banner

İYİ OKULLARIN 10 ORTAK ÖZELLİĞİ
Hayati Oktay / Uzman Eğitimci
hayati_oktay_okulBir Eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Yeni dönem için veliler çocuklarına okul arayışına başladılar. Her veli çocuğu için her şeyin en iyisini ister. Konu eğitim olunca okulu da en iyisi olsun düşüncesiyle hareket eder.
Peki iyi okul hangi nitelikleri taşımalıdır? İyi okul kavramı çok geniş tanımlanabilir. Veli beklentisi, öğretmen beklentisi ve öğrenci değerlendirmeleri sonucunda okulun nitelik bakımından hangi durumlarda olduğu test edilebilir. Bununla birlikte sunduğu olanaklar değerlendirmeye alınarak iyi okul kavramının içi doldurulabilir. İyi ama neye göre iyi? sorusunu hep sorarız. İngilizce eğitiminde mi?, Sporda mı?, Sanatta mı?, Üniversite sınavlarındaki başarıda mı?, Öğretmen niteliğinde mi? Fiziksel donanımda mı? Tüm bu soruların cevaplarına göre iyilik derecesi tahmin edilebilir. Bu başlıklar ele alındığında seçtiğim birkaç önemli özelliği derledim.

1- NİTELİKLİ VE GÜNCEL ÖĞRETMEN KADROSU İLE ÇALIŞIRLAR
Eğitimin Kalitesinin öğretmen niteliklerine bağlı olduğuna inanan gerek bireysel gelişim gerekse kurumsal gelişim açısından öğretmenine olanaklar sunan kurumlar başarılı ve iyi okullarıdır. Bu kurumlar öğretmenlerine eğitim alabilecekleri olanakları sunarlar. Sempozyum, çalıştay, zirve gibi etkinliklere katılmaları için destek olurlar. Bununla da yetinmez yıl boyunca hangi eğitimleri, konferansları okul içerisinde yapılması konusunda plan yapar ve bütçe ayırırlar. Tüm bunlar öğretmen ve personelde aidiyet duygusunu güçlendirir. Böylece yaptıkları işten doyum elde eder ve mutlu olurlar. Kurumda çalışan öğretmen ve yardımcı personelin mutlu ve işlerini severek yapıyor olmaları da onların verimlerini artırır. Bu verimlilik öğrenci başarısına yansır.
2- HİBRİT EĞİTİM PROGRAMI UYGULARLAR
Okullarda uygulanan tüm eğitim programlarının amacı: ortak insanlık vasıflarının ve yaşadığı dünyanın değerini bilen, daha iyi ve huzurlu, yaşanılabilir bir dünya oluşturma bilincine sahip bireyler yetiştirmek. Bu bağlamda okullar bu nitelikleri kazandırmak için çeşitli programlar uygularlar. Bir kısım okullar MEB’in programını birebir uygularken, bir kısım okullar, Uluslararası programları uygulamaktadırlar. İyi okullar her ikisini de baz olarak Ülke koşullarını dikkate alan bir program uygularlar. Bu hibrit program öğrencilerin istek ve beklentilerine cevap verebilecek nitelikte yapılandırılmıştır.
3-GÜÇLÜ PDR SERVİSLERİ VARDIR
İyi bir eğitim kurumunda eğitime destek birimlerin bulunup bulunmadığı ve bu destek birimlerinin niteliği veliler için önemli bir tercih nedenidir. Özellikle Rehberlik servisinin işlerliği çok önemlidir. Veliler en değerli varlıklarını gün boyunca okula emanet ediyorlar. İyi bir Rehberlik servisi okulu daha güvenilir kılma gücüne sahiptir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi uzmanları öğrenci psikolojisinden hareket eden ve gelişim psikolojisinin uygulama alanlarından destek alan çalışmaları ile öğrenciyi tanıma, yönlendirme ve bilgi sunma çalışmalarıyla hem öğrenciye hem de veliye önemli hizmetler sunmaktadır. Okuldaki PDR uzmanlarının sayısı, alan mezunu olmaları, deneyimleri, ilgilendikleri öğrenci sayıları iyi bir okulun dikkat ettiği konulardır.
4- BİREYSEL FARKLILIKLARI DİKKATE ALIRLAR
