banner

Avrupa Koleji, öğrencilerine çift diploma imkanı sunuyor
2004 yılında Avrupa Kent State Koleji Uygulama Okulu Projesi’ni hayata geçiren Avrupa Koleji, bu eğitim programıyla öğrencilerine Türkiye’de ve dünyada geçerli Amerika-Türk çift diploma imkanı sunuyor.

2004 yılında Avrupa Kent State Koleji Uygulama Okulu Projesi’ni hayata geçiren Avrupa Koleji, bu eğitim programıyla öğrencilerine Türkiye’de ve dünyada geçerli Amerika-Türk çift diploma imkanı sunuyor. Avrupa Koleji Okulları Eğitimden Sorumlu Genel MüdürYardımcısı Arzu Yüksel, liseden mezun olan öğrencilerin akademik başarılarına göre Amerika Kent State Üniversitesi’nde burslu ya indirimli öğrenim görme hakkı kazandıklarını da ifade ediyor.

Avrupa Koleji hakkında bilgi alabilir miyiz?

Avrupa Eğitim Vakfı’nın çatısında yer alan Avrupa Koleji, k-12 düzeyinde eğitim vermektedir. Avrupa Koleji Okulları 1994 yılında kurulma kararı alınmış, üç yıl Avrupa ve Amerika’daki okulların eğitim öğretim sistemlerinin araştırılmasıyla eğitim-öğretim modeli oluşturulmuş, 1997 yılında Kazlıçeşme Kampüsüyle öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Avrupa Eğitim Vakfı ile Amerika Ohio’daki Kent State Üniversitesi’nin  2001 yılında gerçekleştirdiği işbirliğiyle, 2004 yılında Avrupa Kent State Koleji Uygulama Okulu Projesi’ni hayata geçirmiştir. Avrupa Kent State Koleji’nde “Best Practise Education” ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatının oluşturduğu konsept uygulanmaktadır. 2013-2014 Akademik yılında, Avrupa Koleji Okulları Türk Eğitim Sistemine öncülük yapacak Avrupa İnovasyon Okulu  eğitim-öğretime başlamıştır.

Avrupa Kent State Koleji Uygulama Okulu Projesi’nin öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir?

Kent State Koleji eğitim programı, öğrencilerimizin dünya insanı olmaları yolunda çok önemli bir değere sahiptir. Gerek yüz yüze gerekse online eğitimlerle Amerika’daki öğretim görevlileri ve ilköğretim öğrencileriyle ders yapma imkanı bulan öğrencilerimiz çok kültürlü olma imkanını bulurlar. Öğrencilerimiz, ülkemizde ve dünyada geçerli Amerika-Türk çift diploma sahibi olurlar. Liseden mezun olan öğrencilerimiz akademik başarılarına göre Amerika Kent State Üniversitesi’nde burslu ya indirimli öğrenim görme hakkı kazanırlar. Ayrıca öğrencilerimizi, Kent State Üniversitesi tarafından hazırlanan EFL sınavını alarak İngilizce edinimlerini sertifikalandırırız.

Avrupa Koleji’nde uygulanan eğitim modellerinden bahsedebilir misiniz?

Avrupa Eğitim Kurumları’nın anaokulunda High Scope modeli ve PYP’nin temellendirildiği eğitim-öğretim programı uygulanır. Anaokulu öğrencilerimize Marmara Okul Olgunluğu ölçeğini uygulayarak ilkokula hazır bulunuşluklarını ölçeriz ve değerlendiririz.  İlkokulda PYP uygulamaktayız. Tam Öğrenme Modelinin öğrenci için gerekli olan zamanın verilmesi, sık ve kısa aralıklarla ölçme ve değerlendirme yapmak, öğrenciye geri bildirimde bulunmak, eksiklerin tamamlanması, hazır bulunuşlukları tespiti ilkelerinden de yararlanılmaktadır. Ortaokul ve lisede Tam Öğrenme Modelini benimsemekteyiz. Proje Temelli Öğrenme ve Yaparak-Yaşayarak Öğrenme de eğitim modelimizin içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bilgisayar Destekli Öğrenmeyi özellikle öğrencilerin öğrenmekte ve somutlaştırmakta zorluk yaşadıkları kazanımlar bazında mutlaka kullanıyoruz.

