banner

İELEV Okullarında eğitim ekosistemi dijitalleşti
Derslerde dijital eğitimin olanaklarını en geniş biçimde kullanan İELEV Okulları, hem öğretmenler hem de öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini yönetmenlerine imkan sağlıyor. İELEV Okulları yöneticileri dijital eğitim süreçlerinde sağladıkları başarıyı ve gerçekleştirdikleri uygulamaları artı eğitim’e anlattılar.

ielev_dijitalEğitim – öğretim süreçlerinizde hangi dijital eğitim platformlarından, nasıl yararlanıyorsunuz?
Erol Yıldız - İELEV Eğitim Kurumları Bilgi Teknolojileri Müdürü: Okullarımızda G-Suit altyapısı kullanıyoruz; her öğrencimizin ve öğretmenimizin okul hesabı mevcut. Canlı derslerimiz için Zoom platformunun Education lisansını kapalı sistem olarak kullanıyoruz. Böylece okulumuz öğrencileri dışındaki hiç kimse derslere erişemiyor ve güvenlik üst düzeyde tutuluyor. Sanal sınıflarımızı Google Classroom ile oluşturduk. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle bu sanal sınıflarda paylaştıkları ders materyalleri, ödevler ve duyurular üzerinden etkileşim kuruyorlar ve bireysel geri bildirimde bulunabiliyorlar. Birçok G-Suit aracından faydalanıyoruz. Örneğin Google Takvim uygulaması ile öğrencilerimiz canlı derslerine bir tık ile ulaşabiliyor; ortak çalışılan dosyalarımız için hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz Google Drive’dan faydalanıyorlar. Bu araçların yanında etkileşimli ders materyalleri geliştirmek için Nearpod, Wordwall, Edulastic, Explain Everything, PhetSimulations, Inthinking, Padlet, FlippingBook gibi birçok Web 2.0 aracının lisanslı sürümleri de öğretmenlerimiz tarafından sıklıkla kullanılıyor.

İYİ ÖRNEKLER HERKESLE PAYLAŞILIYOR

Öğretmenlere yönelik hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz? 

Yonca Özgün - İELEV Eğitim Kurumları Eğitim Teknolojileri Yöneticisi: Okulumuzda faaliyet gösteren Eğitim Teknolojileri ve Materyalleri Ofisi (ETMO) üzerinden öğretmenlerimiz için anaokulu-ilkokul-ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı planlanmış rutin eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimlerde; senkron ve asenkron ders tasarımı, ders materyali geliştirmede kullanılan dijital araçlar, oyunlaştırma, ölçme değerlendirme araçları ve etkileşimli Web 2.0 araçlarının ders tasarımına entegrasyonu gibi konulara yer veriyoruz. Bunların yanında içerik şablonları, standardizasyon için temel kurallar ve eğitim duyuruları ETMO sanal sınıflarında tüm öğretmenlerle paylaşılmakta. Öğretmenlerimizi deneyimlerini paylaşmaları yönünde motive ediyoruz. Bu, öğrenmenin sürekliliği ve meslektaşların birbirlerinden öğrenmeleri açısından çok önemli. Öğretmenlerimizden gelen iyi örnekleri sanal sınıf üzerinden herkesle paylaşarak öğrenmenin zincirleme olarak gerçekleşmesini sağlıyoruz. Toplu olarak düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra öğretmenlerin bireysel anlık destek taleplerini IT birimimizin de desteğiyle ulaşılabilir bir iletişim kurgusu ile karşılamaya gayret ediyoruz. 

ÖĞRENCİLER BU PLATFORMLARDAN NASIL FAYDA SAĞLIYOR?

