banner

Mektebim Yenilikçi Eğitim Programları ile fark yaratıyor
Ferhat Argın - Mektebim Koleji Eğitim Direktörü 

“Mektebim Koleji olarak bütünsel eğitim modeli uygulamaktayız. Bütünsel eğitim modeline göre, anaokulunda “Dünya benim oyun alanım”, ilkokulda “Dünya benim keşif alanım” ortaokulda “Dünya benim proje alanım” ve lisede de “Dünya benim yaşam alanım” mottolarıyla öğrencilerimizin akademik eğitim müfredatlarını şekillendirmekteyiz. Bu mottolar aynı zamanda öğrencilerimizin gelişim süreçlerine de dokunuyor.”

ferhat_argın_mektebimYeni eğitim-öğretim yılı başlarken hangi akademik uygulamaları hayata geçireceksiniz?
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırladığımız ve “Yenilikçi Eğitim Programları” ismini verdiğimiz akademik uygulamalarımız Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyayı Dönüştüren 17 Hedef ” kapsamında oluşturuldu. Ayrıca “Yaşam Becerileri” dersimizle de öğrencinin en az akademik becerileri kadar, kendineyetebilen, kendisinin farkında olan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin öz yeterlilik ve öz denetimlerinin gelişkin olması bizim için önemli. Lise döneminde M-Lead programı ileyaşam becerilerinin gelişmesine destek sağladığımız gibi temel işletme-ekonomidersleri de alarak, kariyer gelişimlerine destek sağlayarak hayata hazırlıyoruz.
Yabancı dil programlarımızda akademik hedeflerimiz ve etkinliklerimizle öğrencilerin yabancı dil kullanmalarını sağlıyor, Avrupa dil çerçevesi standartlarına göre dil seviyelerini geliştiriyoruz. Anaokulunda “Half Day English” Programı, ilkokulda matematik ve hayat bilgisi dersleri ile entegre olan “CLIL” dersleri, ortaokul ve lisede MUN konferansları, yurtdışı çift diploma programları, yurtdışı dil okulu çalışmaları ve yurtdışında üniversite eğitimi görmeimkânı ile akademik müfredatımızı zenginleştiriyoruz.

ANADOLU RÜYASI KAHRAMAN MEKTEPLİLER
Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri için uygulayacağınız programlar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mektebim Kolejlerinde öğrencilerimizin sadece sosyal bilimler, fen bilimleri ve matematikte değil beden eğitimi, müzik, resim, drama gibi alanlardada gelişmelerinihedefliyoruz. Okullarımızda eğitim ve öğretimin eşgüdümlü ilerlemesini önemsiyoruz. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle uygulamalı dersler koordinatörlüğü tarafından belirli dönemlerde yetenek tarama envanterleri uyguluyoruz. Tespit ettiğimiz yeteneklere göre de öğrencilerimizi ilgili alanlara yönlendiriyoruz. Yetenekleri ve yönelimleri tespit edilen öğrencilerin ailelerinin de bilinçlendirilmesi elbette büyük önem arz ediyor. Bu nedenle PDR servisimiz ile belirli dönemlerde anne-baba atölyeleri yapıyoruz.
Marka projemiz Anadolu Rüyası - Kahraman Mektepliler Cumhuriyetimizin 100.yılında Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan 100 öğrencimiz ile tarihi ve kültürel bir tema ile 11 Haziran 2023’de İstanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndesahnelendi. Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 gencimizle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu kendi folklorik değerlerimizle sahneye taşıdık. Ayrıca okullarımızda yıl içerisinde piyano festivalleri, koro çalışmaları ve drama günleri çalışmaları yaparak öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanları keşfetmelerine ve kültürel anlamda gelişmelerine destek sağlamaktayız.

