banner

ERA’nın Kardeşim Ol Yardım Kampanyası ile dilekler gerçekleşiyor
ERA Kolejleri Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin, ERA Kolejleri’nin, kampüslerinde başlattığı “Kardeşim Ol Yardım Kampanyası” ile Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden seçilen okullarda okuyan öğrencilerin dileklerini gerçeğe dönüştürdüklerini söylüyor.

era yardim kampanyasiERA Kolejleri’nin, kampüslerinde başlattığı “Kardeşim Ol Yardım Kampanyası” ile Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden seçilen okullarda okuyan öğrencilerin dileklerini gerçeğe dönüştürdüğünü söyleyen ERA Kolejleri Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin, “ERA öğrencilerinin ve eğitimcilerinin hazırladığı dilek kolileri Giresun, Van gibi şehirlerdeki kardeş okullarımıza ulaştı. Öğrencilerimizin farklı şehirlerdeki kardeşlerinin ihtiyaç duyduğu giyimden kitaba birçok ürünü temin edip yerlerine ulaştırması, sadece onların ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde öğrenciler arasında bir sevgi köprüsü de yarattı” diye konuşuyor.

ERA Kolejleri’nin sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili politika ve vizyonu nedir?

era gulcin askın cetinERA Kolejleri’nde “Global Farkındalık Programı” kapsamında anaokulundan liseye tüm öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerine katılırlar. ERA Global Farkındalık Programları’nda sosyal sorumluluk projelerimiz, toplumun farklı sosyal katmanları arasında iletişimi, empatiyi, farkındalığı sağlamak için kurgulanmış “iyilik” hareketleridir.  ERA’da öğrencilerimizin sorun çözebilen bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi güvenli, korunaklı ortamlarda büyütmeye çalışırken bir anlamda da her çocuğumuza kendi hayat hikayesini yaratabilmesi için ortam sağlayabilmenin hayalini kuruyoruz. Bu isteğimiz kendi öğrencilerimiz kadar ülkemizin diğer çocukları için de geçerli. Çocukların sosyal sorumluluk projelerine yürekten inanarak destek vermesi için öncelikle kendilerini önemsemeleri ve kendilerine saygı duymaları gerektiğine inanıyoruz. Geleceğin en büyük dünya sorunlarının başında gelen obezite ile tüm kampüslerimizde Fiziksel Gelişim Programlarımız ile mücadele ederek, tüm öğrencilerimizin önce kendi bedenlerine ve kendi sağlıklarına önem vermeleri ve saygı duymalarını sağlıyoruz. Bu anlamda geleceğin sorunlarını öngören ve bunlara karşı kendi içinde önlemler alan, bu önlemleri okullarında yaşatan ve topluma yayan bir kurumuz.

İstanbul’da özel kolejde eğitim gören öğrencinin Van’da bir devlet okulundaki öğrencileri tanıması, engellilerin yaşamını bilmesi ya da bir plastik şişenin doğada kaç yılda yok olacağını öğrenmesi, çocuklarımıza farklı yaşamların da kapısını açıyor. Öncelikle toplumuza, ülkemize ya da gezegenimize dair gerçekleri bilmek ve bu farkındalıkla birlikte daha mutlu yaşayacağımız koşulları oluşturmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz.

Gerçekleştirdiğiniz sosyal sorumluluk projelerinden bahsedebilir misiniz? Projelerle bugüne kadar hangi sonuçlara ulaştınız?

Farklı başlıklarda projeler oluşturuyoruz. ERA Kolejleri olarak kampüslerimizde başlattığımız “Kardeşim Ol Yardım Kampanyası” ile Türkiye’nin 5 farklı bölgesinden seçilen okullarda okuyan öğrencilerin dileklerini gerçeğe dönüştürüyoruz. ERA öğrencilerinin ve eğitimcilerinin hazırladığı dilek kolileri Giresun, Van gibi şehirlerdeki kardeş okullarımıza ulaştı.

