banner

Ek Yerleştirmede Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları
2012-Ösys Ek Yerleştirme Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları 

 1. 1.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme fırsatından kimler yararlanabiliyor?

2012-ÖSYS EK Yerleştirmede, 2012-ÖSYS’de, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilecek. (AÖF kontenjansız bölümleri bu kural dışındadır. Yani bir yere yerleşenler de AÖF kontenjansız bölümleri tercih edebilecektir.)

 1. 2.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme fırsatından kimler yararlanamaz?

2012-ÖSYS EK Yerleştirmede, 2012-ÖSYS’ye başvurmayan ya da başvurduğu halde, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında herhangi bir lisans/önlisans programına yerleşmiş olan adaylar yararlanamayacak. (AÖF kontenjansız bölümleri bu kural dışındadır. Yani bir yere yerleşenler de AÖF kontenjansız bölümleri tercih edebilecektir.)

 1. 3.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme fırsatından ilk yerleştirmede bir yere yerleşen adaylar da yararlanabiliyor mu?

2012-ÖSYS EK Yerleştirmede, 2012-ÖSYS’de, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında herhangi bir lisans/önlisans programına yerleşmiş olan ve yerleştiği yerden memnun olmayan adaylardan ister kayıt yaptırmış olsun isterse kayıt yaptırmamış olsun, hiçbir aday yararlanamayacak. (AÖF kontenjansız bölümleri bu kural dışındadır. Yani bir yere yerleşenler de AÖF kontenjansız bölümleri tercih edebilecektir.)

 1. 4.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme fırsatından ilk yerleştirmede bir yere yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar için de bir fırsat oluşturuyor mu?

2012-ÖSYS EK Yerleştirmede, 2012-ÖSYS’de, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında herhangi bir lisans/önlisans programına yerleşmiş olan ve yerleştiği yerden memnun olmayan adaylardan ister kayıt yaptırmış olsun isterse kayıt yaptırmamış olsun, hiçbir aday yararlanamayacak. (AÖF kontenjansız bölümleri bu kural dışındadır. Yani bir yere yerleşenler de AÖF kontenjansız bölümleri tercih edebilecektir.)

 1. 5.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme fırsatından ilk yerleştirmede AÖF’e yerleşen adaylar da yararlanabiliyor mu?

2012-ÖSYS EK Yerleştirmede, 2012-ÖSYS’de, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programlarına yerleşen adaylar yararlanacak. Ancak kontenjanlı olan AÖF programlarına yerleşen adaylar kayıt yaptırmamış olsa bile yararlanamayacak. (AÖF kontenjansız bölümleri bu kural dışındadır. Yani bir yere yerleşenler de AÖF kontenjansız bölümleri tercih edebilecektir.)

 1. 6.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede hangi programlara öğrenci alınıyor?

 2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede, 2012-ÖSYS İlk Yerleştirmede kontenjanı dolmaması nedeniyle, ya da yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle açık oluşan programlarla birlikte bir de yeni açılan programlara öğrenci alınıyor.

 1. 7.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede hangi üniversitede hangi programlara kaç öğrenci alınıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede hangi üniversitede hangi programlara kaç öğrenci alınacağı 24 Eylül 2012’de www.osym.gov.tr adresinde yayımlanmış olan 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.

 1. 8.Adaylar 2012-ÖSYS EK Yerleştirme Kılavuzuna nasıl temin edebiliyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu basılmayacak ve dağıtılmayacak. 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu 24 Eylül 2012’den itibaren www.osym.gov.tr adresinde yer alıyor.

 1. 9.2012-ÖSYS EK Yerleştirme Kılavuzunda hangi bilgiler yer alıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzunda 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme başvuru tarihleri, başvuru ilkeleri, tercih kuralları, üniversitelere göre kontenjanı bulunan lisans/önlisans programlarına ilişkin tablolar, programların puan türleri, programların varsa özel koşulları, oluşmuşsa minimum puanları gibi temel bilgiler yer alıyor.

