banner

2019 ve 2020 MEB İdare Faaliyet Raporu
Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı

alpaslan_dartan* Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir.

* Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır. 

Belirli tarihler, zaman dilimleri vardır sizi üzen ya da sevindiren. Hep bir zaman dilimine sıkışmış gibi gelir bize. Kasım ayları da bu zamana uygun gelir bizim için. Özellikle Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle önemlidir Kasım ayı. Osmanlı Devletinin son dönemlerini ve genç Cumhuriyetin kuruluşunu aktardığı cümlesinde Atatürk şöyle diyor; “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke... Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar... Yıllarca süren savaş... Ondan sonra, içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler... İşte Türk genel devriminin kısa bir özeti...” (1935). Bu yıl 82 yıl önce kaybettiğimiz ulu önder Atatürk’ü bir kez daha saygı sevgi ve özlemle anıyoruz. Evet, Kasım aylarında bu hüznün yanında bir de eğitim camiası için önemli ve anlamlı bir gün kutlanıyor, 24 Kasım öğretmenler günü.

Atatürk’ün eğitime, gençlere ve öğretmenlere verdiği değeri bilmeyen yoktur. “Unutmayınız ki sınıfta, Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir." diyebilen bir Liderin millet olma bilinci ve öğretmenlik mesleğine ilişkin söylediği "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir 'millet' adını alma yeteneğini kazanamamıştır." Sözleri bu değeri ifade eden çok sayıda sözünden sadece ikisidir.

1920’li yıllarda Dönemin Bakanlar Kurulu'nun Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermesi ve bu unvanın, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmesi nedeniyle, 1981 yılında alınan bir kararla Öğretmenler günü kutlamaları 24 Kasım'da yapılmaya başlandı. Atatürk bir fikrin düşüncenin adıdır, akıldır, bilimdir, çağdaşlaşmadır, aydınlanmadır. Atatürk aynı zamanda bilimin egemen olduğu, sorgulayan akla, düşünen ve eğitimli bir toplumun yaratılma sürecinin mimarıdır. İşte hem hüznün hem de sevincin ortak paydası olarak cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını, 10 Kasım’ında O’nu kaybedişimizin 82. Yılını ve de 24 Kasımda yücelttiği öğretmenlerinin “Öğretmenler Günü ”’nü anıyor ve kutluyoruz.

Ülkemizde bir yandan öğretmenlerin bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin önemli bir parçası olduğu fikrini benimserken ve kabul ederken diğer yandan da ülkemizdeki geçmişten günümüze öğretmenlere atfedilen roller, beklentiler ve statülerle ilgili değer algısına bakmak gerekiyor.

 

Bu kapsamda belki de ilk bakılması gereken bakanlığın yayınladığı resmi raporlar ve istatistiksel veriler olmalı. Bakanlık her yıl “Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020 Verileri” başlığı ile bir önceki yılın örgün eğitim istatistiklerini yayınlamaya devam ediyor, bu yıl da raporu 04 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı. Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı da rutin olarak her yıl Mart ayı içerisinde bir önceki yıla ait bir “İdare Faaliyet Raporu” yayınlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına ait pek çok veriyi barındıran bu faaliyet raporları Bakanlığın “Strateji Geliştirme Başkanlığı” tarafından hazırlanıyor ve web sayfasında yayınlanıyor. Web sayfasında geçmiş raporlara da erişim sağlayabiliyorsunuz. Sitede 2012 yılından bugüne toplam 8 adet “İdare Faaliyet Raporu” bulunuyor. Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanmış üç farklı döneme ait “Stratejik Plan”lara da ulaşmak mümkün. Bunu ne için anlatılıyorum özellikle bakanlığın resmi bir raporlama üslubu var. Sayısal verilerdeki değişiklikler hariç genelde birbirinin benzeri hatta bazı ana başlıklarda birbirinin aynısı sayılabilecek içerikte raporlarla karşılaşabilirsiniz.

