banner

İKÜ’nün mottosu: Öğrenci merkezli nitelikli eğitim
“Öğrencilerimizin ulusal sınırları aşıp küresel ölçekte rekabet edebilir genç uzmanlar olarak profesyonel yaşamlarına adım atmaları bizim için öncelikli konu” diyen İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ile üniversitenin sunduğu imkanları ve gelecek vizyonunu konuştuk.

ikuÜniversitenizin öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler neden sizi tercih etmeliler?
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 21. yüzyılın gerekliliklerini iyi bilen, yarım asrı aşkın köklü tarihine dayanan birikimi sayesinde geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, eğitimin bir kalite meselesi olduğunu kavramış yükseköğretim kurumudur. Eğitimin her kademesinde özel bir yeri bulunan Kültür, ilk günden itibaren ilerici ve yenilikçi anlayışı ile insan, toplum ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu misyonunu, ulusal sınırların ötesine taşıyarak uluslararasılaşma çalışmalarını sürdüren İKÜ, öğrenci değişim programları ve uluslararası öğrenci profiliyle yerleşkelerindeki çok kültürlülüğü ön plana çıkarmaktadır.
Bizim için öğrencilerimizin ulusal sınırları aşıp küresel ölçekte rekabet edebilir genç uzmanlar olarak profesyonel yaşamlarına adım atmaları önem arz eden bir başlık. Öne çıkan bir diğer özelliğimiz de eğitimin erişilebilirliğidir. İKÜ olarak eğitimin herkesin hakkı ve ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne taşımanın yegâne yolu olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle öğrencilerin eğitimlerini çeşitli burs ve indirim olanakları ile destekliyoruz. Üniversite adaylarının YKS’de gösterdiği başarılara yönelik burslarımız olduğu gibi, ilk tercih indirimi, ihtiyaç bursları, sporda başarı indirimi, Mütevelli Heyeti ve Kültür Eğitim Vakfı İndirimleri, akademik başarı burslarımız da bulunuyor. Bir de bu sene uygulamaya koyduğumuz WeAccept Öğrenci Kabul Programımız var ki, bu sayede öğrencilerin sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaşarak, kendi yeteneklerine ve hayallerine uygun bölümlerde burslu şekilde öğrenim görebilmelerine destek oluyor. Zira gençlerin hayallerine ulaşmalarında sevdikleri alanlarda uzmanlaşmanın önemini biliyoruz ve onların mutlu olmasını arzuluyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz belirli şartları sağladıkları takdirde istedikleri bir başka bölümde daha herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz şekilde eğitim görerek Çift Anadal Programı’ndan yararlanabiliyorlar. Kısacası, “Öğrenci merkezli” ve “Nitelikli eğitim” diyoruz ve bunu sözde bırakmayarak müfredatımızda, burs politikamızda ve kurum kültürümüzde yaşatıyoruz.

HEDEF ÜRETEN NESİLLER YETİŞTİRMEK
Teknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve alt yapısını güncel tutan bir eğitim kurumu olarak, dijitalleşmeye dair tüm adımları da atıyoruz; laboratuvarlarımızı geliştiriyoruz, elektronik eğitim platformları kuruyoruz, öğrencilerimizin dijital dile hakim olmalarını destekliyoruz. Çünkü kodlama diline sahip, çok yönlü, start-up yeteneğine haiz, yorumlama becerisi gelişmiş bir iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu da görüyoruz. Zira bu teknolojiyi yalnızca kullanmakla kalmayan, üstüne koyarak geliştiren ve üreten nesiller yetiştirmek bizim en önemli hedefimiz.

