banner

Yeni kampüslerimizle birlikte daha da güçlenerek büyüyoruz!
Eğitim programlarını Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları ile tasarladıklarını belirten Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu, “Türkiye’deki yapılanmamızda yer alan kampüs sayımızı artırarak büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ettik ve ediyoruz.” diye konuştu. 

dilek_cambazoglu_ocak_2022Kurumunuz açısından 2021 yılını değerlendirebilir misiniz?
Ülkemizde ve dünyada yaşanan COVİD-19 salgının sebebiyle birçok çalışmamızı pandemi tedbirleri kapsamında hayata geçirememiş olsak da genel olarak başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimizi söylemek isterim. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin teknolojik yetkinliklerini arttırmak için Girne Amerikan Üniversitesi BÖTE Bölümü akademisyenlerinin desteği ile kurum içi eğitim programları düzenledik ve bunların çok faydasını gördük. Okullarımızın teknik alt yapısı hem hibrit eğitime uygun tasarlandığı için derslerin online ya da yüz yüze devam etmesi ile ilgili süreçlerde herhangi bir sorun yaşamadık.
Özellikle rehberlik birimizin birebir olarak yürüttüğü programlar sayesinde öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarımızın psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini sağladık.
Sınav hazırlık gruplarında pandemi koşullarına uygun olarak yüz yüze yürüttüğümüz çalışmalarımızı dijital platformlarımızı da devreye sokarak hibrit modele taşıdık ve öğrencilerimizin eksiklerini bireysel olarak kapattık. Öğrencilerimizin bir alt sınıfa ait olan öğrenme kayıplarını telafi ettik.
Pandemi sürecinin uzama ihtimaline karşılık, tüm dijital alt yapımızı geliştirerek yeniledik ve yeni eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıklarımızı yazdan tamamladık. 

2022 yılı için kurumunuzun gelişimine yönelik hedef ve planlarınız nelerdir?
Öğrencilerimize okuma, yazma, konuşma, dinleme, problem çözme, eleştirel, yaratıcı düşünme, karar verme, araştırma yapma ve teknolojiyi etkin kullanma gibi çağın birçok becerisini kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 21 yüzyılın disiplinler arası temalarını, temel derslerimizin içine yerleştirerek ilerlemekteyiz. Bunlar; küresel bilinç, finans, ekonomi, işletmecilik ve girişimcilik okuryazarlığı, yurttaşlık okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı ve çevre okuryazarlığıdır.
Öğrenci, veli, öğretmen ve paydaşlarla birlikte okulda, eğitimin akademik, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerinin etkili bir şekilde uygulanması faaliyetleri arttırılacaktır. Çünkü teknolojinin hızla değişim gösterdiği günümüzde okullarımızda, yeni uygulamalar çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yöneliktir. Etkinliklerde amacımız, çocukların işbirliği içerisinde paylaşmasını sağlamaktır. Yaptığımız tüm etkinliklerle öğrencilerin; yaşamboyu öğrenmesi, bireysel gelişimi doğrultusunda öğrenme ortamlarının yapılandırılması sağlanmakta ve öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi konusunda rehber olunmakta, yeni bilgiler üretmesi ve bunu toplum faydasına kullanması sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin birçok ulusal ve uluslararası projelerde bulunması desteklenecektir. 

dilek_cambazoglu_ocak_2022PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI BİRLİKTE ELE ALINMALI
Türkiye’de oluşan şartları dikkate alarak, özel okul sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği konusunda düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 2001 yılında oluşturulan ve 2020 yılında salgının etkileri dikkate alınarak yeniden düzenlenen gelecek senaryoları eğitimin geleceğine ilişkin tartışmalar için önemli bir çerçeve sağlıyor. Eğitimdeki mevcut eğilimlerden hareketle oluşturulan bu kurgular eğitim sistemlerinin önündeki farklı seçenekleri yansıtıyor. Özel okul sektörünü bekleyenler sadece Türkiye değil Dünyanın da içinden geçtiği süreç ile birlikte ele alınmalı. Her sektörde olduğu gibi eğitim sektörünü de Pandemi öncesi ve sonrası olarak düşünülmeli. Okulları öncelikli bekleyen gündem hızlı değişime ayak uydurmak olacaktır. Hızlı dijitalleşme, çağı yakalayacak yeni eğitim içerikleri, ekolojik değişimler, bilgiye çabucak ulaşan çocukların ihtiyacına cevap verebilecek eğitimciler okulların ilk gündem maddeleri olacaktır.
Eğitimin dijitalleşmesi eğitim alanlarının sınırsızlaşmasını sağladı. Çocuklar istedikleri anda istedikleri bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İnsanların bu kadar çabuk bilgiye ulaşabilmesi okulların sağlıklı bir şekilde eğitime katılabilmesi için neler yapmalı konusunu gündeme getiriyor. Okulları daha farklı başlıklar üreterek varlığını fiziksel ortamdan öteye götürmek zorunda bırakıyor. Okulların özellikle de özel okulların varlıklarını koruması için bireysel eğitim içeriklerine (her çocuğun öğrenme biçimine) göre müfredat geliştirmesi ve çocukların sağlıklı bireylerle sosyal ilişkiler geçirebileceği ortamlar yaratması gerekli.
Okullar küresel ısınmanın dünya genelinde neden olduğu sorunları takip etmek ve çözümlerini eğitim müfredatına almak durumundalar. Çocuklarımıza bilinçli üretici ve tüketici olmaları konularında eğitim vermeliyiz. Çocukların genelde sanal olarak keşfettiği dünya ile gerçek dünya arasındaki farkı yaşayabilecekleri ekolojik ortamlar oluşturmak durumundayız.Bilgiye çabucak ulaşan çocukların ihtiyacına cevap verebilecek eğitimciler okulların öğretmen seçiminde önemli bir kriter olacaktır. Farklı tarzlarda eğitim verecek öğretmenlere ihtiyaç olacaktır. Yeni öğrenme trendleri olacağı için öğretmenlerin bunlara ayak uydurması gerekecektir. Eğitim teknolojileri, yeni öğrenme trendlerine göre şekilleneceğinden öğretmenler teknolojiye ve içeriğe daha çok odaklanmak durumunda ve çağı yakalamak durumunda kalacaklardır. Bütün bu süreçlerde insana yani eğitimciye yatırım yapılmasını gerektirecektir. 