Mert Kondural: Her öğrencinin öğrenme stili birbirinden farklıdır. Sınıf ortamında öğretilen kazanımın tüm öğrencilerin öğrenme stillerine uygun şekilde planlanması zor bir süreç aslında. İşte dijital platformlar tam olarak burada devreye giriyor. Hazırlanan ders içeriklerinde aynı kazanıma ait işitsel, görsel ve kinestetik materyaller aynı anda verilebildiği için bu platformlar kullanılarak tasarlanan dersler tüm öğrencilerin öğrenme stillerine uygun oluyor. Böylece ders esnasında her öğrenciye eksiksiz ulaşıp tüm öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabiliyoruz. Bu platformlar kullanılarak tasarlanan derslerde öğrencilere gönderilen düzenli uyaranlar onların ders içerisinde konsantrasyon kayıplarını en düşük noktaya çekiyor. Geri bildirimin öğrenciye özgü verilebildiği bu araçlar sayesinde her öğrenci kendi öğrenim süreci hakkında bireysel dönütler alabiliyor. 

Esin Özgül Zorlular: Bilgiyi üreten ve ihtiyaçları doğrultusunda hayatına entegre eden yeni nesil öğrenciler eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim becerileriyle kararlı ve girişken olma gibi niteliklere sahipler. Öğrencilerimiz tarihsel empati kurabilmeleri adına sanal müze ziyaretleri ve küresel çevre sorunlarına yönelik online görüş geliştirme etkinlikleri gerçekleştirirler. Uluslararası kültürleri yakından tanıma adına belgeselleri izler ve analiz ederler. Coğrafya alanıyla ilgili paylaşımlarda Google Earth gibi araçların kullanımıyla soyut kavramları somutlaştırabilirler. Bilgi iletişim teknolojileri ve dijital medyanın doğru kullanımı, öğrenmelerin tekrarı ve kalıcılığı için web 2.0 araçlarının kullanımı, eğlenerek öğrenmeyi sağlama amaçlı çeşitli dijital oyunların oynanması da öğrencilerimizin deneyimleri arasında yer alıyor.  

Selcen Öğütcen Avcı: Çağımızın çocukları, hiçbirimizin onların yaşındayken sahip olmadığı teknoloji araçlarının içinde büyüyor. Dijital yerli diye adlandırdığımız bu nesil bu platformları kullanmakta oldukça başarılı. Bu nesilde doğan çocukların öğrenirken daha çok görsele ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Merak ettikleri şeye anında ulaşabilmek, bilgiye erişimin kolaylığı bu platformların hayatlarına girmesiyle birlikte dersleri onlar için daha etkili hale getiriyor. Görsel ve video destekli, oyunlaştırma entegre edilmiş derslerle karşılaştıklarında bilgi onlar için daha kalıcı hale geliyor. Farklılaştırılmış eğitim modelini bu platformlarla sınıflarda rahatça kullanabiliyoruz. Böylelikle her öğrenciye bireysel yaklaşmak, ilgi alanına, gelişim düzeyine ve çalışma hızına uygun materyaller hazırlamak mümkün. Bu da çocuğun kendini değerli hissetmesine, derse daha hızlı adapte olmasına ve öğretmenle arasında bağ kurmasına olanak sağlıyor. Öğretmenler için söylediğim sosyal öğrenme ağı öğrenciler için de geçerli. Dünyanın her köşesinden yaşıtlarıyla projeler üretiyorlar. Birlikte kulüpler kurup, uluslararası yarışmalara katılıyorlar. Özellikle dil derslerinde öğrencilerin yaptığı pozitif tekrarlar, diğer ülkelerdeki insanlarla kurdukları iletişim, otantik materyallere ulaşma kolaylığı, ürün odaklı çalışabilmelerinin çocukların  motivasyonlarını arttırdığını ve derslerindeki başarılarının gözle görülür biçimde yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz.

DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMLARININ MÜFREDATA ETKİLERİ HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

ÖN YARGILAR KIRILIYOR

Esin Özgül Zorlular - İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni: Öğrenme- öğretme program ve stratejilerindeki yeni gelişmeler sosyal bilgiler dersine yönelik ön yargıların kırılmasını sağlıyor ve bilgilerin sunuş yoluyla aktarılması, ezberlenmesi gerektiğine yönelik görüşler etkisini yitiriyor. Öğrencilerimizi ilerlemeci felsefe gereğince bilgiyi edinmede aktif, sorgulayan, merak eden, araştıran, üst-biliş becerileri kullanan bireyler olarak nitelendirmek mümkün. Dijital yetkinliklerin geliştirilmesi öğrencilerimizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç duyacağı önemli becerileri elde etmesine olanak sağlıyor. Müfredatta yer alan kazanımların dijital platformlar ile entegresi hem yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi kazanma hem de edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlama noktasında kıymetli. 

