banner

BİLİŞİM GARAJI OLARAK BİR EKOSİSTEM YARATIYORUZ
Zerrin Topal - Bilişim Garajı Genel Müdürü

zerrin_topal_bg_haziran_2023Bilişim Garajı, teknolojinin dilini anlatan ve teknoloji ile üretimi öğrenilebilir kılan eğitimde Ar-Ge yapan eğitim teknolojileri firmasıdır.
* Öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin temel bilgisayar becerilerinden ileri seviye modelleme becerilerine kadar birçok konuda bireysel öğrenme hızında ilerleyebilecekleri bir online öğrenme ortamı sağlıyoruz.
* Bilişim Garajı olarak en başından beri “teknoloji ile tüketim değil teknoloji ile üretim” bilincini ülke çapında yaymak istiyoruz.
* Uzun yıllardır konuşulan 21. Yüzyıl becerileri artık kendini gösteriyor. Bunu konuşmanın ötesine geçmiş olmamız gerekiyor. Okullar temel bilimlerin içinde olmazsa olmaz olarak teknoloji derslerini almalılar. 

Bilişim Garajı kimdir? Ne zaman kuruldu? Kısaca geçmişinden bahsedebilir misiniz?
Bilişim Garajı 2013 yılındanbu yana eğitimde Ar-Ge çalışmalarıyla teknoloji eğitimine dair her yaştan bireyin öğrenmesine uygun içerik geliştiren bir eğitim teknolojileri firmasıdır.
Kurulduğumuz günden bu yana 50.000 multimedya sayfadan oluşan online öğrenme içeriği geliştirdik. Bu içeriklerin hepsi Bilişim Garajı uzman Ar-Ge ekibi tarafından hazırlandı ve özgün içerik çizgisinde geliştirildi.
Hizmet alanımız, K12 seviyesinde eğitim veren okullardan oluşmakta. Bu alanda 5-16 yaş arasındaki öğrencilerin teknoloji ve teknoloji ile üretimi öğrenme süreçlerine dair içerikler sunuyoruz.
Okullarda yakaladığımız başarı ve dönüşler sonrası geliştirdiğimiz içerik havuzunu 7’den 70’e herkes için öğrenilebilir içerikler olarak uyarladık ve bu sayede CUMULUS öğrenme platformumuzu da hayata geçirdik. Kısaca Bilişim Garajı için teknolojinin dilini anlatan ve teknoloji ile üretimi öğrenilebilir kılan eğitimde Ar-Ge yapan eğitim teknolojileri firması diyebiliriz. 

DİJİTAL DÜNYADA BAŞARIYA KATKI SAĞLIYORUZ
Teknoloji eğitiminden söz ettiniz. Teknoloji eğitimi nedir?
Teknoloji eğitimi, günümüzde giderek daha önemli hale gelen bir konudur. Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, iş dünyasından günlük yaşamımıza kadar pek çok alanda büyük etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle, bireylerin teknolojiye hakim olması ve dijital becerilerini geliştirmesi gerekmektedir.
Bilişim Garajı olarak, teknoloji eğitimine dair önemli bir misyon üstleniyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla, her yaş grubundan bireyin öğrenmesine uygun içerikler geliştirerek, bireyleri modern teknolojik araçlarla etkili bir şekilde çalışmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin temel bilgisayar becerilerinden ileri seviye modelleme becerilerine kadar birçok konuda bireysel öğrenme hızında ilerleyebilecekleri bir online öğrenme ortamı sağlıyoruz.
Amacımız, teknoloji eğitimini sadece bir zorunluluk olarak değil, keyifli bir deneyim haline getirmektir. Öğrenme sürecini interaktif ve etkileşimli hale getiren uygulamalarımız ve eğitim materyallerimizle, kullanıcıların motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyoruz.
Teknoloji eğitimi, geleceğin gereksinimlerine uyum sağlamak, gelişen teknoloji dünyasında rekabet edebilmek ve bireylerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için vazgeçilmez bir araçtır. Bilişim Garajı olarak, teknoloji eğitimine olan inancımızı her geçen gün daha da güçlendirerek, bireylerin dijital dünyada başarılı olmalarına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

bilisim_garaji_hackidhon5-16 YAŞ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGUN TEKNOLOJİ EĞİTİMİ
Bilişim Garajı “teknoloji eğitimi”ni nasıl tanımlar?
Teknoloji eğitimi, akıllı cihaz tasarımından, üç boyutlu tasarıma, kodlamadan, STEM’e kadar birçok alanda bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bütünsel eğitimlerden oluşur. Örneğin bu beceriler arasında bilgi işlemsel düşünme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikli çalışma, takım çalışması, inovatif bakış açısı gibi kazanımlar yer almaktadır.
Teknoloji eğitimi, sadece kodlama ya da robotik değil bu kazanımları sağlayan içeriklerden oluşmalıdır. Bu Bilişim Garajı’nın tanımlamasından çok dünyada teknoloji eğitiminin olması gereken standartlar diyebiliriz. Bizim için teknoloji eğitimi, üretkenliği, inovasyonu beslemeli ve yeni çağın becerilerini kazandırmalıdır. Dersin adı teknoloji, bilişim teknolojileri, STEM, Robotik-Kodlama olarak okullarda farklılaşabiliyor. Dersin adı ne olursa olsun geliştirdiğimiz içerikler ile okullar 5-16 yaş arası tüm öğrencileri için uygun teknoloji eğitimi içeriğine platformumuzda ulaşabilir. 