PROJELER ÖĞRENCİLERE DÜNYA VİZYONU KAZANDIRIYOR
Bilimsel çalışmalardan sosyal sorumluluğa ulusal ve uluslararası düzeyde okul projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bahsetmiş olduğum kazanımlar doğrultusunda Girne Koleji olarak öğrencilerimizin sosyal duygusal alanını temsil eden, empati, paylaşma, özgüven vb. duyguları arttıran akran ilişkilerini güçlendiren, etkili iletişim becerileri, beden dili, yaratıcılık yetilerini geliştiren, takım çalışmasına yönlendirerek sorumluluk bilinci oluşturacak, yaş gelişimlerine uygun sosyal sorumluluk projeleri üzerine yoğunlaşıyoruz. Kendi eğitim programlarımız içerisinde oluşturduğumuz projelere yabancı dilleri de entegre ederek öğrencilerimizi hem Türkçe hem de yabancı dil ile yazılmış makaleler okumaya teşvik edip dil gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, uluslararası tüm projeleri takip ederek öğrencilerimizin katılım göstermesi konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bu sayede farklı kültürlerden insanlar ile tanışarak onların dünya vizyonuna sahip olmalarını sağlıyoruz. Özellikle yabancı dil eğitimimizi kültürel bazda farklı ülkelerden insanlar ile iletişime geçerek pekiştirebileceğimiz projelere öğrencilerimizin mutlak surette katılmalarını sağlıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz MUN (Model United Nations) Konferansı, E-Twinning projeleri ile gördük ki öğrencilerimizin farklı kültürlerden öğrenciler ile tanışmaları onları yabancı dil edinme motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmakta ve özgüvenlerini arttırmaktadır. Girne Koleji Sağlıklı Gelişim ve Rehberlik Bölümümüzün öncülüğünde gerçekleşen ‘’Davranış Liderleri, En… Sınıfları, Dilek Ağacı’’ gibi projelerimiz ile öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyerek sosyal sorumluluklar hakkında farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz.Girne Koleji’nde öğrencilerimizin küçük yaştan itibaren yaşamsal becerilerini artırmak amaçlı ‘’Sıfır Atık, Yaratıcı Kalemler, Yaşayan Diploma” projeleri sürdürülmektedir. 

Projelerin okul iklimine etkileri ve kazanımları neler?
Değişen eğitim anlayışında artık öğrenciler daha aktif katılım göstermekte ve bilgiyi kendilerinin anlamlandırdığı bir yaklaşım kullanmaktadırlar. Bu yüzden hazırlanan programlarının öğrencileri aktif kılan, onlara düşünme, sorgulama, organize etme, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim kurma gibi becerileri geliştirme imkânı sunan özelliklerde olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra psikomotor ve duyuşsal becerilerinin de 21. yüzyıl becerileri olarak öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir ve bunun gerçekleştirilebileceği en önemli yöntem ve tekniklerden bir tanesi ‘projeye dayalı’ öğrenmedir.Proje yaparken, öğrenciler kendi yaratıcılıklarını kullandığı, problemleri kendileri çözdükleri ve bu çözüm için gerekli bilgi ve becerileri kendileri öğrendikleri için projeye dayalı öğrenmenin etkili bir yöntem olduğu söylenebilir.

"Girne Koleji’nin mottosu “Dünyanın Kapıları Sana Açık” bu nedenle anaokulundan üniversiteye kadar yabancı dil programı bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin, yabancı dili günlük ve resmi iletişim ortamlarında, hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilmelerine fırsat vermek, onların 21. Yüzyılın ihtiyaçlarına yönelik dil öğrenimi metodolojisini deneyimlemesini sağlamak için uluslararası ve güncel eğitim-öğretim araçlarına sistemimizde yer vermeye devam edeceğiz."

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.