banner

Dünya standartlarında mezunlar veriyoruz
Flipped Learning eğitim öğretim modeli ile öğrencilerini yeni nesil öğrenme ile buluşturan MEF Üniversitesi, Coursera, edX, Linkedin Learning vb uluslararası eğitim programlarıyla da 700’ün üzerinde sertifika programını uyguluyor. Bu uygulamaları yapan tek üniversite olduklarını belirten MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bizim mezunlarımız dünyanın her yerinde çok rahat iş bulabilir ve çalışabilir veya eğitimlerine devam edebilir düzeydedir.” diye konuştu. Rektör Şahin, üniversitenin gelişimini ve sunduğu imkanlar hakkında sorularımızı yanıtladı.

muhammed_sahinÜNİVERSİTENİZ HANGİ YÖNLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR?
2014 yılında ilk öğrencilerini alan MEF Üniversitesi tamamen aktif öğrenme temelli “flipped learning” (ters yüz öğrenme) eğitim öğretim modeli ile kuruldu. Nedir bu model? Öğrenci, akademisyenin hazırladığı 10-15 dakikalık özet ders videosunu derse gelmeden önce izler. Sonra, sınıfta oluşturulan 3-5 kişilik gruplarla dersin içeriği tartışılır. Akademisyen bu esnada sınıfta yönlendirici olarak yer alır. Dersin ikinci yarısında ise, öğrenci gruplarından dersin konusuna uygun güncel bir problemin çözümü istenir. Böylece bilginin ezber olmasının önüne geçilir, bilgi kullanılarak özümsenir, içselleştirilir. Derste akademisyen tahtaya geçip ders anlatmaz, dersi öğrenciler işler, akademisyen öğrencileri yönlendirir. 2015’ten sonra, bu modeli destekleyen, adaptive learning (uyarlanabilir öğrenme) uyumlu ve yapay zeka destekli dijital ders kitapları oluşmaya başladı. Üniversite olarak 2016’dan bu yana dünyanın en iyi üniversitelerinin kullandığı bu platformları da kullanmaya başladık. Bu platformları halen Türkiye’de kurumsal olarak kullanan tek üniversiteyiz. 2019 yılından bu yana da Harvard ve MIT’nin kurduğu Coursera ile Stanford’tan iki profesörün kurduğu edX gibi kitlesel eğitim platformlarını ders programlarımıza entegre ettik. MEF öğrencilerinin bu platformlardan aldıkları dersleri kredilendiriyoruz ve bunu zorunlu hale getirdik. Yani her öğrencimiz, öğrenimi süresince en az 2 dersini bu platformlardan almak zorunda. Bu yıl başında öğrencilerimizin profesyonel gelişimlerine destek olmak için tüm öğrencilerimizin Linkedln Learning platformuna sınırsız erişimini sağlamak üzere kullanım hakkı satın aldık. Ayrıca edX’den de öğrencilerimiz için 700’ün üzerinde sertifika satın aldık. Bu uygulamaları yapan tek üniversiteyiz. MEF mezunları, diplomalarının yanında bu platformlardan en az 20 uluslararası geçerliliği olan sertifika almak zorunda. Bütün bunlara ilave olarak son 2 yıldır hukuk programımız dışında final sınavlarını kaldırdık ve bu sınavlar yerine tamamen proje/ürün odaklı bir ölçme değerlendirme sistemine geçtik. Bu yıl, tüm programlarımız için uygun “Veri Bilimi & Yapay Zeka” ile “Girişimcilik” yandal programlarını başlatıyoruz. Özetle biz dünya standartlarında mezunlar veriyoruz. Bizim mezunlarımız dünyanın her yerinde çok rahat iş bulabilir ve çalışabilir veya eğitimlerine devam edebilir düzeydedir. Bu yıl 4 yıllık bir profesyonel gelişim programımızı hayata geçireceğiz. Bu yenilikçi sistemlerle eğitim alan ilk mezunlarımızı 3 yıl önce verdik ve ilk 3-5 ayda işe giriş oranı %94 olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl pandemi döneminde verdiğimiz mezunlarımızın %64’ü ilk 2 ayda işe yerleştiler. Herhalde bu rakamlar büyük bir başarının göstergesidir.

mefKurulduğumuzdan bu yana da uyguladığımız yenilikçi modeller hakkındaki deneyimlerin paylaşıldığı ve yükseköğretimin geleceği ile ilgili olarak 1’i İngiltere 2’si Amerika’da olmak üzere aşağıdaki 3 adet kitabı yayımladık.

