banner

LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?
Oktay Aydın

Eğitim Uzmanı

LYS/YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

2012 LYS Barem Krizi Tam Olarak Ne?

2013 YGS PUANINIZI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye’de üniversiteye yerleştirilecek öğrencileri belirlemek için merkezi sınavlar ve yerleştirme yapılıyor. Sistemin genel adı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi-ÖSYS.

Sistem dahilinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS ve Lisans Yerleştirme Sınavları-LYS (LYS-1-2-3-4-5) yapılıyor. Sınavlar sonunda adayların YGS-1-2-3-4-5-6 ve LYS MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1-2 ve DİL-1-2-3 ham puanları ve başarı sıraları hesaplanıyor. Adayların okul diploma puanı ve okulun YGS puan ortalamalarından hesaplanan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı-AOBP’nin katılımı ile de tüm bu ham puanların Yerleştirme-Y puanları ve Yerleştirme-Y başarı sıraları hesaplanıyor. Merkezi yerleştirmeler, bu Y puanları ve Y başarı sıraları esas alınarak yapılıyor.

Ham puanlar, her puan için, önce her aday için ve her test için ayrı hesaplanıyor. Adayın testte elde ettiği net sayısı (4 yanlış 1 doğruyu götürdükten sonra kalan net sayı), ilgili testin o yılki Türkiye test ortalamasından çıkarılıyor ve Türkiye standart sapmasına bölünüyor. Bu sayı 10 ile çarpılıyor ve 50 eklenerek ilk standartlaştırılma yapılıyor. Elde edilen sayı testin o puan türündeki katkı sayısı (katkı %’sinden elde edilen sayı) ile çarpılarak adayın o puan türü için o teste ait standart puanı elde ediliyor. İlgili puan türüne etki eden kaç test varsa hepsi için bu işlem tek tek yapılıyor. Böylece bir adayın, o puan türü için gerekli ne kadar test varsa o kadar standart puanı hesaplanıyor. Standart puanların toplamı o puan türünde adayın ham sınav puanını oluşturuyor.

YGS-1-2-3-4-5-6 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-MF-1-2-3-4 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-1 Matematik, Geometri ve LYS-2 Fizik, Kimya, Biyoloji standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-TM-1-2-3 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-1 Matematik, Geometri ve LYS-3 Edebiyat, Coğrafya 1 standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-TS-1-2 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-3 Edebiyat, Coğrafya 1 ve LYS-4 tarih, Coğrafya, Felsefe standart puanları toplamından oluşuyor.

LYS-DİL-1-2-3 için ham puanlar, adayın YGS Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ile LYS-5 Yabancı dil standart puanları toplamından oluşuyor.

Bir adayın YGS puanının hesaplanabilmesi için YGS’deki 4 testten herhangi 2’sinden 0,5’er net sayısı elde etmiş olması koşulu aranıyor. Bir adayın LYS puanın hesaplanabilmesi için YGS’ye girmiş olması ve herhangi birinden 180 ya da üstü ham puan almış olması gerekiyor. Ayrıca, ilgili LYS sınav testlerinden (MF’de 5, TM’de 4, TS’de 5 ve DİL’de 1) kaç sınava girdiğine hangi sınavlara ait olduğuna bakılmaksızın, herhangi 2’sinden 0,5’er net sayısı elde etmiş olması koşulu aranıyor.

Hesaplanan ham puanlar Türkiye’de en düşük netli öğrenci 100 en yüksek öğrenci 500 ve tüm diğer adaylar 100-500 arası puan alacak şekilde yeniden 100-500 aralığında standartlaştırılıyor. 100-500 aralığındaki ham puanlar 100-500 aralığındaki aday AOBP’leri 0,12 ile çarpılarak Yerleştirme puanlarına (Y) dönüştürülüyor. Meslek liseliler ayrıca kendi alanlarını seçmede kullanılmak üzere AOBP’ler 0,06 ile çarpılarak Mesleki ek puanlı Y puanları hesaplanıyor. Her aday Y puanına göre aynı zamanda sıralanıyor ve adayların Türkiye başarı sıraları oluşuyor. Yerleştirme bu sıralar esas alınarak yapılıyor.

