banner

'Cumhuriyetimize sahip çıkacak aydınlık gençleri yetiştiriyoruz'
Zerrin Akınlı - BİL Eğitim Kurumları Ortaokul - Lise Eğitim Koordinatörü / Erkan Bayar - BİL Eğitim Kurumları Uygulamalı Dersler Koordinatörü

erkan_bayar_zerrrin_akinli“BİL Eğitim Kurumlarında verdiğimiz yenilikçi ve teknoloji tabanlı eğitimle çocuklarımızı ve gençlerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Ülke olarak geleceğe ümitle ve güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimiz 100. Yılı’nı yaşıyor olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Bizden sonra gelecek nesillerin de aynı gururu yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceklerine olan inancımız ise sonsuz.”

Cumhuriyetin 100. Yılı’nın kutlandığı bu ayda, Cumhuriyetin sizin için anlamını nasıl ifade edersiniz?
Uzun yıllardan beri eğitim sektöründe çalışan, okul müdürlüğü, kampüs müdürlüğü ve kurucu müdürlük gibi görevler yaptıktan sonra BİL Koleji Genel Müdürlük Ortaokul -Lise Eğitim Koordinatörü görevini üstlenen bir yönetici olarak, Cumhuriyet benim için anlamı kelimelerle ifade edilebilecek en zor kavramlardan biri. Bugün varsam ve kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorsam, bunu başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları pahasına bu vatanı savunan ve kurtuluş sonrasında da kendi çıkarlarını değil, milletini düşünen aydınlık insanlara borçluyum. İşte bu nedenle Atatürk dünyada eşi benzeri olmayan bir lider, vefatının üzerinden 85 yıl değil, yüzlerce yıl geçse de kalbimizden ve hafızamızdan silinemeyecek bir lider.
BİL Eğitim Kurumlarında verdiğimiz yenilikçi ve teknoloji tabanlı eğitimle çocuklarımızı ve gençlerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştiriyoruz. Ülke olarak geleceğe ümitle ve güvenle bakıyoruz. Cumhuriyetimiz 100. Yılı’nı yaşıyor olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Bizden sonra gelecek nesillerin de aynı gururu yüzyıllar boyunca yaşamaya devam edeceklerine olan inancım ise sonsuz.

Size göre Atatürk’ün temellerini attığı Cumhuriyet eğitimde nasıl bir yol çizdi? Dünden bugüne süreci değerlendirdiğinizde eğitimin bugün geldiği nokta hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cumhuriyet öncesinde, 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar, eğitim ve öğretim faaliyetleri devletin sorumluluğunda değildi. Yalnızca “askeri eğitim” ve “yöneticilerin eğitimi” devlet tarafından destekleniyordu. Osmanlının son dönemine kadar ilkokul üstü örgün eğitime yalnızca erkekler devam edebilmişti. Bu çocuklar, az sayıdaki zengin ve üst düzey ailelerin çocuklarıydı. Zengin aileler genelde özel öğretmenlerle çocuklarına evde eğitim aldırırlardı. Toplumun %10’u bile okur-yazar değildi. İlköğretimdeki okullaşma oranı %20 civarındaydı.
Mustafa Kemal Atatürk, cehaletin ve geriliğin en büyük düşman olduğunun farkındaydı. Cumhuriyet yönetim şeklinin benimsenmesi ve korunabilmesi için ulusal bilince, yenilenmeye ihtiyaç vardı. Bunu sağlamanın tek yolu, eğitim alanında hızla yenilikler yapılmasıydı. 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Böylece, farklı programlar uygulayan ve farklı insanlar yetiştiren kurumlar birleştirilip, Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. 1928 yılında Latin alfabesi kabul edildi.
O günlerden bugünlere zaman içinde ülkemizde farklı eğitim modelleri geliştirildi ve geliştirilmeye de devam edilecektir. Atamızın çizdiği çağdaşlaşma yolunda ileri gidebilmemiz için “yenileşim” ve “teknoloji” bugünün vazgeçilmez iki unsurudur. Dünyada her şey sürekli bir değişim içindeyken, bu değişimlere ayak uydurması gereken bireyleri yetiştirecek olan okulların değişmemesi, yenilenmemesi düşünülemez. Bugün BİL Eğitim Kurumlarında yabancı dile ağırlık veren, ulusal veya uluslararası proje ve yarışmalara önem veren, ekopedagojik, sürdürülebilir ve teknolojiyi eğitim içine entegre etmeye çalışan bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. Okullarımızda uluslararası diploma programları uygulanıyor. Öğrencilerimiz Amerika ve İngiltere başta olmak üzere en prestijli Üniversitelerden burslu kabuller almakta ve Ülkemizi başarıyla temsil etmektedirler. Kısacası o günlerden bu günlere çok yol katedildi, ama yenilenme ve değişim ihtiyacı eğitimde hiçbir zaman bitmeyecektir.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞİN DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ
Kurumunuz açısından baktığınızda eğitim modelinizde Cumhuriyet değerlerini nasıl inşa ediyorsunuz? Bu anlamda kurumlara düşen sorumluluklar nelerdir?
Bil Koleji olarak, “Dünya İnovasyon Okulu” sloganıyla çıktığımız bu eğitim yolculuğunda bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Bilgiyi sadece ezberleyen değil, özümseyen ve disiplinler arası düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. “Teknoloji”, “yenileşim” ve “sürdürülebilirlik” bizim vazgeçilmezlerimiz. Öğrencilerimizin kendi kültürünü iyi tanımalarının yanında yabancı kültürleri de tanıyan, dünya vatandaşı olan, ama geçmişini de iyi bilen ve geçmişin hatalarından ders alan, Atasının izinden ayrılmayan gençler olarak yetişmeleri en büyük amacımız. Sistemimizi geliştirirken bir üniversite okulu olmanın imkan ve avantajlarından faydalanıyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesinin desteğiyle yolumuza güçlenerek devam ediyoruz. Anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar, verdiğimiz çağdaş ve yenilikçi eğitimle ülkemizin geleceğine yön verecek, Cumhuriyetimize sahip çıkacak aydınlık gençleri yetiştiriyoruz. Bir eğitim kurumuna düşen en büyük sorumluluk, öğrencisinin hayatını idame ettirecek bir meslek sahibi olmasına destek olmanın yanında, ülkesini uluslararası platformlarda temsil edebilecek birikime ve yeteneğe sahip, Cumhuriyet değerlerini koruyarak yüceltecek nesiller yetiştirmektir.

