banner

Üsküdar Üniversitesi, Türkiye’nin beyin üssü olacak
İşte, bir meslekte başarılı ve iyi olmanın yolunun iyi insan olmaktan geçtiğini belirten Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “O nedenle her şeyden önce öğrencilerimize iyi birer insan olmayı temel hedeflerimiz arasında görüyoruz.” diyor. Avrupa’nın ikinci ve dünyanın akredite olan birinci beyin hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde öğrencilere staj imkanı sunduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Tarhan ile Üsküdar Üniversitesi’nin sunduğu imkanları ve gelişimini konuştuk.

nevzat_tarhan_uskudar_uniÜsküdar Üniversitesi’nin diğer vakıf üniversitelerine göre öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Öğrenciler Üsküdar Üniversitesi’ni neden seçmeliler?
Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında tematik eğitim sunan ve insanı anlamayı amaç edinen bir üniversite olarak gelecekte bu alandaki çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulacak. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan psikoloji, bu alanda donanımlı bir akademik bilginin yanı sıra uygulamayı da bilinen profesyonellerin yetişmesini gerektiriyor. Davranış Bilimleri ve sağlık alanına ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarına sahibiz. Türkiye’nin beyin üssü olma yolunda olan Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, son teknolojiye sahip laboratuvar, hastane ve tıp merkezlerinde staj ve uygulama imkânından yararlanabiliyor. Sağlık alanında 20 yıldır güvenle hizmet veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın akredite olan birinci beyin hastanesi olarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine staj imkânları sunuyor. Üsküdar Üniversitesi Etiler ve Feneryolu Tıp Merkezleri de öğrencilere staj ve uygulama olanağı sağlıyor.

uskudar_uni_1İYİ İNSAN YETİŞTİRMEYİ ÖNEMLİ BULUYORUZ
Özgün ders programı kapsamında Pozitif Psikoloji dersinde öğrencilerimizin başarılı ve erdemli bireyler olmaları için gereken bilgiler veriliyor ve bunun temel bilimsel kanıtları sunuluyor. Gencin hem başarılı olması hem de kendiyle barışık olması hedefleniyor. Onlara ideal ve nitelikli bir ortam sunmak için çalışılıyor. Üniversite olarak iyi insan yetiştirme hedefi benimseniyor. Öğrencilerimizi hedefleri olan, donanımlı, bilim üretmeyi seven ve alanında uzman profesyoneller olarak topluma kazandırmak amaçlanıyor. Proje Kültürü ve İletişim Becerileri derslerini ön lisans ve lisans programlarında zorunlu ders olarak veriliyor. İnsanlar başarılı olmak için en önemli şeyi unutuyor. İşte, bir meslekte başarılı ve iyi olmanın yolu iyi insan olmaktan geçtiğini… O nedenle her şeyden önce öğrencilerimize iyi birer insan olmayı temel hedeflerimiz arasında görüyoruz.

HEDEFİMİZ DÜNYA BİLİMİNE KATKI SAĞLAMAK
Nöromodülasyon Tedavileri, Nörogenetik Çalışmaları, Depresyon, Panik Atak, Otizm, Şizofreni, Alzheimer Araştırmaları, Sağlıkta Sanal Gerçeklik Programları ana başlıklarında Ar-Ge odaklarıyla büyümek ile birlikte dünya bilimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ar-Ge çıktılarını artırmayı ve bunları toplum yararına kullanmak üzere ticari ürüne dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bizimle olacak tüm öğrenci arkadaşlarım bu çalışmaların içerisinde yer alacak.
Üsküdar Üniversitesi’nde akademik programların sayısı nedir? Yeni fakülteler, bölümler açmayı düşünüyor musunuz?
Üsküdar Üniversitesi İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi olmak üzere 5 fakültesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tasavvuf Araştırmaları olmak üzere 5 enstitü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ile eğitim veriyor. 35 lisans, 56 ön lisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora programı yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi’nin bu yıl açılan Tıp Fakültesi, 2019-2020 Akademik Yılı’nda öğrenci kabul edecek. Bu yıl açılan Tarih Bölümümüze de öğrenci alımı yapacağız.

uskudar_uni_22Öğrencilerinize staj ve mezuniyet sonrası iş bulmada destek oluyor musunuz? Bu kapsamda firmalarla nasıl bir işbirliği yürütüyorsunuz?
Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin akademik donanımlarının yanı sıra deneyim ve tecrübe sahibi olmalarını önemsiyor. Bu amaçla Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine son teknolojiye sahip laboratuvar, hastane ve tıp merkezlerinde staj ve uygulama imkânı sunuyor. Öğrenciler, sağlık alanında 20 yıldır güvenle hizmet veren, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın akredite olan birinci beyin hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde staj ve uygulama yapabiliyor. Üsküdar Üniversitesi Etiler ve Feneryolu Tıp Merkezleri de öğrencilere staj ve uygulama olanağı sağlıyor. İletişim Fakültesi de teknolojik donanıma sahip stüdyoları ile öğrencilerinin daha üniversite yıllarında tecrübe kazanması için imkânlar sunuyor. Geleceğin iletişimcileri Üsküdar Haber Ajansı, Üsküdar Üniversitesi Televizyonu, Üsküdar Üniversitesi Radyosu ile Uygulama Gazetesinde çalışarak deneyim sahibi olma imkânını yakalıyorlar.

