banner

2012'de son kez uygulanacak AOBP
 

2012’de ÖSYS’de Son Kez Uygulanacak Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı(AOBP)

Türkiye’de yükseköğretime geçiş sisteminde yükseköğretim programlarına merkezi tercih ve yerleştirme işleminde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ya da Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) ait yerleştirme puanları (Y-YGS ya da Y-LYS) kullanılır.

 • Y-YGS ya da Y-LYS puanları ham YGS ya da LYS puanlarına AOBP’nin alan içi-dışı tüm tercihlerde % 12’si (0,12 ile çarpımı) ve meslek liselilerin mesleki ek puanlı kendi alanları tercihlerinde % 18’i (0,18 ile çarpımı) eklenerek elde edilir.
 • AOBP 100-500 aralığında bir puandır.
 • AOBP’nin sistemde Y puanlarında genel payı % 11’dir.
 • AOBP’nin hesaplanabilmesi için önce diploma puanlarına göre adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanır.
 • OBP 100-500 aralığında bir puandır.
 • OBP, adayların 9-10-11-12 Yılsonu Başarı Puanlarının (YBP) 4’e bölünerek elde edilen 50-100 aralığındaki diploma puanlarından hesaplanır.
 • OBP, her lisede her yıl mezun olan öğrencilerin en yüksek diploma puanlı olanı 500, en düşük olanlı 100 ve diğer tüm öğrenciler de 100-500 aralığında olacak biçimde hesaplanır. (Şekil 1.)
 • OBP’de okul türü, öğrenci sayısı, okulun not politikası etkin değildir. Her yıl sekiz bine yakın lise öğrencilerini diploma puanlarına göre hesaplayarak 100-500 aralığında OBP oluşturur. Her okulda mutlaka bir 100 ve 500 vardır.
 • Aynı anda birden çok en yüksek diploma puanlı aday varsa 500 değeri 499 ve altına geriler.
 • OBP, AOBP’ye liselerin o yıl mezun olan adayların YGS puan ortalamalarına göre dönüşür.
 • YGS netlerine göre her adayın YGS1, 2, 3, 4, 5 ve 6 puanları hesaplanır.
 • Her adayın YGS1 ve 2’nin 2’ye bölünerek elde edilen ortalaması YGS-SAY, 3 ve 4’ün 2’ye bölünerek elde edilen ortalaması YGS-SÖZ, 5 ve 6’nın 2’ye bölünerek elde edilen ortalaması YGS-EA puanlarını oluşturur.
 • Her lisenin YGS’ye giren adaylarının YGS-SAY, YGS-SÖZ ve YGS-EA puanları ayrı ayrı toplanarak öğrenci sayısına bölünür ve liselerin o yılki YGS-SAY, YGS-SÖZ ve YGS-EA puan ortalamaları hesaplanır.
 • Sekiz bine yakın lise YGS-SAY, YGS-SÖZ ve YGS-EA puan ortalamalarına göre ayrı ayrı sıralanır.
 • Tüm liseler en yüksek ortalamalı lise 200 en düşük olanı 100 ve tüm diğer liseler de 100-200 aralığında olacak biçimde sıralanarak değer alır.
 • Liselerin 100-200 aralığında elde ettiği puanlar kendi öğrencilerine OBP’den AOBP’ye dönüşüm katsayısı olarak yansır.
 • 200 olan lise en çok katkıyı sağlarken, 100 olan lise en az katkıyı (aslında sıfır katkı) sağlar.
 • Böylece diploma puanlarına göre kendi okullarında sıralanarak, 100-500 aralığında OBP değeri taşıyan öğrenciler, kendi YGS performanslarına göre bu aralığı ya yine 100-500 aralığında kalmasına neden olabiliyorlar ya da 500’e daha yakın aralığa kadar taşıyabiliyorlar. (Şekil 2-3-4)

ŞEKİL 1: Diploma Puanı ve OBP

 

ORT.