Uyguladığımız Tam Öğrenme Modeli öğrencinin sınava hazırlanmasını da sağlıyor. 7 ve 8. Sınıflarda, 11 ve 12. Sınıflarda yoğun sınav akademik çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çalışmaları öğrenme modelimizin içine entegre ettiğimizi söyleyebiliriz.

Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini gerçekleştirmek için, laboratuvarlardan, iş birlikli öğrenmeden, teknolojiden, dramadan, gösterilerden ve projelerden yoğun olarak yararlanmaktayız.

Teknolojiyi öğrenmede dersin içine entegre ettiğimiz tekniklerimiz oluyor. Öğrencilerimiz tableti kullanarak video çekmesini, çektiği videoyu arkadaşlarıyla paylaşmasını öğreniyor. Projeler ise öğrencilerin hem bilimsel düşünme becerisini kazandıkları hem de ürün çıkardıkları hem de farklı platformlarda yarışabildikleri ortamları oluşturmaktadır.

Yabancı dil eğitiminizden bahsedebilir misiniz?

Avrupa Koleji Okullarında çift yabancı dil edindirme eğitimi (İngilizce-Almanca, İngilizce-İspanyolca) başarıyla uygulanmaktadır. Kent State, Çekmeköy ve Acıbadem okullarında, İngilizce birinci yabancı dil, Almanca veya İspanyolca ikinci yabancı dil; Kazlıçeşme Okullarında ise, birinci yabancı dil Almanca, ikinci yabancı dil İngilizcedir.

Avrupa Koleji Okulları yabancı dil programı çerçevesinde, yabancı öğrencilerle iletişim kurma, uluslararası yayınları takip etme, yurtdışı gezileri, yurt dışından misafir öğrenci kabul etme gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Yine dilin doğal kullanımını destekleyen faaliyetlerimizden Almanya Padeborn Öğrenci Değişim Programımızı 17 yıldır sürdürmekteyiz. Her sene eylül-ekim ayında Almanya’dan gelen öğrencilerimizle yaptığımız eğitsel ve kültürel faaliyetleri mayıs ayında bizim öğrencilerimiz Padeborn’a giderek sürdürürler.

“KULAK TARAMASI” İLE MÜZİĞE YETENEKLİ ÖĞRENCİ TESPİT EDİLİYOR

Öğrencilerinize sportif, sanatsal ve kültürel ne gibi imkanlar sunuyorsunuz?

Müzik, görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerinden oluşan uygulamalı derslerimiz var. Müzik dersinde öğrencilere yaptığımız “kulak taraması” ile öğrencinin yeteneğini tespit ederek doğru müzik dalına yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin dördüncü sınıfa kadar farklı enstrümanlarla tanışmasını, beşinci sınıftan itibaren de bir enstrümanda uzmanlaşmalarını sağlamaktayız. Kent State Üniversitesi’nin online kurslarıyla Amerika’daki müzelerin-müzedeki eserlerin tanıtıldığı, Amerika’daki tarihi ve coğrafi özelliklerin yer aldığı dersleri öğrencilerimiz alırlar. Bu dersleri liderlik, girişimcilik gibi konularla da zenginleştirerek her sene öğrencilerimizin almalarını sağlarız.

Hem beden eğitimi derslerimizle hem de sosyal kulüplerle badminton, basketbol, eskirim, voleybol, futbol, Amerikan futbolu, yüzme, tırmanma, doğa sporları ve step gibi dallarda öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini destekliyoruz. Basketbol maçlarına öğrencilerimiz ve velilerimizle giderek oynanan maçların heyecanlarını taşırız. Bunun dışında öğrencilerimiz vitraydan, seramiğe kadar yaklaşık 15 dalı içeren sosyal kulüplerde alma şansı bulurlar.

Diğer sunduğumuz olanaklar ise şöyle; Kış Sanat ve Spor Okullarımızı da öğrencilerimizin sanatsal ve bedensel gelişimleri açısından aktif kullanırız. Okulumuzda tertip ettiğimiz kitap fuarları ile öğrencilerimizi yayınevleri ile bir araya getiririz. Okudukları kitapların yazarlarıyla söyleyişi yapma fırsatı sunarız. Anaokulumuz her ay bir tiyatro gösterisi izletir, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini alırız. Sosyal Sorumluluk Projelerimizle öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerine her türlü canlılara karşı bir insan olarak görevlerini fark edecekleri, duyarlılıklarını geliştirecekleri faaliyetleri gerçekleştiririz.