1.The FlippedApproach to Higher Education: Designing Universities for Today’s Knowledge Economies and Societies, 2016, Emeral Publishing, UK. Yazarlar: Muhammed Sahin and Caroline Fell Kurban.

2.The New University Model: Scaling Flipped Learning in HigherEducation (An Insanely Simple Guide), 2019, FL Global Publishing, USA. Yazarlar: Muhammed Sahin and Caroline Fell Kurban.

3.The New University Model: Flipped, Adaptive, Digitaland Active Learning (FADAL), 2019, FL Global Publishing, USA. Yazarlar: Muhammed Sahin and Caroline Fell Kurban.

PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL YÖNETTİNİZ?
MEF Üniversitesi kuruluşu itibariyle sahip olduğu alt yapı sayesinde Covid-19 Türkiye’ye gelmeden yaklaşık bir ay önce hazırlıklarını yapmış, virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasıyla birlikte canlı interaktif online eğitime geçmiş ve bunu başarı ile yürütmüştür.
ÜniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı)’nın öğrenci değerlendirmesiyle yaptığı “Covid-19 Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Gençler Dersler Nasıl Gidiyor?” araştırmasına göre 2020’de Uzaktan Eğitimi Sürecini En İyi Yöneten Vakıf Üniversiteleri sıralamasında MEF Üniversitesi 1. olmuştur. 
Önceden ve pandemi süresince akademisyenlere verilen eğitimler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarıyla süreç Canlı İnterakif Online Dersler / Senkron ve Asenkron Uygulamalar şeklinde yürütülmüştür. MEF Üniversitesi’nden “Canlı İnteraktif Online Ders İşlenişi İle İlgili Öneriler” isimli 7 sayfalık online eğitim kılavuzu Öğrenme ve Öğretme Merkezi desteğiyle kaleme alınmış, 23 Mart 2020’de üniversitemizdeki akademisyenler ve sosyal medya üzerinden de tüm Türkiye ile paylaşılmıştır.  

UZAKTAN VE HİBRİT EĞİTİM MODELLERİNASIL UYGULANDI?
MEF Üniversitesi olarak tamamen uzaktan canlı İnteraktif Online olarak eğitimimize devam ettik. Öğrencilerimize MEF Üniversitesi, dört yıldır bazı derslerde Pearson, McGraw-Hill ve Cengage yayınevlerine ait yapay zeka destekli dijital platformları kullanmaktayız. MEF Üniversitesi bu platformları kurumsal olarak kullanan tek üniversitedir. Yani, platformları akademisyenlerimizin isteği doğrultusunda kurum olarak seçmekte ve ücretini üniversite olarak ödemekteyiz. Bu şekilde öğrencilerimize bu platformlara ücretsiz erişim olanağı sağlamaktayız. Bu platformların kullanımlarını daha da teşvik ettik. 
MEF Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi itibarıyla tüm öğrencilerine yönelik uygulayacağı Uluslararası Yetkinlik Geliştirme Programı için iş dünyasının en büyük iş ağı Linkedln’in e-learning platformu “Linkedln Learning” ve Harvard ve MIT tarafından kurulan, şu anda 33 milyon kullanıcısı olan “edX” ile kurumsal bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında MEF Üniversitesi öğrencileri eğitimleri boyunca, Linkedln Learning’ten 17.000’in üzerinde sertifikalı tüm eğitimlerinden sınırsız olarak faydalanabilecekler ve aldıkları tüm sertifikalar Linkedln hesaplarına işlenecek. Eğitim platformu edX ile MEF Üniversitesi’nin imzaladığı anlaşma kapsamında MEFliler, daha çok 3. ve 4. sınıflarında eğitim gördükleri alan ile ilgili sektörlerin talebini karşılayacak en az bir dersi edX üzerinden danışmanları gözetiminde kredili alarak edX sertifikasına sahip olabiliyorlar. Bu anlaşmalar kapsamında, öğrencilerin alacakları sertifikaların ücretleri MEF Üniversitesi tarafından karşılanıyor.

