banner

Oyunlaştırma ile keyifli ve kalıcı bir yabancı dil öğrenme serüveni
Nilgün Akdoğan - DAS Akademie Kurucusu / Mona Aykul - DAS Akademie İş Geliştirme ve E-Öğrenme Direktörü 

nilgun_akdogan_mona_aykulGünümüzde teknolojinin baş döndürücü hızla sürekli olarak gelişmesi eğitim alanında da yenilikleri beraberinde getirmektedir. Özellikle tüm dünyanın da yaşamış olduğu Covid19 salgını bu noktada, eğitimde dijitalleşmeyi hızlandırdı ve artık eğitimin vazgeçilmez bir unsuru haline getirdi. Bu durum beraberinde dijital okuryazarlık kavramını öne çıkarmıştır ancak, teknolojinin eğitim bağlamında uygulanmasında hedeflenen etkiye ulaşmak için öncelikle bireylerin dijital yeterliliklerini ve sahip oldukları dijital bilgiyi geliştirmek ve ilgili beceriler konusunda farkındalık oluşturulması yönüne odaklanmak gerekmektedir. Avrupa Birliği dijital yetkinlikler için gerekli bilgileri şöyle tanımlamaktadır: bilgi teknolojileri ve dijital araçlar ile belirli görevleri yerine getirmek, problem çözmek, iletişim kurmak, bilgiyi yönetmek, iş birliği yapmak, içerik geliştirip paylaşmak. Dijital yeterlik, sadece teknik beceriler ile sınırlı olmayıp, dijital teknolojiler aracılığıyla düşünmek, davranmak, öğrenmek ve öğretmek gibi yeterlikleri de saymaktadır. Bu neslin öğrencileri önceki nesillere göre farklı öğrenme yöntemlerine ve stratejilerine ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin öğrenme sürecinde içsel motivasyonunu arttırmak ve kalıcı öğrenmeye destek olacak yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını tercih ettiklerini söylemek mümkün. Dijital öğrenme platformların yaygınlaşması ile eğitimde oyunlaştırma kavramı sıkça karşımıza çıkmaktadır. 

EĞİTİMDE OYUNLAŞTIRMA (GAMIFICATION) NEDİR?
Oyunlaştırmayı, oyun tasarımı unsurlarının ve oyun prensiplerinin oyun dışı bağlamlarda kullanılması olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, sanal 'puanlar' veya ödüller elde etmek ve bir sonraki seviyeye geçmek için bir dizi görevi veya etkinliği tamamlamak gibi oyun içi ilkeler ve temalar, öğrenen için eğlence ve teşvik sağlamak amacıyla oyun dışındaki bağlamlarda kullanılabilir. Oyunlaştırma, oyun unsurlarının özelliklerini kullanarak sorunları çözmeye yönelik bir dizi faaliyet ve süreç olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kısacası, Oyunlaştırma “öğrenilmesi zor konuları daha eğlenceli hale getirir”, öğrencileri motive etmeye ve konuyla daha fazla ilgilenmelerini sağlamaya yardımcı olur.

Eğitimde oyunlaştırma teorisi, öğrencilerin aynı zamanda eğlendiklerinde en iyi şekilde öğrendikleri yönündedir. Sadece bu da değil- aynı zamanda ulaşacakları amaçları, hedefleri ve başarıları olduğunda en iyi şekilde öğrenirler, tabii ki öğrencinin hala eğlenceli olarak algıladığı bir şekilde. Video oyunlarının çocukların (ve yetişkinlerin) ilgisini çeken ve onları kendine bağlayan bağımlılık yapıcı özellikleri nedeniyle, bu oyun tabanlı unsurlar öğrenme materyallerine uygulandığında da benzer etkileşim sonuçları görmemiz doğaldır. Eğitimde oyunlaştırma, katılımı artırmak, öğrencilerin yeni bilgileri özümsemelerine yardımcı olmak ve bilgilerini test etmek için puanlama, akran öğrenimi, takım çalışması, puan tabloları gibi oyun tabanlı unsurların kullanılmasını içerir. 

