banner

Hayat Boyu Öğrenmede hedef katılım oranını yüzde 15’e yükseltmek
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, yaptıkları çalışmalarla hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının artmasını ve Avrupa Birliği 2020 hedefi olan yüzde 15’e ulaşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Eğitim ve öğretimi konu edinen bir Avrupa Birliği topluluk programı olan Hayatboyu Öğrenme Programı, gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, yaptıkları çalışmalarla hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının artmasını ve Avrupa Birliği 2020 hedefi olan yüzde 15’e ulaşmayı temenni ettiklerini söylüyor.

Son yıllarda giderek önem kazanan ve Avrupa kaynaklı bir kavram olarak ortaya çıkan hayat boyu öğrenme hakkında bilgi verir misiniz?

Gerçekte kültürümüzde de var olan Hayat Boyu Öğrenme; kişisel, sosyal ve istihdam perspektifi içinde bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dahil olunan tüm öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme örgün, yaygın ve okul dışı öğrenmeleri de kapsar. Yaş, sosyo-ekonomik statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz. Öğrenme süreci sadece okullarda değil kişilerin yaşam boyu dahil oldukları toplumsal, kültürel ve eğlence alanlarında da devam ettiği gerçeğine dayanır, hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir. Temel prensipleri ise bilgi toplumu ve ekonomisine aktif katılım için öğrenme fırsatlarına evrensel ve sürekli erişimin sağlanması; insan kaynaklarına yatırımın arttırılması; hayat boyu ve hayatın her alanında öğrenmenin devamlılığı için etkili öğrenme ve öğretim yöntemleri ile bağlamlarının geliştirilmesi; öğrenmeye katılım ile öğrenme çıktılarının anlaşılması ve değerlendirilmesidir.

Milli Eğitim Bakanlığı da hayat boyu öğrenme çalışmalarına önem veriyor ve bu konuya genel müdürlük olarak teşkilatında yer veriyor. Bu çerçevede MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Turizm Eğitim Merkezleri ve Açık Öğretim Kurumları) daha etkin çalışmasını sağlamak için sürekli eğitim programlarını güncelliyor, çeşitli yeni uygulamalar düzenliyoruz. Bu sene dört büyük şehirde öğrenme şenlikleri yaptık. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında imzalanan protokoller aracılığıyla okullarımızda yenilikçi çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi ile hayat boyu öğrenme alanında büyük adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu projelerin, öğrenen bireyden öğrenen topluma doğru bir hareketle, ülkemize çok yarar getireceğini ve bu sayede de Hayat Boyu Öğrenmeye katılma oranımızın kısa sürede artacağına inanıyorum.

Hayat boyu öğrenme eğitimleri üniversitelerimizde sürekli eğitim merkezleri adı altında uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak üniversitelerle ortak bir çalışma yürütüyor musunuz?

Üniversitelerle yaptığımız işbirliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz kurs programları kullanılarak, genel kurslar (kişisel gelişim ve eğitim, yabancı diller vb.), meslekî ve teknik kurslar verilmektedir. Yapılan işbirlikleri çerçevesinde halk oyunlarından diksiyon kurslarına, model uçak yapımından tıbbi atık kurslarına kadar birçok alanda kurslar verilmektedir. Son beş yıl içerisinde yaklaşık 2500 kurs açılmış ve toplamda 60 bin kursiyere ulaşılmıştır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLERİMİZ VAR

Eğitim dünyasında özellikle öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve gelişimleri açısından hayat boyu öğrenme kavramının önemi nedir? Bu alanda başta öğretmenler olmak üzere eğitim çalışanları için ne tür program uyguluyorsunuz?

Günümüzde giderek önem kazanan "Hayat Boyu Öğrenme" ilkeleri kapsamında Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmalarına yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir.

Hayat boyu öğrenme kapsamında öğretmenlerimizin kişisel ve meslekî gelişimleri için eğitimler ve seminerler verilmektedir. Bu kapsamda okul öncesi öğretmenliği seminerleri, aile danışmanlığı, Osmanlıca Türkçesi öğreticiliği, motorlu taşıt sürücüleri trafik ve çevre öğreticiliği, direksiyon eğitimi öğreticiliği, okuma yazma öğreticiliği gibi eğitimler verilmektedir. Ayrıca 2013 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri kapsamında 1129 öğretmene eğitim sağlanmış, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında toplam 9200 kişi yetişkin eğitimi konusunda eğitim almıştır.

