banner

Girne Koleji afetler karşı Güvenli Okul konseptini uyguluyor
Yasemin Erdemir - Girne Koleji PDR Koordinatörü

 

yasemin_erdemir_girne_koleji“Girne Koleji olarak öncelikle her eğitim öğretim döneminin başında okul öğrenci temsilcilerinin de içinde yer aldığı Afete Hazırlık Kurulunu oluşturuyoruz. Oluşturulan kurullar afet bilinci, afetlerle mücadelede temel kavramlar, acil durum setlerinin önemi, depremden önce alınması gereken önlemler, deprem tehlikeleri ve riskleri nelerdir, nasıl önlenebilir, yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler vb. konularda planlı olarak çalışmalar yapıyor.”

Türkiye depremde acı bir tablo ile karşılaştı. Deprem konusunda eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kurumunuzda deprem özelinde, afet eğitimi konusunda yapılan çalışmaları anlatabilir misiniz? Nasıl destekler alıyorsunuz?
Yıllardan beri bilinen bir gerçek var ki Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle, her zaman çeşitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke oldu. Yaşanan kayıplar kendimizi bilgili sandığımız bir konuda aslında tam olarak yeterli bilgiye sahip olmadığımızı bizlere gösterdi.
Her ne kadar okullarda, işyerlerinde afet eğitimi yapılıyor olsa da insanlar, bazı şeyleri yaşamayacağını ve bunun hiç başına gelmeyeceğini düşünüyor ya da yaşananları unutuyor, bu durum afet eğitiminin önemini yitirmesine sebep oluyor. Oysaki araştırmalara göre afet ve acil durum tatbikatlarının, gerçek bir afet anında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansını 2 kat arttırdığı ve bu afetler esnasında ya da sonrasında yapılan davranışların insanların hayatını kurtardığını, bilimsel olarak ispatlıyor.
Bu nedenle Girne Koleji olarak öncelikle her eğitim öğretim döneminin başında okul öğrenci temsilcilerinin de içinde yer aldığı Afete Hazırlık Kurulunu oluşturuyoruz.
Oluşturulan kurullar afet bilinci, afetlerle mücadelede temel kavramlar, acil durum setlerinin önemi, depremden önce alınması gereken önlemler, deprem tehlikeleri ve riskleri nelerdir, nasıl önlenebilir, yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler vb. konularda planlı olarak çalışmalar yapıyor.
Önce kampüslerimizdeki bu kurullar için sonrasında da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için Girne Amerikan Üniversitesi iş birliği ile tüm afet risklerine karşı özel olarak hazırladığımız eğitimler düzenliyor, deprem öncesi, deprem sonrası, deprem sırasında yapılması gerekenleri paylaşarak her kampüs özelinde tahliye planı hazırlıyoruz. Ayrıca afet sonrası öğrenci, öğretmen ve veli psikososyal destek programları için üniversitemizdeki akademisyenlerimizden eğitim desteği alıyoruz.
Bunlarla birlikte kampüslerimizde detaylı ve ölçekli çizilmiş kat planlarının üzerine, okul öğrenci sayısına ve okulun fiziki yapısına göre hazırlanmış tahliye planlarını her katta herkesin görebileceği yerlere asıyoruz.
Kampüs içindeki dolapları, kitaplıkları ve duvarlardaki rafları uygun teknikler yardımıyla duvarlara sabitliyoruz.
Ayrıca kampüslerimizde yılda en az bir kez deprem, yangın, arama-kurtarma, tahliye, gaz kaçağı, ilkyardım vb. konularında tatbikatlar ve bilgilendirme eğitimleri yapıyor sonrasında dönem içinde farklı senaryolar oluşturarak günün farklı saatlerinde tatbikatlar yapmaya devam ediyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKUL BİNALARIMIZDA HASAR BULUNMUYOR
Kurum binalarınızın deprem dayanıklılığı konusunda bilgi verebilir misiniz? Bu konuda belgelendirmeleriniz tamamlandı mı? Kayıt döneminde velilere bu konuda uyarı ve önerileriniz neler olur?
Yaşanan deprem sonrasında içinde bulunduğunuz binanın dayanıklılığının önemi tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kolej yapılanmalarımızda önceliklerimizden biri de binanın şekli, yapısı ve dayanıklılığıdır. Bu nedenledir ki deprem bölgesinde bulunan okul binalarımızda herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Çünkü hepsi MEB standartlar yönergesine uygun haldedir. Kurumlarımızın sınıf yapılarının ve binalarının MEB şartlarına uygun olması, binanın depreme dayanıklı ve öğrencilerin eğitim yapması için herhangi bir engel teşkil etmediğini gösterir. Deprem sonrası da tekrardan gerek belediyelere gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurarak kampüslerimiz bina dayanıklılık belgelerini almış bulunmaktadır. Her şeyden önce önemli olan güvenli okul kavramıdır. Bu nedenle velilerin okullarda eğitim süreci, içerikleri, öğrencinin olumlu yönde ilerlemesini sağlayan programlar, yabancı dil, okulun yurt dışı eğitimleri ile ilgili olan bağlantılarını da göz ardı etmeden çocuklarını gönderecekleri okulun güvenli okul olması önemlidir. Artı görüşecekleri okulların MEB şartlarına uygunluğu ve sağlamlığını bildiren raporları istemeleri şart diye düşünüyorum.