Puan kısa hesaplama formulü adaylara daha kolay tahmini puanları hesaplayabilsinler ya da elde ettikleri puanların sağlamasını yapabilsinler diye bu hesaplamanın verileri ışığında elde edilmiş yan bir formüldür. Esas hesaplanma biçimi yukarıda anlatıldığı gibidir. Adaylara hesaplama içinde bir taban puan, baz puan adı altında puan verilmesi söz konusu değildir. Taban puan kısa hesaplama formülünde aşağı yukarı 10’la çarpılarak ve 50 eklenerek yapılan standartlaştırmaya denk geldiği var sayılabilecek bir sayısal oluşumdur.

2012’de yaşanan temel sorun, kontenjanlarda yapılan yüksek artışa karşın,  LYS’de, özellikle de kendi alanı dışındaki puan türlerinde 180’i geçerek tercih hakkı kazanan adayların 2011’e göre ciddi oranda azalmış olmasıdır. Bu üniversiteli olmak isteyen yaklaşık 200 bin adayın bu isteğine salt barem puanı nedeniyle ket vurulması ve üniversite kontenjanlarının boş kalması sorununu doğuracaktır.

Ancak, bu durum medyada yer aldığı gibi

1-      AOBP katsayısı 0,15’ten 0,12’ye alındığı için olmamıştır. Zaten AOBP’li puan Y puanıdır. Barem Y puanları ile değil, ham puanlarla ilgilidir.

2-      Puanının hesaplanması unutulan aday olduğu için de değildir. Tüm adayların puanları kılavuzda belirtilen ve yukarıda anlatmaya çalıştığım formül ve koşullar çerçevesinde hesaplanmıştır.

Bu durum, büyük olasılık, adayların alanları dışında gerekli olan sınavlardan yalnız 1’ine katıldıkları ve 180 için gerekli olacak net sayılarını çıkaramamalarından kaynaklanıyor olabilir.

 

 

Sınava giren ve geçerli olan aday sayıları:

ADAY TÜRÜ

YGS-2012

YGS-2011

SAYI

%

SAYI

%

YGS'ye Giren

1.837.737

96,95

1.648.635

97,43

Sınavı Geçerli Olan

1.837.344

99,98

1.648.240

99,98

Puanı Hesaplanan

1.786.539

97,23

1.609.971

97,68

180 ve Üstü Puan Alan

1.311.320

73,40

1.281.537

79,60

180 Altında Puan Alan

475.219

26,60

328.434

20,40

LYS Başvuran

871.313

66,45

855.000

66,72

LYS Başvurmayan

440.007

33,55

426.537

33,28

 

 

SINAVA GİREN

SINAVI GEÇERLİ

2012

%

2011

%

2012

%

2011

%

LYS-1

619.132

71,06

625.204

69,85

600.822

68,96

601.000

67,14

LYS-2

308.701

35,43

293.791

32,82

293.067

33,64

276.900

30,94

LYS-3

666.164

76,46

681.091

76,09

630.801

72,40

635.000

70,94

LYS-4

385.660

44,26

378.048

42,24

367.729

42,20

349.100

39,00

LYS-5

49.543

5,69

41.731

4,66

45.581

5,23

31.300

3,50

TOPLAM

871.313

66,45

895.089

69,84

 

 

 

 

 

Testlerin puan hesaplamada kullanılan Türkiye ortalama ve standart sapmaları:

 

2012

2011

2010

YGS

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

TÜRKÇE

40

18,02

10,1

21,80

9,30

21,60

9,20

SOSYAL BİLİMLER

40

11,3

8,9

11,30

8,50

12,40

8,00

MATEMATİK

40

7,27

10,2

7,80

9,90

11,90

11,80

FEN BİLİMLERİ

40

4,43

8,8

4,90

8,80

5,50

9,30

 

 

2012

2011

2010

LYS1

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

MATEMATİK

50

14,43

12,60

15,93

13,89

14,70

12,90

GEOMETRİ

30

7,52

7,57

9,05

8,59

10,80

8,40

 

 

2012

2011

2010

LYS2

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

FİZİK

30

10,41

7,89

8,08

8,05

10,10

8,50

KİMYA

30

10,81

8,53

12,23

8,82

14,90

8,90

BİYOLOJİ

30

11,17

7,28

12,07

7,57

12,70

7,30

 

 

2012

2011

2010

LYS3

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

DİL  EDEBİYAT

56

24,08

9,35

21,54

10,45

27,80

11,40

COĞRAFYA 1

24

7,58

4,16

9,36

4,50

10,10

5,10

 

 

2012

2011

2010

LYS4

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

TARİH

44

12,60

7,13

16,52

8,89

16,00

9,00

COĞRAFYA 2

16

6,15

3,20

6,33

3,44

7,50

3,80

FELSEFE GRUBU

30

6,75

4,58

9,73

4,70

17,90

4,80

 

 

2012

2011

2010

LYS5

SS

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

ORT.