 1. 10.2012-ÖSYS EK Yerleştirme başvuruları ne zaman yapılıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme başvuruları 27 Eylül - 1 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

 1. 11.2012-ÖSYS EK Yerleştirme tercihleri ne zaman yapılıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme tercihleri başvuruları ile aynı anda 27 Eylül - 1 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

 1. 12.2012-ÖSYS EK Yerleştirme başvuruları nasıl yapılıyor?

Başvurular internetten bireysel olarak yapılabileceği gibi Başvuru Merkezi Yöneticilikleri (BMY’ler) aracılığıyla da yapılabilecek.

 1. 13.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede programların minimum puanları nasıl oluşuyor?

Bir programa ilk yerleştirmede kontenjanı kadar aday yerleştirilmiş ve açık, kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşmuşsa, bu program için minimum puan oluşmuş demektir.

 1. 14.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede hangi program kaç puanla öğrenci alıyor?

Programların hangi puan türü ile öğrenci alacağı, oluşmuşsa minimum puanları gibi temel bilgiler 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzunda yer alacak.

 1. 15.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede sadece İlk Yerleştirmede dolmayan ya da kayıt yapılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar mı olacak?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede, ilk yerleştirmeden dolmayan ya da kayıt yapılmaması nedeniyle açık kalan kontenjanlardan başka, ilk kez Ek Yerleştirmede açılan yeni programların kontenjanları da olacak.

 1. 16.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede yeni açılan programların minimum puanları nasıl belirleniyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede, ilk kez Ek Yerleştirmede açılan yeni programların kontenjanları için bir minimum puan bilgisi yer almayacak.

 1. 17.Adaylar, 2012-ÖSYS EK Yerleştirmede programları minimum puanlarına bakarak mı tercih ediyor?

Ek yerleştirmede minimum puan açısından 3 (üç) tür program yer alacak.

 1. oİlk yerleştirmeden dolmadığı için minimum puanı oluşmamış olan programlar.
 2. oİlk yerleştirmede dolan ve minimum puanı oluşmuş ancak, kayıt yaptıramayan adaylar nedeniyle açık oluşan programlar
 3. oYeni açıldığı için minimum puanı olmayan programlar.
 1. 18.Adaylar, 2012-ÖSYS EK Yerleştirmede bu 3 tür programı neye göre nasıl tercih ediyor?
  1. oİlk yerleştirmede dolmadığı için minimum puanı oluşmamış olan programları, 2012-ÖSYS’ye başvurmuş ancak, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylardan, programın aldığı puan türünde ham olarak lisans programları için 180; önlisans programları için ise 140 ya da daha yüksek puan almış olan tüm adaylar tercih edebilecek.
  2. oİlk yerleştirmede dolan ve minimum puanı oluşmuş ancak, kayıt yaptıramayan adaylar nedeniyle açık oluşan programları, 2012-ÖSYS’ye başvurmuş ancak, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylardan, programın aldığı puan türünde ham olarak lisans programları için 180; önlisans programları için ise 140 ya da daha yüksek puan almış olan adaylardan aynı zamanda programın oluşan minimum puanı ile aynı ya da daha yüksek Yerleştirme (Y) puanı almış olantercih edebilecek.
  3. o Yeni açıldığı için minimum puanı olmayan programları ise, 2012-ÖSYS’ye başvurmuş ancak, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylardan, programın aldığı puan türünde ham olarak lisans programları için 180; önlisans programları için ise 140 ya da daha yüksek puan almış olan tüm adaylar tercih edebilecek.
  4. 19.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede minimum puana bakılmayan programlar da bulunuyor mu?

Tablo 3a’da yer alan önlisans programları için minimum puan önkoşulu olmayacaktır. 2012-ÖSYS’ye başvurmuş ancak, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kontenjansız lisans/önlisans programları ve özel yetenek programları dışında hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylardan, programın aldığı puan türünde ham olarak 140 ya da daha yüksek puan almış olan tüm adaylar tercih edebilecek.

 1. 20.2012-ÖSYS EK Yerleştirmede programlar kılavuzda hangi tablolarda yer alıyor?