 

Ben de son iki yılın “İdare Faaliyet Raporu”nda MEB’in öğretmenlere yönelik yaklaşımını irdelemek ve özellikle İnsan kaynakları ve öğretmen eğitimleri açısından ne tür irade beyanı yayınladıklarına bakmak istedim.

2018/MEB “İdare Faaliyet Raporu”

2019MEB/ “İdare Faaliyet Raporu”

a) Merkez Teşkilatı 23 birimden oluşmaktadır.

a) Merkez Teşkilatı 23 birimden oluşmaktadır.

b) Taşra Teşkilatı, 81 il ve 922 ilçede örgütlenmiştir. Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde çok büyük önemi olan okul ve kurumlarımız da idari yapıya uygun olarak millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

b) Taşra Teşkilatı, 81 il ve 922 ilçede örgütlenmiştir. Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde çok büyük önemi olan okul ve kurumlarımız da idari yapıya uygun olarak millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

c) Yurtdışı Teşkilatı; 34 ülkede yurtdışı teşkilatımız bulunmaktadır.

c) Yurt Dışı Teşkilatı; 61 ülkede yurtdışı teşkilatımız bulunmaktadır. Bir yılda %100’e yakın bir artış gerçekleşmiştir.

İnsan Kaynakları
2018 yılı için Bakanlık kadrolarından ayrılan öğretmen sayıları
Emekli.7.131,

Diğer (İstifa, vefat vd. ).1.851,

Toplam. 8.982

İnsan Kaynakları
2019 yılı için Bakanlık kadrolarından ayrılan öğretmen sayıları
Emekli.13.182,

İstifa.1.837,

Toplam.15.019

Bir yılda emeklilik ve istifa edenlerin oranı çok büyük oranda artmıştır.

Tablo 9’daki verilerde MEB personelinin yaş dağılımı personel sayıları ile birlikte gösterilmiştir ve oransal olarak da 1.000.090 personel içerisinde en çok yüzdeye sahip olunan yaş aralığının “31-40 yaş arası” olduğu görülmektedir.
30 yaş ve altı 229.533 , %22,95
31-40 yaş arası 388.679 , %38,86
41-50 yaş arası 262.932 , %26,29
51-60 yaş arası 104.112 , %10,41

Toplam 1.000.090 100

Tablo 9’da MEB personelinin yaş dağılımı gösterilmiştir. Bu tablodaki veriler değerlendirildiğinde en yüksek orana sahip personel yaş aralığının “31-40 yaş ” olduğu anlaşılmaktadır.


30 yaş ve altı 228.765 , %22,26
31-40 yaş arası 401.979 , %39,11
41-50 yaş arası 278.274 , %27,07
51-60 yaş arası 105.094 , %10,22
61 yaş üzeri 13.773 , %1,34
Toplam 1.027.885

Tablo 10’daki verilerde MEB personelinin eğitim düzeyine göre dağılımı.
Eğitim Düzeyi    Mevcut    Yüzdesi (%)
Doktora              1.443        %0,14
Yüksek Lisans    89.350      %8,93
Lisans                  817.432    %81,74

Ön Lisans            31.093      %3,11
Enstitü                12.773      %1,28
Toplam 1.000.090 100

Tablo 10’daki verilerde MEB personelinin eğitim düzeyine göre dağılımı.
Eğitim Düzeyi      Mevcut            Yüzdesi (%)
Doktora                1.743              %0,17
Yüksek Lisans       98.518            %9,58
Lisans                    842.200          %81,94

Ön Lisans              28.652            %2,79
Enstitü                  9.073                %0,88
Toplam 1.027.885

5) Sunulan Hizmetler
MEB 2015–2019 Stratejik Planı’nda Bakanlığımızın hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet
alanı altında gruplandırılmıştır.
*Eğitim ve Öğretim
*Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
*Ölçme ve Değerlendirme
*İnsan Kaynakları Yönetimi
*Araştırma, Geliştirme Proje ve Protokoller
*Yönetim ve Denetim
*Uluslararası İlişkiler
*Fiziki ve Teknolojik Altyapı

