banner

MINTICITY Okul Öncesi Almanca Eğitiminde de İddialı!
Minticity ile çocukların öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcı ve aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak interaktif içerikler sunduklarını belirten DAS Akademie Satış Direktörü Fatih Yalçınkaya ile okul öncesi dönemde yabancı dil öğreniminin önemi ve katkıları hakkında konuştuk. Yalçınkaya, küçük yaşta yabancı dil öğreniminin çocukların ileriki dönemdeki akademik başarılarına da olumlu katkı sağladığını vurguladı.

fatih_yalcinkaya_nisan_2024Bilimsel bulgular doğrultusunda, okul öncesi dönem beyin gelişimi adına çok önemli. Bu gerçeğe dayanarak, okul öncesi yabancı dil öğretiminde nelere dikkat edilmeli?
Okul öncesi dönemde çocukların algıları açıktır, meraklıdırlar ve her şeyi öğrenmek için çok soru sorarlar. Bu nedenle bu dönemde yabancı dil öğretimine başlamak çocukların zihinsel gelişimleri başta olmak üzere tüm gelişim alanlarına olumlu katkı sağlamaktadır. Özellikle bu yaştaki öğrencilerin yabancı dil öğretiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Bu yaş grubunda çocukların oyun tabanlı ders içerikleri ile yabancı dili öğrenmeleri, öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlamaktadır.
- Çocukların dil becerilerini geliştirmek için sık sık tekrar yapılmalı ve dil unsurları kullanılarak günlük aktivitelerin içine entegre edilmelidir. Örneğin, şarkılar, tekerlemeler ve hikayeler yoluyla tekrar edilen kelimeler çocukların dil öğrenme sürecini destekler.
- Yabancı dil öğretiminde görsel araçların kullanımı çocukların kelime bilgisini ve derse karşı olan ilgilerini artırma konusunda destekleyici bir rol oynar.
- Her çocuğun dil öğrenme hızı ve şekli farklıdır, bazıları daha hızlı öğrenirken diğerleri daha yavaş öğrenebilir; bazıları görsel, araçlarla daha iyi öğrenirken, diğerleri işitsel araçlarla daha iyi öğrenebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin esnek olmaları, öğrencilerin öğrenme hızını ve öğrenme biçimlerine uygun materyallerle ders içeriklerini desteklemeleri ve her çocuğun kendi hızında ilerlemesine izin vermeleri önemlidir.
Özellikle bulmacalar, hikâye anlatımları ve problem çözme becerilerini geliştirici interaktif etkinliklerin okul öncesi dönemde yeri çok önemlidir. Örneğin; bulmacalar ve problem çözme etkinlikleri çocukların eleştirel düşünme, mantık yürütme ve çözüm odaklı düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunarken, hikaye anlatımları çocukların yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sağlar, aynı zamanda kelime dağarcıklarını da genişletir. Sonuç olarak bu tür etkinlikler çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekler.

Okul öncesi eğitimde çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde nelere dikkat edilmelidir? Yabancı dil eğitimi buna nasıl katkı sağlar?
Bu dönemde çocuklar, kendilerini ifade etme, başkalarıyla etkileşim kurma ve duygularını yönetme becerilerini geliştirirler. Yabancı dil eğitimi de okul öncesi dönemde çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlar, çünkü dil iletişim kurabilmesi ve kendini ifade edebilmesi için önemli bir araçtır.

DERSLERDE BAŞARIYA KATKI SAĞLIYOR
Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi çocukların ileriki akademik yaşantılarına nasıl bir katkı sağlıyor?
Okul öncesinde yabancı dil öğrenen çocukların ileriki yaşamlarında farklı bir dili öğrenme konusunda daha istekli oldukları ve daha kolay öğrendikleri gözlenmiştir. Farklı kültürleri tanımak, kültürel farkındalıklarını artırmakla birlikte onlara dünya vatandaşı olabilme fırsatı da sunmaktadır. Ayrıca küçük yaşta yabancı dil öğrenimi çocukların ileriki dönemdeki akademik başarılarına da olumlu katkı sağlamaktadır; kelime dağarcığının gelişimi, okuma-anlama ve yorumlama becerilerini de geliştirdiği için diğer derslerde de başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır.

minticityKALİTELİ EKRAN SÜRELERİNİ ARTIRIYORUZ
Günümüzde çocukların dijital dünyaya çok daha hızlı uyum sağladıklarını ve etkileşime geçtiklerini görüyoruz. Bunun eğitimdeki yeri sizce nedir?
Öncelikle dijital uygulamaların öğretici ve eğitici içeriklere sahip olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak tasarlanmış olması da büyük bir öneme sahiptir. Bir diğer önemli nokta da çocukların işbirlikçi öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlayacak nitelikte olması, akran öğrenmesini teşvik edecek içeriklerden oluşmasıdır.
Bu bağlamda, farklılaştırılmış ve yenilikçi öğrenme metotlarını içeren ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış olan İnteraktif Online Almanca Öğrenme Platformumuz Minticity ile öğrencilerin “kaliteli ekran sürelerini” ciddi bir biçimde artırdığımızı görmekteyiz.