Öğrencilerimizin farklı şehirlerdeki kardeşlerinin ihtiyaç duyduğu giyimden kitaba birçok ürünü temin edip yerlerine ulaştırması, sadece onların ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde öğrenciler arasında bir sevgi köprüsü de yarattı. ERA’da empatinin önemine kalpten inanıyoruz. Kampüslerimizde empati konulu birçok etkinlik düzenledik. Engelli gençlerimizi misafir etmek, Yaşlılar Haftası’nda huzurevlerinden büyüklerimizi konuk ederek tecrübelerini dinlemek de öğrencilerimize hayata farklı açılardan bakma imkânı verdi. Bu bilinci pekiştirmek için “Farkındayım” başlıklı instragram fotoğraf yarışması hayata geçirdik.

Projelerimizde üzerinde durduğumuz diğer önemli başlıklar ise çevre ve sağlık. Plastiğin Doğru Kullanımı konulu seminerimiz öğrencilerimize sağlıkları ve çevreyi korumaları için ilham veren bilgiler sağladı. Tüketim çılgınlığı konusunda bir farkındalık yaratmak için Armağan Ekonomisi etkinlikleri düzenledik. Böylece öğrencilerimiz evlerinde artık kullanmadıkları ürünleri arkadaşlarıyla değiş tokuş ederek eşyaları yeniden kullanıma sokmuş oldular.

Sürdürmekte olduğumuz Pedal Pedal Türkiye projesinde ise Meriç Şehit, bisikletiyle gittiği yerlere hem sağlığı hem de çevreyi koruma mesajını götürüyor. Ulaşım araçlarının çevreye verdiği zarar dikkate alındığında bisikletin hayatın içine katılması dünyamız için çok değerli sonuçlar yaratır. Meriç Şehit, ERA Kolejleri sponsorluğunda tüm Türkiye’yi bisikletiyle ilçe ilçe köy köy gezip sağlıklı yaşam için spor bilinci ve bisikletin hem fiziksel sağlığa hem de çevre korumaya olan katkısını öğrencilerle deneyimlerini paylaşarak anlatıyor.

Daha çok hangi alanlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorsunuz?

“Kardeşim Ol” projemiz gibi dayanışma ve yardım ruhunu yaymaya yönelik çalışmalara, engellilik, yaşlılık gibi başlıklarda farkındalık sağlamaya yönelik buluşmalara, çevre bilinci ve insan sağlığını ilerletmeye yönelik konulara öncelik veriyoruz.

FARKINDALIK VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI İZLENİYOR

ERA Kolejleri’nde sosyal sorumluluk projelerine nasıl karar veriliyor?

Projelerimizi, öğrencilerimizden okul yönetimine kadar ERA ailesinde yer alan herkesin fikri, emeği ve çabası ile hayata geçiriyoruz. Kimi zaman öğrencilerimizin öğretmenleriyle paylaştığı bir fikir ya da okul yönetimimiz, kurumsal iletişim departmanımız ve çalıştığımız danışmanlarla gerçekleştirilen toplantılar sonucu şekillenen düşünceler de projelerin esin kaynağı olabiliyor. Bir eğitim kurumu olarak sosyal açıdan en çok üzerinde durulması gereken konuları tespit ederek projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Dünyanın gelecekteki sorunlarını öngörerek, geleceğin dünyasına hazırladığımız öğrencilerimizin geleceğin dünyasındaki sorunlara çözüm getirebilmeleri için özellikle bu sorunları okul gündemimize alarak, farkındalık ve çözüm odaklı bir sosyal sorumluluk politikası ile projelerimizi oluşturuyoruz.

Öğrencilerinizi sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmek ve farkındalık yaratmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sosyal konularda çocuklarımız ve gençlerimiz oldukça duyarlı. Projelerin her aşamasında ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Öğrencilerin duyarlılıklarını artırmak için bir takım farklılıklara işaret etmek, onları bilgilendirmek, farklı yaşam koşullarında mücadele veren insanlarla buluşacakları olanakları yaratmak gerekiyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz, başta kendi öğrencilerimizin farkındalığını yükseltmek ardından tüm topluma yayılacak bir etki yaratmak için yaptığımız çalışmalar.