mefYÜZ YÜZE EĞİTİME NASIL HAZIRLANIYORSUNUZ?
MEF Üniversitesi’nde Koronavirüs sonrası eğitim dönemi hazırlıkları öğrenci, çalışan ve mekan olarak üç farklı başlıkta özetlenebilir. 2021-2022 Akademik Yılı’nın ilk yarıyılında derslerin en fazla %40’ı online ve %60’ı yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Öğrencilerin fakülte bazında gruplaşarak kampüse gelmeleri sağlanacaktır. Dijital kaynakların bütçesi bir önceki yıla göre 3 kat artırılmıştır.
Akademisyenler derslerle ilişkili olarak kampüse gelecekleri için seyreltilmiş zamanlarda kampüste bulunacaklardır. İdari kadro için üç farklı çalışma şekli olacaktır. Uzaktan ama senkron, uzaktan ama asenkron (proje ve iş bazlı çalışma) ve son olarak yüz yüze çalışma. Önümüzdeki dönem bu 3 farklı çalışma modeli MEF’te olacaktır.
Mekansal olarak MEF Üniversitesi pandemi sonrasına hazırlık için tüm kapalı alanlarında %100 taze hava ile çalışan iklimlendirme ve havalandırma sistemi kurmuştur. Bu sistem sayesinde kapalı alanlarda bulunan partiküllerin havada asılı kalma süreleri azaltılacaktır. Gün içinde tüm kapalı alanlarda taze hava ihtiyacı sürekli sağlanacaktır. 

ÖĞRENCİLER SİZİ NİYE SEÇSİN?
MEF Üniversitesi kurulduğundan bu yana başardıklarıyla yükseköğretimin dijital dönüşümünde global liderlik yürütmektedir. Öğrenci merkezli yapısı ile her yıl tüm öğrencilerini farklı oranlarda burslu olarak almaktadır. Tüm bunların dışında;
* ÜniAr (Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı)'nın öğrenci değerlendirmesiyle yaptığı “Covid-19 Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Gençler Dersler Nasıl Gidiyor?” araştırmasına göre 2020’de Uzaktan Eğitimi Sürecini En İyi Yöneten Vakıf Üniversiteleri sıralamasında MEF Üniversitesi 1. olmuştur.
* Kurulduğu günden bu yana sahip olduğu altyapı ile MEF her koşulda derslerini canlı interaktif online olarak sürdürebilecek kapasitededir.
* Yeni kuşağın algısına en uygun aktif öğrenme yöntemi olarak bilinen FlippedLearning’i dünyada ilk kez tüm programlarında uygulayan ilk ve tek üniversitedir.
* MEF Üniversitesi 2016 ve 2019 yıllarında İngiltere ve Amerika’da 3 adet uluslararası kitap yayımladı. En son yayımlanan kitabın adı “The New University Model”dır.
* Yapay zeka destekli ve adaptif öğrenme uyumlu ders kaynaklarını öğrencileri için satın almakta ve ücretsiz olarak kullanımlarına açmaktadır. 4 yıldır bunu kurumsal olarak yürüten Türkiye’de tek üniversitedir.
* MEF Üniversitesi’nde tüm öğrenciler eğitim hayatları boyunca istedikleri kadar Linkedln Learning eğitimine katılabilir ve ücretini MEF Üniversitesi’nin ödeyeceği sertifikalara sahip olabilir.
* MEF Üniversitesi’nde tüm lisans öğrencileri lisans programlarıyla ilgili belirli kriterlere bağlı olarak bir edX eğitim programına katılabilir ve ücretini MEF Üniversitesi’nin ödediği sertifikaya sahip olabilir.
* MEF Üniversitesi’nde tüm lisans programlarından öğrencilerin alabileceği ücretsiz Veri Bilimi ve Yapay Zeka ile Girişimcilik Yandalı bulunmaktadır.
* MEF Üniversitesi’nde tüm lisans programlarına uygun ücretsiz Girişimcilik Yandalı bulunmaktadır.
* MEF’te tüm lisans öğrencileri 4 aşamalı Profesyonel Gelişim Eğitimi alarak mezun olurlar. Bu eğitimin 2. Aşaması 21. Yüzyıl Yetkinleri Farkındalık Programı Yet-Gen’dir.
* 3+2 modelini tüm programlarında uygulayan Türkiye’de ilk ve tek üniversitedir.
* Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı, İstanbul’un finans ve ticaret merkezi olan Maslak’ta ayrıcalıklı konumuyla öğrencilik hayatını zenginleştirecek imkanlarla dolu bir yaşam alanı sunar.
* Her bölüm için nitelikli bir akademik kadro ile öğrenciler profesyonel hayata hazırlanır.