5) Sunulan Hizmetler
MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda Bakanlığımızın hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet
alanı altında gruplandırılmıştır.
*Eğitim ve Öğretim
*Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
*Ölçme ve Değerlendirme
*İnsan Kaynakları Yönetimi
*Araştırma, Geliştirme Proje ve Protokoller
*Yönetim ve Denetim
*Uluslararası İlişkiler
*Fiziki ve Teknolojik Altyapı

Tablo 14: 2018 Yılında Denetim Yapılan, Okul Kurum Sayısı

1 Özel Kurum 491
2 Resmi Okul Sayısı 1478
3 Milli Eğitim Müdürlükleri 95
4 Resmi Kurumlar 17
5 Merkez Teşkilatı Birimleri12
Toplam 2.093

Tablo 15: Teftiş Kurulu Başkanlığınca Denetimi Yapılan Okul/Kurum Sayısı

1 Merkez Teşkilatı Birimleri 8
2 İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 163
3 Resmî ve Özel Okul Sayısı 2.988
4 Özel Kurum 947
5 Resmî Özel Eğitim Okulu 159
6 Özel Milletlerarası Okullar 156
7 Özel Azınlık Okulları 14
8 Özel Uzaktan Eğitim Kursu 1
9 Kreş ve Gündüz Bakımevi 4
Toplam 4.440

Her iki yılın “İdare Faaliyet Raporu”ndaki 2018 yılının raporu 166 sayfa, 2019 yılının raporu da 174 sayfadan oluşmaktadır burada verilen bu raporların küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ancak raporların içeriğine baktığınızda sayısal veriler hariç ana başlıklar ve içeriği birbirine çok benzemektedir. Burada önemsenen Temel Politika ve Öncelikler başlığı altında ve On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) eğitim başlığında belirlenen politika ve tedbirler içerisinde yer alan şu ifade önemlidir: Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir.

Son iki yılın raporlarında da ve muhtemeldir ki önceki tüm raporlarda da bu başlığı görebilir ve bunun için yapılacak çalışmalara genişçe yer verildiğini okuyabilirsiniz. Her iki yılda da yer alan bu ana başlığın alt maddelerine de bakılacak olursa;

- Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

- Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

- Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

- Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

- Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.

- Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

- Öğrenci kazanımları dikkate alınarak öğretmenlere ve okul yöneticilerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun türü ve mahalline göre farklı oranlarda teşvik edici mekanizmalar oluşturulacaktır.

- Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır.

- Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve üst düzey bürokratların imzalarıyla kamuoyuyla paylaşılan “İdare Faaliyet Raporu”nda yer alan irade beyanlarını esas kabul edersek yukarıda alt başlıklarda verilen sözlerin yerine getirilebilmesi için daha güçlü bir irade sergilenmesi gerekliliği görünüyor. En azından “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun çıkarılabilmesi önemli bir eşik atlatacaktır öğretmenlik mesleğine.

Kaynakça.

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Alparslan Dartan İstanbul PDR Şube Başkanı

27.Şub.2024

Özel okul velisi, öğretmeni ve okul sahipleri: Sesimizi duyan var mı?

 Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye’de temel becerilerden yoksun, performans göstergelerine özellikle de sınava ve sonuçlarına odaklı bir eğitim anlayışı sürdürülürken eğitimde niceliksel...

06.Şub.2024

MEB’in ortak sınavlarının sonuçları hakkında neyi, ne kadar biliyoruz?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Millî Eğitim Bakanlığı, geçen yıl Eylül ayında öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve...

06.Kas.2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim: Toplumcu mu, Bireyci mi?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR UzmanıMerak, kendi kendine öğrenme, deneysellik, keşif ve sorgulama, modern eğitimin ayar damgası olmalıdır. Bu tür bir eğitim yaratıcılığı...

24.Eyl.2023

Yeni dönem başlarken; Öğrenciler, Ebeveynler ve Öğretmenler

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar açılırken öğrenciler, öğretmenler ve anne babalar için heyecanlı, endişeli bir süreç de başlamış oldu. Türkiye’de farklı yaş...

