banner

Cumhuriyetin 99. Yılında Tarihi Okullar




Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı

alpaslan_dartanOkullar, bir toplumun sosyalleşmesinde ve değerlerinin bireylere aktarımında en önemli kurumlardan birisidir. Puzzle’ın her bir parçası toplumun tüm parçalarını yansıtırken bitmiş hali bir toplumun bütünsel yansımasıdır. Bu parçalar hem birbirleriyle, hem de bütünle ilişkilidir, parçaların birindeki boşluk bütünü etkiler, eğitimde başlatılan her bir değişim de sosyal yapının diğer parçalarını değişim yönünde etkilediği gibi kendisi de sürekli olarak diğer parçalarda meydana gelen değişimlerden etkilenir; bu etki karşılıklıdır.
Okullar kabuk değiştiren sosyal hayatın ve devlet anlayışının içerisinde işlevleri bakımından eskisi kadar tek çıkış yolu olmadıklarından varlıklarını sürdürebilmek için daha fazla yaratıcı daha fazla dinamik daha fazla üretken ve daha fazla rekabet gücüne erişebilmelidirler. Bunun gerçekleşmesi için mevcut değişimlere, gelişmelere bu güne kadar cevap verebilmiş toplumun önceliklerini önceden keşfetmiş ve tüm yıpratıcı sarsıntılara cevap verebilmiş, tarihsel birikimlerini doğru yönde kullanmış ve halen ayakta kalabilmiş güçlü, kimlikli ve tarihi okulların neyi nasıl yaptıklarına bakmak gerekir.

Tarihi okulların geçmişine bakarsanız hem toplumu oldukça etkilemişlerdir hem de toplumların ve dünyanın geçirdiği evrimsel değişimlerin önceden fak edebilmiş ve ona göre kendilerini yenileyebilmiş olduklarını görürsünüz. Bu okullar toplumsal değerleri, cumhuriyetin vazgeçilmez ilkelerini, geçmişin birikimini, bugünün deneyimi ile geleceğin inşasına yaptıkları katkıları ile Cumhuriyet öncesi kurulmuş ya da Cumhuriyet ile yaşıt eğitim kurumları olarak ülkemizin en değerli eğitim kurumları arasında yer alırlar. 

YÜZYILLIK OKULLARIN SORUMLULUĞU
Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılında değişen ve gelişen dünyada gelişmelere ayak uydurabilen, çağın beklentilerine cevap verebilen, araştıran, sorgulayan ve özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmek, değerlerimizi geçmişten bugüne, bugünden de ileriye taşınmasına aracılık etmek tarihi okulların da içerisinde olan eğitim kurumlarının asli görevleri arasındadır. Özellikle kuruluşları itibari ile tarihe tanıklık eden geçirdiği tüm değişimlere göğüs germiş ve bugüne kadar varlığını sürdürebilmiş yüz yıllık okulların geçmişi bugüne, bugünü ise geleceğe taşıma sorumlulukları bulunuyor.
Sosyal, siyasal, ideolojik ve ekonomik değişimlerin ülkelerin sınırlarını, dillerini, coğrafyalarını, kültürlerini değiştirdiği bu çağda hep ayakta kalabilmek güçlü kimliklerle gerçekleşebilir. Eğitim kurumlarının bir duruş sergilemesi de ancak süreç içerisinde geliştirdikleri kimliklerinde hayat bulur.
Öğretmenlerle öğrencilerin bir arada yarattıkları sinerji, aralarında kurdukları mistik bağ ve dinamik ilişki de aslında bir okul çatısı altında kuşaklar arası bir alışverişi simgeler. Bu okullardaki öğretmenlerin niteliği ve kalitesi onları dünü bugüne, bugünü de geleceğe taşıyacak olan eğitimsel ve kültürel mirasın gerçek sahipleri olan öğrencileri yetiştirme işinde öncü olmalarını sağlamıştır.
Dünden bugüne
iyi okul” geleneğini en iyi şekilde temsil eden bu tarihi kurumların varlıkları, ülkemizde bu gerçek eğitim sahnesinin yaratıcıları olan öğrenci ve öğretmenler için anlamlı ve değerlidir. Bu kurumlar, kurucularının çizdiği yolda belirlediği ilkelerden bugün de ayrılmadan ileriye dönük yüzleriyle Cumhuriyetin bilime ve eğitime olan inancına ortak olarak ortaya koydukları vizyon ve misyonlarıyla yolculuklarına devam ediyorlar.