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA HANGİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR?
Üniversitemiz öğretim üyeleri uzmanlık alanlarındaki sektör kuruluşlarına danışmanlık yaparak ve bu kuruluşlarla ortaklaşa projeler gerçekleştirerek Ar-Ge desteğinde bulunmaktadır. Bu çalışmalara bazı örnekler:

* Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ile Eğitim ve Ar-Ge İş Birliği
* Huawei Information CommunicationTechnology (ICT) Akademi kapsamında yapay zeka ve bulut teknolojileri konusunda ortak eğitim programlarıveOrtaklaşa proje çalışmaları yapılmaktadır.
* Tesan İletişim A.Ş. ile Elektronik Bileşenler konusunda ortaklaşa Ar-Ge çalışmaları
* Türkiye Bilişim Sektörünün, yenilikçi firmalarından biri olan Tesan ile lisans ve yüksek lisans tezleri ile projeler gerçekleştirmek, Endüstri 4.0 ve Dijitalizasyon süreci ile ilgili ortak projeler yürütmek amaçlanmaktadır.
* Tam FaktoringAr-Ge Merkezi ile TUBİTAK 1505 Üniveraite Sanayi İş birliği Programı kapsamında ortak çalışmalar ve TUBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş birliği Programı ve 2209- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri çalışmaları yapılmaktadır.
* Erginoğlu& Çalışlar Mimari Tasarım Merkezi ile iş birliği protokolü çerçevesinde TÜBİTAK ve AB Projelerinde iş birliği çalışmaları yapılmaktadır.
Tüm bunların yanında bölümlerimizin sektörleriyle yakın bağları bulunmaktadır. Sektör ile iş birliği içinde eğitim-öğretim için her akademik bölümün kendi "Dış Danışma Kurulunu" oluşturması özendirilmiştir. 

BURS VE BARINMA OLANAKLARI NELER?
Kuruluşumuzdan bugüne tüm öğrencilerimizi merkezi yerleştirme puanlarına göre farklı oranlarda burslu olarak aldık. Bu yıl da %100 ve %50 burs ile öğrenci alacağız. %50 bursa ilave olarak ‘‘Tercihim MEF Bursu’’, Türkiye Özel Okullar Derneğine Üye Okullar Eğitim Bursu, Hakim, Savcı ve Avukat Eğitim Bursu, Türkiye Geneli Başarılı Devlet Liseleri Eğitim Bursu ve Nazmı Arıkan Eğitim Kurumları bursları da bulunmaktadır. Ayrıca ek olarak ilk 5.000 sıralamadaki öğrenciler için değişik kategorilerde burslar verilmektedir. Burslar ile ilgili koşul ve detaylar web sayfamızdaki burs yönergemizdedir.