Ek yerleştirme kontenjanı olan ve öncelik sınavsız geçiş hakkında olan ön lisans programları Tablo 3a’da; sadece YGS puanı ile alan ön lisans programları Tablo3b’de ve lisans programları ise Tablo 4’te yer alacak.

 1. 21.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede programlar için LYS mi YGS mi puanları geçerli oluyor?

İlk yerleştirmede olduğu gibi daha önce açıklandığı gibi LYS puanı ile alan lisans programları için ilgili LYS puanı, YGS puanı ile alan lisans programları için ilgili YGS puanları geçerli olacak.

 1. 22.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede programlar için herhangi bir LYS ya da YGS barem puanları bulunuyor mu?

LYS puanı ile alan lisans programları için ilgili LYS ham puanının 180 ya da daha yüksek olması, YGS puanı ile alan lisans programları için ilgili YGS puanının 180 ya da daha yüksek olması gerekiyor. Ön lisans programları için ise ilgili YGS puanının 140 ya da daha yüksek olması gerekiyor.

 1. 23.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede Sınavsız Geçiş bulunuyor mu?

Sınavsız Geçiş hakkı 2012-ÖSYS’ye başvurmuş olan tüm meslek-teknik lise mezunları için Ek Yerleştirmede de fırsat olmaya devam edecek.

 1. 24.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede Sınavsız Geçiş için ön koşul bulunuyor mu?

2012-ÖSYS’ye başvurmuş olan tüm meslek-teknik lise mezunları YGS/LYS’ye girip girmediklerine ya da başka bir deyişle YGS/LYS puanlarına bakılmaksızın tercih edebilecek.

 1. 25.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede Sınavsız Geçiş için öncelikler bulunuyor mu?

2012-ÖSYS’ye başvurmuş olan tüm meslek-teknik lise mezunları, mezun oldukları yıl, okul türü, kendi bölgelerinde tercih ve OBP gibi önceliklere göre yerleştirilecek.

 1. 26.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede kaç tercih hakkı bulunuyor?

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla olacak.

 1. 27.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede lisans-önlisans ya da sınavsız geçiş haklarını ayrı ayrı mı tercih ediyor?

Adaylar tercihlerini koşullarını taşıdığı sürece yalnızca lisans, yalnızca önlisans, yalnızca sınavsız geçiş ya da karma yapabilecek. Sadece bir puan türünden ya da farklı puan türlerinden karma yapabilecek.

 1. 28.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede tercihlerde nelere dikkat edilmeli?

İlk yerleştirmede olduğu gibi adaylar şunlara da dikkat etmeli:

 • Bölümler, en çok girilmek istenenden, en az istenene doğru sıralanır ve başarı sırası, minimum puan açısından, istek sırasını oynatmayacak biçimde, gözden geçirilir. Tercih edilen yükseköğretim programının hangi üniversitede ve hangi şehirde olduğu, öğretim dili ve süresi, programın özel koşullarının olup olmadığı kılavuz yardımıyla iyice irdelenir.
 • İstenmeyen bir yükseköğretim programına tercihler arasında ne olursa olsun yer verilmemelidir. Daha çok istenen bir yükseköğretim programı, salt yüzdelik dilim, minimum puan ya da başka bir nedenden ötürü daha az istenen bir programın altına alınmamalıdır. Kimilerince sanal olarak oluşturulan “ölü ya da hasta tercih” kavramları gerçek değildir. Tercihin, yani bir bölümü ve üniversiteyi, başka bir bölüm ya da üniversiteden daha çok istemenin hastalık ya da ölümle hiçbir ilgisi yoktur.
 • Yerleştirilmede tercih sırasının bir önemi yoktur. Aday, kaçıncı sıraya yazmış olursa olsun, tercih ettiği bir bölüme, diğer tercih eden adaylarla birlikte Y-YGS/LYS puanlarına göre sıralanmış olarak ve kontenjan dahilinde yerleştirileceklerdir. Tercih sırası sadece adayın önceliklerini ÖSYM’ye bildirmiş olması açısından önemlidir.
 1. 29.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarının 12 Ekim 2012’ye kadar açıklanması bekleniyor.