TÜRKİYE MOZAİĞİ OKULLAR
Tarihleriyle geçmiş birikimleriyle öğrenci ve veli yapıları ile bu okullar aslında küçük bir Türkiye mozaiğine de benzetilebilir, yıllar içerisinde iç ve dış paydaşlarıyla birlikte ortaya koydukları ürünlerle, yaratılan güven duygusu onları tercih edilen kurumlar olmayı, diğerlerinden bir adım önde olmalarına olanaklı kılmıştır. Yıllar içerisinde kendi koydukları değerlere ve ilkelere bağlılıklarıyla, elde ettikleri başarılarla da bir markaya da dönüşmüşlerdir bu kurumlar.
Cumhuriyetle yaşıt ya da Cumhuriyetle büyümüş bu okulların önemli artılarından biri de velileri ile doğru zeminde ve doğru zamanda kurdukları iletişim ve işbirliği becerileridir. Mevcut öğrencileri ve velileriyle kurdukları iletişim, eğitim ve öğretim süreçlerinde kurguladıkları eğitim metotları ve uygulamalarıyla ve geçmiş mezunlarının verdikleri destekle büyük bir ailenin parçası olduğunuz duygusunu verirler size.
Sınırlarını ve sorumluluklarını bilerek velileriyle gerçekleştirdikleri işbirlikleri uzmanlıklarının farkındalıkları ile yarattıkları rahat ve özgür davranma yetkinlikleri öğrencilerinin başarısını artırmakta ve kendilerine duyulan güven ortamını pekiştirmektedir. Bu kurumlar gerektiği kadar açık ve şeffaf, gerektiği kadar da sorumluluklarının eşit paylaşımını önemsemektedirler. Bu da karşılıklı güven ilişkisini ve başarıyı beraberinde getirmektedir.
Cumhuriyet bir yönetim tarzı olarak ülkenin genlerine ne kadar nüfuz edebilmişse tarihi okullarımızın geçmişten günümüze deneyimleri ile de o kadar eğitim sistemine nüfuz etmişlerdir.
Cumhuriyetin tarihi kimlikleri olan eğitim kurumlarının tüm güçlü geçmişlerine rağmen düne değil bugüne ve geleceğe odaklanmayı, hep ilerlemeyi, geri bildirim almayı ve vermeyi alışkanlık haline getiren bir kültürleri vardır.
Cumhuriyetin
fikri hür vicdanı hür” nesiller yetiştirme ilkesine bağlılıklarıyla, akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda elde ettikleri başarılarıyla, yarattıkları güven duygusuyla, günümüz gerçeklerini iyi analiz etmeleriyle, ileriye dönük gelişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilmek için kurdukları ve sürdürdükleri güçlü akademik kadrolarıyla ve güçlü destek birimlerine sahip olmayı önemsemeleriyle tüm eğitim kurumları için de önemli rol modeldirler de aynı zamanda.
Çınar ağacının kökleri gibi sağ
lam, dalları gibi güçlü, yaprakları gibi canlı, Cumhuriyetin kuruluşu öncesinden bugüne sert rüzgârlara ve zorlu koşullara dayanmayı bilmiş, gücünü ve kuvvetini ilkelerinin ve hedeflerinin gücü ile birleştirmiş eğitim kurumlarıdırlar bu eğitim çınarları.
Eğitimini üstlendikleri çocukları ve gençleri yetiştirirken, onlarda görmek istedikleri özgüveni ve adalet duygusunu, fiziksel ve ruhsal dayanıklılık becerileri gelişmiş olma halini kurum olarak kendi geçmişi, bilgi ve birikiminin süzgecinden geçirmiş, özümsemiş ve deneyimlemiş eğitim kurumlarıdır; eğitimin temel direkleri olan bu tarihi kurumlar.
Varsayımlarla bugünden yarını değerlendirebilmemiz mümkün olmamakla beraber, bilim insanlarının yol gö
stericiliğine uymak ve planlamaların bilimsel verilerin ışığında gerçekleştirilmesi Milli Eğitimimizin ve okullarımızın referans ve çıkış noktası olmalıdır.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

27.Şub.2024

Özel okul velisi, öğretmeni ve okul sahipleri: Sesimizi duyan var mı?

 Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye’de temel becerilerden yoksun, performans göstergelerine özellikle de sınava ve sonuçlarına odaklı bir eğitim anlayışı sürdürülürken eğitimde niceliksel...

