banner

Girne Koleji yabancı dil eğitiminde uluslararası standartlara odaklanıyor
Uğur Yıldız - Girne Koleji Yabancı Diller Koordinatörü

ugur_yildiz_girne_koleji“Girne Koleji olarak öğrencilerimize bütünsel dil gelişimi metodu ile iletişim yeterliliği, evrensel katılım ve okuryazarlık alanlarında yetkinlik kazandırmak adına dil eğitiminde iletişim odaklı sözlü ve yazılı platformlar oluşturduk. Yoğun İngilizce Programı, Dil Gelişimi Takip Sistemi, Disiplinler Arası Çalışmalar, Dil ve İçerik Bütünleştirici Öğrenim ve Online Öğrenme Platformları ile zenginleştirilmiş, anaokulundan lise mezuniyetine kadar bilgi, beceri ve deneyimin bütünleştiği bir odakla dil edinimi çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kurum olarak yabancı dil eğitimi ile ilgili genel yaklaşımınızdan bahsedebilir misiniz?
Yabancı dil eğitiminde temel önceliğimiz dilin doğru kullanımı, nihai hedefteki önceliğimiz ise öğrenilen yabancı dilin etkili iletişim becerileriyle bütünleşmesi ve yabancı dil yeterliliğinin iletişim kalitesini yükseltmesi; dolaylı olarak da hayat boyu öğrenen olma sürecine nitelik kazandırmaktır. Örneğin; Language Arts olarak nitelendirdiğimiz derslerimizde öğrencilerimiz, hedef dili, birbirleriyle ve öğretmenleriyle etkileşimlerle, gerçek metinlerle ve dilin kullanımı yoluyla öğrenir ve uygularlar. Diğer bir ifadeyle; kaynak seçimlerimiz, içeriklerimiz ve metodolojimiz iletişimi ve öğrenmeyi güçlendiren bir tasarımla yönetilmektedir. Ayrıca; etkili iletişim becerilerinin gelişimi adına da öğrencilerimizin hedef dili öğrenmenin yanı sıra, kişisel deneyimlerini dil öğrenme ortamlarına dahil etmesi, öğrencilerimize dil öğrenme sürecinde çağın gereklilikleriyle paralel bir deneyim bütünlüğü sunmaktadır.

YABANCI DİLDE 3 TEMEL KATEGORİ
Yabancı dil öğretiminde hangi program ve uygulamaları tercih ediyorsunuz?
Yabancı dil öğretimini üç temel kategoride düzenliyoruz; yabancı dil ve iletişim becerileri, Oracy yaklaşımı ve Global Temalar. Yabancı dil ve iletişim becerileri çerçevesinde akademik müfredatımızı Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile birlikte, CEFR (Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) temelli, uluslararası standartlarda hazırlamakta, iletişim deneyimi ve sosyal yeterlilik alanlarında geliştirmekteyiz. Yabancı dil iletişim deneyimini dil öğretimindeki güncel yöntemlerle tecrübe eden öğrencilerimiz, bilgi, beceri ve iletişim deneyimindeki bütünlükle dünyanın kapılarını açıyor.
Yabancı dil derslerimizi sözel iletişimde konuşma ve dinleme becerilerini kullanabilme yeteneğine odaklanan bir yaklaşım olan Oracy Yaklaşımı ile planlamaktayız. Bu yaklaşımın dört temel beceri alanı bulunmaktadır: Fiziksel, Dilbilimsel, Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Beceriler. Oracy yaklaşımını uygulayarak planladığımız yabancı dil derslerimizde, öğrencilerimizin etkin birer konuşmacı ve dinleyici olmaları için, öncelikle konuşma rollerini onlara tanıtıp her bir role ayrı zamanlarda adapte olup bu rollerde konuşmalar yapmalarını ve özgün ifade güçleriyle iletişim yeterliliklerini geliştirmelerini sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin dünya kimliğini ve yabancı dildeki yeterliliklerini Global Temalar kapsamında yaptığımız çalışmalar ile de güçlendiriyoruz. Böylece global temalar ile şekillenen iletişim deneyimi ile öğrencilerimizin yaratıcı bakış açısını ve üretkenliğini teşvik ediyoruz.
Bunun yanı sıra English and Beyond olarak tanımladığımız etkinliklerimizde de öğrencilerimizin dünyanın gerçekliğini ve dünyaya olan sorumluluklarımızı global temalar ile içselleştirmesini sağlıyor, öğrencilerimizin düşünme, tartışma, görüş oluşturma ve tutum geliştirmelerine yönelik çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini, bilgi ve beceri edinimlerini harekete geçirmek, farklılıklara tolerans ve saygı göstermeyi teşvik etmek, dil öğrenme stratejilerini geliştirmek, çok biçimli okur-yazarlığı desteklemek gibi alanlara odaklanarak, öğrencilerimizi temalar hakkında konuşturabilecek bu içeriklerle, yabancı dil eğitimin fazlasıyla ötesine geçen öğrenme ve iletişim deneyimine imza atıyoruz.

