banner

OKUL ÖNCESİNDE ÇİFT DİLDE EĞİTİM
Selin Sevinç - Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji Anaokulları İngilizce Bölüm Başkanı

selin_sevinc_kultur_koleji“Okullarımızda, oyun tabanlı öğrenme programları eğitimcilerimiz ve pedagoglarımız tarafından çocukların yaş ve gelişim düzeyine, öğrenme hedeflerine ve müfredat gereksinimlerine dayalı olarak planlanır. Günlük eğitim akışında çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çocuklarla birlikte organize edilen oyunlar fırsat eğitimi göz önünde tutularak şekillenir ve uygulanır. Çocukların hazırbulunuşlukları, dikkatleri ve ilgili ön plana konulur ve verilmek istenilen kazanımlar öğrencilerin eğlenebilecekleri opsiyonlar arasından seçilir.” 

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nde Oyun ve Eğitim konusuna yaklaşımınız ve bu konuda uyguladığınız programlar ve modeller hakkında bilgi verebilir misiniz?
Anaokullarımızda oyun ve eğitim konusuna yaklaşımımız çocukların doğal merakını ve öğrenme isteklerini desteklemeye odaklıdır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını bulunmaktadır. Her bir öğrenciyi kendi özelinde öğrenme eyleminin merkezine koymak gereklidir. Öğretmenin rehberliği ve liderliği ile her bir öğrenci, bireysel ve grup etkinliklerinde kendi deneyimleri ve uygulamaları sonucunda bilgiye ulaşmayı amaçlamakta ve kişisel yeteneklerini fark edip keşfetmektedir. Eğitimin ana kahramanı öğrencilerimizdir.
Kurum olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri de yabancı dil eğitimidir. Özellikle global bir dil haline gelen ve gün geçtikçe her ülkede daha aktif olarak kullanılan ve yabancı kültürlerle iletişime geçmek için etkili bir araç olan İngilizce bizim için oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrenicilerimize en keyifli ve verimli bir şekilde İngilizce eğitimini vermeyi hedeflemekteyiz; bu da farklı oyun uygulamaları ile mümkündür. Öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek, motivasyonlarını artırmak ve daha etkili bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla çeşitli metotlar uygulanmaktadır.
Dil öğrenimini eğlenceli hale getirmek için kart oyunları, bulmacalar ve etkileşimli aktiviteler gibi çeşitli dil oyunları kullanılmaktadır. Bu oyunlar, kelime dağarcığını geliştirmek, dilbilgisini öğrenmek, konuşma becerilerini geliştirmek gibi hedeflere yönelik olarak tasarlanmaktadır. Seviyelerine uygun eğlenceli tekerlemeler ile öğrencilerin telaffuz gelişimleri de desteklenir.
Öğrencilerimizin diğer kültürleri tanımaları, kültürel farkındalıklarını artırmaları ve dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri için kültür oyunlarının yeri de oldukça değerlidir. Örneğin, İngilizce konuşulan bir ülkede gezinti yapma veya farklı bir ülkede turist rolünde diğer insanlarla iletişim kurma gibi rol oyunları ile öğrencilere gerçek hayata oldukça yakın bir ortam sunulur ve İngilizce dilini amaç değil araç olarak kullanmaları sağlanır. Benzer şekilde öğrencilere belirli bir ülkenin veya kültürün temsilcisi olarak rol verilir ve o kültüre özgü davranışları, iletişim şekillerini kullanmaları istenir. Bu oyun, öğrencilerin empati yapmalarını, farklı kültürler hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerini ve kültürel etkileşimleri tecrübe etmelerini sağlar. Kültür kartları ile hikâye oluşturmaları istenerek İngilizce olay anlatma becerileri geliştirilir ve özgüvenleri artırılır. Bingo oyunu da bu kazanımları pekiştirmek için kullanılabilir, öğrencilerin farklı kültürel öğeleri tanımaları sağlanır. Bir bingo kartı oluşturulur, karelerde çeşitli kültürel öğeler yer alır (örneğin bayraklar, yiyecekler, geleneksel kıyafetler). Öğrencilere bu öğeleri bulmaları veya özelliklerini paylaşmaları için görevler verilir. Oyun sırasında, öğrenciler farklı kültürler hakkında bilgi edinirler.

