banner

Toplu sözleşme ile öğretmenler ne kazandı?
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 2016-2017 yıllarını kapsayacak eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı. En düşük öğretmen maaşının Ocak 2016 tarihi itibariyle 2.515,27 TL, en yüksek maaşın 3.503,29 TL olduğunu söyleyen Selvi, “Bu toplu sözleşme sadece öğretmenleri değil memur, hizmetli ve tüm eğitim çalışanları için ciddi kazanımlar getirmiştir” dedi.

eğitim bir sen toplantıEğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, genel merkezde düzenlenen basın toplantısıyla 2016-2017 yıllarını kapsayacak eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı.

Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği üçüncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri, 22 Ağustos 2015 tarihinde imzalandığını hatırlatan Selvi, şu şekilde konuştu: “Hükümet ile yetkili konfederasyon ve sendikalar arasında toplu sözleşme sürecinin üçüncüsü tamamlanmış oldu. Geçmiş yıllardaki toplu görüşme süreçlerinde masaya yetkili sendika sıfatıyla oturan iki sendika eğitim çalışanlarına münhasır mali ve sosyal hak kapsamlı tek bir kazanım bile elde edememişken, Eğitim-Bir-Sen yetkili olduğu son beş yılda gerçekleşen üç toplu sözleşmede eğitim çalışanları için önemli kazanımlar elde etmiştir. İmzaladığımız son toplu sözleşme rakamlarıyla birlikte en düşük öğretmen maaşı Ocak 2016 tarihi itibariyle 2.515,27.-TL; en yüksek öğretmen maaşı 3.503,29.-TL olmuştur. İmzaladığımız bu toplu sözleşme sadece öğretmenleri değil memur, hizmetli ve tüm eğitim çalışanları için ciddi kazanımlar getirmiştir.”

2016-2017 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme kazanımlarımız, şu şekildedir:

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları, 2016 ve 2017 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edecek

2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazandığımız, öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatının %20,56 oranında artırımlı olarak ödenmesi kazanımımız, 2016 ve 2017 yılları için de uygulanmaya devam edecektir.

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM TAZMİNATI ARTIŞI

OCAK 2016

TEMMUZ 2016

OCAK 2017

TEMMUZ 2017

120,56 (1.008,67.-TL)

115,56 (966,83.-TL)

105,56 (883,16.-TL)

120,56 (1.059,11.-TL)

115,56 (1.015,18.-TL)

105,56 (927,33.-TL)

120,56 (1.090,88.-TL)

115,56 (1.045,63.-TL)

105,56 (955,15.-TL)

120,56 (1.134,51.-TL)

115,56 (1.087,46.-TL)

105,56 (993,36.-TL)

Nöbet görevine ücret ödenecek

Eğitim-Bir-Sen’in uzun uğraşları neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebimiz kabul edildi. Buna göre, mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılı için haftada 2 saat, 2017 yılı için ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.

ÖĞRETMENLERİN NÖBET ÜCRETİ

(AYLIK)

OCAK 2016

TEMMUZ 2016

OCAK 2017

TEMMUZ 2017

98,56.-TL

103,52.-TL

159,96.-TL

166,32.-TL

Sınav ücretlerindeki adaletsizliği giderdik; sınav ücretleri artırımlı ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenecektir.

ÖĞRETMENLERİN SINAV GÖREV ÜCRETİ

(OTURUM BAŞINA)

OCAK 2016

TEMMUZ 2016

OCAK 2017

TEMMUZ 2017

140,91.-TL

147,95.-TL

152,39.-TL

158,49.-TL

Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücreti ödenecek

Hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonlarında düzenlenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, bu fazla çalışmalarına karşılık olarak yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir.

MEMUR VE HİZMETLİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir)

BİRİM

AYLIK (azami)

 

4,89.-TL

 

244,50.-TL

Kredi ve yurtlar kurumunda fazla çalışma ücretleri bir kat artırımlı ödenecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenmekte olan fazla çalışma ücreti (2015 yılı için 1,63.-TL) bir kat artırımlı olarak ödenecektir.

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir)

BİRİM

AYLIK (azami)

 

3,26.-TL

 

293,40.-TL

Sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti ödenecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 4/B statüsünde çalışan personele de (özel ve gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak, bir kat artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon üyeliğine ücret ödenecek

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı ücret ödenecektir.

Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 2016 ve 2017 yıllarında da devam edilecek

Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren onbeşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona erecek olan geliştirme ödeneği, 2016 ve 2017 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.

Üniversitelerinde ikinci öğretimdeki fazla çalışma ücretine ilişkin sınırlamalar daraltılacak

İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısının, ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %30’u, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’u ile sınırlandırılması daraltıldı. Buna göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %40’ına, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %15’ine çıkartılmıştır. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilecektir.

İLKSAN üyeliği isteğe bağlı hale getirildi

4357 sayılı Kanuna göre zorunlu olarak İLKSAN’a üye olan personelin, İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale geldi. Buna göre isteyen üyeler İLKSAN üyeliğinden ayrılarak aidat ödemekten kurtulabileceklerdir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, 2016 yılı için 1.000.-TL, 2017 yılı için ise 1.050.-TL olarak ödenecektir.

Geçmiş dönemlerde elde edilen ve 2016-2017 yıllarında da devam edecek olan kazanımlar ise şu şekilde:

- Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamı (2016 Ocak itibariyle 396,31.-TL), yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı (2016 Ocak itibariyle 264,20.-TL) üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

- Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek. 

- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 artırım uygulanması devam edecek.

- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek.

- Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan faydalanamayan rehber öğretmenlere de ödenmesine devam edilecek.

- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek,

- Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 5, doktora yapmış olanlara %15 artırımlı ödenmesine devam edilecek,

- İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek.

- Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam edilecek.

- Kadroları yatılı ve pansiyonlu okullarda olmayan öğretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti tutanlara nöbet başına ilave 2 saat daha ek ders ücreti verilmesine devam edilecek.

- Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için düzenleme çalışması yapılacak.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.