ST.S

YABANCI DİL (İNG.)

80

49,61

26,18

30,69

23,32

40,30

25,00

YABANCI DİL (ALM.)

80

47,54

23,08

54,43

25,21

57,50

23,60

YABANCI DİL (FRA.)

80

33,13

25,52

43,03

20,37

43,60

19,90

 

180 baremini geçen aday sayıları:

 

TÜMÜ

FEN BİLİMLERİ

TÜRKÇE-MATEMATİK

SOSYAL BİLİMLER

YABANCI DİL

MESLEK LİSESİ

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

MF-1

246.779

376.972

202.223

215.998

26.771

139.494

151

1.237

866

92

16.768

20.151

MF-2

218.253

336.800

197.127

214.301

4.726

103.448

126

888

359

70

15.915

18.093

MF-3

218.301

338.245

196.763

213.796

4.820

104.868

171

1.028

353

75

16.194

18.478

MF-4

228.054

367.780

198.897

214.422

12.146

132.738

147

1.205

628

87

16.236

19.328

MF

246.779

376.972

202.223

215.998

26.771

139.494

171

1.237

866

92

16.236

20.151

TS-1

309.921

529.502

13.785

67.843

124.814

260.911

103.663

130.709

6.686

2.664

60.973

67.375

TS-2

371.254

576.594

30.226

75.636

155.803

287.889

109.268

134.174

7.549

2.915

68.408

75.980

TS

371.254

576.594

30.226

75.636

155.803

287.889

109.268

134.174

7.549

2.915

68.408

75.980

TM-1

403.181

623.176

147.246

209.675

212.156

267.381

7.795

89.078

2.390

1.815

33.594

55.227

TM-2

401.225

645.744

129.717

203.284

222.537

278.643

9.344

100.718

2.591

2.078

37.036

61.021

TM-3

413.184

669.731

113.208

194.349

234.429

290.697

19.539

113.107

3.188

2.412

42.820

69.166

TM

413.184

669.731

147.246

209.675

234.429

290.697

19.539

113.107

3.188

2.412

42.820

69.166

DİL-1

34.372

29.935

7.011

6.181

5.988

4.975

1.405

1.454

15.993

13.854

3.975

3.471

DİL-2

39.104

33.310

7.414

6.494

6.964

5.599

1.906

1.838

17.214

14.750

5.606

4.629

DİL-3

41.513

34.754

7.634

6.610

7.334

5.792

2.143

2.002

17.924

15.193

6.478

5.157

DİL

41.513

34.754

7.634

6.610

7.334

5.792

2.143

2.002

17.924

15.193

6.478

5.157

 

Puan Türüne Göre Kontenjanlar:

 

TOPLAM

DEVLET

VAKIF

KKTC

Y.DIŞI

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

MF-1

19.253

19132

17.918

17.539

1.104

1.270

201

273

30

50

MF-2

23.220

32434

22.758

31.964

325

306

137

124

 

40

MF-3

25.502

20780

20.615

17.233

3.730

2.467

1.077

991

80

89

MF-4

93.981

79522

72.147

60.924

18.062

14.767

3.201

3.313

571

518

MF

161.956

151868

133.438

127.660

23.221

18.810

4.616

4.701

681

697

TS-1

17.950

19465

13.215

14.792

3.492

3.257

1.156

1.267

87

149

TS-2

29.338

28076

26.895

25.654

1.581

1.365

767

922

95

135

TS

47.288

47541

40.110

40.446

5.073

4.622

1.923

2.189

182

284

TM-1

66.799

59581

52.953

46.839

11.812

10.766

1.635

1.555

399

421

TM-2

39.637

39548

28.212

30.092

9.266

7.484

1.954

1.716

205

256

TM-3

23.543

18093

17.207

13.432

5.006

3.534

1.250

1.027

80

100

TM

129.979

117222

98.372

90.363

26.084

21.784

4.839

4.298

684

777

DİL-1

13.055

14576

10.972

12.081

1.804

1.728

659

714

45

53

DİL-2

709

772

689

602

20

170

 

 

 

 

DİL-3

2.348

1499

1.908

1.384

300

20

50

 

90

95

DİL

16.112

16847

13.569

14067

2.124

1918

709

714

135

148

 

Üniversite Türüne Göre Kontenjanlar:

 

LİSANS

 

 

ÖNLİSANS

 