Drama ve rol oyunları hem İngilizce hem de diğer branşlarda önemli biryere sahiptir. Dil öğrenimini gerçek ve anlamlı bağlamlarda uygulama imkânı sağlanır. Öğrencilerin iletişim becerileri ve özgüvenleri artar; farklı karakterleri canlandırırken duygusal ifade, beden dili, ses tonu ve iletişim becerilerini İngilizce eğitimi ile birleştirip geliştirirler. Başkalarıyla empati kurmaları kolaylaşır. Bu da öğrencilerin daha etkili bir şekilde düşüncelerini ifade etmelerini ve başkalarıyla etkili iletişim kurmalarını sağlar. Yabancı dili konuşma akıcılığı da böylelikle güçlenir. Drama, öğrencilerin yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını ve problem çözme becerilerini kullanmalarını da teşvik eder. Öğrenciler, farklı senaryolar, karakterler ve olaylar oluşturarak kendi düşüncelerini ve çözüm önerilerini ifade ederler. Bu da eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir.
selin_sevinc_kultur_kolejiÇift Dilli Eğitim Modeli il eöğrencilere ana dili ve bir yabancı dil arasında denge sağlanır; iki dilin eşit oranda kullanıldığı ve iç içe geçtiği bir müfredatla gerçekleştirilir. Çift dilli derslerimiz Türkçe ve İngilizce dillerinin ders esnasında eş zamanlı ve aktif olarak kullanıldığı dört ana disiplin altında işlenmektedir: Matematik, Hayat Bilgisi, Bilim ve Sanat. Bu derslerimizde öğrencilerimiz hem akademik olarak yeni bilgiler edinmekte hem de fiziksel, bilişsel ve sosyal becerilerimizi geliştirmektedir. Çift dilli derslerde öğrenciler İngilizcenin okuldışında da bir yerinin olduğunu fark ediyor çünkü Türkçe yaptıkları her şeyi bu derslerde İngilizce dilini iletişim aracı olarak kullanarak da gerçekleştiriyorlar. Kendilerini İngilizce ifade ederken daha özgüvenli davranmaya başlıyorlar. Çift dilli derslerde öğrencilerimiz her gün yaşadıkları olayları veya durumları farklı aktiviteler, deneyler ve araştırmalar sayesinde anlamlandırıyor. Bu da onların bakış açılarını ve sorgulama yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı oluyor. Çift Dilli Bilim derslerde yaptıkları keşif ve deneyler, çocukların bilimsel ve matematiksel kavramları keşfetmelerini sağlar. Çocuklar, gözlem ve deneyler yaparak, neden-sonuç ilişkilerini keşfederek ve sorular sormayı öğrenerek aktif bir şekilde öğrenirler. Bunu hem ana dillerini hem de İngilizce dilini kullanarak eş zamanlı yaparlar. Konuşma esnasında iki dil arasında geçiş yapmaları onlar için normal hale gelir ve bir süre sonra bu dillerde kendini ifade edebilmek doğallaşır ve istemsiz bir şekilde her iki dile de tepki verirler. Çift Dilli Sanat derslinde ise yaratıcı süreçlerde yer alarak, kendi fikirlerini ortaya koyar ve özgün sanatsal eserler oluştururlar. Çocukların en sevdiği etkinliklerden biri de kendi yaptıkları ürünler hakkında konuşmaktır; bu onların “kendim başardım; ben de bir bireyim” düşüncelerini besler ve onları motive eder. Bu nedenle hem sınıf öğretmenleri hem de İngilizce öğretmenlerine kendilerini anlatmak için iki dili de eş zamanlı kullanır ve diller arasında hızlıca geçiş yapabilirler. Yaptıkları ürünleri anlatmak onları cesaretlendirir ve iletişim kurma yollarına bir yenisini eklemiş olurlar. Çift Dilli Hayat Bilgisi derslerinde öğrencilerimiz öğretmenleri ile beraberbahçeyi ve çevrelerini gözlemlemek için keşif yürüyüşlerine çıkar. Çevreye karşı olan duyarlılıklarını ve farkındalıklarını birlikte artırırlar. Hedef dil olan İngilizcedeki kelime haznelerini etraflarındaki varlıklar hakkında sohbet ederek genişletirler ve derste öğrendiklerine birebir ve canlı bir şekilde şahit olurlar. Çift Dilli Matematik derslerinde sadece sayıları değil; kümülatif saymayı, az-çok / bütün-yarım-çeyrek / temel ölçme kavramlarını, toplama ve çıkarma işlemlerini; bu alanlardaki temel evrensel sembolleri hem ana dilde hem de hedef dilde öğrenir ve kullanırlar. Her yerde geçerli ve birçok ülkede aynı olan bu sembolleri global dil olan İngilizce ile ifade etmek öğrencilerin ilerleyen yıllardaki akademik süreçlerinde uluslararası etkinliklerde ve aktivitelerde kendilerini daha rahat ve özgüvenli bir şekilde anlatmalarını ve kolayca başarı elde etmelerini sağlamaktadır.
Tüm bu metotlarla, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı teşvik edilerek İngilizce dil öğreniminin daha keyifli ve etkili hale getirilmesi hedeflenir.
Bir diğer önem verdiğimiz alan ise teknolojidir. Öğrencilerimize problem çözmelerinde yardımcı olmak, mantıksal ve matematiksel düşünme gücünü pekiştirmek için Kodlama derslerinde teknolojik araçlar kullanmaktayız. Bir diğer amacımız ise teknolojiyi kullanarak öğrencilerimizin özgün ürünler ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Ancak, teknoloji kullanımı denge ve denetimle sınırlı tutulur. 