 1. 30.2012-ÖSYS Ek Yerleştirme kayıtları ne zaman yapılıyor?

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme kayıtları sonuçların açıklanmasından sonra 5 gün içinde yapılacak.

 1. 31.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede yerleştirilen adaylar da yurt ve kredi-burs için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na başvurabiliyor mu?

Evet, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede yerleşen adaylar için yurt ve kredi-burs için ek başvuru hakkı verilecek.

 1. 32.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede yerleşen adaylar, ilk yerleştirmede yerleşen adaylarla birlikte mi öğrenim görüyor?

Evet, ek yerleştirmede yerleşen adaylar için ayrı program uygulanmıyor, adaylar ilk yerleştirmede yerleşen ve kayıt yaptıran adayların başlamış oldukları programlara katılıyor.

 1. 33.2012-ÖSYS Ek Yerleştirmede yerleşen adayların, ilk yerleştirmede yerleşen adaylarla birlikte mi öğrenim görmeleri bir eksiklik doğuruyor mu?

Hayır, ek yerleştirmede yerleşen adaylar ilk yerleştirmede yerleşen ve kayıt yaptıran adayların başlamış oldukları programlara katılıyor ve kısa sürede öğretim üyelerinin de desteği ile aradaki çok az olan açığı kapatarak yükseköğrenimlerine devam edebiliyor. Hem üniversite yaşamının doğası gereği, lise gibi olmadığı için, tutulmuş ders notları ve öğretim üyelerinin yönlendirmesi ile adaylar fazla zorluk yaşamıyorlar.

 1. 34.Ek yerleştirmeden yararlanmak mı doğru yoksa ertesi yıl tekrar hazırlanarak YGS/LYS’lere tekrar girmek mi?

Eğer adayların istedikleri, girince başarılı olabilecekleri ve bitirdiklerinde onlara genel ve iş yaşamında işlerine yarayacağını düşündükleri programlar varsa şanslarını denemelerinde yarar var. Yoksa yapacak bir şey yok zaten. İstemediği, yapamayacağı ve ileride işe yaramayacak bir programda öğrenim görmenin hiçbir faydası yok. Ancak, tekrar hazırlanmanın da kolay olmayacağı en azından motive olmak konusunda adayların sıkıntı çekebilecekleri de unutulmamalıdır.

Ek yerleştirmenin şifreleri!

Eğitimtercihi

Oktay Aydın

Uzman Psikolojik Danışman / Türk-PDR-Der YK Üyesi

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Oktay Aydın - TÜRKPDR Yön.Kur.Üy.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Önceki Sonraki

Liseliler para ve makam peşinde!

İstanbul’da liselere devam eden öğrencilerin katıl...

Üniversite Adaylarının Seçimi

İstanbul’da özel liselere devam eden öğrencilerle ...

Liseden mesleğe acil eylem planı

Ülkemizde, kimin hangi üniversiteye gireceğinden, ...

Yeni YÖK Ne Kadar Yeni, Ne Kadar Özgürlü…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  2012 sonuna dek ...

2014-2018 / 10. Kalkınma Planı Çalışmala…

Kalkınma Bakanlığı 2014 -2018 / 10. Kalkınma Pla...

2012 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıklad...

Vakıf Üniversitelerinde 2012-YGS/LYS %30…

Oktay Aydın Uzman Psikolojik Danışman Türk PDR-D...

Yeni YÖK Yasası üzerine

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2013 yılında yasalaşma...

Üniversiteye başlayacaklar için yeni bir…

Sevgili Genç Yeni Üniversiteli Arkadaşlarım, Terc...

2012 Üniversitelerin Yerleşme Kayıt Sayı…

2012 yılı üniversitelere girişte ilk yerleştirme v...

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme

2012 ÖSYS Ek Yerleştirmede,  lisans, ön lisan...

Ek Yerleştirmede Sıkça Sorulan Sorular V…

2012-Ösys Ek Yerleştirme Sıkça Sorulan Sorular Ve ...

Dershaneler ve Şehir Efsaneleri

  Dershaneler ve Şehir Efsaneleri  Ü...