Gerçekleştirdiğiniz projelerde öğrenciler nasıl yer alıyor? Bu projelerin içinde yer alan öğrenciler ne gibi kazanımlar elde ediyor?

Öğrencileri teşvik etmenin en güzel yollarından biri, projeler içerisindeki etkinliklerini artırmak. Özgürce fikirlerini paylaşarak projelerin geliştirilmesine dâhil oluyorlar. Bir yardım kampanyası içerisinde yardım malzemelerinin ayrılıp kolilere yerleştirilmesi, farkındalık sağlamak için yapılan fotoğraf yarışmalarında en güzel karelerin çekilmesi ve oylanması, engellileri ya da yaşlıları ağırladığımız etkinlerde ev sahipliği yapılması gibi aklınıza gelebilecek her aşamada görev alıyorlar. Bu projelerde öğrencilerimiz kalıcı deneyimler kazanıyorlar. Ulaşım araçlarının çevreye verdiği zararları kitaplardan okuyabilirsiniz ama bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanma alışkanlığını ancak yaşayarak elde edebilirsiniz. Engelli insanların yaşamlarındaki zorlukları kitaplardan okuyabilirsiniz ama birlikte bir gün geçirmenin sağlayacağı duyarlılığın yanında, nasihatlar çok daha küçük bir etki yaratacaktır. Öğrencilerimizin projelerde öğrendiklerini yaşamlarına kattıklarını görmekten mutlu oluyoruz. Kent yaşamının insanları yalnızlaştırdığı bir çağda, birlik duygusu ve yardımseverlik kazanmaları; bizim için kişilikli bir nesil yaratabilmek açısından çok önemli ve değerli…

2015-2016 eğitim yılı için yeni proje hazırlıklarınız var mı?

ERA Kolejleri olarak tüm öğrencilerimizi evrensel değerlerle 21.yüzyılın dünyasına hazırlamaktır. Bu anlamda eğitim planlamalarımızda da yer verdiğimiz Global Farkındalık, Çevresel Değerlere Duyarlılık, Toplumsal Değerlere Duyarlılık ve Evrensel Etik Değerlere Uyum Programlarımız dahilinde sosyal sorumluluk projelerimizi sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi dahil edeceğimiz yeni projelerimiz ile gelecek kuşaklara miras bırakmak istediğimiz en yüce değerler özsaygı, sevgi ve saygı!

ÖĞRENCİLERİMİZİN YAŞAYARAK ÖĞRENECEĞİ PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

Sosyal sorumluluk projelerinin okulunuz için önemi ve okulunuza etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bir eğitim kurumu olarak, sadece akademik gelişime değil, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişime de önem veriyor, eğitimi bunların toplamı olarak görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin yaşayarak öğreneceği projeler içerisinde olması bizim için çok değerli. Van’daki öğrencilerle ERA öğrencileri arasında bir kardeşlik yaratabiliyorsak, ev kazalarına karşı bir seminer düzenlediğimizde çocuklarımızın yaralanmasını önleyebiliyorsak, çalışmalarımız sayesinde pedal çevirmeyi alışkanlık haline getirenlerin sayısı artıyorsa, Deniz Temiz Derneği/Turmepa ile birlikte öğrencilerimize insan ve deniz arasındaki ilişkiyi açıklayarak doğal kaynaklarımızın korunmasına destek olabiliyorsak  ne mutlu bize… Projelerimizin etkisini günlük yaşamda hızla görmenin yanı sıra uzun vadede ailelerine ve çevrelerine örnek olarak daha mutlu bir toplum yaratılmasında rol oynayacaklarına yani çevreye duyarlı, sanatı tanıyan, iyi ahlaklı yetişkinler olup geleceği de değiştirebileceklerine inanıyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.