ikuÜniversitenin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
İstanbul Kültür Üniversitesi, ismiyle müsemma bir kurumdur. “Kültür” isminin yalnızca tabelada kalmadığı, tüm genlerine işlendiği bir yapımız bulunuyor. Bu noktada sosyal, kültürel ve sportif olanakların bir hayli geniş olduğu ve her geçen gün de geliştirildiği bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz farklı alanlarda faaliyet gösteren, aktif 81 öğrenci kulübünden istediklerine hiçbir kısıtlama olmaksızın kayıt olabiliyorlar. Öğrenci kulüplerimizin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri etkinlikler, kampüslerimizde hareketin hiç eksik olmamasına, canlı bir ortamın yaşanmasına yol açıyor. Öte yandan öğrencilerimiz futbol, voleybol, basketbol, tenis, ragbi, bilardo, yüzme, yamaç paraşütü, atletizm vb. birçok branşta bireysel veya takım sporlarını gerçekleştirebiliyor, okul takımlarımızda yer alabiliyorlar. Üstelik okul takımında yer almaları halinde katkı paylarından da belirli bir oranda indirim hakkı kazanıyorlar. Üniversitemizin sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin somut olarak temsil edildiği iki platformumuz bulunuyor: Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG). Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezimizde yıl boyunca konserler, tiyatrolar, film gösterimleri vb. birçok sahne sanatı düzenleniyor. İKÜSAG ise fotoğraf, resim, heykel gibi güzel sanat dallarının değerli temsilcilerini ağırlıyor ve eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Üniversitemizdeki çok kültürlü iklimin dayanaklarından biri de uluslararası öğrencilerimiz. Ya tam zamanlı olarak 4 yıl boyunca üniversitemizde öğrenim görüyorlar ya da Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile bir dönem veya bir yıl süresince misafirimiz oluyorlar. Bu yerli öğrencilerimizin hem dil pratiğinin gelişmesine hem de Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya kıtalarından farklı kültürleri tanımalarına olanak tanıyor. Bu sayede dünyanın birçok yerinden insanla güçlü arkadaşlıklar kuruyorlar. Yurt ve burs konusuna gelecek olursak, üniversitemizin kız ve erkek olmak üzere iki ayrı yurdu bulunuyor. Yurtlarımızın tümünde öğrencilerimizin rahatı ve güvenliği öncelikli hususlar olarak düşünülmüş ve yaşam alanları buna göre şekillendirilmiş vaziyettedir. Ayrıca öğrencilerimiz İKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bünyesindeki doktorlarımızdan ücretsiz destek alabiliyorlar. Burs konusunda da az önce belirttiğim üzere, tüm öğrencilerin yükseköğretime erişebilirliğini sağlamak amacıyla geniş imkânlar tanıyoruz. Bu konuda daha detaylı bilgi için adayların web sitemizi ziyaret etmelerini tavsiye ederim.

ikuDÜNYA ÜNİVERSİTELERİYLE NETWORK KURULUYOR
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkânlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
Uluslararası anlaşmalar ve değişim programları, üzerine en çok eğildiğimiz konuların başında geliyor. Uluslararasılaşma çalışmalarımızın en önemli ayaklarından biri, uluslararası öğrenim ve staj hareketliliğidir. Uluslararası İlişkiler Birimimiz, yurt dışındaki üniversitelerle ilişkilerimizi yürüten ve geliştirilmesine destek veren merkezimiz. Birimimizin yürüttüğü çalışmalar sayesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü kademelerinin tümünde geniş bir networkümüz bulunuyor. Öğrencilerimiz ise bu imkânlarımızdan Erasmus+ Avrupa ve İKÜ Dünya Programları ile bunlara ek ikili anlaşmalarımız sayesinde dünyanın 4 farklı kıtasında öğrenim görebiliyorlar. Örneğin yalnızca Avrupa’dan 124 partner üniversite ile 280’in üzerinde anlaşmamız bulunuyor. İKÜ Dünya Programı kapsamında Amerika, Çin, Meksika, Kolombiya, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerde de öğrenim görebiliyorlar. Bangladeş’ten Kazakistan’a, İsviçre’den Sırbistan’a, Ukrayna’dan Ürdün’e kadar birçok farklı ülkeden önde gelen üniversitelerle de direkt ikili anlaşmalarımız bulunuyor. Bu networkümüz sayesinde öğrencilerimiz maddi külfet üstlenmeden yurt dışında eğitim alabiliyorlar ve aynı zamanda farklı kültürleri de tanıyabiliyorlar. Öğrenim hareketliliğinin yanında bir de Avrupa Staj Konsorsiyumu var ki, bu program sayesinde öğrencilerimiz Avrupa’da staj yaparak yurt dışında iş tecrübesi edinebiliyorlar. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Uluslararası İlişkiler Birimimizin web sitesinden rahatlıkla erişilebilir. Uluslararasılaşma alanında üniversitemizin hedeflerine gelecek olursak, az önce bahsettiğim networkümüzü geliştirerek öğrencilerimizin yurt dışında kaliteli-saygın üniversitelerde öğrenim imkanı görmelerinin önünü açarken, diğer yandan kendi yerleşkelerimizi de daha fazla sayıda uluslararası öğrenci için bir yaşam alanına dönüştürebilmek olarak özetleyebiliriz.

