banner

TÖZOK, Cumhuriyetin 100. Yılı ve Eğitimin Geleceği Sempozyumu Kapanış Bildirgesi'ni açıkladı
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “CUMHURİYETİN 100. YILI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ” temalı XXI. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Antalya Kaya Palazzo Otel’de 26-28 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. 1600’ün üzerinde katılımcının yer aldığı 3 gün boyunca, 9 konferans ve 1 panelin düzenlendiği sempozyumun Kapanış Bildirgesini TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk açıkladı. İşte Öztürk’ün dile getirdiği Kapanış Bildirgesi:

zafer_ozturk_tozok_2023Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlarken hem eğitim ve öğrenmenin 21. Yüzyılda değişen anlamı hem de geçtiğimiz yüzyılda ülkemizdeki eğitimin yaşadığı dönüşüm bu yıl gerçekleştirilen sunumların odak noktasıydı. Bugünkü eğitim yaklaşımları dünkü tecrübelere dayalı olarak ele alınırken gelecekteki eğitime de ışık tutmak amaçlandı.
Bir bilge lider olan Atatürk’e göre eğitim toplumların geleceğini belirler. Atatürk gençliği yetiştirme sorumluluğunu öğretmenlere vermiş ve onlardan Cumhuriyet’i yaşatacak nesiller yetiştirmelerini istemiştir. Yüz yıldır ülkemiz Cumhuriyet’in değerleri çerçevesinde eğitimli insan yetiştirmeye çalışmaktadır. Cumhuriyet tarihi boyunca eğitimimizdeki gelişmeler farklı eğitim teorilerinden ve yaklaşımlarından etkilenmiştir. Bu durum bazı problemleri kalıcı hale getirmiş bazı problemlerin çözümünde de kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır.
Geçtiğimiz yüzyılda sanayi toplumunun gelişimine tanıklık ettik. Yeni yüzyılda ise dijital sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 ile tanıştık. Yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri gibi kavramlar hayatımıza girdi. Değişkenliğin giderek bulanıklığa dönüştüğü bu çağda neden ve nasıl öğrendiğimizi de sorgulamamız ve ezberlerimizi bozmamız gerekiyor. Bir yüzyıldan fazla süren ve bir merdivene benzetilen "kariyer" merakı sona ererken gençlerin gelişimini hangi hedeflere göre ve nasıl sağlamalıyız?
Hepimizin bildiği gibi günümüzde öğrencilerin diplomalarından çok edindikleri becerilerin önemi vurgulanıyor. Eleştirel düşünme, işbirliği, yaratıcılık, esneklik, girişimcilik, liderlik, sosyal beceriler, üretkenlik, medya ve teknoloji okuryazarlığı gibi becerilerin diplomaların yerini aldığı yeni yüzyılda öğrenmenin anlamı nasıl değişti, buna dayanarak öğretmenler ve yöneticiler okullardaki eğitimi nasıl tasarlamalı? Şu bir gerçek ki okullar artık öğrencileri henüz daha tanımlanmamış kariyerlere hazırlamaya çalışıyor. Bilgiye erişimin hızla kolaylaştığı günümüzde artık bilmek değil, bilgiyi işlemek ve analiz etmek çok daha önemli. Bunların ışığında okul yöneticileri ve öğretmenleri okul kültüründe değişiklikler yaratarak öğrencileri bu şekilde yetiştirmek için kendileri de değişimin bir parçası olmalı.
Eğitimde öğretmen kalitesi tartışılırken ülkemizde son yıllarda eğitim fakültelerine giren öğretmen adaylarına getirilen puan barajı olumlu karşılanmıştır. Bununla beraber, YÖK tarafından yeni alınan bir kararla pedagojik formasyonun üniversitelerin her bölümünden öğrencilere verilmesi kararı düşündürücüdür. Öğretmen adaylarının hem pedagojik formasyon için almaları gereken kredi miktarının azalması hem de bu öğretmen adaylarının eğitim fakültelerindeki öğrencilerden farklı olarak puan barajına da tabii olmaması eleştiri almıştır.
Okul, çocukların ilk kez ailesinden ayrılıp tek başına var olduğu, başkaları ile ilişkiler kurduğu, kendi kararlarını verdiği, ilk kez birey olduğu yerdir. Sümerlerden beri varlığı bilinen okul, aynı zamanda toplumsal yaşamın gerçek bir modeli olarak çocukların hem toplum halinde yaşamanın getirdiği kurallara uymak suretiyle disipline olduğu hem de birlikte yapılan etkinliklerle sosyalleştiği, akademik, duygusal ve sosyal açıdan geliştiği, planlı ve programlı biçimde eğitim-öğretimin yapıldığı kontrollü mekândır. Bu açıdan bakıldığında tüm eğitim kurumlarının ve okulların, eğitim yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı olarak iyi yetişmiş yetkin yöneticilere ihtiyacı vardır. Değişen ekonomik, kültürel ve sosyal faktörlerden okulun nasıl etkilendiğini ve sorunların yönetim süreçlerinin etkili biçimde işletilerek, nasıl çözüleceğinin iyi anlaşılması son derece önemlidir.
Okulların sahip olduğu farklılıklar ve benzerlikler, okulların imajını, nesillere aktardığı değerleri ve inanç sistemlerini de etkiler. Örneğin oyunu merkezine alan okullardaki eğitim ve öğrencilerin özellikleri diğerlerine göre çok daha farklı olabilir. Okulun toplumda sürekliliğini sağlayan da okul kültürüdür. Bu nedenle de oldukça önemli bir yerdedir, insanların zihninde oluşturduğu imajla gerçek yaşamda olanın aynı olması, yaşantıların aktarılması ve kuşaklar boyu bunun devamının sağlanması bir okulun kalıcılığını ve toplumdaki yerini belirler. Bütün bunların oluşabilmesi için okulun yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin, mezunların ve okulda çalışan herkesin bireysel özellikleri ve okula ne kattıklarının görülür olması önemlidir. Tüm bu paydaşlar birlikte hareket ettiklerinde hem geleceğin eğitimine şekil verebilirler, hem de kalıcılıklarını sağlayabilirler.
Şimdilerde Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a geçerken okul kültürünün yeniden yapılandırılması gerekecektir. Endüstri 4.0’dan farklı olarak Toplum 5.0 denilen insanı merkeze alan ve teknolojiyi insan yararına kullanmayı hedefleyen bir çağdayız. İnsan odaklı bir yüzyılda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yaratacağımız okul kültürü, bu kültürü yaratan öğretmen ve yöneticilerin rolü çok önemli. Hep birlikte ve tüm canlılarla var olmayı öğrenip bunu yaşamın her alanına yansıtmak zorundayız. Bunun yollarını da gezegenimizden öğrenip okul kültüründe yaşatabiliriz. Birbirimizi ve tüm varlıkları gözeten, tüm yaşam biçimlerinin bugün ve yarın müşterek varoluşunu ve serpilmesini önemseyen “dünyaları” eğitim yoluyla kurabiliriz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.