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ ZORUNLU OLMALI
Teknoloji ile üretim ve inovasyon kavramlarını sıklıkla kullanıyorsunuz. İnovasyon ve okul ilişkisi nasıl kurulmalı?
Röportajın başında da bahsettiğim gibi okullar değişim ve dönüşüm iklimi yaratmak için en önemli ve kıymetli yerlerdir. Eğitimin yanı sıra öğrenim süreci ile birlikte topluma ve kendine faydalı bireyler yetişmesi için okul dediğimiz kurumlar var. Uzun yıllardır konuşulan 21. Yüzyıl becerileri artık kendini gösteriyor. Bunu konuşmanın ötesine geçmiş olmamız gerekiyor. Okullar temel bilimlerin içinde olmazsa olmaz olarak teknoloji derslerini almalılar. Her yaş grubuna uygun olarak teknoloji eğitimi zorunlu olarak yer almalı. Okulların inovasyon kültürünü yaratması için Bilişim Garajı olarak bir ekosistem yaratıyoruz. Her dersin uygulamasını yapmasını sağlıyoruz. Yıl içinde öğrendiklerini uygulayabilmeleri için yarışmalar, etkinlikler düzenliyoruz.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinden okulların katıldığı bir yüz yüze yarışma düzenledik. Bu yarışmada öğrenciler “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” teması altında birçok sorun tespit etti ve bunlara çözümler üreterek projeler geliştirdiler. Bunu ülke geneline yaymak, okullarda bu bilinci oluşturmak misyonu ile çalışıyoruz. Okullarda inovasyon kültürü yayıldıkça ve üretim bilinci geliştikçe aslında toplumsal bir dönüşümü yakalamak mümkün. 

Kaç yaşından itibaren bilişim ve teknoloji eğitimi alabilirler?
48-60 aydan itibaren öğretmen ya da aile desteği ile online öğrenme süreci başlayabilir. Bilişim Garajı olarak 48 aydan itibaren eğitimleri başlatıyoruz. Hazırladığımız içerikler pedagojik danışmanlarımızın uzmanlığıyla yaş grubuna uygun olarak kontrolleri sağlanıyor. İçeriklerimizde hikayeler, animasyonlar, sesler ve interaktifmultimedya araçlar kullanarak küçük yaş gruplarındaki öğrenme sürecini kolaylaştırıyoruz. Önemli olan, öğretim tasarım modeline ve öğrencinin gelişimsel alanına uygun içeriklerin sunulmasıdır. Bilişim Garajı da bunu on yıldır başarı ile yapıyor. 

Bilişim teknolojileri dersine sağladığınız içerikler hangi kazanımları hedefliyor?
Bilişim Garajı olarak sağladığımız içerikler, bilişim teknolojileri dersindeki hedeflerimiz doğrultusunda çeşitli kazanımları hedeflemektedir. Hazırlamış olduğumuz içeriklerimiz, öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunurken, aynı zamanda yaratıcı düşünme yeteneklerini de desteklemektedir. İçeriklerimizde vermiş olduğumuz araştırma soruları ve problemler ile öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini kullanarak sorunları analiz etme ve çözme süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini kazanmalarını sağlayarak kompleks problemleri ele alma yeteneklerini güçlendiriyoruz. İşbirliği ve takım çalışması konusunda da öğrencilere fırsatlar sunarak sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Son olarak, içeriklerimiz aracılığıyla öğrencilerin inovatif bakış açıları kazanmalarını ve yenilikçi çözümler üretebilmelerini destekliyoruz. Bilişim Garajı olarak, bu kazanımları hedefleyerek öğrencilerin bilişim ve teknoloji alanında başarılı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bilişim Garajı’ndan hizmet almak isteyen okullar, bu hizmeti nasıl alabilirler?
Bilişim Garajından hizmet almak isteyen okullarımız bilisimgaraji.com üzerinden bize ulaşabilirler.Anaokulundan lise son sınıfa kadar bütüncül bir müfredat desteği,eğitici eğitimi,yarışmalar,sergiler gibi hizmetlerimizden yararlanabilirler. 