 

ÖZEL YETENEK

TÜM

 

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

2012

2011

2010

Devlet

469.686

310.877

299404

334.263

276.167

276917

17.877

17.228

15.201

821.826

604.272

591.522

Vakıf

60.975

51.066

44179

30.144

25.932

32063

4.187

4.347

4.493

95.306

81.345

80.735

KKTC

14.811

14.696

15356

1.674

1.699

1706

2.141

2.277

2.132

18.626

18.672

19.194

Yurt Dışı

1.722

2.054

2029

100

150

150

96

100

294

1.918

2.304

2.473

Toplam

547194

380.704

362.978

366181

305.959

312.846

24301

25.963

24.130

937676

712.626

699.954

 

 

 

 

 

Testlerin Puanlara Katkı %’leri (ÖSYM):

 

YGS

T

M

S

F

YGS1

20

10

40

30

YGS2

20

10

30

40

YGS3

40

30

20

10

YGS4

30

40

20

10

YGS5

37

20

33

10

YGS6

33

10

37

20

 

YGS

LYS-1

LYS-2

T

M

S

F

M

G

F

K

B

LYSMF1

11

5

16

8

26

13

10

6

5

LYSMF2

11

5

11

13

16

7

13

12

12

LYSMF3

11

7

11

11

13

5

13

14

15

LYSMF4

11

6

14

9

22

11

13

9

5

 

YGS

LYS-1

LYS-3

T

M

S

F

M

G

E

C1

LYSTM1

14

5

16

5

25

10

18

7

LYSTM2

14

7

14

5

22

8

22

8

LYSTM3

15

10

10

5

18

7

25

10

 

YGS

LYS-3

LYS-4

T

M

S

F

E

C1

T

C2

F

LYSTS1

13

12

10

5

15

8

15

7

15

LYSTS2

18

11

6

5

25

5

15

5

10

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

LYSDİL1 (İ)

15

9

6

5

65

LYSDİL1 (A)

15

9

6

5

65

LYSDİL1 (F)

15

9

6

5

65

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

 

LYSDİL2 (İ)

25

13

7

5

50

LYSDİL2 (A)

25

13

7

5

50

LYSDİL2 (F)

25

13

7

5

50

 

YGS

Y.DİL

T

M

S

F

LYSDİL3 (İ)

48

20

7

5

20

LYSDİL3 (A)

48

20

7

5

20

LYSDİL3 (F)

48

20

7

5

20

 

 

 

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Oktay Aydın - TÜRKPDR Yön.Kur.Üy.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Önceki Sonraki

Liseliler para ve makam peşinde!

İstanbul’da liselere devam eden öğrencilerin katıl...

Üniversite Adaylarının Seçimi

İstanbul’da özel liselere devam eden öğrencilerle ...

Liseden mesleğe acil eylem planı

Ülkemizde, kimin hangi üniversiteye gireceğinden, ...

Yeni YÖK Ne Kadar Yeni, Ne Kadar Özgürlü…

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  2012 sonuna dek ...

2014-2018 / 10. Kalkınma Planı Çalışmala…

Kalkınma Bakanlığı 2014 -2018 / 10. Kalkınma Pla...

2012 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonuçları

ÖSYM, 2012-ÖSYS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıklad...

Vakıf Üniversitelerinde 2012-YGS/LYS %30…

Oktay Aydın Uzman Psikolojik Danışman Türk PDR-D...

Yeni YÖK Yasası üzerine

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2013 yılında yasalaşma...

Üniversiteye başlayacaklar için yeni bir…

Sevgili Genç Yeni Üniversiteli Arkadaşlarım, Terc...

2012 Üniversitelerin Yerleşme Kayıt Sayı…

2012 yılı üniversitelere girişte ilk yerleştirme v...

2012-ÖSYS Ek Yerleştirme

2012 ÖSYS Ek Yerleştirmede,  lisans, ön lisan...

Ek Yerleştirmede Sıkça Sorulan Sorular V…

2012-Ösys Ek Yerleştirme Sıkça Sorulan Sorular Ve ...

Dershaneler ve Şehir Efsaneleri

  Dershaneler ve Şehir Efsaneleri  Ü...

Türkiye’de Dershaneler Gerçeği

“Ne Senle Ne de Sensiz” Türkiye’de Dershaneler Ger...

YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekle…

  YGS/LYS-2011 Kayıtları Nasıl Gerçekleşmişt...