Ülkemizde farklı ve özel öğrencilere yönelik çalışmalar yeterince gelişme alanı bulamamıştır. Pek çok okul yeni yeni üstün yetenekli çocukların gelişimleri ve eğitimleriyle ilgilenmeye başlamıştır. Her öğrenci farklı öğrenme biçimine sahiptir. Bu farklılık nedeniyle öğrencilerin bireyselleştirilmiş eğitim almalarının gerekliliğini doğmuştur. Özellikle özel okulların Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servislerine bağlı çalışan destek birimler oluşturduğunu görmekteyiz. Bu birimler hem öğrenme güçlüğü olan öğrencilerle hem de üstün yetenekli çocuklarla çalışmaya başlamışlardır. Anne babalar çocuklarının özel durumlarının farkında olmayabilirler. İyi Okullar öğrencilerinin bu farklılıklarını görüp gerekli yönlendirmeleri yapmaktadırlar. Aynı zamanda farklılaştırılmış eğitim programları ile her öğrencisine ulaşmayı başarmaktadırlar.
5- YABANCI DİL EĞİTİMİNE ÖNEM VERİRLER
Özellikle özel okul arayışında olan anne babaların tercihlerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi çocuklarına yabancı dil becerisinin kazandırılmasıdır. Bu konuda öğrencilerine yabancı dil eğitimini çok iyi düzeyde öğreten okullar velilerin en çok tercih ettiği okullar olmuştur. Bu konuda yerli birkaç okul ya da yabancı okullardan mezun olanların Orta Öğretimde ya da Üniversite düzeyinde hazırlık sınıflarını atlama yüzdeleri anne babalar için önemli bir referans olduğu için iyi okullar buna çok önem verirler. Her öğrencisini uluslararası dil sınavlarına hazırlar ve bu sınavlara katılımlarını okul olarak üstlenirler.
6-EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDER VE KULLANIRLAR
Her okul teknolojiyi aynı ölçüde takip edemiyor. Özel okullar ile devlet okulları arasında hem program hem de eğitim araç gereçlerinin donanımı bakımından çok farklılıklar bulunmaktadır. Özel okullar arasında da altyapı ve kullanılan materyallerin nitelikleri açısından önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Teknolojik sınıf donanımları, internet bağlantısı, akıllı tahta kullanımı, 3D yazıcı atölyesi gibi pek çok araç gereç eğitim ortamında öğrenme ve öğretme sürecini olumlu etkilemektedir. İyi okullar bu donanımlara önem verir. Bu teknolojiyi sadece okula getirmekle yetinmez, Bu teknolojiyi kullanması için öğretmenini eğitir ve sürekli geliştirir. Bu teknolojiyi iyi kullanan eğitimcileri bünyesine katar.
7- ÖLÇME VE DEGERLENDIRMEYE ÖNEM VERİRLER
Öğrenme süreçlerinin tasarlanması, planlanması, programa uygun öğrenme materyallerinin ve ölçme araçlarının geliştirilmesi süreci üzerinde durulması gereken önemli bir kriterdir. Pek çok okulda bu birimler ya yoktur ya da göstermelik olarak mevcuttur. Bilinen bir gerçek vardır. Ölçemediğinizi öğretemezsiniz. İyi bir ölçme ile öğrenme çıktıları yeniden düzenlenebilir. Öğrenme üst seviyelere çıkarılabilir. Öğretileni ölçmek hedeflerinize ne kadar yakın olduğunuzu görmeyi sağlar. Bu nedenle iyi okullar önce hedefleri belirler sonra düzenli aralıklarla hedefe ne kadar yaklaştıklarını ölçerler.
8- VELİ- OKUL İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİRLER
Okul başarısının koşullarından biri Veli-Okul işbirliğinin niteliğidir. Bu işbirliği öğrenci başarısı ile birlikte okul başarısını artıracağı için iyi okullar velileri okul ile iletişim halinde olacakları birçok etkinlik ve toplantı ile okula çekerler. Veliler ile sınıf öğretmenleri, müdür yardımcıları, okul müdürleri aracılığı ile sürekli iletişim halinde olurlar. Velilerine yönelik çeşitli eğitimler planlar ve bunları yıl içerisinde düzenli olarak uygularlar.