minticity_gorselALMANCA ÖĞRENMENİN EN EĞLENCELİ HALİ: Minticity
Oyunlaştırmayı e-öğrenme platformuna dahil eden ve sistemli bir biçimde kurgulayan Minticity, eğitimde oyunlaştırma ile 15 yıldır aktif bir şekilde binlerce öğrenci ve öğretmenin Almanca öğrenme serüvenlerinde eşlik etmektedir. DAS Akademie Kurucusu Nilgün Akdoğan ve DAS Akademie ekibi, Almanca öğrenimini hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha keyifli hale getiren bir sistem geliştirme hayali ile İzmir’den yola çıkmış ve Almanya’ya kadar uzanan bir başarı hikayesine imza atmıştır. Minticity Almanca öğrenimini zevkli hale getiren, yaş grubuna uygun görsel ve işitsel öğelerle Almancayı farklı bir ortamda yaşama imkânı sunan eğlenceli ve zengin bir e-öğrenme platformdur. Öğrencilerin, alışkın oldukları klasik öğrenme ortamından çıkıp aşina oldukları ve ilgi duydukları sanal ortamda, alternatif Almanca uygulamaları bulmasıyla ilgilerini çekmekte ve bilgilerini destekleyerek geliştirmektedir. En önemli özelliği ise oyunlaştırmanın tüm dinamiklerini ve elementlerini içeren bütünsel bir sistem olarak Almanca öğrenimine büyük bir katkı sağlamasıdır. Minticity’nin en büyük amaçlarından biri öğrencilerin ve öğretmenlerin Almanca öğrenimi ve öğretimine dair ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir platformda bulabilecekleri bir öğrenme ortamı sunmaktır.
Minticity isimli sanal bir dünyada Minti ve Momo’nun hikayesine öğrenciler kendi avatarları ile misafir olup, Almancayı çok yönlü bir biçimde eğlenerek öğrenebiliyor. Buna bağlı olarak Minticity’de eğitim içerikleri Kids, Junior ve Teenage olarak üç farklı hedef kitleye uygun bir biçimde geliştirilmiş olup, yabancı dilde dört temel öğrenme becerisi olarak adlandırılan Almanca okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri odağında hazırlanmıştır. Öğrenci merkezli ve interaktif çalışmalar yapılabilmesi için birçok konu ile ilgili çeşitli, renkli ve eğlenceli alıştırma, öğrenme ve oyun alternatifleri bulunduran sistemde içerikler AB Ortak Dil Kriterleri doğrultusunda hazırlanmış müfredata uygundur. İnternet erişimi olan her yerden ve tüm mobil cihazlardan ulaşma imkânı sunarak öğrenci kendisinin de sevdiği bir ortamda vaktini Almanca ile değerlendirebilir ve sınıf ortamdan bağımsız olarak da öğrenmeye devam eder. Böylece öğrenciler öğrenmek istedikleri veya zorlandıkları Almanca konularını arzu ettiği kadar tekrar etme olanağı bulabilmektedir. Öğrenciler Minticity’de bulunan oyunlaştırma unsurları ile basitçe tekrar çalışmaları yapabildikleri için başarısızlık konusunda da daha rahat bir atmosfer yakalayabiliyor. Bu nokta özellikle oyunlaştırma konusundaki araştırmalarda öne çıkan bir bulgudur; öğrencilerin genellikle oyun ortamlarında daha rahat olmaları sebebiyle, öğrenmenin daha proaktif gerçekleştiğini söylemektedir. Yine oyunlaştırma unsurlarından ilerleme göstergesi öğrencilerin kendi dil öğrenim süreçlerindeki gelişimlerini görünür hale getirir ve öğrenme için içsel bir motivasyonun ortaya çıkmasına katkı sağlar. 