ST.OBP

90,16

500,00

89,58

493,35

88,96

486,36

88,35

479,41

85,78

450,37

85,39

445,91

83,42

423,63

82,71

415,58

81,46

401,38

81,25

399,00

78,65

369,58

76,81

348,65

74,25

319,68

73,53

311,52

72,24

296,86

71,60

289,69

71,02

283,04

70,68

279,19

69,91

270,50

67,33

241,23

66,92

236,62

66,27

229,25

66,02

226,46

65,26

217,85

64,87

213,35

64,58

210,14

64,30

206,93

61,87

179,40

61,76

178,15

59,95

157,60

59,91

157,22

59,79

155,79

58,12

136,90

58,07

136,34

57,72

132,41

55,84

111,10

54,86

100,00

 

 

ŞEKİL 2: YGS Ortalaması orta örnek AOBP

ST.OBP

AOBP

AOBP * 0,12

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

500,00

500,00

500,00

500,00

60,00

60,00

60,00

493,35

496,38

496,90

497,01

59,57

59,63

59,64

486,36

492,57

493,65

493,86

59,11

59,24

59,26

479,41

488,79

490,41

490,73

58,65

58,85

58,89

450,37

472,96

476,89

477,64

56,76

57,23

57,32

445,91

470,53

474,81

475,63

56,46

56,98

57,08

423,63

458,39

464,44

465,59

55,01

55,73

55,87

415,58

454,01

460,69

461,97

54,48

55,28

55,44

401,38

446,27

454,08

455,57

53,55

54,49

54,67

399,00

444,98

452,97

454,50

53,40

54,36

54,54

369,58

428,95

439,27

441,24

51,47

52,71

52,95

348,65

417,55

429,52

431,82

50,11

51,54

51,82

319,68

401,76

416,03

418,77

48,21

49,92

50,25

311,52

397,32

412,23

415,09

47,68

49,47

49,81

296,86

389,33

405,41

408,49

46,72

48,65

49,02

289,69

385,42

402,07

405,26

46,25

48,25

48,63

283,04

381,80

398,97

402,26

45,82

47,88

48,27

279,19

379,70

397,18

400,52

45,56

47,66

48,06

270,50

374,97

393,13

396,61

45,00

47,18

47,59

241,23

359,02

379,50

383,42

43,08

45,54

46,01

236,62

356,51

377,35

381,35

42,78

45,28

45,76

229,25

352,50

373,92

378,03

42,30

44,87

45,36

226,46

350,98

372,62

376,77

42,12

44,71

45,21

217,85

346,28

368,61

372,89

41,55

44,23

44,75

213,35

343,84

366,52

370,87

41,26

43,98

44,50

210,14

342,09

365,02

369,42

41,05

43,80

44,33

206,93

340,34

363,53

367,97

40,84

43,62

44,16

179,40

325,34

350,71

355,57

39,04

42,08

42,67

178,15

324,66

350,13

355,01

38,96

42,02

42,60

157,60

313,46

340,56

345,75

37,62

40,87

41,49

157,22

313,26

340,38

345,58

37,59

40,85

41,47

155,79

312,48

339,71

344,93

37,50

40,77

41,39

136,90

302,19

330,92

336,43

36,26

39,71

40,37

136,34

301,88

330,65

336,17

36,23

39,68

40,34

132,41

299,74

328,83

334,40

35,97

39,46

40,13

111,10

288,13

318,91

324,80

34,58

38,27

38,98

100,00

282,08

313,73

319,80

33,85

37,65

38,38

 

