banner

Ortadoğulular dijital eğitim süreçlerini öğretmenin ‘mutlak kontrolünde’ yürütüyor
Ortadoğulular Eğitim Kurumları örgün eğitim süreci içinde, alanında uzman öğretmenlerin yönetiminde, kendi otomasyon ve bilgi erişim programlarından faydalanırken, öğrencilerin evlerinde geçireceği zamanda, kişisel gelişimleri ve akademik gelişimleri için fayda sağlayacak kontrollü Dijiödevlendirmeler ve Değerlendirme programlarından faydalanıyor. Ortadoğulular Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcıları Burak Doğan ve Hakan Şarman, kurumda gerçekleştirilen dijital eğitim uygulamaları hakkında bilgi verdi.

hakan_sarman_burak_doganOrtadoğulular Eğitim Kurumları olarak eğitim süreçlerinizde ve okullarınızda oluşturduğunuz dijital iklim hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bu sorunuza yanıt verebilmek için öncelikle, eğitim modellerimizi belirlerken neye, kime, nereye, hangi zamana göre modelleme yaptığımızla ilgili bilgi vererek başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ortadoğulular Eğitim Kurumları Ankara içi ve dışında, Anadolu Liseleri, Kurs Merkezleri, Çocuk Kulüplerinin oluşturduğu, toplam 27 şube ile hizmet veren bir özel eğitim kurumları organizasyonudur. Hizmet verdiğimiz kişiler öğrenci ve velilerimizdir. Çoklu şube yapımız farklı sosyoekonomik, sosyokültürel yapıdaki, farklı eğitim süreçlerinden geçmiş, heterojen bir kitlenin değişkenlerini gözeterek hizmet içeriğimizi belirlememize neden oluyor. Ayrıca, tüm dünyada eğitim hayatı dahil tüm yaşam alanlarına etki eden ve tüketici alışkanlıklarını bir anda değiştiren Pandemi gibi, önceden bilinmeyen durumlar tüm modellemelerimizde hayatımızdaki değişkenliklere göre evrilmemizi zorunlu kılmıştır. Bu değişkenler eşliğinde, eğitim modellerimizi belirlerken tüme varım yöntemini kullanır ve eğitim süreçlerimizdeki konsept ve içerik türlerini belirleriz. Her yeni eğitim öğretim dönemi için yaklaşık 9 ay önceden tüm hazırlıklarımızı tamamlar ve farklı senaryolar için aksiyon planlarımızı yedekte tutarız. Bu nedenle eğitim süreçlerimizde ve okullarımızda oluşturduğumuz dijital iklim ortamları, dönemsel olarak, dönemin ihtiyaçlarına hitap eden güncel içerik ve ekipmanlardan oluşur.

DİJİTALLEŞMENİN MERKEZİNDE ÖĞRETMENLER VAR
Öğrenme ortamlarınızı dijitalleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu kapsamda hangi programlardan nasıl faydalanıyorsunuz?
Öğrenme ortamlarındaki dijitalleşmeyi sağlarken, dikkat ettiğimiz belli başlı kurallar var. Bunlardan ilki, öğretici-öğretmenin mutlak kontrolüne tabi enstrümanları kullanmak. Sınıflarınızda akıllı tahtalar, bilgisayarlar, tabletler, projeksiyon girdili anlatımlar kullanabilirsiniz. Ancak, öğreticinin-öğretmenin olmadığı dijitalleştirilmiş bir ortamın, son 2 yılda, Pandemi sürecinde öğrencinin eğitimine minimum düzeyde fayda sağladığını görüp, öğretmenlerimizi işin temelinde tutarak dijitalleşme ortamlarını sağlıyoruz. Örgün eğitim süreci içinde, alanında uzman öğretmenlerimizin yönetiminde, kendi otomasyon ve bilgi erişim programlarımızdan faydalanırken, öğrencilerimizin evlerinde geçireceği zamanda, kişisel gelişimleri ve akademik gelişimleri için fayda sağlayacak kontrollü Dijiödevlendirmeler ve Değerlendirme programlarından faydalanıyoruz. O.D.A. (Ortadoğulular Dijital Akademi) programı bu alanda geliştirmeyi tercih ettiğimiz programlarımızdan biridir.