Okul yönetimleri ve öğretmenler için eksiksiz bir eğitim platformu ve entegre LMS (Learning Management System)
Öğrenciler Minticity platformunda oluşturdukları avatarları ile Minticity tarafından hazırlanan okuma, dinleme, öğrenme, yazma ve gramer alıştırmalarını çözerek keyifle Almanca öğrenebiliyorlar, aynı zamanda derste öğrendikleri konuları eğitsel temelli hazırlanan oyunlarla pekiştirebiliyorlar. Üstelik sistemde öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına göre kendi oyunlarını tasarlamalarına yardımcı olan bir oyun yönetim sistemi bulunmaktadır. Minticity’nin öğretmenlere kişiselleştirilebilir içerik hazırlama imkânı sunması platformun en güçlü özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler kendi ders öğretmenleri tarafından atanan ödevleri ve görevleri tamamlayarak Mintos isimli deneyim puanlarını kazanma ve yine bu deneyim puanlarını sistem içerisinde kullanma fırsatı elde edebiliyor.Böylece öğrenciler öğrenme sürecine dair aidiyet hissederler ve elde edinilen kazanımlara ek olarak deneyim puanları ile Minticity Olimpiyatlarına katılabilir veya kendi okulları hem de Multiplayer özelliği ile diğer okulların öğrencileri ile de akran öğrenimi yaklaşımına uygun olarak oyun temelli öğrenmeye uygun geliştirilmiş oyunlar oynayabilir. Eğitimde oyunlaştırmayı sınıfta kullanmanın bilimsel olarak kanıtlanmış birçok faydası vardır, örneğin: Oyunlaştırma öğrencilerin bilişsel gelişime yardımcı olur, sınıflarda katılım düzeyini artırır ve bilginin tekrarı ve aktif öğrenme sağlanabilir. Böylece öğrencilerin iletişim, yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilebilir. Minticity sadece Almanca öğrenimine değil aynı zamanda bu becerileri geliştirmeye de katkı sağlamaktadır.
Öğretmenleri tarafından sisteme gönderilen ödevleri tamamlayarak Mintos kazanan öğrenciler kendi odalarını dekore edebiliyor ve aynı zamanda Mintosları sana dünyada oyunlar ve olimpiyatlar için harcayabiliyorlar. Tüm bunları yabancı dilde yaparak kazanımlarını keyifle pekiştirme şansı bulabiliyorlar. Minty ve Momo’nun serüvenlerine ortak olan öğrencilerin sadece dijital ortamda değil, aynı zamanda Minti Turne ile yüz yüze ortamda birlikte okullarda Almanca etkinlikler düzenleyebiliyorlar. Minticity sadece öğrencilere değil aynı zamanda Almanca öğretmenlerine de büyük kolaylıklar sağlıyor; Almanca öğretmenleri ister Minticity tarafından hazırlanan içerikler ve modüller ile derslerinde

das akademie ekip 2Almanca öğretebilir, isterse de materyal havuzunda bulunan içeriklerle kendi sınıflarının ihtiyaçlarına uygun içerikleri kolayca bir modüle dönüştürüp derslerinde kullanabilir. Yine tüm Minticty kullanan öğretmenler tarafından oluşturulan materyalleri sistemde bulunan ortak bir materyal havuzunda bulabilir. Minticity’nin bir başka amacı da sadece yüzlerce farklı okuldan öğrencilerin buluşma noktası olmak değil, aynı zamanda Minticity kullanan farklı okulların Almanca öğretmenlerin de meslektaş dayanışması ile ortak bir iletişim ağının geliştirilmesine katkı sağlıyor.
DAS Akademie tarafında geliştirilen Minticity Almanca öğretimine dair tüm ihtiyaçları karşılayan bir platform olarak sürekli yenilenen içerikleri ile Türkiye’de 100.000’den fazla kullanıcı ile sürdürdüğü bu yolculukta kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere Almanca öğrenmenin en keyifli yolunu sunmaktadır. Bu yolculuğun bir sonraki durağı, Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde Almanca eğitimleri için Minticity kullanımını yaygınlaştırmak olacaktır!

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.