ŞEKİL 3: YGS Ortalaması iyi örnek AOBP

ST.OBP

AOBP

AOBP * 0,12

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

500,00

500,00

500,00

500,00

60,00

60,00

60,00

493,35

496,91

497,52

497,56

59,63

59,70

59,71

486,36

493,67

494,91

494,99

59,24

59,39

59,40

479,41

490,44

492,32

492,44

58,85

59,08

59,09

450,37

476,94

481,49

481,78

57,23

57,78

57,81

445,91

474,87

479,82

480,14

56,98

57,58

57,62

423,63

464,52

471,51

471,96

55,74

56,58

56,64

415,58

460,78

468,51

469,01

55,29

56,22

56,28

401,38

454,19

463,21

463,80

54,50

55,59

55,66

399,00

453,08

462,33

462,92

54,37

55,48

55,55

369,58

439,41

451,35

452,12

52,73

54,16

54,25

348,65

429,69

443,54

444,44

51,56

53,23

53,33

319,68

416,23

432,74

433,81

49,95

51,93

52,06

311,52

412,44

429,70

430,81

49,49

51,56

51,70

296,86

405,64

424,23

425,43

48,68

50,91

51,05

289,69

402,30

421,55

422,80

48,28

50,59

50,74

283,04

399,21

419,07

420,36

47,91

50,29

50,44

279,19

397,42

417,63

418,94

47,69

50,12

50,27

270,50

393,39

414,39

415,75

47,21

49,73

49,89

241,23

379,79

403,48

405,01

45,57

48,42

48,60

236,62

377,65

401,76

403,32

45,32

48,21

48,40

229,25

374,23

399,01

400,61

44,91

47,88

48,07

226,46

372,93

397,97

399,59

44,75

47,76

47,95

217,85

368,93

394,75

396,43

44,27

47,37

47,57

213,35

366,84

393,08

394,78

44,02

47,17

47,37

210,14

365,35

391,88

393,60

43,84

47,03

47,23

206,93

363,86

390,68

392,42

43,66

46,88

47,09

179,40

351,07

380,41

382,31

42,13

45,65

45,88

178,15

350,49

379,95

381,85

42,06

45,59

45,82

157,60

340,94

372,28

374,31

40,91

44,67

44,92

157,22

340,77

372,14

374,17

40,89

44,66

44,90

155,79

340,10

371,61

373,64

40,81

44,59

44,84

136,90

331,33

364,56

366,71

39,76

43,75

44,01

136,34

331,06

364,35

366,50

39,73

43,72

43,98

132,41

329,24

362,88

365,06

39,51

43,55

43,81

111,10

319,34

354,94

357,24

38,32

42,59

42,87

100,00

314,18

350,80

353,17

37,70

42,10

42,38

 

ŞEKİL 3: YGS Ortalaması çok iyi örnek AOBP

ST.OBP

AOBP

AOBP * 0,12

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

YGS-SAY

YGS-EA

YGS-SÖZ

500,00

500,00

500,00

500,00

60,00

60,00

60,00

459,40

490,82

496,02

495,16

58,90

59,52

59,42

454,59

489,73

495,55

494,59

58,77

59,47

59,35

404,57

478,42

490,65

488,62

57,41

58,88

58,63

364,30

469,31

486,71

483,82

56,32

58,40

58,06

369,84

470,56

487,25

484,48

56,47

58,47

58,14

351,08

466,32

485,41

482,25

55,96

58,25

57,87

280,74

450,41

478,52

473,86

54,05

57,42

56,86

296,32

453,94

480,05

475,72

54,47

57,61

57,09

259,46

445,60

476,44

471,32

53,47

57,17

56,56

261,32

446,02

476,62

471,55

53,52

57,19

56,59

213,36

435,17

471,92

465,83

52,22

56,63

55,90

237,69

440,67

474,30

468,73

52,88

56,92

56,25

204,47

433,16

471,05

464,77

51,98

56,53

55,77

191,18

430,16

469,75

463,19

51,62

56,37

55,58

188,90

429,64

469,52

462,91

51,56

56,34

55,55

157,44

422,53

466,44

459,16

50,70

55,97

55,10

157,54

422,55

466,45

459,17

50,71

55,97

55,10

142,99

419,26

465,03

457,44

50,31

55,80

54,89

131,12

416,57

463,86

456,03

49,99

55,66

54,72

120,22

414,11

462,80

454,73

49,69

55,54

54,57

115,35

413,01

462,32

454,14

49,56

55,48

54,50

100,60

409,67

460,87

452,39

49,16

55,30

54,29

100,00

409,53

460,82

452,32

49,14

55,30

54,28


YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Oktay Aydın - TÜRKPDR Yön.Kur.Üy.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Önceki Sonraki

Liseliler para ve makam peşinde!

İstanbul’da liselere devam eden öğrencilerin katıl...

Üniversite Adaylarının Seçimi

İstanbul’da özel liselere devam eden öğrencilerle ...

Liseden mesleğe acil eylem planı

Ülkemizde, kimin hangi üniversiteye gireceğinden, ...

Yeni YÖK Ne Kadar Yeni, Ne Kadar Özgürlü…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  2012 sonuna dek ...

2014-2018 / 10. Kalkınma Planı Çalışmala…

Kalkınma Bakanlığı 2014 -2018 / 10. Kalkınma Pla...

2012 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıklad...

Vakıf Üniversitelerinde 2012-YGS/LYS %30…

Oktay Aydın Uzman Psikolojik Danışman Türk PDR-D...

Yeni YÖK Yasası üzerine

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2013 yılında yasalaşma...

Üniversiteye başlayacaklar için yeni bir…

Sevgili Genç Yeni Üniversiteli Arkadaşlarım, Terc...

2012 Üniversitelerin Yerleşme Kayıt Sayı…

2012 yılı üniversitelere girişte ilk yerleştirme v...

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme

2012 ÖSYS Ek Yerleştirmede,  lisans, ön lisan...