HİBRİT EĞİTİMDE İKİ FARKLI METOT
Hibrit eğitim modeli çerçevesinde uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?
Hibrit eğitimde iki farklı metot uyguluyoruz. Hali hazırda 26 şubemizde ve her geçen gün artarak açılan yeni eğitim kurumlarımızda eğitim gören-görecek tüm öğrencilerimiz için, kendi ürettiğimiz, oluşturduğumuz argümanları kullanırken, yetişkinlere yönelik eğitim veren ORTADOĞULULAR AKADEMİ bünyesinde ise ülke genelinde, kendi alanında uzman ve tüm otoriteler tarafından kabul görmüş partnerler ile iş ortaklıkları kurarak, ortak uygulamaları kullanıyoruz. ORTADOĞULULAR AKADEMİ temelinde kişisel gelişimi ve mesleki akademik gelişimi hedefleyen tüm iş ve çalışma gruplarına hizmet veren bir kuruluştur. Çıkış noktası; 600’den fazla eğitimci çalışanımızın mesleki yeterliliklerini güçlendirecek eğitim ve sertifikasyon programlarını içeren bir yapının oluşturulmasıydı. Ancak, zamanla farklı meslek ve yaş gruplarından gelen talepler ile alt yapısını tamamladığımız, farklı içerikleri de içine dahil ettiğimiz bir oluşum haline geldi. Örgün ya da Uzaktan ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMLERİNİN verildiği, küçük yaş gruplarından yetişkinlere PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK hizmetlerinin, E-ENVANTER, E-DİJİTAL TESTLERİN uygulandığı, E-SINAV MERKEZİ ile tüm ülkedeki öğrencilere hizmet veren, E-YAYINLAR ile her öğrencinin seviyesine hitap eden içerikleri ve hizmetleri sağlayan bir organizasyon haline geldi. Her biri ayrı uzmanlık ve yeterlilik isteyen bu başlıklar için farklı uygulama ve partnerler ile iş birliği modelini uyguluyoruz.
Kendi öğrencilerimiz için uyguladığımız Hibrit modelimizde ise, temel dayanağını dijital ölçme & değerlendirmeden alan; Akıllı tahta içerikleri, tüm konu ve kazanımlara özel videolu özel ders anlatımları, 100.000’den fazla dijital soru havuzu&çözümü, e-karne sistemi, e-etüt sistemi, akıllı deneme havuzu, online tamamlama dersleri yer alıyor.

Eğitim süreçlerinde oyun önemli bir işlev görüyor. Dijital oyunlar bu sürece nasıl katkı sağlıyor, hangi fırsatları sunuyor?
Pandemi süreci ile birlikte Eğitimde online sürecin başlaması ve teknolojinin gelişimi dijitale geçişlerde, eğitim alanı da kendisini bu noktada farklı bir modelleme içerisine almıştır. Özellikle küçük yaş gruplarından başlayarak eğitimin dijital oyun yöntemleri ile öğrencilere aktarılması ve el-göz koordinasyonlarının gelişimine ve görsel hafızalarının kuvvetlenmesini sağlamıştır. Eğitime entegre olan uygulamalar sayesinde öğrenciler hem sayısal hem de sözel anlamda güçlü bir beyin gelişimi içerisine girmişlerdir. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta kullanılan uygulamaların sürelerinin çok iyi belirlenmesi ve kontrollerinin bireyin kendisinde ve ebeveynlerde olmasının gerekliliğidir. Dijital oyun ve uygulamalar sayesinde birçok problemin çözümüne kolaylık sağlanarak, öğrencilerin konulara olan ilgisinin arttırılması da önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Derslerin eğlenceli ve sürekliliği olan bir şekilde ilerlemesi, konulara ve derse olan ilgiyi de fazlası ile arttırmaktadır. Bu sayede öğrencilerin çalışma ve derslere olan algılarının artması sağlanmaktadır. Derslere ve branşlara psikolojik olarak konulan engeller, eğlenceli sunumlarla daha verimli hale getirildiği görülmektedir. Dijital oyunlardaki eğitim modelindeki skorların tutulması ve geri dönütlerinin belirlenmesi de öğrencinin eksik bir alan oluşturmadan konuları tam ve tekili bir şekilde ilerlemelerine olanaklar sunmaktadır.

