banner

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması
Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Donald Finkel Mesleki gelişime ve öğretimin olan temeli yaklaşımında,  öğretimin “deneyim kazandırmak ve düşünmeye sevk etmek” olduğunu belirtir. Finkel şöyle devam eder: “...dönüşümlü düşünerek deneyim kazanmak soruna ait detaylar arasında bağlantılar kurmak, ona kuramsal ya da soyut bir gözle bakmak, kişinin sorun hakkında kendi sorularını oluşturması ve anlayış üzerindeki kontrolün daha aktif ve bilinçli bir hal almasıdır. ~ Teaching With Your Mouth Shut (Ağzınız Kapalıyken Öğretmek’ten)

Son yıllarda, öğretme ve öğrenme üzerine meslektaşlarım arasındaki etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan öğrenme yoldaşı olarak yaptığım sınıf, okul ziyaretleri esnasında pek çok öğretmene ve yöneticiye yoldaşlık ettim. Öğrenme yoldaşlığı sohbetleri gezici Sokratik görüşmeler gibi dönüşümlü düşünmede katalizör işlevi görürler. Bu ne yazık ki okulda geliştirilen bir şey değil, genelde başka biri size nasıl yapacağınızı söyler! En iyi ihtimalle öğrenciler yaptıklarını anlatma becerisini edinirler fakat öğrenimleri hakkında soyut biçimde düşünmede sıkıntı yaşarlar-örnekler, bağlantılar ve ilerleme.  Aynı şekilde öğretmen ve yöneticiler de yaptıkları iş üzerine daha fazla düşünmek için teşvik edilmeli ve imkân sağlanmalıdır. Ülkemizde özellikle üst düzey düşünme becerilerinin okullarımızda öğretilmediğini veya odak noktası olmadığını söyleyebilirim. Peter Pappas bu konuda Okulları dönüşümlü düşünmenin daha yaygın olduğu ortamlara dönüştürmek için Bloom’un yaklaşımına dayanarak  “Dönüşümlü Düşünmenin Sınıflandırılması” modelini geliştirdi.  Model 4 bölümden meydana gelmektedir:

1.            Dönüşümlü Düşünmenin Sınıflandırılması

2.            Dönüşümlü Düşünen Öğrenci

3.            Dönüşümlü Düşünen Öğretmen

4.            Dönüşümlü Düşünen Yönetici

Eğitimci Larry Ferlazzo şöyle diyor: “Peter Pappas’ın Öğrencinin Dönüşümlü Düşünmesinin Sınıflandırılması modeli üst düzey düşünme becerileri geliştirmeye yeni bir bakış açısı ile oldukça başarılı bir yaklaşım kazandırmıştır. Bununla birlikte Bloom’a ait Sınıflandırma öğrenciler için hali hazırdaki  pek çok Bloom stratejisinden çok daha uygun hale gelmiştir. Aynı zamanda model süreç değerlendirmesi için oldukça değerli ve kolay bir araçtır, her öğretmenin sınıfında düzenli olarak kullanabileceği sadece bir kaç dakika alan bir araç. Ben ve öğrencilerim son 3 yıldır kullanıyoruz ve iki kitabımda da şiddetle tavsiye ediyorum, özellikle de bloğumda Peter’ın yaptığı işlerin altını çiziyorum.” A Taxonomy of Lower to Higher Order Reflection (Düşükten Yükseğe Dönüşümlü Düşünmenin Sınıflandırılması)

Farz edelim ki kişi bir görevi tamamladı. Yaşadıkları deneyim üzerine düşünürken ne tip sorular sorabilirler? Bu sorular Bloom’un sınıflandırması ile nasıl paralellik gösterebilir?

•             Bloom’un Hatırlaması: Edinme, tanıma ve uzun ya da kısa dönem hafızadan ilgili bilgilerin hatırlanması

o             Dönüşümlü Düşünme: Ne yaptım?

•             Bloom’un Anlaması: Sözlü, yazılı ya da görsel mesajlardan anlamın inşa edilmesi

o             Dönüşümlü Düşünme: Önemli noktalar nelerdi? Amaçlarıma ulaştım mı?

•             Bloom’un Uygulaması: Uygulama ya da yerine getirme aracılığıyla prosedürün tamamlanması ya da kullanılması. Prosedürü yeni bir konuma taşımak.

o             Dönüşümlü Düşünme: Bunu daha önce ne zaman yaptım? Bunu tekrar nerede kullanabilirim?

•             Bloom’un Analizi: Materyali bileşenlerine ayrılması, birbirleri ile olan ilişkilerin ve bileşenlerin yapının tümüyle ya da amacıyla olan ilişkilerinin belirlenmesi

o             Dönüşümlü Düşünme: Yaptıklarımda herhangi bir kalıba rastladım mı?