29 AR-GE MERKEZİ VE 48 LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE
Teknolojideki gelişmeler öğrenme ortamlarını, yöntemlerini değiştiriyor. Buna bağlı olarak mezun profilinde de yeni bir dönemden bahsediliyor. Üniversite olarak bu yeni döneme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Bu alanda gerçekleştirdiklerinizden bahsedebilir misiniz?
Üsküdar Üniversitesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulama imkânları da sunuyor. Üsküdar Üniversitesi Ar-Ge odaklı yaklaşımıyla öğrencilerin araştırma-geliştirme, proje üretme ve bu projelerin hayata geçirilmesinde destek oluyor. En son teknoloji ile donatılan 29 Araştırma – Uygulama Merkezi ve 48 laboratuvar ile öğrencilerine uygulama ve araştırma imkânı sunuyor. 3 yerleşkede toplamda 14 bin 500 metrekare sosyal alan, 3 bin metrekare laboratuvar alanı, 63 bin 285 metrekare kapalı alanda eğitim veriliyor. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan kuluçka merkezi BrainPark, girişimciliği ve ticarileşmeyi destekliyor. BrainPark, Üsküdar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu olan genç girişimcilere başlangıç desteği vermeyi amaçlıyor.

Üsküdar Üniversitesi’nin kampüslerindeki sosyal, kültürel ve sportif imkânlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca öğrencilerinize sunduğunuz yurt ve burs olanaklarından bahsedebilir misiniz?
Üsküdar Üniversitesi, akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önem veriyor. Üniversitemizin aktif 67 öğrenci kulübü bulunuyor. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü; öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılımlarını sağlamak, kulüplerin yapacakları etkinliklere destek vermek, üniversite içi ve üniversiteler arası sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklere öğrencilerin katılımını sağlamayı amaçlıyor. SKS Direktörlüğü, sektörün önde gelen kuruluşları ve yöneticilerini üniversiteye davet ederek panel, söyleşi, konferans gibi etkinlikler düzenliyor. Öğrenciler zorunlu olarak uygulanan “Üniversite Kültürü” dersleri kapsamında sektörün önde gelen isimleri ile bir araya gelirken onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanıyor. Üniversitemizin 72 kişi kapasiteli Nakkaştepe Kız Öğrenci Konukevi bulunuyor.
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERLE 406 ANLAŞMA
Uluslararası anlaşmalara ve değişim programlarına yönelik çalışmalarınızı aktarabilir misiniz? Öğrencileriniz bu imkânlardan nasıl yararlanıyorlar? Uluslararası alanda üniversitenizin hedeflerine yönelik neler söyleyebilirsiniz?
Üsküdar Üniversitesinin birçok ülkeden farklı üniversiteler ile değişim programları bulunuyor. Eğitim programı Bologna süreci esas alınarak oluşturulmuş. Öğrencilerin uluslararası üniversiteler ile daha rahat hareketlilik ortamı sağlamak amacıyla AKTS kredi dağılım sistemi kullanılıyor. Psikoloji alanında Türkiye’de en fazla ERASMUS anlaşmasına sahip üniversite olan Üsküdar Üniversitesi’nin, Avrupa’da birçok üniversite ve bölümlerle ERASMUS anlaşması bulunuyor. Üniversitemizin yurt dışı üniversitelerle 406 anlaşması bulunuyor.
Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve bu konuda üniversitenin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bilimsel çalışmalara verilen destekler nelerdir?
Üsküdar Üniversitesi, en son teknoloji ile donatılan 29 Araştırma – Uygulama Merkezi ve 48 laboratuvar ile öğrencilerine uygulama ve araştırma imkânı sunuyor. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji gibi davranış bilimleri ve sağlık alanında projeler üreten ve akademik çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi, dünyada bu alanda yapılan araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmak, özellikle beyin alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik çözüm üretmeyi amaçlıyor. Üsküdar Üniversitesi bu doğrultuda beyin üzerine yapılan önemli çalışmaların Türkiye temsilciliğini üstlendi. ABD Başkanı Obama tarafından desteklenen "Gelişen Yenilikçi Nöroteknolojiler yoluyla Beyin Araştırmaları (BRAIN) İnisiyatifi" programının Türkiye Temsilciliğini yürütüyor. Üsküdar Üniversitesi, her yıl G20 Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil ederek G20/ N20 (Neuroscience 20) Zirvesine katılım sağlamaktadır.