Öğretmenler için bilisimgaraji.com’dan ders işlemenin nasıl farkları vardır?
Öğretmenlerin işini kolaylaştıran ve verimli ders işleme konforuna ulaştıran bir platformuz. 10 yıldır sahadan aldığımız geri bildirimler ile sürekli geliştirmeye devam ettiğimiz platformumuz ve başarısı kanıtlanmış içeriklerimiz ile öğretmenler derslerini daha üretim odaklı işleyebilirler. Yıl boyunca Bilişim Garajı LMS’inden öğrencinin ödevlerini takip edebilir, gelişimini takip edebilir. 

HER ÖĞRENCİNİN bilisimgaraji.com’DA
BİR DİJİTAL SERGİ ALANI VAR
Öğrenciler için nasıl farklarınız var?
Öğrenciler için en önemli farkımız yaş grubuna uygun ve kendi öğrenme hızına uygun ilerleyebiliyor olması. Aynı anda aynı konuyu takip ederken her öğrenci kendi ekranından kendi öğrenme hızında ilerleyebiliyor. Bu sayede ortalamayı yakalamak zorunda kalmadan kişiye özgü bir öğrenme süreci ile ilerleyebiliyor. Bu da öğrencinin kendine olan güvenini artırırken, öğrenmeye dair hevesini de kamçılıyor.
Bilişim Garajı öğrenme platformunda her öğrenci kendi portfolyosunu oluşturabiliyor. Oluşturduğu dijital portfolyoyu her yıl üzerine ekleyerek devam ettirebiliyor. Aynı zamanda Sergi alanı dediğimiz alan ile tüm öğrenciler birbirlerinin projelerini görebiliyor. Aslında nasıl ki hepimizin dijital dünyada bir fotoğraf yükleme alanı var, bilisimgaraji.com’da da her öğrencinin bir dijital sergi alanı var. Yaptığı çalışmaları buradan gösterebiliyor. 

bilisim_garajiBİLİŞİM GARAJI 10. YILINDA YENİ HEDEFLERE YÜRÜYOR
Son olarak Bilişim Garajı’nın bu yıl 10.yılı ve önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?
Önümüzdeki dönemde var olan öğrenme yönetim sistemimizin kapsamını genişleterek bir LXP (öğrenme deneyimi platformu) haline getirip, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini ölçümleyip, ilgi alanlarına göre 1.000’lerce multimedya sayfa online içeriğimizi kişiye özgü uyarlanmış öğrenme yolları ile kullanıcıların karşısına çıkaracak bir sistem geliştirmeyi planlıyoruz. Yani öğrencilerin öğrenme davranışlarını analiz ederek, becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak özel öğrenme yolları sunacak veri analitiği ve yapay zeka modülleri entegre ediyoruz. Bunlara ek olarak, Türkiye’de ilk olarak Bilgisayar Bilimleri alanında AP ve IB programlarını kapsayacak yeni bir öğretim programı yazıyoruz. Bu öğretim programında kullanılacak olan araçlar dışarıdan hiçbir platforma ihtiyaçolmadan Bilişim Garajı editörleri üzerinden ilerleyebileceği yapıya sahip olacak. Son olarak, yeni dönem için hazırlamaya devam ettiğimiz etkileşimli içerik serileri ve oyunlaştırma dinamikleri ile öğrenmeyi daha kalıcı hale getirecek modüller ekleyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

TEKNOLOJİ İLE TÜKETİM DEĞİL TEKNOLOJİ İLE ÜRETİM
Teknoloji ile üretimi nasıl tanımlarsınız? Bu konuda okullarda nasıl eğitimler gerçekleştiriyorsunuz?
“Teknoloji ile üretim” bizim mottomuz haline geldi. Bir ülkenin gelişmesi için üretimin ve sanayinin gelişmesi gerekir. Hepimizin bildiği gibi üretimin olduğu yerde gelişim vardır. Çağın gerektirdiği de artık teknolojik gelişim ve teknolojinin getirdiği yeniliklerle gelen üretim kanallarıdır. Ülke olarak kalkınmamızı sağlayacak en önemli gündemlerin başında teknolojik gelişim ve üretim gelmektedir. Artık çocuklar ve gençler teknolojinin içine doğuyor. Zaten bilerek geliyorlar. Bizim üzerimize düşen de onlara üretim bilincini ve inovatif düşünmeyi öğretirken bunu teknoloji ile nasıl yapabileceğini göstermek ve uygulatmak.
Bilişim Garajı olarak en başından beri “teknoloji ile tüketim değil teknoloji ile üretim” bilincini ülke çapında yaymak istiyoruz. Günümüzde teknolojik cihaz kullanımı tüketim üzerine kurulu. İstiyoruz ki Bilişim Garajı olarak sağladığımız içerikler ile yeni nesil “teknoloji ile üretimi” nasıl gerçekleştirebileceğini öğrensin. Üretim temelli düşünsün, günümüzdeki sorunlara, kendi sorunlarına çözüm üreten projeler geliştirebilsin, bu projeleri de öğrendiği teknolojik bilgiler ışığında geliştirebilsin. Bunu yapabileceğini bir çocuğa/ gence öğretebilmek bizim için en önemli motivasyon.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.