Türkiye’de Dershaneler Gerçeği

“Ne Senle Ne de Sensiz” Türkiye’de Dershaneler Ger...

YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekle…

  YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekleşmişt...

DGS 2012 Tercihler

DGS-2012 Lisans yükseköğretim programı tercihleri,...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

  Vakıf Üniversiteleri 2012 / 2011 Tercih ve...

YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçları Nasıl…

  YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçlarını Nasıl...

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm…

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm Önerileri...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

    Vakıf Üniversiteleri 2011 / 2010 T...

Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanları

   Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanl...

SBS’de Ham Puan Başarı Sırası Krizi

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Okul: Misyon-Vizyon

Nedir okul? Herkes gitmek zorunda mı? Gitmezse ne ...

LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

Oktay Aydın Eğitim Uzmanı LYS/YGS Puanları Nasıl...

Benim Geleceğim, Mesleğim Ya da Geleceği…

Üniversite giriş sistemine ilişkin sınav sonuçları...

Tercihlerle ilgili tüm merak ettiklerini…

LYS/YGS-2012 Tercih Aşamaları •   ...

2012'de son kez uygulanacak AOBP

  2012’de ÖSYS’de Son Kez Uygulanacak Ağırlı...

Üniversite Giriş Sisteminde Okul Başarı …

YGS/LYS ham puanlarına katılarak yerleştirme (Y) p...

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ilk on li…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Yeni...

SBS 2012’de Tercih Tüyoları

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler ve diğer tüm Anadolu t...

Bu yıl Devlet ve Vakıf üniversiteleri…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2...

Tercihlerin Kim Olduğundur

Ne zaman ve nerede doğacağımızı, hangi anne babanı...

ÖSYS-2012'de AOBP'ya Yeniden Dönüş

Oktay Aydın ÖSYM'nin yeni katsayı uygulaması hakkı...

Üniversite Adaylarının Tercihi

Üniversite Adaylarının Tercihi Türkiye’de 2012-20...

SBS’de Son Düzlük İçin Öneriler

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okulla…

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okullar Eğitime...

Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği Ne D…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 Öğretim Yı...

YGS sonuçları Ne ifade eder Ne ifade etm…

Her yıl yükseköğretime geçiş sınav sonuçları (YGS/...

Eğitimciler İçin 41 Maddede Twitter Kıla…

TÜRKPDR Yön.Kur.Üyesi ve Eğitim ve Kariyer Danış...

Yeni Dünya’da Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi  (BAU) Mütevelli Heye...

Lise Sonlar Kayıp, Lise 11’leri İse Kurt…

Öyle ya da böyle YGS/LYS-2012 merkezi sınavları ve...

Oktay Aydın: Dershanelersiz de Mümkün!

Bugünlerde eğitim sisteminde tartışma konumuz Ders...

Dershanesiz Bir Model Mümkün mü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Üniversite giriş...

Tüm Ayrıntıları İle Seviye Belirleme Sın…

Devlet ve bazı özel fen, Anadolu, Anadolu Teknik-M...

Oktay Aydın sınav sorularınızı yanıtlıyo…

egitimtercihi.com yazarlarından Oktay Aydın lise v...

Üniversiteler Sosyal Mecrayı Keşfetti!

2010-2011’de Türkiye’de, yasası çıkmış ve kuruluşu...

Zorunlu-Zorunsuz / Kesintili-Kesintisiz …

Zorunlu eğitime ilişkin verilmiş olan bir yasa tas...

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Ka…

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Karneleri Y...

YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin …

 YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin YGS ...

Üniversite adayları sıkın dişinizi az ka…

Yılgınlıklarınızı, yorgunluklarınızı var çok iyi a...

İstanbul’daki liselerin YGS 2011 puan ba…

İstanbul’daki Liselerin YGS-2011 Puan Başarı Anali...

Zorunlu eğitimde model arayışları

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna, iktidar partisinin ...

Hangi üniversitede kaç öğrenci okuyor?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin 2010-2011 yeni k...

Sevgili yeni üniversiteli genç arkadaşla…

Kaçıncı tercihinize girmiş olursanız olun, hepiniz...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.