DAVRANIŞ BİLİMLERİ VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULACAK
Geleceğin yükselen meslekleri hangileri? Tercih yapacak öğrencilere neler tavsiye edersiniz?
Gelecekte her ne kadar teknoloji alanında gelişmelerin öne çıkması beklense de insanı anlamaya yönelik alanlar her zaman önemli olacak. Davranış bilimleri ve sağlık alanındaki çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulacak. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan psikoloji, bu alanda donanımlı bir akademik bilginin yanı sıra uygulamayı da bilinen profesyonellerin yetişmesini gerektiriyor. Üsküdar Üniversitesi olarak davranış bilimleri ve sağlık alanına ilgi duyan öğrenciler için klinik ve uygulama imkânlarına sahibiz. Türkiye’nin beyin üssü olma yolunda olan Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, son teknolojiye sahip laboratuvar, hastane ve tıp merkezlerinde staj ve uygulama imkânından yararlanabiliyor. Sağlık alanında 20 yıldır güvenle hizmet veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, Avrupa’nın ikinci ve dünyanın akredite olan birinci beyin hastanesi olarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine staj imkânları sunuyor. Üsküdar Üniversitesi Etiler ve Feneryolu Tıp Merkezleri de öğrencilere staj ve uygulama olanağı sağlıyor.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİLİM ÖDÜLÜ
Lübnan Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Marwan Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yüksek Öğretim Bakanı Abdi Dahir Osman, dünyadaki eğitim faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı Üsküdar Üniversitesi Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Lübnan Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Marwan Hamadeh ve Somali Milli Eğitim, Kültür ve Yüksek Öğretim Bakanı Abdi Dahir Osman, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yanı sıra Lübnan ve Somali heyetleri katıldı.
Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde demokrasi tecrübesi yaşadığını, Türk toplumunun Türkiye dış siyasetini onayladığını kaydeden Tarhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki dünyadaki temsiliyet çalışmaları toplum tarafından onaylanmış oldu. Toplumun ve Türkiye insanının demokratik olgunluğunu bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Özellikle demokrasi ruhuyla ve demokrasi kültürüyle İslam dininin, İslam kültürü ve ruhu arasında bir doku uyuşmazlığı olmadığını düşünenlerdenim. Bunun Türkiye’de oluşması belki 50, 70, 80 yıl aldı. Demokrasi kültürünün Ortadoğu’da ve bütün Doğu toplumlarında da yerleşmesi konusunda üniversite olarak bize görevler düştüğünü düşünüyorum. Bunun için Türkiye’deki bu gelişmenin eğitim sistemindeki bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye’deki sosyolojik alt yapının bunda rolü olduğunu düşünüyorum. Üniversite olarak bir araştırma merkezi kurma çabasındayız. Din bilimleri ile pozitif bilimlerin birlikte olduğu Din Bilim Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi. Bunun radikal, marijinal dini akımları engelleyeceğini düşünüyoruz. Sadece dini eğitim alan kişiler radikalleşiyor, taassup oluşuyor. Sadece seküler eğitim alan kişiler de benmerkezci ve çıkarcı oluyorlar. Bu nedenle iki eğitimin birlikte olması bizim için bir doktrin olarak önemsiyoruz. Bu konuda da ortak çalışmalar yapabiliriz” dedi.Tören sonunda Somali, Lübnan, Afganistan, Ürdün, Irak, Libya olmak üzere bu altı ülkeden 20 üniversiteyle iş birliği anlaşması imzalandı.

KÜNYE
Kuruluş Tarihi: 03.03.2011
Kurucusu: Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Rektör: Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Akademik Birimleri: İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İletişim ve Tıp Fakültesi olmak üzere 5 fakültesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Tasavvuf Araştırmaları olmak üzere de 5 enstitü ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu.
Programlar: 35 lisans, 56 ön lisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora programı
Toplam öğrenci sayısı: 16.167
Uluslararası öğrenci sayısı ve oranı: 500’ün üzerinde öğrenci
Toplam akademisyen sayısı: 548
Toplam idari çalışan sayısı: 237
2018 / 2019 akademik yılında alınacak öğrenci sayısı: 5382
Öğrenci kulübü sayısı: 67
Yurt kapasitesi: 72
Mezun öğrenci sayısı: 7.824
Ücretler: Her fakültenin ücreti farklılık gösteriyor.
İletişim
www.uskudar.edu.tr

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.