OYUNLAR ÖĞRENME HEDEFLERİNE UYGUN OLMALI
Eğitim ve öğrenmede Oyun ne kadar kullanılmalı, sınırları ne olmalı?
Oyun, çocukların aktif katılımını teşvik eder, motivasyonlarını artırır ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirir. Ancak, oyunun kullanımında bazı sınırlar ve denge noktaları da dikkate alınmalıdır. Oyun, eğitim sürecinde önemli bir yer tutmalı, ancak sadece oyunla sınırlı kalmamalıdır. Çocuklar, diğer öğrenme yöntemleriyle de tanışmalı ve deneyimlemelidir. Oyun, öğrenme deneyimine zenginlik katar, ancak müfredatın diğer bileşenleriyle dengeli bir şekilde birleştirilmelidir. Oyunların seçimi ve uygulanması, belirlenmiş öğrenme hedeflerine uygun olmalıdır. Çocukların kazanması gereken beceri ve bilgileri desteklemeli ve öğrenme hedefleriyle uyumlu olması gerekir. Oyun sırasında çocukların güvenliği ve uygun davranışlarının sağlanması için süpervizyon ve rehberlik önemlidir.
Özellikler oyunlar, İngilizce derslerinde dil öğrenme hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Oyunlar eğitimsel bir amaca hizmet etmeli ve öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır. Oyunlar, İngilizce kelime dağarcığını genişletmek, dil bilgisini pekiştirmek, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek gibi belirli öğrenme hedeflerine odaklanmalıdır. Oyunların kullanımında denge de önemlidir. Oyunlar, eğlenceli ve etkili bir öğrenme deneyimi sunarken, dersin akışını bozmamalı veya İngilizce öğrenme sürecini olumsuz etkilememelidir. Oyunlar, dersin belli bir bölümünde veya belirli zaman aralıklarında yer alabilir, ancak dersin diğer unsurlarıyla dengeli bir şekilde entegre edilmelidir. Oyunlar, öğrencilerin yaşlarına ve İngilizce becerilerine uygun olmalıdır. Farklı yaş grupları için farklı türde oyunlar kullanılabilir. Öğrencilerin İngilizce seviyeleri ve öğrenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oyunlar seçilmeli ve uyarlanmalıdır. Oyunların içeriği çeşitlilik göstermeli ve öğrencilerin ilgi alanlarını kapsamalıdır. Sürekli kelime öğrenmeye yönelik kart oyunları oynamak öğrencinin ilgisini kaybetmesine neden olabilir; ama bir ders kart oyunu başka bir ders ise bahçede harekeli bir İngilizce oyunu oynamak onları çok mutlu edecek ve öğrenimlerini kalıcı hale getirecektir. Bu, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve tercihlerine de hitap ederken, öğrenme deneyimini zenginleştirir. Oyunlar, öğretmenin gözetiminde ve yönlendirmesiyle gerçekleştirilmelidir. Öğretmen, oyunun amacını açıklamalı, kuralları belirlemeli ve öğrencilerin oyun sırasında dil becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamalıdır. Ayrıca, oyunun sonunda değerlendirme ve geri bildirim sağlamak da önemlidir.

Hangi derslerde Oyun’dan yararlanılıyor? Öğrenmede Oyun’un sağladığı faydalar neler?
Anaokullarımızda oyun, çocukların tüm derslerde öğrenme deneyimini zenginleştirmek için kullanılır. Oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı, çocukların aktif katılımını teşvik eder ve bütün gelişim alanlarında fayda sağlar. Matematik oyunları, sayılar, şekiller, desenler ve ölçme gibi temel matematik kavramlarını öğretir. Oyunlar, çocukların soyut matematiksel fikirleri somut ve eğlenceli bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olur. Matematik oyunları, sayma becerileri, problem çözme yetenekleri ve matematiksel düşünme becerilerinin gelişimini destekler. Bilim derslerinde oyunlar ve yapılan aktiviteler çocukların gözlemleyerek doğayı keşfetmeye teşvikeder. Öğrenciler, gözlem yaparak, deneyler yaparak ve fen konularını keşfederek bilimsel düşünme becerilerini geliştirir. Oyunlar, çocuklara fen bilimleri kavramlarını somutlaştırmak ve keşfetmek için bir ortam sunar. Oyunlar, çocukların sosyal becerilerini, duygusal farkındalıklarını ve özkontrolünü geliştirmelerine yardımcı olur. Rol yapma etkinlikleri ve grup oyunları, empati, işbirliği, problem çözme ve iletişim becerilerini güçlendirir. Oyunlar ayrıca çocukların duygusal ifade, öfke yönetimi ve kendini yönetme becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur. İngilizce dil becerilerini geliştirmek için de oyunlar sıkça kullanılır. Kelime oyunları, hikaye anlatma etkinlikleri ve dramalar, çocukların kelime dağarcığını genişletmelerine yardımcı olur. Oyunlar ayrıca çocukların iletişim becerilerini, kelime telaffuzunu ve anlatma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Özellikle yabancı dil gelişimini desteklemek için oyunlardan mümkün olduğunca çok faydalanılır. Çünkü öğrencilerin kendilerini en rahat hissettikleri ve doğal davrandıkları yerler oyunlardır; oyunun verdiği eğlence hissi ve heyecana kapılarak çekinmeden kendilerini ifade edebilirler. Oyunlar, motivasyonu artırır ve öğrenmeyi daha keyifli hale getirir. 