Üniversitemize yürüme mesafesinde 280 kapasiteli kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Ayrıca erkek öğrencilerimiz için ise anlaşmalı yurtlarımız vardır.

ADAYLARA TAVSİYELERİNİZ?
Mesleklerden çok bugünün ve geleceğin çalışma alanları üzerine yoğunlaşıp, öğrencilerin ilgi alanlarına en yakın ana bir disiplinde lisans eğitimi almalarını öneririm. Ben, öğrencilere moda meslekleri hiç önermedim, hep ana disiplinlerde lisans eğitimi almalarını önerdim, şimdi de aynısını öneriyorum. Basit bir örnek verecek olursam, ağır vasıta ehliyet alırsanız her türlü aracı kullanabilirsiniz, motosiklet ehliyetini alırsanız sadece motor kullanabilirsiniz, hava kötü olunca motorunuzu da kullanamazsınız. Ekonomik krizlerde en çok etkilenen meslekler, en moda olan mesleklerdir. Bu nedenle ana bir disiplin üzerinde iyi bir temel eğitim alırsanız, üstüne istediğinizi istediğiniz zaman koyabilirsiniz. Diğer taraftan, gelecek 5 yılda bugünkü mesleklerin yarısı olmayacak, 2030 yılına kadar yapay zeka nedeniyle 20 milyon insan dünyada işini kaybedecek deniyor.  Bu nedenle üniversitelerin artık rollerinin değişmesi gerekiyor. Üniversiteler artık meslek edindirme kurumları olmaktan çıkmalı, gençleri geleceğe hazırlayan kurumlar olmalı. Öğrenci üniversite seçimini yaparken, seçeceği üniversitenin ne kadar yenilikçi olduğunu araştırmalarını öneririm.  

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER OLACAK?
Dünyada en büyük araştırmalar hangi alanlarda yapılıyor, onları incelemek lazım. Yapay Zeka, Robotların Dünyası, Otonom Araçlar, Uçan Otomobiller, Akıllı Şehirler, Eşyaların İnterneti, Yeni Enerji Kaynakları, Gezegenlere Seyahat, 3D Yazıcılar ile Üretim, Paylaşım Ekonomisi, Yeni Kuşağın Eğitimi, Topraksız Tarım, Çok hızlı büyüyen şirketler (Unicorn) gibi alanlara çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Aslında bugünkü mesleklerin birçoğu gelecekte daha önemli görevler üstleneceklerdir. Bütün bu alanların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyecek olan alan hukuktur, bence hukuk daha öne çıkacaktır. Yukardaki çalışma alanları, tüm gelişmekte olan hatta gelişmiş şehirlerimizin de tüm altyapısının yenilemesine neden olacaktır, ki burada mühendislik disiplinleri, mimarlık ve iç mimarlık meslekleri daha büyük projelere imza atacaktır. Ülkelerin ve kültürlerin birbirleriyle ilişkileri yeniden şekillenecek, siyaset bilimi gibi sosyal alanların önemi artacaktır. Sosyal alanlarda özellikle psikoloji biliminin önemi ve ihtiyacı gittikçe büyümektedir. Bütün bu ekosistem için daha iyi yetişmiş ekonomistlere ve işletmecilere ihtiyaç duyulacaktır. Elbette ki bütün bunları hayata geçirecek olan gelecek neslin eğitimini anaokulundan itibaren üstelenecek olan öğretmenleri yetiştirecek eğitim fakültelerinin önemi daha da artacaktır.

“MEF Üniversitesi, tüm akademik programlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yaparak 3+2 Programıyla; MEF’ten lisans ve yurt dışı anlaşmalı üniversiteden yüksek lisans dereceleri sağlamaktadır. Ayrıca Erasmus+ ile birçok öğrencimiz farklı üniversitelerde bir dönem ya da 1 yıl değişim yapmaktadırlar.” dk-apotek.com

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.