...

25.Şub.2022

Eğitimde Yönetim ve İletişim Becerilerinin Önemi

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Danışmanı  Eğitim alanında iç içe geçmiş sorunlar yumağı içerisinde uzun zamandır eğitimin yönetimi konusunda belirli aralıklarla kendi gözlemlerimi notlar...

21.Eki.2021

Eğitim sektörü kaliteyi artırmanın yolunu bulmalı

 Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı artı eğitim Dergisinin Ekim sayısının konusu eğitim sektöründe büyüme dönemine girilmesi, sektörde pandemi döneminde yaşanan daralmanın nasıl aşılmaya...

23.Eyl.2021

Normal iyidir, Normalleşmek de…

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanıİkibinyirmibir yılının dokuzuncu ayının altıncı günü yani içerisinde bulunduğumuz bu ay okul çağında bulunan yaklaşık ondokuzmilyon öğrenci ve...

29.Ağu.2021

Milli Eğitim bir mutabakat işidir, ortak payda işidir... Olmadıkça!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı AK Parti, 3 Kasım 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katıldığı ilk genel seçimlerde yüzde 34,28 oy oranıyla...

24.Tem.2021

Eğitimde sınavların gölgesi, okulların bugünü ve geleceği

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Bugünün değil belki ama geleceğin okulu bugünkünden farklı olmalı. Ama bu nasıl olmalı? Değişimin hızlı, üretilenlerin çabuk tüketildiği,...

18.Haz.2021

Telafide ben de varım! Ama nasıl?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Siz Telafide var mısınız? Türkiye’nin eğitimde telafide yol haritası var mı? Bence hem var hem de yok, telafi...

25.May.2021

Ruh sağlığını korumak mı? Sınav başarısını kovalamak mı?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Bir eğitimci, okul yöneticisi, psikolojik danışman ve bir baba olarak bu sorunun bana özel kişiselleştirilmiş cevabı olarak önceliğim...

17.Mar.2021

“Salgın Sınıfı” ve Eğitimde Fırsat Eşitliği

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Covid 19 pandemisi nedeniyle zorlu bir yılı geride bırakmaya hazırlanan eğitim dünyası, geleceğe umutla bakabilmeyi istiyor. Bu hastalığın...

19.Şub.2021

Pandemi Döneminde okullar, öğrenciler ve veliler

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Toplumun hemen her kesiminin eğitim ve eğitim sistemi ile ilgili kendine özgü bir görüşü bulunuyor, 83 Milyon nüfuslu...

23.Oca.2021

2021'de eğitimde ne yaşadık ne öğrendik?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı "Umut tuz gibidir, insanı doyurmaz ama ekmeğe tat verir..." Hayat = okuldur derken inandığımız bu gerçeğin altını doldurmak gerekiyor....

23.Ara.2020

2019 ve 2020 MEB İdare Faaliyet Raporu

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı * Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. * Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.  Belirli tarihler, zaman dilimleri vardır sizi üzen ya da...

06.Eki.2020

Özel Okulların Dünü, Bugünü; Mevcut Durum

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı YOK… YOK... YOK… YOK … YOK... YOK!!! Okul yok, bina yok, sınıf yok, kantin yok, yemekhane yok, oyun yok,...

22.Ağu.2020

MAHALLE BASKISI!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okulun taşıdığı anlam, ifade ettiği değer tanımından çok daha büyüktür.  Artı Eğitimin Temmuz sayısında yer alan “okulların açılmasını hem...

04.Ağu.2020

Okulların açılmasını hem isterim hem istemem

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okulların açılması kararı sonrası “Hem İsterim Hem İstemem”, yaklaşımına örnek olan yaklaşma-kaçınma duygusunu yaşıyoruz toplum olarak. Bir yandan...

24.Haz.2020

Eğitimin Sıcak Gündemi

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı İçinde bulunduğumuz Haziran ayı toplumun çok büyük bir kesimini doğrudan ilgilendiren gelişmelerle dolu bir ay olma özelliğini taşıyor....

27.May.2020

“Yeni Normal”de Eğitim

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı Yüz Yüze Eğitim, Okullar Arasındaki Nitelik Farkının Azaltılması, Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olması, Sınavların kaldırılması, Lise Eğitimi, Müfredat,...

24.Nis.2020

Okulu eve taşıyan veliyi de öğretmen yapan zorunluluk; KoRoNa ViRüS

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 11 Mart 2020 Çarşamba günü koronavirüsü pandemik bir hastalık olarak ilan ettiğinde aynı gün...

18.Mar.2020

Kadınların “hane/ev”e itilmişlikleri ve varoluş mücadeleleri

Alpaslan Dartan / Eğitim Danışmanı – PDR uzmanı   Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ''Üç Maymun'' isimli filmiyle 61'inci Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldığında yaptığı teşekkür...

Alparslan Dartan Rehberlik Koor.

Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.