MEKTEBİM KOLEJİ BİLİM KURULU
Öğretmenleriniz yeni döneme nasıl hazırlandı? Ne tür hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi?
Mektebim Kolejleri olarak öğretmen eğitimleri bizler için çok önemli. Geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak “Mektebim Koleji Bilim Kurulu”nu hayata geçirdik. Ülkemizde bir ilk olan Bilim Kurulu, öğretmen, veli ve öğrenci eğitimleri için önemli görevler üstleniyor. Öğretmen eğitimleriyle, sürekli gelişime inanan eğitmenlerin entelektüel birikimlerine katkı sunmayı amaçlayan Bilim Kurulu üyeleri, öğrencilere kariyer dünyasının kapılarını açarken, velilere de çocuklarına ihtiyaç duydukları desteği nasıl verecekleri yönünde eğitimler vermek için sahaya iniyor.
Hizmet içi eğitim programlarımız kapsamında Bilim Kurulundaki akademisyenlerimiz; yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle buluşarak seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Ayrıca Türkiye’nin farklı illerinde bulunan Mektebim Kolejlerinde ilgili koordinatörlerimiz liderliğinde okullarımızdan gelen lider öğretmenlerimizle hizmet içi eğitimler yaptık.
Öğretmenlerimize sene içerisinde eğitimlerini desteklemek için ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına “Bilim Kurulu” ile öğretmen eğitimlerimiz devam ederken eş güdümlü olarak online platformda çeşitli konularda da gelişimlerine destek vermek adına bu sene kurumsal işbirliği olarak TeacherX ile anlaşma yaptık. Yine hedeflerimiz doğrultusunda Cambridge Üniversitesi’ne bağlı olan dünyanın önde gelen yayıncılık, sınav ve eğitim-araştırma kurumlarından Cambridge University Press&Assessment ile iş birliği anlaşmasına da imza attık. Bu anlaşmanın öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini sağlamak için önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sınav hazırlıkları için nasıl bir strateji planlıyorsunuz?
Okullarımızda öğrencilerimiz sadece 8 ve 12.sınıflarda sınav hazırlığı yapmazlar. Sınava hazırlanmak ve hazır olmak aslında uzun bir süreçtir. Bu süreç aslında anaokulunda öğrencilerimizin yönerge takibi ile başlar. Çocuk kendi doğasında sınava hazırdır. Yönerge alır, sorulara cevap verir ve uygular. Doğru akademik yaşantılarla da desteklendiğinde sınav olası bir süreçtir ve her öğrenci bildiklerini yansıtır. Biz okullarımızda sağladığımız akademik yaşantılarda bu süreci destekliyoruz. Öğrencilerimizin akademik becerilerinin yansımalarını ilkokul 4. sınıf itibari ile yapılan okullar arası sınavlarla nesnel olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Elbette ülkemiz bir sınav ülkesidir. 7-8. Sınıflar LGS, 11-12. Sınıflar YKS’ye ciddi bir biçimde hazırlanıyorlar. Bunun yanı sıra okullarımızda bireysel koçluk sistemi uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde akademik, sosyal ve duygusal olarak gelişimlerine destek sağlıyoruz. Sınav analizlerine göre öğrencilerimize kazanım bazlı etüt programları alanında tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm süreçlerde olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde okul aile iş birliği önemlidir. Bunedenle süreç içerisinde bu işbirliğinin sağlıklı ilerleyebilmesiiçin öğrenci-veli-okul iletişimi sürekli takip edilir.

Özel öğretim kurumlarını nasıl eğitim - öğretim dönemi bekliyor? Bu dönemde sektörde öne çıkan konular neler olacak? Beklentileriniz ve öngörüleriniz neler?
Özel eğitim kurumları, koşullar ne olursa olsun, eğitim standartlarını koruyarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekle yükümlüdür. Ancak son 2 yıldır yaşadığımız ağır ekonomik koşullar ve enflasyonist ortam, diğer sektörler gibi eğitim sektörünü de etkiledi. Böyle bir tabloda endişeleri giderecek temel dinamik, güçlü bir marka çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektir. Markamızın velilerimize sağladığı güven duygusu, değerlerimizin bir parçasıdır. Son dönemde yaşanılan değişken ekonomik koşullar nedeniyle kontenjanları yeteri kadar dolmayan özel eğitim kurumları, bakanlıktan eğitim desteği ve vergi indirimi bekliyor. Bu yönde bir destek kararı özel okulları rahatlatacaktır.

MEKTEBİM ONLINE İLE TÜM İÇERİKLER DİJİTAL ORTAMDA
Yeni dönemde teknolojiye yönelik hangi dönüşümler hayata geçirilecek?
Yenilikçi eğitim programlarımız kapsamında ders içeriklerimizi de teknoloji ile uyumlu hale getiriyoruz. Ders içeriklerimizle de anaokulundan itibaren öğrencilerimizi destekliyoruz. E-STEM, robotik, kodlama gibi ders içeriklerimizle de öğrencilerimizi destekliyoruz. Bunlar dışında dijital yayınlarımız ve eğitim içeriklerimizle derslerimizi çeşitlendiriyoruz. Sektöre yön veren bir eğitim kurumu olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de ilk niteliği taşıyan ve eğitimin tüm paydaşlarına ayrı ayrı içerikler sunan “Mektebim Online” eğitim platformunu hayata geçirdik. Endüstri 5.0 yaklaşımımızın bir parçası olan “Mektebim Online” ile tüm içerikleri dijital ortama taşıyabiliyoruz. Öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin ayrıntılı analizlerini yapabiliyoruz. Sistem üzerinden, öğrencilerimizin yapamadığı sorulardan “Sıfır Hata Kitabı” ve “Kişiye Özel Soru Bankaları” çıkarabiliyoruz. Canlı, online ve etkileşimli derslerle soru çözüm imkânı sağlayabiliyoruz. Çözülemeyen sorular ve sağlanamayan kazanımlar için öğrencilerimize soru çözüm videoları ve konu anlatım videoları sunabiliyoruz. Mektebim Online platformu üzerinde yoklama, ödev verme, kütüphane, sınav, rehberlik, dersprogramı oluşturma, online canlı ders arayüzü, ölçme ve değerlendirme süreçleri de yönetilebiliyor.
CertifiX ile öğrencilerimize Amazon Web Services Blockchain tabanlı sertifika yönetim sistemini sunmaya başladık. Sistem sayesinde öğrencilerimizin aldığı tüm sertifikalar, dijital bir portfolyo altında birleştirip koruma altına alınıyor.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.