YAŞ VE KAZANIMA GÖRE DİJİTAL YETKİNLİKLER
Öğrenciler hangi dijital yetkinliklere sahip olmalı? Öğrencilerinizin bu yetkinliklere sahip olması için hangi çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz?
Yaş ve diğer kazanım sonuçlarına göre farklı dijital yetkinliklere sahip olmalılar. 2 farklı örnek ile bunu açıklayabiliriz; 9. Sınıf öğrencisi eğer temelinde çok iyi bir bilgisayar, kodlama, yazılım vb eğitimleri almamışsa, bu öğrencinin, Veri Görselleştirme, Yapay Zekâ Temelleri, Makine Öğrenmesi Temelleri yetkinliklerini bilmesinin kendisine bir faydası olmayacaktır muhtemelen. Bu yaş grubunda bir öğrencinin temel bilgisayar yetkinlikleri yanında, Siber Güvenlik Temelleri, Scripting, işletim Sistemlerinde 2. Linux yada Windows vb yetkinliklerini öğrenmesi, öğrenmesi için yönlendirilmesi yeterlidir. Temel PC uygulamaları yanı sıra, genel kabul görmüş ve meslek hayatı içinde (Seçeceği alana göre) ilerde mutlaka işine yarayabilecek en az 1 programının (Python vb) temellerini öğrenmesi elzemdir. Biz okullarımızda bu alanda uzmanlaşmış öğreticiler üzerinden, öğrenciye mentörlük uygulamalarımız ile gerçekleştiriyoruz.

Öğretmenler hangi dijital yetkinliklere sahip olmalı? Öğretmenler dijital yetkinliklerini nasıl geliştirmeli? Bu konuda öğretmenlerinize yönelik yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Öğretmenlerimiz yetişkin kişilerdir ve burada meslek ayrımı gözetmeksizin, tüm yetişkinlerin yaptığı-yapması gerektiği gibi, kendilerini sürekli güncellemeleri, teknolojik yenilikleri doğru kaynaklardan takip edip, kendi teknolojik evrimlerini sağlamaları gerekiyor. Hatırlayalım, fazla değil, yaklaşık 30 yıl önce bilgisayarlar iş hayatına girmeye başladığında bunu kabullenen, kendi evrimini bu yeni teknolojiye entegre eden anne babalarımız, devam eden süreçte kariyer imkanlarına sahip oldular (diğer şartları da yerine getirenler). Ancak bunu kabullenmeyen ve farklı bir yetkinliğe sahip olmayanlar ise, emeklilik gününü aynı statülerinde beklemek durumunda kaldılar. Yıllar önce sokakta kendi boyları kadar T Cetvelleri ile üniversiteye giden mühendis adayları, mezun olduktan sonra iş hayatına adım attılar ve günlerce masa başında çalışmalarını sağlayan hesaplamaları tek bir tıkla yapan programları kullanmayı öğrendiler. Bir teknolojik gelişime ayak uydurma iş hayatından kalmalarını sağlayabildi belki de. İnsanlık tarihinin son 70 yılında yaşanan teknolojik gelişmeler, günümüzde, bu teknolojileri üreten-ayak uyduran ülkelerin gelişmişlik düzeyini ve ekonomik refah seviyelerini belirledi. Öğretmenlerimize tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da hizmet veren, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayan Öğretmen Atölyelerimiz ile ORTADOĞULULAR AKADEMİ bünyesinde eğitimler veriyor ve workshop’lar düzenliyoruz.

"Yaşadığımız ülke ve tabi olduğumuz milli eğitim politikaları, sınavları, henüz tüm elementleri ile öğrencilerimizi TAM DİJİTAL bir öğrenme sürecine emanet etmememizi gerektiriyor ve bizler de Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak, bu endekse bağlı bir süreç yönetiyoruz. Okullarımızda yada kurs merkezlerimizde eğitim gören ve/veya mezun olacak öğrencilerimiz için e-öğrenme metotlarını bir araç olarak kullanıyoruz. Özellikle lise ve üzeri mezun öğrencilerimizde, “öğretici kontrolünde” ses-müzik-animasyon ve hareketli görsellere dayalı EK eğitim materyallerinin, derse odaklanmalarını sağladıklarını, dikkatlerini yeniden öğreticiye vermelerini sağladıklarını tespit ettik ve e-öğrenme metot ve argümanlarını, eğitim modellemelerimiz içinde, temel ayaklardan biri haline getirdik, tüm yöntemlerimizi bu eksene göre belirledik."

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.