Hangi Oyun’un nasıl ve ne şekilde uygulanacağına nasıl karar veriliyor?
Okullarımızda, oyun tabanlı öğrenme programları eğitimcilerimiz ve pedagoglarımız tarafından çocukların yaş ve gelişim düzeyine, öğrenme hedeflerine ve müfredat gereksinimlerine dayalı olarak planlanır. Günlük eğitim akışında çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çocuklarla birlikte organize edilen oyunlar fırsat eğitimi gözönünde tutularak şekillenir ve uygulanır. Çocukların hazırbulunuşlukları, dikkatleri ve ilgili ön plana konulur ve verilmek istenilen kazanımlar öğrencilerin eğlenebilecekleri opsiyonlar arasından seçilir. Örneğin İngilizce derslerinde oyunlar iki ana başlık altında toplanır: yapılandırılmış oyunlar ve serbest oyunlar. Yapılandırılmış oyunlar, öğretmenin ders öncesi iletilmek istenilen kazanımlara göre kendisinin tasarladığı veya bu kazanıma uygun bir kutu/uygulama oyunu ile dersi sürdürmesinden oluşur; öğretmen ve öğrenciler bu oyunu birlikte oynarken aynı zamanda hedeflenen İngilizce kelimeleri ve ifade şekillerini de öğrenmiş olur. Örneğin “Guess Who?” (Bil Bakalım Ben Kimim?) oyununu oynamak onlara bir yandan İngilizce fiziksel özellikleri ifade etme, bu konularda soru sorma ve cevap verme kazanımlarını sağlarken öte yandan eğlenceli bir şekilde sosyal becerilerini de geliştirir. Serbest oyunlar ise öğrencilerin bireysel olarak oynadıkları veya gruplar oluşturarak kendi oyunlarını oluşturdukları zamanları kapsamaktadır. Bu oyunlarda İngilizce öğretmenleri çocukların oyunlarına katılır ve onlarla İngilizce konuşmaya teşvik eder. İngilizce öğretmenleri çocuklar ile sadece İngilizce konuştukları için öğrenciler de otomatik olarak öğretmenlerine oyunu açıklamak ve onları da oyunlarına katmak için Türkçe oynadıkları oyunu İngilizceye çevirirler. Bu da İngilizce dil gelişiminin ve kullanımının onlar için hayatın doğal akışında olduğunu hissettiren eğlenceli bir etkinlik haline gelir. Örneğin, evcilik oyununu İngilizce oynamak aslında İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamanın mikro deneyi haline gelir. 

OYUNLA EĞİTİM HER YAŞTA UYGULANABİLİR
Hangi sınıftan/hangi yaştan itibaren çocuğa Oyun’la eğitim verilmelidir?
Oyunla eğitim, çocukların öğrenme serüvenini neşeli bir şekild ebaşlatmak için her yaşta uygulanabilir. İlk olarak, çocukların oyunla eğitim almaya başlaması, bebeklik döneminden itibaren başlar. Bebekler, oyun yoluyla çevrelerini keşfeder, nesneleri tutar, dokunur, sesler çıkarır ve temel motor becerilerini geliştirir. Bu dönemde çocukların duygusal bağlantılarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Okul öncesi dönemde ise yani 3 ila 6 yaş oyun yoluyla dil becerileri gelişir, temel matematik kavramlarını öğrenir, sosyal etkileşim becerileri kazanır ve yaratıcılıkları keşfedilir. Oyun, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlar. İlkokul dönemindeçocuklar, daha karmaşık İngilizce dilbilgisi edinimlerini, matematik becerilerini, fen bilimlerini, sosyal bilgileri ve sanat gibi konuları oyun yoluyla kolaylaştırarak benimser.

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.