9- ÜST ÖĞRENİME HAZIRLIK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜRLER
Öğrencilerin hayata hazırlandığı bu dönemde, gelecekleri için benimsedikleri yol haritaları ve bu yolda okul tarafından uygulanan destekleyici programlar onları hedeflerine ulaştırmaktadır. İyi okullar, öğrencilere önlerinde var olan kariyer seçeneklerinden kendi yetenek ve ilgilerine en uygunu seçme aşamasında çok yönlü bir rehberlik hizmeti vermektedir.

İyi okullar gerek yurt içinde Türk üniversitelerine gerekse de yurtdışı Üniversitelerine yönelik bilgilendirme ve hazırlama çalışmalarını planlamaktadırlar. Bu bilgilendirme 9. sınıftan başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir. 12. Sınıf öğrencilerinin tercihleri konusunda hem veliyi, hem de öğrenciyi yönlendirmekte ve rehberlik etmektedirler.

10- ÖZLÜK HAKLARINA ÖNEM VERİRLER
Okullarda asıl hizmet Öğretmenler tarafından sağlandığı için çalışanların seçimi, eğitimi, motivasyonu veli memnuniyetinde önemli bir fark yaratmaktadır. Öğrenciler ve veliler öğretmenleri verdikleri hizmetin niteliğine göre değerlendirirler. Bu nedenle bu kişilerin nitelikli olmaları, işlerine motive olmaları bakımından özlük hakları iyi okulların önemsediği bir konudur. Özel okullarla ilgili yapılan birçok araştırmada öğretmen kalitesinin, memnuniyet düzeyinin velilerin okulu seçmelerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu nedenle iyi okullar öğretmenlerini nitelikli seçimden sonra çeşitli seminer, kurs, panel gibi programlar sunarak öğretmen kalitesini sürekli iyileştirirler. Bununla birlikte maaş ve ikramiye gibi maddi olanakların öğretmen motivasyonunu üst düzeyde tutacağını da göz önüne alırlar.
Sonuç olarak Öğrenci ve velilerin Öğretmen memnuniyeti okulun toplumda pozitif imaj kazanmasına ve tanınırlığına yol açacaktır.
twitter.com / hayatiokty

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


HAYATİ OKTAY UZMAN EĞİTİMCİ

25.Eki.2023

Cumhuriyetin pusulası: Eğitim

Hayati Oktay - YETEV Okulları Genel Müdürü Cumhuriyetimizin 100. yılı, geçmişe bir saygı duruşu olmanın yanı sıra, geleceğe yönelik büyük hedeflerin de bir ifadesidir. Türkiye’nin daha...

24.Oca.2022

Öğrenmenin şekli ve araçları değişiyor

Hayati Oktay - Uzman Eğitimci Günümüzde öğrenme ve öğretme stratejilerine olan ilgi öğrenmedeki bakış açısını, davranışçı yaklaşımdan, bilişsel yaklaşıma yöneltmiştir. Strateji kavramı Eski Yunan’da kullanılan bir...

01.Haz.2021

LGS için kalan sürede 10 adımda nelere dikkat etmeliyiz?

Hayati OKTAY / Uzman Eğitimci Yorucu bir sınav hazırlık süreci geride kaldı. LGS için kalan zamanda deneme sınavları ile prova yapmak ve yanlışları öğrenerek eksikleri tamamlamak...

17.Oca.2020

Karneye ödül verilir mi?

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci Öğrenci ve öğretmenler için 2019 -2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönemi tamamlanıyor. 17 Ocak’ta karnelerin verilmesiyle yarıyıl tatili başlamış olacak. Her...