•             Bloom’un Değerlendirmesi: Kriter ve standartlara dayanarak yargıya varılması

o             Dönüşümlü Düşünme: Ne kadar iyi yaptım? Neler işe yaradı? Neleri geliştirmem gerekiyor?

•             Bloom’un Yaratması: Ögelerin yeni bir kalıp ya da yapı oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi ya da yeniden düzenlenmesi

o             Dönüşümlü Düşünme: Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Planım nedir?

Dönüşümlü Düşünen Öğretmen ne yapar?

Dönüşümlü düşünmenin her aşaması Bloom’un Sınıflandırmasına paralel olarak yapılandırılmıştır. Farz edelim ki az önce işlediği ders ya da proje, ünite, kurs vb. öğretmenin aklına geliyor. Düşük seviyeden üst düzey dönüşümlü düşünmeye ilerlerken kendilerine hangi örnek soruları sorabilirler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•             Bloom’un Hatırlaması: Ne yaptım?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Ders neydi? Derste bütün içeriği anlatabildim mi? Zamanında bitti mi? Öğrenciler değerlendirme sonucunda kaç “puan” aldılar?

•             Bloom’un Anlaması: Önemli noktalar nelerdi? Amaçlarıma ulaştım mı?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Dersin temel bileşenlerini açıklayabilir miyim? Öğrencilerin bir sonraki/bir önceki ünite ile nasıl bağlantı kurabileceğini anlıyor muyum? Bu müfredatın hangi kısmında bulunuyor? Hangi eğitimsel stratejileri kullandım? En iyi uygulamaları ve stratejileri yürütebildim mi?

•             Bloom’un Uygulaması: Bunu daha önce ne zaman yaptım? Bunu tekrar nerede kullanabilirim?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Önceki derslerdeki içerik, ürün ya da sürecin üstüne bir şeyler koyabildim mi? Bu ders sonraki ders için nasıl dayanak oluşturur? Eğitimsel yaklaşımımı bir diğer derse nasıl adapte edebilirim? Aynı ders üzerinde farklı öğrenenler için nasıl değişiklikler yapılabilir?

•             Bloom’un Analizi: Yaptıklarımda herhangi bir kalıba ya da ilişkiye rastladım mı?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Öğrencilerin sahip olduğunu düşündüğüm ön bilgiler nelerdi? Bu ödev için kullandığım eğitimsel stratejiler doğru muydu?  Derse olan yaklaşımımda hızlandırma, gruplama gibi örneklere rastladım mı? Öğretim stilimde çeşitli kalıplara rastladım mı?- örneğin cevap veren her öğrenci için yorumda bulundum mu? Yararlandığım yaklaşımın sonuçları nelerdi-etkin miydi, yoksa çıkarabileceğim ya da yeniden düzenleyebileceğim adımlar var mıydı?

•             Bloom’un Değerlendirmesi: Ne kadar iyi yaptım? Neler işe yaradı? Neleri geliştirmem gerekiyor?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Ne öğreniyoruz ve önemli olan nedir? Öğrencilerin ön bilgi ve becerileri ile ilgili varsayımlarım doğru muydu? Derste diğerlerinden daha etkin olan unsurlar var mıydı? Geliştirilmesi gereken taraflar var mı? Bütün öğrenen ihtiyaçları karşılandı mı? Öğrenciler bilme seviyelerini ne kadar artırdılar? Geliştirilmesi gereken alanlarım ve güçlü yönlerim hakkında neler öğrendim? Öğretmen olarak nasıl bir ilerleme sergiliyorum?

•             Bloom’un Yaratması: Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Planım nedir?

o             Öğretmenin Dönüşümlü Düşünmesi: Bu dersin en iyi yanlarını ileride nasıl birleştirebilirim? Geliştirilmesi gereken alanlarda düzeltmeler yapabilmek için neleri değiştirebilirdim? Gelişmek için güçlü yönlerimi en iyi nasıl kullanabilirim https://indigenerics.com? Zorlukları aşabilmek için hangi adımları atmam ya da hangi kaynakları kullanmam gerekir? Mesleki hedeflerime ulaşabilmeme yardım edecek herhangi bir ağ yada eğitim bulabilir miyim? Öğrenme ortamımızı geliştirmek için yöneticilere ya da meslektaşlarıma ne gibi önerilerde bulunabilirim?

Bu modeli kullanarak mesleğimizi icra ederken aynı zamanda dönüşümlü düşünerek öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza model olduğumuz gibi sürekli mesleki gelişimimizi de sürdürebiliriz.

Kayhan Karlı

Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu

Twitter @kayhankarli

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.