DGS 2012 Tercihler

DGS-2012 Lisans yükseköğretim programı tercihleri,...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

  Vakıf Üniversiteleri 2012 / 2011 Tercih ve...

YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçları Nasıl…

  YGS/LYS-2012 Yerleştirme Sonuçlarını Nasıl...

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm…

Yükseköğrenime Geçişte Sorunlar ve Çözüm Önerileri...

Vakıf Üniversiteleri Tercih ve Yerleşme …

    Vakıf Üniversiteleri 2011 / 2010 T...

Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanları

   Vakıf Üniversiteleri 2012 Kontenjanl...

SBS’de Ham Puan Başarı Sırası Krizi

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Okul: Misyon-Vizyon

Nedir okul? Herkes gitmek zorunda mı? Gitmezse ne ...

LYS, YGS Puanları Nasıl Hesaplanıyor?

Oktay Aydın Eğitim Uzmanı LYS/YGS Puanları Nasıl...

Benim Geleceğim, Mesleğim Ya da Geleceği…

Üniversite giriş sistemine ilişkin sınav sonuçları...

Tercihlerle ilgili tüm merak ettiklerini…

LYS/YGS-2012 Tercih Aşamaları •   ...

2012'de son kez uygulanacak AOBP

  2012’de ÖSYS’de Son Kez Uygulanacak Ağırlı...

Üniversite Giriş Sisteminde Okul Başarı …

YGS/LYS ham puanlarına katılarak yerleştirme (Y) p...

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri ilk on li…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Yeni...

SBS 2012’de Tercih Tüyoları

Anadolu-Fen-Sosyal Bilimler ve diğer tüm Anadolu t...

Bu yıl Devlet ve Vakıf üniversiteleri…

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2011-2...

Tercihlerin Kim Olduğundur

Ne zaman ve nerede doğacağımızı, hangi anne babanı...

ÖSYS-2012'de AOBP'ya Yeniden Dönüş

Oktay Aydın ÖSYM'nin yeni katsayı uygulaması hakkı...

Üniversite Adaylarının Tercihi

Üniversite Adaylarının Tercihi Türkiye’de 2012-20...

SBS’de Son Düzlük İçin Öneriler

Türkiye’de Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu ...

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okulla…

Kendini Yenileyen Öğretmen Çağdaş Okullar Eğitime...

Yeni Ortaöğretim (Lise) Yönetmeliği Ne D…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012-2013 Öğretim Yı...

YGS sonuçları Ne ifade eder Ne ifade etm…

Her yıl yükseköğretime geçiş sınav sonuçları (YGS/...

Eğitimciler İçin 41 Maddede Twitter Kıla…

TÜRKPDR Yön.Kur.Üyesi ve Eğitim ve Kariyer Danış...

Yeni Dünya’da Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi  (BAU) Mütevelli Heye...

Lise Sonlar Kayıp, Lise 11’leri İse Kurt…

Öyle ya da böyle YGS/LYS-2012 merkezi sınavları ve...

Oktay Aydın: Dershanelersiz de Mümkün!

Bugünlerde eğitim sisteminde tartışma konumuz Ders...

Dershanesiz Bir Model Mümkün mü?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Üniversite giriş...

Tüm Ayrıntıları İle Seviye Belirleme Sın…

Devlet ve bazı özel fen, Anadolu, Anadolu Teknik-M...

Oktay Aydın sınav sorularınızı yanıtlıyo…

egitimtercihi.com yazarlarından Oktay Aydın lise v...

Üniversiteler Sosyal Mecrayı Keşfetti!

2010-2011’de Türkiye’de, yasası çıkmış ve kuruluşu...

Zorunlu-Zorunsuz / Kesintili-Kesintisiz …

Zorunlu eğitime ilişkin verilmiş olan bir yasa tas...

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Ka…

İstanbul’daki Liselerin LYS-2011 Test Karneleri Y...

YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin …

 YGS/LYS-2011’de İstanbul’daki Liselerin YGS ...

Üniversite adayları sıkın dişinizi az ka…

Yılgınlıklarınızı, yorgunluklarınızı var çok iyi a...

İstanbul’daki liselerin YGS 2011 puan ba…

İstanbul’daki Liselerin YGS-2011 Puan Başarı Anali...

Zorunlu eğitimde model arayışları

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna, iktidar partisinin ...

Hangi üniversitede kaç öğrenci okuyor?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin 2010-2011 yeni k...

Sevgili yeni üniversiteli genç arkadaşla…

Kaçıncı tercihinize girmiş olursanız olun, hepiniz...


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.