Yaz okulunuza ve yaz kamplarınıza kayıt koşulları ve öğrencilerinize sunduğunuz olanaklar hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sanatsal, sportif ve zihinsel alanlarda yaz okulumuz bulunmaktadır. Yaz okullarımızın duyurusunu yaptıktan sonra kendi öğrencilerimizin dışındaki öğrencilerin de başvurularını sağlıyoruz. Öğrenci kabulünde herhangi bir koşulumuz bulunmamaktadır. Yaz kamplarını ise genellikle Amerika Kent State Üniversitesi’nde kendi öğrencilerimize yönelik gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerin yabancı dil gelişimini destekleyen bu kamplar aynı zamanda onların liderlik, girişimcilik, teknoloji okuryazarlığı gibi çeşitli konularda da kursları kapsamaktadır. Küçük yaş grubu için ebeveynlerinin de katılabileceği yaz kamplarımız vardır.

Kayıt koşullarınız ve burs imkanlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Her sene ara sınıflarımıza kontenjan dâhilinde öğrenci alıyoruz. Sınavlar, sınıf seviyelerinin şubat ayı müfredatına kadar olan kazanımlarını kapsıyor. Ortaokul için 5-8. sınıflara öğrenci alımı için düzenlenen seviye belirleme sınavı, lise için 9-12. sınıflara yöneliktir. Bu sınavlarda üstün başarı gösteren 5. Sınıftan başlamak üzere aday öğrencilerimize çeşitli oranlarda burs veriyoruz. 9. Sınıf için ise TEOG sınavında yüksek puan alan öğrencilere de çeşitli oranlarda bursumuz bulunmaktadır.

1. Sınıflar için öğrencilere 1. Sınıfa Hazır Oluş Ölçeği uygulanır. Bu ölçek Matematik ve Fen Becerileri ile Ses ve Çizgi Çalışmalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda aday veliden, öğrenci gelişim alanlarıyla ilgili doldurması istenilen bir gözlem formu bulunmaktadır. Bu ölçek sonucunda elde edilen ölçme sonuçları değerlendirilerek aday velilere öğrencinin gelişim alanlarıyla ilgili bilgi verilmektedir. Uygulama ücretsizdir. 2-3 ve 4. sınıflar için sınav; belli bir günde değil, randevu verilerek uygulanmaktadır. Sınav ücretsizdir.

Anaokuluna o yaş grubu için gerekli olan gelişimsel özelliklerin ölçüldüğü bir ölçek uygulayarak aday öğrencilerimizin gelişim alanlarını tespit ediyoruz. Bu ölçek sonucunda aday öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Yabancı dil açısından yetersiz olan yeni öğrencilerimizi okul açılmadan üç hafta önce okula davet eder, bu öğrencilere yoğun yabancı dil kurusu veririz.

ANAOKULUNDAN İTİBAREN “KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI”

2014-2015 eğitim -öğretim yılında hangi yenilikleri gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Blanded Learning (Hibrit Öğrenme ya da Karma Öğrenme) konusunda  çalışmalarımız bulunuyor. Philipped Learning (Tersyüz  Edilmiş Öğrenme) konusunda da bu sene pilot çalışmalarımız var. Öğrencilerin okuma-anlama, okuduğunu yorumlama, yorumladığını başka durumlara transfer etme konusundaki becerilerini geliştirmek üzere bu sene oluşturduğumuz programımızı ilkokul seviyesinde uygulamaya geçireceğiz. Yine öğrencilerin konsantrasyonlarını ve dinleme becerilerini geliştirici bir program hazırlıyoruz.

Ayrıca anaokulundan itibaren “Kariyer Gelişimi Programı” hazırlıyoruz. Lise ye yönelik öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları için AVDU (Avrupa Dershane Uygulamaları) projemizi gelecek öğretim yılında uygulamaya başlayacağız. Öğretmen eğitimlerinin bir bölümünü de online kurslarla gerçekleştirmekteyiz. Online kursların sayısını ve içeriğini çeşitlendirerek devam edeceğiz.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.