Teknolojinin gelişmesiyle eğitimde bir takım yenilikler yaşandı. Online eğitimler, akıllı telefon, tablet gibi araçlardan faydalanılıyor. Hayat boyu öğrenme programlarında bu yönde yeniliklerden ve uygulamalarından nasıl faydalanılıyor?

2013 yılı mayıs ayında öğrenme ve istihdam fırsatlarına tek noktadan erişim sağlayan hayat boyu öğrenme web portalı kurulmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı, öğrenme ve çalışma fırsatlarına açılan kapı olarak geliştirilmiştir. Portalda güncel öğrenme fırsatlarına yönelik bilgiler sunulmakta ve vatandaşların çevrimiçi olarak portala kayıt olmaları sağlanmaktadır. Kayıt olan vatandaş öğrenme ve çalışma fırsatlarını sorgulayabilmekte ve başvuruda bulunabilmektedir. Çeşitli hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin bir araya getirildiği Web Portal’da, Türkiye’de ve Avrupa Birliği ülkelerinde hayat boyu öğrenme kurumlarının veri tabanlarına tek bir noktadan erişim sağlanmaktadır. AB ilerleme raporunda Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı’na olumlu gelişmelerden biri olarak yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayat boyu öğrenme eğitim programları için ileriye yönelik projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yürüttüğümüz projeler ile Hayat Boyu Öğrenme için hazırlanan tutarlı ve kapsamlı stratejilerin tanıtılması, geliştirilmesi ve uygulanması vatandaşlarımız tarafından beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bu da vatandaşlarımızın eğitime erişimlerini artırmak için hem kurumsal yapılanma, hem de kapasite geliştirme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla projelerimiz ile istihdam fırsatlarını geliştirmeyi ve öğrenme üzerindeki değeri artırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlarımız paralelinde de uygulamaya konulan yapısal değişikliklerle birlikte, hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının artmasını ve Avrupa Birliği 2020 hedefi olan %15’e ulaşmayı temenni ediyoruz. Önümüzdeki sene sağlam bir hayat boyu öğrenme alt yapısı oluşturarak, hayat boyu öğrenme kültürünü yerleştirmek için hazırlıklarını tamamlamayı planladığımız Hayat Boyu Öğrenme II Projesi’ni 2015 yılı itibariyle ülkemizde yürütmeye başlayabileceğiz. Ayrıca ileriye dönük olarak “Öğrenen Şehirler” (Learning Cities) uygulamasını Türkiye’de başlatmayı ümit ediyoruz.

EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ ÖNEMLİ

Türkiye’de mesleki gelişimin sürekliliği açısından hayat boyu öğrenmenin önemi nedir? Bu kapsamda çalışanlar mesleki gelişimlerini nasıl sağlamalılar, hayat boyu öğrenme süreçlerinde nasıl yararlanmalılar?

TBMM tarafından kabul edilen ve 7 Ekim 2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 5544 sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere yeni bir yapılanma öngörülmektedir. Böyle bir yapılanmanın oluşumu, Türkiye’de uzun zamandan beri eksikliği hissedilen mesleki yeterliliklerin düzenlenmesi konusunda ileriye yönelik önemli bir adım teşkil etmiştir.

Bunun yanı sıra MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından oluşturulan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, Türk eğitim sisteminde özellikle mesleki ve teknik eğitim sisteminde bir değişimin ifadesidir. Hayat boyu öğrenme ile yakından ilişkili olan çerçeve, öğrenmenin çeşitli yollarından geçen bireylere, bilgi-beceri-tutum ve davranışlarını belgelendirme imkânı tanıyacak olması açısından önemlidir. Çerçeve ile işe başvuranlar sahip oldukları yetenek ve becerileri, işgücü piyasasında belgelendirebilecek ve işverenler de bu belgelere göre doğru insanı doğru işe yerleştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, herhangi bir eğitim almadan çalışarak beceri kazananların büyük bir bölümü, sahip oldukları becerilerini belgelendirme imkânı bulabilecek, böylelikle istihdam imkânları artacaktır. Farklı branşlarda ve mesleklerde tecrübe sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız da Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlar aracılığıyla eğitim hayatlarını istedikleri yönde sürdürebilirler.

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.