girne_koleji_sanliurfaOKULLARIMIZI DEPREMZEDELERE AÇTIK
Yaşadığımız depremle ilgili sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?
Öncelikle afet yaşandıktan hemen sonra kampüslerimizle iletişime geçerek öğretmenlerimizin, velilerimizin ve bölgenin ihtiyaçları belirledik. Diğer kampüslerimizle ve sosyal medyamızda bu ihtiyaç listelerini paylaşarak topladığımız kolilerle o bölgede yaşayanlara, yine o bölgedeki kurucularımız, öğretmenlerimiz aracılığı ile yardımcı olduk. Önceliklerimiz hızlıca insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyetlerini gidermekti. Deprem bölgesinde olan kampüslerimiz kapılarını orada mağdur olan insanlara açtı ve hem kalacak yer hem de yemek desteği sağladı. Son olarak bu dönemde çocukların oyunla iyileştiğini bildiğimiz için düzenlediğimiz “Bir Oyuncak, Bir Mutluluk” yardım kampanyası ile Şanlıurfa Kampüsümüzün öncülüğü ve koordinasyonunda her bölgeden topladığımız oyuncakları yollayarak deprem bölgelerindeki tüm çocuklara oyuncaklarımızı ilettik.
Tabii bu dönemde birçok insan yardım elini uzattı ama bundan sonraki dönem içinde yardımlarının arttırılması gerektiğini düşünüyor ve destek çalışmalarına devam ediyoruz.

Deprem bölgesinden öğrencilere ev sahipliği yapıyor musunuz? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Bazı velilerimizin evleri hasara uğradı. Hem yaşadıkları korku hem de evlerini kullanmak istememeleri sebebi ile o bölgelerden ayrıldılar. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya illerinde bulunan kampüslerimizden diğer illerdeki kampüslerimize geçen öğrencilerimiz oldu. Tabii sadece kampüsler arası geçiş yapmadık, kontenjanlar dahilinde deprem bölgelerinden bizlere gelen hiçbir aileyi ve öğrenciyi mağdur etmemek adınakurucularımızın da desteği ile kampüslerimizin kapılarını açtık. Hem öğrencilerimize hem de ailelerine her konuda özellikle psikososyal alanda destek verdik ve buna devam ediyoruz.

DEPREM SONRASI PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRDİK
Afetlerin yarattığı psikolojik ve sosyal sorunlara karşı nasıl mücadele edilmeli? Öğrencilere yönelik deprem ve afetlerle ilgili rehberlik çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Afet sonrası birçok travmaya maruz kalan bireyler, yaşadıkları kriz ve ani kayıplar nedeniyle psikopatolojik süreçler geçirmektedir. Bu süreçlerde stres-anksiyete bozuklukları arttığından ruh sağlığı ve psikososyal destek çok önemlidir. Afetler meydana geldiğinde toplumun iyileşebilmesi için hazırlıklara, alternatiflere ve desteğe ihtiyaç vardır. Afetlerin negatif etkilerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir ancak afet yönetimi stratejileri, ortaklaşa yapılan uygulamalar, tecrübeler, hazırlık planları ve zarar azaltma çalışmaları ile bu etkiler azaltılabilir.
Afetin büyüklüğüne bağlı olarak bireylerdeki tepkiler birçok unsura göre farklılık göstermektedir. Büyük kriz veya şaşırtıcı sakinlik tablosu gösteren bireylere rastlanmaktadır. İhtiyaçları doğru şekilde belirleyerek, fiziksel ihtiyaçları sağladıktan sonra sosyal ve psikolojik açıdan destekleyici, net bir tutum sergileyen hizmetin sunulması gerekmektedir.
Bu çalışmaları yaparken Girne Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak deprem ve afetlerle ilgili deprem bölgesinde olan, bu afeti deneyimleyen öğrenciler ve ikincil travma yaşayan yani afeti deneyimlemeyen ancak yakın çevresinden birilerinin deneyimlediği ya da sosyal medya aracılığı ile öğrenen öğrenciler için iki farklı rehberlik çalışmaları planladık.
Bazen çocuklar depremin kendi suçu olduğunu düşünebilmektedir. Bu nedenle önceliğimiz, bu afeti yaşayan öğrencilerimizi depremin neden ve nasıl olduğu konusunda, depremi yaşamamış öğrencilerimizi ise afet bilgilendirmesi ve afetten korunma yollarını konusunda bilgilendirmek olmuştur. Bu süreçte yapılan çalışmalarımızı ve gözlemlerimizi baz alarak kayıp, yas ve ölüm kavramı ile ilgili psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdik. Çünkü afet sonrası yaşanan kayıpların kapsamı değişmekle birlikte, insanların sevdiklerini kaybetmeleri yas sürecini yaşamalarına neden olmaktadır. Ayrıca depremi yaşamış ya da duymuş kişilerde stres bozukluğu başlayabilmektedir. Bununla ilgili öğrencilerimizle özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardaki amaç; kaygıları azaltmak, uykusuzluk ve olumsuzluk sebeplerini tespit etmek, anıları zihinde tekrarlama sebeplerini bulmak, uyumlu davranışlar sergilenebilmesi için bireylere farklı bakış açılarını kazandırarak topluma tekrar dahil etmek için bireyi daha olumlu hale getirmektir.

Eklemek istedikleriniz…
Unutulmaması gereken bir olay yaşandı. Türkiye’nin deprem bölgesi olduğu gerçeği göz önünde tutularak herkes önlemini almalı, toplanma alanlarını bilmeli hatta evde, işyerinde hayat üçgeninin nerelerde ve nasıl olabileceğini planlamalıdır. Dilerim ki bir daha böyle büyük bir acı yaşanmaz. Okullarımızda yaptığımız tüm bu afet çalışmaları ve tatbikatları bir ön çalışma olarak kalır.

 

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.