Ek Yerleştirmede Sıkça Sorulan Sorular V…

2012-Ösys Ek Yerleştirme Sıkça Sorulan Sorular Ve ...

Dershaneler ve Şehir Efsaneleri

  Dershaneler ve Şehir Efsaneleri  Ü...

Türkiye’de Dershaneler Gerçeği

“Ne Senle Ne de Sensiz” Türkiye’de Dershaneler Ger...

YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekle…

  YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekleşmişt...

DGS 2012 Tercihler

DGS-2012 Lisans yükseköğretim programı tercihleri,...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

  Vakıf Üniversiteleri 2012 / 2011 Tercih ve...

YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçları Nasıl…

  YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçlarını Nasıl...

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm…

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm Önerileri...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

    Vakıf Üniversiteleri 2011 / 2010 T...

Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanları

   Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanl...

SBS’de Ham Puan Başarı Sırası Krizi

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Okul: Misyon-Vizyon

Nedir okul? Herkes gitmek zorunda mı? Gitmezse ne ...

LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

Oktay Aydın Eğitim Uzmanı LYS/YGS Puanları Nasıl...

Benim Geleceğim, Mesleğim Ya da Geleceği…

Üniversite giriş sistemine ilişkin sınav sonuçları...

Tercihlerle ilgili tüm merak ettiklerini…

LYS/YGS-2012 Tercih Aşamaları •   ...

2012'de son kez uygulanacak AOBP

  2012’de ÖSYS’de Son Kez Uygulanacak Ağırlı...

Üniversite Giriş Sisteminde Okul Başarı …

YGS/LYS ham puanlarına katılarak yerleştirme (Y) p...

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ilk on li…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Yeni...

SBS 2012’de Tercih Tüyoları

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler ve diğer tüm Anadolu t...

Bu yıl Devlet ve Vakıf üniversiteleri…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2...

Tercihlerin Kim Olduğundur

Ne zaman ve nerede doğacağımızı, hangi anne babanı...

ÖSYS-2012'de AOBP'ya Yeniden Dönüş

Oktay Aydın ÖSYM'nin yeni katsayı uygulaması hakkı...

Üniversite Adaylarının Tercihi

Üniversite Adaylarının Tercihi Türkiye’de 2012-20...

SBS’de Son Düzlük İçin Öneriler

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okulla…

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okullar Eğitime...

Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği Ne D…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 Öğretim Yı...

YGS sonuçları Ne ifade eder Ne ifade etm…

Her yıl yükseköğretime geçiş sınav sonuçları (YGS/...

Eğitimciler İçin 41 Maddede Twitter Kıla…

TÜRKPDR Yön.Kur.Üyesi ve Eğitim ve Kariyer Danış...

Yeni Dünya’da Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi  (BAU) Mütevelli Heye...

Lise Sonlar Kayıp, Lise 11’leri İse Kurt…

Öyle ya da böyle YGS/LYS-2012 merkezi sınavları ve...

Oktay Aydın: Dershanelersiz de Mümkün!

Bugünlerde eğitim sisteminde tartışma konumuz Ders...

Dershanesiz Bir Model Mümkün mü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Üniversite giriş...

Tüm Ayrıntıları İle Seviye Belirleme Sın…

Devlet ve bazı özel fen, Anadolu, Anadolu Teknik-M...

Oktay Aydın sınav sorularınızı yanıtlıyo…

egitimtercihi.com yazarlarından Oktay Aydın lise v...

Üniversiteler Sosyal Mecrayı Keşfetti!

2010-2011’de Türkiye’de, yasası çıkmış ve kuruluşu...

Zorunlu-Zorunsuz / Kesintili-Kesintisiz …

Zorunlu eğitime ilişkin verilmiş olan bir yasa tas...

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Ka…

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Karneleri Y...

YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin …

 YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin YGS ...

Üniversite adayları sıkın dişinizi az ka…

Yılgınlıklarınızı, yorgunluklarınızı var çok iyi a...

İstanbul’daki liselerin YGS 2011 puan ba…

İstanbul’daki Liselerin YGS-2011 Puan Başarı Anali...

Zorunlu eğitimde model arayışları

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna, iktidar partisinin ...

Hangi üniversitede kaç öğrenci okuyor?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin 2010-2011 yeni k...

Sevgili yeni üniversiteli genç arkadaşla…

Kaçıncı tercihinize girmiş olursanız olun, hepiniz...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.