Öğrencilerinize hangi yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyorsunuz?Birden fazla yabancı dil eğitiminin avantaj ve zorlukları hakkında neler düşünüyorsunuz?
Anaokulu kademesinde başladığımız ikinci yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimize erken yaşta dil edinimini güçlendirecek uygulamalar sunuyoruz. Birden fazla yabancı dil bilen bireyler farklı ortamlarda iletişim kurmakta bir adım önde olur, okul hayatında daha başarılı olur, beyinleri farklı bir ülkenin kütüphanesine açıldığı için her zaman aynı kişi olarak kalmaz, iş başvurularında özgeçmişlerini altın gibi parlatabilir, sosyal çevrelerini genişletir, kültürel farkındalık sağlar, akademik kariyerine katkı sağlarlar. Hem Girne Koleji hem de Girne Amerikan Dil Kurslarımızda birden fazla yabancı dil eğitimi vermemiz, öğrencilerin yaratıcı bakış açılarını geliştirmekte ve farklı kültürlerin karşılaştırmalarını yapmalarına olanak sunarak bireysel farklılıklara saygı duymayı öğretmektedir.

girne_munYabancı dil öğreniminde öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Öğretmen kadromuzu oluştururken tecrübeli, dinamik, dil öğretimindeki yöntem ve tekniklere hakim, gelişime açık, eğitimdeki gelişmeleri takip eden, üretken, takım çalışmasına uyum sağlayan ve iletişim becerilerinde güçlü öğretmenler olmasına dikkat ediyoruz. Aynı zamanda, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı mesleki gelişim noktasında Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenleri tarafından güncel ihtiyaçlara yönelik eğitimlerle destekliyor, sürekli mesleki gelişimi her zaman yanımızda tutuyoruz. Bunlara ek olarak, Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunlarını da ailemize dahil ediyor, kolejlerimizde ve dil kurslarımızda görevlendiriyoruz.

Yabancı dil öğreniminde teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz? Özellikle yabancı dil öğreniminde online uygulamaların arttığını görüyoruz. Bu uygulamalar hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?
Anaokulundan itibaren tüm kademelerde öğrencilerimize hem basılı kaynaklar hem de en az 2 adet dijital platform üyeliği sunarak, harmanlanmış eğitimi güçlü kılıyoruz. Yabancı dil eğitiminde görsel-işitsel ve interaktif özellikleri olan araçlardan yararlanmak, öğrenmenin daha kolay hale gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, Web 2.0 araçlarını da aktif olarak kullanarak öğrencilerimizin sadece yazılı olmamakla birlikte, görsel ve işitsel girdiler de kaydedebileceği ve gelişimlerini ölçebilecekleri dijital ortamlarda, ürünlerini daha keyifli bir şekilde sergileme ve sunma, kendilerini teknoloji dilinde ifade etme olanağına yabancı dil eğitiminde sıkça yer veriyoruz. Hafta sonu ödevlerimiz de sadece kâğıt üzerinde değil, çevrim içi dinleme veya izleme sonucu yapılabilecek tarzda düzenleniyor.

Yabancı dil öğreniminde müfredat sınavları dışında yararlandığınız uluslararası ölçüm sınavları var mı?
Uluslararası standartlardaki yabancı dil eğitim sistemimizin ana eksenlerinden biri de öğrencilerimizin uluslararası sınav deneyimidir. Mayıs ayı içerisinde kampüslerimize sınav merkezi olarak gerçekleştirilen Cambridge Assessment English sınavları ile öğrencilerimize uluslararası dil sınavları ile tanışma fırsatı ve onların uluslararası kriterlerle değerlendirilmeye başlamalarını sağladık. Öğrencilerimizi bu sınavlara 3. Sınıftan itibaren hazırlamakta ve kendi düzeylerine uygun olanlara yönlendirmekteyiz. Cambridge Assessment English sınavları, İngilizce konuşulan, dünyanın her yerindeki okullar, üniversiteler, özel ve kamu sektörü işverenleri tarafından bilinir ve tanınır. Cambridge Assessment English sınavındaki başarı, öğrencilerimize İngilizce seviyelerini gösteren uluslararası kabul görmüş bir sertifika sağlar. Bu kapsamda, öğrencilerimizi Cambridge YLE, Pearson GSE, TOEFL ve IELTS sınavlarına hazırlamaktayız. Almanca dil seviyemizin uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından da onaylanması için öğrencilerimiz Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan Fit1 ve Fit2 sertifika sınavlarına yönlendirilmektedirler. Cervantes Enstitüsü’nün yürütmekte olduğu DELE Sınav uygulamaları ile, İspanyolca dil eğitiminin ölçme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

ÖĞRENCİLER GK-MUN İLE KÜRESEL SORUNLARI TARTIŞIYOR
Yabancı dil öğreniminde öğrencilerinizin yurtdışı tecrübelerine yönelik programlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Kampüslerimizde uygulamakta olduğumuz Erasmus+ projeleri, Çift Diploma Programları, Yurtdışı Yaz Kampları ve ayrıca K.K.T.C’de bulunan üniversitemizin yerleşkesinde gerçekleştirdiğimiz Dil Kamplarımız ile öğrencilerimizin erken yaşta yurtdışı tecrübesi kazanarak yabancı dil gerekliliğinin farkına varmalarını, farklı kültürlerden insanlar ile tanışmalarını ve dünya kimliği kazanma yolunda büyük bir adım atmalarını sağlıyoruz. Ayrıca GK-MUN (Girne Koleji Model United Nations) Konferansı ile her yıl tüm Türkiye’den öğrencilerimiz ile bir araya gelerek yurtdışına çıkmadan da farklı kültürler hakkında bilgiler edinmeleri ve o kültürden bireylere dönüşerek Küresel Sorunlar hakkında çözüm önerileri üretmelerini sağlayacakları ortamlar oluşturuyoruz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.