banner

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğretmenlere düşen görevler
Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ve öğrenmeyi ilerletmek, profesyonel pratikleri zenginleştirmek, topluma, meslektaşlarına ve öğrencilerine pozitif geri bildirim vermek için, öğrenim sürecini tasarlarken, uygularken ve değerlendirirken, neler yapmalılar? Bu soru özellikle de eğitimde teknoloji entegrasyonunu konuşurken oldukça önemli hale geliyor. Tüm dünyada bu konuda değişik çalışmalar yürütülüyor. En önemli çalışmalardan biride ISTE-International Society for Technology in Education (Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) tarafından hazırlanmış olan (NETS-T) -Ulusal Teknoloji Standartlarıdır. Öğretmenler, bu standartlara ve performans göstergelerine uygun olmalı ve modellemeliler. Şimdi bu standartları birlikte inceleyelim;

1. Öğrencinin Öğrenmesini ve Yaratıcılığını Teşvik Etme, İlham Yaratma

Öğretmenler öğrencinin öğrenim sürecini, yaratıcılığını ve yaratma gücünü yüz yüze ve sanal ortamda ilerletmek için konu hakkındaki bilgilerini kullanırlar.

Öğretmenler:

a.            Yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi ve buluşçu yaklaşımı ortaya koyar, destekler ve modeller.

b.            Öğrencileri gerçek hayat bağlamlarına, dijital kaynaklar ve araçları kullanarak gerçek problemleri çözmeye çeker.

c.            Öğrencilerin kavramsal anlama, düşünme ve planlama yetisinin yanı sıra, yaratıcı süreci ortaya çıkarmak ve açıklaştırmak adına onların yardımcı araçlar kullanarak düşünselliğini destekler.

Öğrenciler:

d.            Akranlarıyla ve diğerleriyle yüz yüze ve sanal ortamda öğrenme deneyimine girerek işbirlikçi bilgi oluşturma sürecini modeller.

2. Dijital Çağ Öğrenim Deneyimleri ve Değerlendirmelerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Öğretmenler; NETS-S’te(Öğrenci standartları) belirtilen yaklaşım, beceri ve bilgileri ilerletmek ve bağlam içinde öğrenmeyi maksimize etmek için, çağdaş kaynakları ve araçları kullanarak orijinal öğrenim süreçleri ve değerlendirmeleri tasarlar, geliştirir ve bunları değerlendirir.

Öğretmenler:

a.            Öğrencilerin yaratıcılığını ve öğrenmesini teşvik etmek için, öğrenme süreçlerine dijital kaynak ve araçları entegre eden ilintili öğrenme deneyimleri tasarlar ve uyarlar.

b.            Her öğrencinin bireysel meraklarını devam ettirmesini, kendi ilerlemesini yönetip değerlendirmesini, kendi eğitim amaçlarını belirlemede aktif olmasını sağlayan teknoloji destekli bir öğrenme ortamı geliştirir.

c.            Öğrencilerin farklı öğrenme stillerini, çalışma stratejilerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için, dijital araç ve kaynaklar kullanarak öğrenme aktivitelerini kişiselleştirir ve uyarlar.

d.            Öğrencilere çoklu ve varyasyonel, aynı zamanda da içerik ve teknoloji standartlarına uygun değerlendirmeler sunarak, ortaya çıkan sonuçları öğrenmeyi ve öğretmeyi bilinçlendirmek adına kullanır.

3. Dijital Çağ Çalışmalarını ve Öğrenmeyi Modelleme

Öğretmenler dijital ve global toplumda yenilikçi ve profesyonel bir kimlik çizecek bilgi, beceri ve çalışma süreçlerini sergiler.

Öğretmenler:

a.            Yeni ortam ve teknolojilere var olan bilgilerini aktarabilir ve teknoloji sistemlerinde beceri gösterir.

b.            Dijital araç ve kaynaklar kullanımıyla, onların başarısını ve yenilikçiliğini desteklemek üzere, öğrencilerinin yanı sıra, meslektaşlarıyla, velilerle ve toplum bireyleriyle işbirliği yapar.

c.            Dijital çağ araç ve formatlarını kullanarak, gerekli bilgiyi etkili bir şekilde öğrencilere, ailelere ve meslektaşlarına aktarır.

d.            Araştırma ve öğrenme ağlarını desteklemek ve geliştirmek için bilgi kaynaklarını kullanarak, var olan ve ortaya yeni çıkmakta olan dijital araçları etkili kullanır ve bunları modeller.

4. Dijital Vatandaşlığı ve Sorumluluğu Ortaya Koyma ve Modelleme

Öğretmenler evrimleşen dijital kültür içinde, profesyonel aktivitelerinde etik ve yasal davrandığı gibi, yerel ve küresel konuları ve sorumlulukları da anlar.

Öğretmenler:

a.            Yayın hakları, entelektüel mülkiyet ve kaynakların doğru yollarla dokümanlaştırılması dahil olmak üzere, dijital bilgi ve teknolojinin güvenli, etik ve yasal yollarla kullanımını öğretir, modeller ve savunur.

b.            Dijital araç ve kaynaklara yeterli ulaşım sağlayarak, tüm öğrenenler için öğrenici odaklı stratejilerle onların farklı ihtiyaçlarına cevap verir.

c.            Teknoloji ve bilginin kullanımına dair sorumluluk içeren sosyal iletişimler kurar, dijital etiket modeller ve ortaya koyar.

d.            Diğer kültürlerden meslektaşları ve öğrencilerin dijital çağ araçlarını kullanmalarını sağlayarak küresel bağlamda kültürel bilinci geliştirir ve modeller.

5. Profesyonel Gelişim ve Liderlik Girişimi

Öğretmenler sürekli profesyonel pratiklerini geliştirir, yaşam boyu öğrenimi modeller, okul ve profesyonel toplulukta dijital araç ve kaynakları etkili kullanarak liderlik özellikleri gösterir.

Öğretmenler:

a.            Çğrencinin öğrenimini ilerletmek için yerel ve küresel topluluklarda yer alıp teknolojinin yaratıcı kullanımını keşfeder.

b.            Paylaşım yapılan topluluklarda karar verme safhasında yer alarak ve diğerlerinin liderlik gelişimine yardımcı olarak, teknoloji ile liderlik özelliklerini bir arada gösterir.

c.            Öğrenci öğrenimini desteklemek amacıyla var olan ve oraya çıkan dijital araç ve kaynakları kullanarak, çağdaş araştırma ve profesyonel pratiğe katkıda bulunur ve bunları değerlendirir.

d.            Kendi okuluna, toplumuna ve öğretmenlik mesleğinin etkinliğine, yaşamsallığına ve yenilenmesine katkıda bulunur.

Bu standartları oluşturmak çok önemli bir çalışma ancak daha önemli olan bunların okullarımızda gerçekleştiğini, öğretmenler tarafından uygulanıp, modellendiğini nasıl anlarız. Bugüne kadar alışık olduğumuz denetleme anlayışı ile bunu sağlamak bana göre imkansız.  İşte bu nedenle okul kültürü oluşturmak okulu yeniden tasrlamak için çok önemli. Okulu bir Meslektaş Çemberine, öğretmenleride Öğrenme Yoldaşlarına dönüştürmek bunu gerçekleştirmenin anahtarıdır.

  

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.