06.Şub.2024

MEB’in ortak sınavlarının sonuçları hakkında neyi, ne kadar biliyoruz?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Millî Eğitim Bakanlığı, geçen yıl Eylül ayında öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve...

06.Kas.2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim: Toplumcu mu, Bireyci mi?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR UzmanıMerak, kendi kendine öğrenme, deneysellik, keşif ve sorgulama, modern eğitimin ayar damgası olmalıdır. Bu tür bir eğitim yaratıcılığı...

24.Eyl.2023

Yeni dönem başlarken; Öğrenciler, Ebeveynler ve Öğretmenler

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar açılırken öğrenciler, öğretmenler ve anne babalar için heyecanlı, endişeli bir süreç de başlamış oldu. Türkiye’de farklı yaş...

01.Eyl.2023

Hayat hep seçimlerden / tercihlerden ibaret midir?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı  İnsanoğlu normal koşullarda doğar, büyür, gelişir, gençleşir, olgunlaşır, yaşlanır ve nihayetinde ölür, doğanın yasası böyle, elbette buna diyecek...

21.Tem.2023

LGS ve YKS: Ulusal Sınavlar ve Sonuçları Üzerine

Alpaslan Dartan – PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Haziran ayında gerçekleştirilen ve ulusal sınavlarımız dediğimiz LGS ve YKS’nin bu yıl deprem gibi yaşanan acı deneyime ve...

03.Tem.2023

Yeni Bakan Yeni Umut olacak mı?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığına atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin, aslında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alanından bir profesör....

27.May.2023

Liseler Neden 4 Yıl?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Eğitim sistemimizdeki belirli dönemlerdekisistem değişikliklerinin genel hayat üzerinde olumlu/olumsuz etkilerini ve uzun yıllar silinmeyecek izleri görebiliyoruz. Son yıllarda Liselerde...

27.Nis.2023

YÖK değişir mi ya da üniversiteler nicelikten niteliğe doğru değişir mi?

Alpaslan Dartan / Eğitim Yöneticisi - PDR Uzmanı Uzunca bir süre seçimlerin tarihine endeksli olarak ne zaman yapılacağı belirsiz olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı seçim tarihinin öne...

31.Mar.2023

Eğitim ülkemizde ‘Bir Ülke Meselesi’ olamadı!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı 1920 yılından bugüne geçen 98 yılda 66. Milli Eğitim Bakanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Özer de...

27.Şub.2023

Deprem / Büyük Felaket Travmaların Nedeni

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş,...

28.Ara.2022

Yükseköğretim Kurulunda Girdi Esaslı Düzenlemelerin Yansımaları

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için “süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler" olmak üzere üç...

22.Kas.2022

Eğitimde kurumsal hafıza ve sürdürülebilir politikalar özlemi

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Evet, ana başlıkları ile çok değil son üç Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmen yetiştirme politikalarından, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmenlik mesleğinin...

28.Eki.2022

Cumhuriyetin 99. Yılında Tarihi Okullar

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar, bir toplumun sosyalleşmesinde ve değerlerinin bireylere aktarımında en önemli kurumlardan birisidir. Puzzle’ın her bir parçası toplumun tüm...

26.Eyl.2022

EĞİTİMİN PANORAMASI

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı   Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022 verileri ışığında   EĞİTİMİN PANORAMASI 2022 -2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü...

22.Ağu.2022

Öğretmenler ayrıştırılıyor mu?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Son zamanlarda öğretmenler arasında Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı “Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi”ne...

18.Tem.2022

Üniversite Yaşamı ve Çoklu Kariyer Fırsatları

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Çocukken büyüklerimiz hepimize “Büyüdüğünde ne olmak istersin?” sorusunu sorardı. Bizler o zamanlar neredeyse ezberlemiş gibi hep aynı cevapları...

25.May.2022

Eğitimde Demokratik ve Katılımcı Bir Yönetim

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Günümüzde teknolojik gelişmelere ve dijitalleşen dünya düzenine rağmen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve eğitim liderliği etkileşim ve psikolojiye...

06.May.2022

Dondurulmuş gençliğin YKS Sınavı

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi artı eğitim dergisinin bundan önceki sayısında eğitimin gündemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT...

14.Mar.2022

Yükseköğretimin Nicelik değil Nitelik sorunu var!

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması son yıllarda yapılan...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.