ÖĞRENCİLER ÖĞRENME SÜREÇLERİNİ YÖNETEBİLİYOR

Bu platformların (dijital platformlar) müfredata etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mert Kondural - İELEV Özel Ortaokulu Matematik Öğretmeni: Matematik dersindeki kazanımlardan bazıları öğrenciler için soyut kavramlar içeriyor. Uzamsal ve şekil beceri alanı zayıf olan öğrenciler müfredatta yer alan bu soyut kavramları anlamakta güçlük çekebiliyor. Dijital platformların ders materyali olarak kullanılması sayesinde bu kavramlar öğrencide somut bilgi haline geliyor. Öğrenciler güçlük çektikleri soyut kavramlar konusunda daha başarılı bir performans sergiledikleri için dersimize ait kazanımları öğreniyor ve pekiştiriyorlar. Ayrıca dijital platformlar öğrencilerin kendi hızlarına uygun öğrenme fırsatı sağladığı için bu süreç öğrenci tarafından bireysel yönlendirilebiliyor. Böylece her öğrenci müfredat çerçevesinde kendi öğrenme sürecini bireysel şekilde planlayıp yönetme imkanına sahip oluyor. 

ÖĞRENCİLER YENİ BİR ÖĞRENME DENEYİMİ İLE TANIŞTI

Bu platformların (digital platformlar) müfredata etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Selcen Öğütcen Avcı- İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu İngilizce Bölüm Başkanı: Dijital platformları müfredatına ekleyen okulların eğitim ekosistemi temelden değişti. Öğretmenler, dijital platformların müfredata girmesiyle birlikte sınıflardaki seviye farklılıklarına ve öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre kolaylıkla içerik geliştirebiliyor. Videolar, ses kayıtları, öğretmenlerin fiziksel görünüşlerine göre hazırlanmış avatarlar, konuya yönelik hazırlanan özgün oyunlar bir araya getirilerek öğrencilere hem senkron hem de asenkron dersler şeklinde veriliyor. En önemlisi öğrenciler kendi çalışma ritmini yakalayıp büyük bir yarışa girmeden kendi hızlarında öğreniyorlar. Eğitimciler hazırladıkları materyalleri dünyanın her köşesinden öğretmenlerle paylaşıp bu sosyal öğrenme ve paylaşım ağının parçası oldular. Öğrencilerinin performanslarını bu dijital platformlar üzerinden raporlayıp ailelere anında geri bildirim verebiliyorlar. İhtiyaç analizi yapıp bir sonraki derse daha hazırlıklı, öğrencilerinin ihtiyaçlarının farkında olarak giriyorlar. Dijital platformlarla desteklenmiş, öğrenci odaklı hazırlanmış müfredatlar öğretmenlerin beceri hedeflerini geliştirmekle kalmayıp, öğrencilere yeni bir öğrenim deneyimi sunuyor. 

DENEYLER SANAL ORTAMDA YAPILABİLİYOR

Semra Küçükmert Ertekin - İELEV Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni: Fen bilimleri derslerinde kullanılan simülasyon ve etkileşimli videolar içeren platformlarla öğrenciler, müfredatın içinde yer alan deneyleri sanal ortamda da yapıp sonuçlarını gözlemleyerek, deney raporlarını tüm sınıfa sunabiliyorlar. Dijital platformlar sayesinde müfredat kapsamında yer alan grup çalışmalarının yapılabilmesi de öğrencilerin iş birlikçi şekilde ürünler oluşturmalarına olanak sağlıyor. Yine müfredat kapsamında yer alan ölçme ve değerlendirmeler dijital ortamda anlık, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabiliyor.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.