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
Üniversitemizde Teknoloji ve Proje Destek Birimimiz, Ön Kuluçka Merkezi ve Bilimsel Araştırma Proje Birimi’ni de kapsayan oldukça özel ve işlevsel bir yapı. Biz kültür olarak başarıyı yalnızca talep etmiyor aynı zamanda teşvik de ediyoruz. Bu bağlamda son iki yılda 100’e yakın akademisyenimiz üniversitemizce teşvik ödüllerini aldı. Bu sayının her geçen yıl biraz daha artması, bizim için oldukça memnuniyet verici bir durum. Tabii yalnızca sayısal olarak bir değerlendirme yapmıyoruz. Akademisyenlerimizin çalışmalarının niteliği de çok önemli ve her birinin başarısından gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
Öğrencilerimizin staj süreçlerini öğrencilik dönemlerinden itibaren destekliyoruz. Bu kapsamda Kültür Koleji, özellikle Eğitim Fakültemizin öğrencileri için öğretmenlik yaşamlarına hazırlandıkları önemli bir adres. Ek olarak öğrencilerimize yıl içinde ve tatil dönemlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yarı zamanlı iş olanağı sunuyoruz. Firmalarla işbirliğimiz ise yalnızca istihdam değil, öğrenciye fayda sağlayacak bir akıl-fikir ortaklığıyla ilerliyor. En son 2019 yılının başında Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ile imzaladığımız protokol kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerimiz için geniş bir staj sahası yarattık.

“Z KUŞAĞINI TAKİP EDİYORUZ”
Araştırmalar yakın gelecekte bugünün mesleklerinin var olmayacağını vurguluyor. Üniversiteler meslekler konusunda öğrencilere nasıl yön veriyor? Geleceğin meslekleri neler olacak? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Teknolojik gelişmeler yalnızca öğrenme ortamlarını değiştirmekle kalmıyor, yeni neslin öncekilerinden daha farklı bir profile sahip bireyler olarak yetişmesine de yol açıyor. Fiziksel ile dijitali bütünleştiren, realist, üreten bir Z Kuşağı ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin bize sunduğu olanaklar ile Z Kuşağı’nın talep ettiği eğitim metotlarını buluşturmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Teknolojik gelişim, yeni kuşağın kaynakları en iyi derecede kullanabilmelerine yol açıyor. Gelenekseli aşıp, alışılmadık olan metotları açığa çıkarmak, farklılaşmak, standartlardan sapmak yeni neslin karakteristik özelliği. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin yanında Z Kuşağını da yakından takip ediyoruz ve tüm stratejimizi, yöntemimizi ve müfredatımızı buna göre oluşturuyoruz. Bu noktada geleceğin meslekleri şunlar olacak diye net ayrım yapmak yerine genel bir değerlendirme yapabiliriz. Geleceğin meslekleri; yapay zeka, inovasyon, girişimcilik, büyük veri, nesnelerin interneti gibi kavramların şekillendirdiği alanlar olacak. Öğrencilere de akademik eğitimleri hangi alanda olursa olursun bu yönlerini geliştirmelerini tavsiye ederiz.


KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 1997
Kurucusu: İnş. Yük. Müh. Fahamettin Akıngüç
Rektör: Prof. Dr. Erhan Güzel
Akademik Birimleri: 8 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü
Programlar: 34 lisans, 30 ön lisans

• Eğitim Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Sanat ve Tasarım Fakültesi
• Adalet Meslek Yüksekokulu
• Meslek Yüksekokulu

Toplam öğrenci sayısı: 16000
Uluslararası öğrenci sayısı ve oranı: 1232 / %13
Toplam akademisyen sayısı: 807
Toplam idari çalışan sayısı: 270
2019 / 2020 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 1997 lisans, 1538 ön lisans.
Öğrenci kulübü sayısı: 81
Yurt kapasitesi: Kız 211, Erkek 148.
Mezun öğrenci sayısı: 21600
Ücretler: 25 bin-48 bin arasında değişmektedir.
İletişim: iku.edu.tr

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.