01.Tem.2019

LGS 2019 TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Hayati Oktay - Uzman Eğitimci2019 LGS sonuçları açıklandı ve bugün itibariyle tercihler başladı. 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan LGS tercihleri, E Okul üzerinde...

30.May.2019

LGS ÖNCESİ NELER YAPILMALI?

Hayati OKTAY / Uzman Eğitimci  Ortaokul 8. sınıf öğrencileri sınava yönelik olarak yoğun bir LGS hazırlık sürecini tamamlamak üzereler. Öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alacakları merkezi sınav: 01...

06.Nis.2019

LGS 2019 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Hayati Oktay - Uzman Eğitimci LGS liselere giriş sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuza göre başvurular 03-14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak. Bu doğrultuda öğrenciler başvurularını...

17.Oca.2019

Veliler karneyi nasıl okumalı?

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci Bu yıl yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim yılının ilk dönemini bitirerek karnelerini alacaklar. Okula yeni başlayan yaklaşık 1 milyon 700 bin...

27.Tem.2018

2018 üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Hayati Oktay /Uzman Eğitimci 2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı....

02.Tem.2018

LGS 2018 tercihleri nasıl yapılacak?

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci 2 Haziran tarihinde yapılan ve 971 bin 657 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı( LGS) puanları açıklandı. Açıklanan puanlara bakıldığında Matematik testinin...

16.Nis.2018

Liselere Geçiş Sınavı Başvuru Adımları

Hayati Oktay - Uzman Eğitimci MEB daha önce 600 civarında açıklayacağını ilan ettiği Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısını 1367 olarak açıkladı. Bu okullara 02 Haziran 2018...

27.Oca.2018

Liseye yerleşmede çemberin içindesindir ya da dışında!

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci Liselere yerleştirme de TEOG kaldırıldı. Yerine getirilen sistem sınavsız yerleştirme olarak ifade edilse de sınavın olduğu iki ayrı modeli içeriyor.Bu iki...

15.Haz.2017

TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

HAYATİ OKTAY/ UZMAN EĞİTİMCİ Merkezi yerleştirme sınavları olan TEOG sonuçları açıklanmıştı. Yerleştirmeye esas puan YEP 30 Haziran 2017 tarihinde açıklanmasının ardından tercih süreci de başlamış olacak....

22.Kas.2016

12 adımda TEOG başarı teknikleri

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlığın nedeni genellikle bilgi eksikliğinden değil, test soruları için gereken teknik bilginin kullanılmamasından, sorulara yaklaşım tarzından veya...

23.Eyl.2016

Geleceğin mimarı öğretmenlere 15 altın tavsiye

Hayati Oktay / Uzman EğitimciEğitim, ülkemizin en öncelikle konuları arasında. Tüm çaba gençleri hayata, yükseköğretime ve bir mesleğe en iyi şekilde hazırlamak için sarf ediliyor....

17.Ağu.2016

İyi okulların 10 ortak özelliği

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci  Bir eğitim öğretim yılının daha başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni dönem için veliler çocuklarına okul arayışına devam ediyorlar. Her veli çocuğu...

19.Tem.2016

2016 üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2016- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu mutlaka incelemeliler...

20.Haz.2016

İYİ OKULLARIN 10 ORTAK ÖZELLİĞİ

Hayati Oktay / Uzman EğitimciBir Eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Yeni dönem için veliler çocuklarına okul arayışına başladılar. Her veli çocuğu için her şeyin...

17.Haz.2016

LYS’DE BAŞARI TAKTİKLERİ

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci Sevgili Üniversite Adayları; Sınav için şu ana kadar elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştınız. Şu ana kadar neler yaptınız, nasıl hazırlandınız...

26.May.2016

LYS’de başarı için tekrar zamanı

Hayati Oktay / Uzman Eğitimci “Uzun bir süre çalıştım YGS’de istediğim sonuca ulaşamadım, kalan zamanda LYS'yi nasıl halledeceğim" gibi olumsuz kaygılardan sıyrılarak tercih şansının artması için;...

Hayati Oktay  Uzman Eğitimci
Hayati Oktay Uzman Eğitimci

Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.