01.Eyl.2023

Hayat hep seçimlerden / tercihlerden ibaret midir?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı  İnsanoğlu normal koşullarda doğar, büyür, gelişir, gençleşir, olgunlaşır, yaşlanır ve nihayetinde ölür, doğanın yasası böyle, elbette buna diyecek...

21.Tem.2023

LGS ve YKS: Ulusal Sınavlar ve Sonuçları Üzerine

Alpaslan Dartan – PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Haziran ayında gerçekleştirilen ve ulusal sınavlarımız dediğimiz LGS ve YKS’nin bu yıl deprem gibi yaşanan acı deneyime ve...

03.Tem.2023

Yeni Bakan Yeni Umut olacak mı?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Milli Eğitim Bakanlığına atanan Prof. Dr. Yusuf Tekin, aslında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alanından bir profesör....

27.May.2023

Liseler Neden 4 Yıl?

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Eğitim sistemimizdeki belirli dönemlerdekisistem değişikliklerinin genel hayat üzerinde olumlu/olumsuz etkilerini ve uzun yıllar silinmeyecek izleri görebiliyoruz. Son yıllarda Liselerde...

27.Nis.2023

YÖK değişir mi ya da üniversiteler nicelikten niteliğe doğru değişir mi?

Alpaslan Dartan / Eğitim Yöneticisi - PDR Uzmanı Uzunca bir süre seçimlerin tarihine endeksli olarak ne zaman yapılacağı belirsiz olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı seçim tarihinin öne...

31.Mar.2023

Eğitim ülkemizde ‘Bir Ülke Meselesi’ olamadı!

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı 1920 yılından bugüne geçen 98 yılda 66. Milli Eğitim Bakanı olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Mahmut Özer de...

27.Şub.2023

Deprem / Büyük Felaket Travmaların Nedeni

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş,...

28.Ara.2022

Yükseköğretim Kurulunda Girdi Esaslı Düzenlemelerin Yansımaları

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için “süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler" olmak üzere üç...

22.Kas.2022

Eğitimde kurumsal hafıza ve sürdürülebilir politikalar özlemi

Alpaslan Dartan - Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Evet, ana başlıkları ile çok değil son üç Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmen yetiştirme politikalarından, öğretmenlerin özlük haklarına ve öğretmenlik mesleğinin...

28.Eki.2022

Cumhuriyetin 99. Yılında Tarihi Okullar

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Okullar, bir toplumun sosyalleşmesinde ve değerlerinin bireylere aktarımında en önemli kurumlardan birisidir. Puzzle’ın her bir parçası toplumun tüm...

26.Eyl.2022

EĞİTİMİN PANORAMASI

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı   Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2021-2022 verileri ışığında   EĞİTİMİN PANORAMASI 2022 -2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü...

22.Ağu.2022

Öğretmenler ayrıştırılıyor mu?

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Son zamanlarda öğretmenler arasında Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı “Uzman Öğretmenlik / Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi”ne...

18.Tem.2022

Üniversite Yaşamı ve Çoklu Kariyer Fırsatları

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Çocukken büyüklerimiz hepimize “Büyüdüğünde ne olmak istersin?” sorusunu sorardı. Bizler o zamanlar neredeyse ezberlemiş gibi hep aynı cevapları...

25.May.2022

Eğitimde Demokratik ve Katılımcı Bir Yönetim

Alpaslan Dartan – Eğitim Yöneticisi / PDR Uzmanı Günümüzde teknolojik gelişmelere ve dijitalleşen dünya düzenine rağmen eğitim ve öğretim faaliyetleri ve eğitim liderliği etkileşim ve psikolojiye...

06.May.2022

Dondurulmuş gençliğin YKS Sınavı

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi artı eğitim dergisinin bundan önceki sayısında eğitimin gündemini oluşturan Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT...

14.Mar.2022

Yükseköğretimin Nicelik değil Nitelik sorunu var!

Alpaslan Dartan - PDR Uzmanı / Eğitim Yöneticisi Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin aldığı TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırılması son yıllarda yapılan...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.