DAS Akademie tarafından sunulan İnteraktif Almanca Öğrenme Platformu Minticity bu yaş grubundaki çocukların yabancı dil edinimine nasıl katkı sağlamakta?
Minticity ile çocuklarımızı, öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcı ve aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak interaktif içeriklerle destekliyoruz. Farklı yaş gruplarına hitap eden 3 farklı versiyona sahip bu eşsiz platformda, 5-9 yaş grubuna özel olarak hazırlanmış Minticity Kids versiyonu özellikle son dönemlerde okul öncesi eğitim kurumları tarafından sıklıkla tercih edilmekte ve katkısı sahada da açıkça görülmekte. Bu bağlamda, DAS Akademie olarak konuya verdiğimiz önemi göstermesi bakımından, Minticity Kids versiyonunun da kendi içerisinde -çocuğun okuma yazma bilip bilmemesine bağlı olarak geliştirilen- Mini ve Maxi isimli iki alt versiyonu olduğunu da eklemek isterim.
İnteraktif oyunlarla kelimeleri, şarkılarla ve videolarla günlük hayatlarında sıkça kullanabilecekleri kalıp cümleleri çok daha kısa sürede öğrenip, bunları doğru bir telaffuzla ifade edebiliyorlar. Ayrıca çocuklarımıza yabancı dile maruz kalmaları adına fırsat yaratıyoruz. Minticity sayesinde çocuklarımız ders saatleri dışında da istedikleri zaman, istedikleri yerden ve istedikleri kadar Almancaya maruz kalabiliyorlar.

Minticity dijital platformu haricinde okul öncesi dönemde kullandığınız farklı ders materyalleriniz var mı?
Minticity dijital platformumuzun yanı sıra okul öncesi çocuklarımız ve öğretmenlerimize sunmuş olduğumuz Kitabuch ve Vorschulbuch isimli 2 ayrı kitabımız var. Kitabuch 5 yaş, Vorschulbuch ise 6 yaş seviyesindeki çocuklarımız içindir. Her iki kitabımızda çocuklarımızın gelişim seviyelerine uygun içeriklerden oluşmakla birlikte eğlenceli, motive edici, renkli şekilde tasarlanmıştır. Bunların dışında 7-9 yaş arası çocuklara özel olarak tasarlanan Minti Kids Arbeitsbuch I kitabımız da, gerekli olduğu durumlarda bu yaş grubu tarafından kullanılabilmektedir.

minticityMinticity’de uygulanan farklı öğretme yöntemleri nelerdir? Nasıl materyaller sunuluyor? Minticity’de kullanılan farklı öğretme yöntemlerinden birkaç tanesini sıralamak gerekirse;
* Oyunlaştırma yöntemi: Ders içeriğinin oyunla tasarlayarak, öğrencinin öğrenme motivasyonu yükseltmeyi amaçlar.
* Flipped Classroom (Ters-yüz Sınıf): Öğrencilerin ders öncesi öğretilecek konu hakkında hazırlık yapması, araştırması, bilgi edinmesi demektir.
Blended Learning (Harmanlanmış öğretim metodu): Geleneksel sınıf dersi modeli ile çevrimiçi öğrenme modelinin birleşimidir. Yöntem ile öğrenciler yüz yüze etkileşimli derslere katılırken, aynı zamanda çevrimiçi olarak da ders materyallerini kullanırlar.

Oyunlaştırmadan bahsettiniz, okul öncesi dönemde oyun ve oyunlaştırmanın önemi nedir?
Okul öncesi dönemde oyun ve oyunlaştırma; çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklerken, hayal güçlerini geliştirmekte ve zenginleştirmektedir. Aynı zamanda empati kurma, problem çözme becerilerini de güçlendirmektedir. Oyunlaştırma, öğrencilerin dil ve iletişim becerilerine olumlu katkı sağlarken, aynı zamanda öğrenme motivasyonlarını da artırmaktadır.

Son olarak, Minticity’nin çocuklara tanıttığı Minti karakterinden bahsedebilir misiniz? Çocuklar bu karakterle nasıl bir etkileşim ve bağ kuruyor?
Minti, yeşil nane yaprağı şeklinde sevimli bir maskottur. Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar Minti ile duygusal bir bağ oluşturuyorlar. Aynı zamanda videolarla, alıştırmalarla, oyunlarla Minti ile etkileşime geçme fırsatı bulabiliyor, bu bağı sürekli güçlendiriyorlar.

FATİH YALÇINKAYA KİMDİR?
1996 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi çift dilli programdan mezun olduktan sonra Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Formasyon Programlarını tamamladıktan sonra 2000 yılında öğretmenliğe başladı. İngilizce ve Almanca öğretmenliği yaptığı dönemde, ayrıca bir dil kursu işletmiştir. 3 yaş ve üzeri gruplara öğretmenlik yaparken, aynı zamanda müstakil anaokullarında da derslere girdi. O dönemde Eğitim Teknolojileri merakı daha ağır bastığı için öğretmenliği bırakarak K12 kademesinde özel okullara ürün temin etmeye ve danışmanlık yapmaya başladı. 2008 yılından itibaren akıllı tahta, eğitim teknolojileri, robotik kodlama ürünleri, okul yazılımları vb. ürünlerin satışı görevlerinde bulundu. En son olarak, İngiliz Yayınevi Pearson’da sürdürdüğü Satış Müdürlüğü görevinden ayrılarak, 2022 yılında DAS Akademie’de Satış Direktörü (CSO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen aynı kurumda çalışmalarını başarıyla yürütmektedir.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.