Cumhuriyetin eğitimde en önem verdiği alanlardan biri de öğretmenler oldu. Günümüzde öğretmenlerin Geleceğin Türkiyesi’nin oluşumundaki rollerini değerlendirebilir misiniz?
Öğretmenler, öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlamalı. Bunun için de hızlı dönüşümlerin yaşandığı dünyamızda, yalnızca kendi eğitim ortamlarında veya ülkelerinde değil, dünyanın her yerinde yaşamını sürdürebilecek ve başarılı olabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamalılar. Teknoloji kullanımı ve dijital okuryazarlık konularında öncelikle kendilerini sürekli yenilemeli, öğrencilere rehberlik etmeli, onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmalı, kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme, eleştirel düşünme becerilerinin ve özgüvenlerinin gelişmesine destek olmalıdırlar.
Tüm bunların yanında, öğrencilere değerlerimizin kavratılması ve vatandaşlık bilincinin kazandırılması konularında da öğretmenlerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Genç nesillerimiz öğretmenlerimizin emekleri ile, aldıkları eğitim ve edindikleri manevi değerler sayesinde gelecekte ülkesine, ulusuna sahip çıkan, sorumluluk sahibi, doğa dostu ve kendisini ifade edebilen örnek vatandaşlar olurlar.

Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. Kurum olarak kutlama programı planlamalarınız nelerdir?
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı ve demokratik nesiller yetiştirmek hedefiyle eğitim öğretime devam eden BİL Eğitim Kurumlarımda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yıldönümü 100. yıla yakışır biçimde, 23-27 Ekim tarihleri arasında hafta boyunca sürecek etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet Koşuları, Okul Temsilcileri Seçimleri, Cumhuriyet Konulu Bilgi Yarışmaları ve Resim Sergileri, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini paylaşacakları “Açık Sahne” etkinliği düzenlenecek. 29 Ekim Pazar günü ise, resmi kutlama törenlerimiz ile Cumhuriyet coşkumuzu tüm öğrenci ve velilerimizle paylaşacağız. Ayrıca 29 Ekim Kutlama Töreni yanında, bazı okullarımızda “Cumhuriyet Balosu” düzenlenecek. Bunların yanı sıra, İstanbul Aydın Üniversitesinin alanında uzman öğretim görevlilerinin desteğiyle BİL Koleji “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledik.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YARATICI ve NİTELİKLİ BİREYLERİNİ YETİŞTİRMEYİ GÖREV EDİNDİK
Cumhuriyetin gelecek nesillere aktarımı için eğitimde neler yapılmalı?
Günümüz toplumunun beklentilerine yanıt verebilen; teknoloji kullanımında yetkin, en az iki yabancı dili yaşamında kullanabilen, araştıran, sorgulayan ve üreten, kendini her alanda yenileyen, katılımcı, evrensel boyutlarda ve bağımsız düşünebilen bireyler yetiştirmek zorundayız. BİL Eğitim Kurumları çatısı altında, alanında uzman kadrolarımız ile çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcı ve bilimsel düşünen, nitelikli bireylerini yetiştirmeyi görev edindik. İstanbul Aydın Üniversitesi ve Kıbrıs Bilim Üniversitesi ile yapılan güçlü işbirliğinin sağladığı imkanlardan faydalanarak ülkemizi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edecek gençleri yetiştiriyoruz. Cumhuriyetin temel değerlerini öğrencilerimize öğretmek; laiklik, demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi değerlerin anlamını ve önemini öğrencilerimize kavratmak bizlerin en önemli görevi ve Cumhuriyetin gelecek nesillere aktarımı için yaptığımız yatırımdır.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.