banner

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…
Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmalar ve gelecek yıla dair büyük kaygılarla…

Eylül 2011’de yeni eğitim yılına, MEB içinde köklü bir değişime sebep olacak, 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) girdik. Başlayan yeni süreçte, bakanlığın hantal yapısını düzeltmek amacıyla organizasyon şeması sadeleştirildi, ancak işleyen düzen işlemez hale geldi. Özellikle de yıl boyunca süren atamalar ve yönetici kadrolarındaki değişim, pek çok kademede süreçleri kilitledi.

KHK ile eşzamanlı olarak, bir diğer büyük proje daha tartışma konusuydu: Fatih Projesi. İkinci dönemin başında, pilot çalışmalara başlandı. Bir yandan etkileşimli tahtalar büyük bir hızla okullara ulaştırılırken, diğer yandan tabletler pilot olarak seçilen okullarda kullanıldı ve veri toplandı. MEB’in projeyi, farklı görüşlere kulak vererek, çok taraflı yürütme kararı alması sevindiriciydi. Ancak asıl olanın, araçların niteliğinden çok, araçları kullanacak kişilerin becerileri olduğunu düşününce, bu kapsamda yapılan mesleki gelişim çalışmalarının, içerik ve yöntem açısından halen yetersiz olduğu çok açıktır. Bu sorunu aşmak için, alınganlık yapmadan tüm tarafların katkısını almak, bir model oluşturmak ve uygulama yöntemlerini geliştirmek gerekir.

Elbette herkes görevini iyi niyetle yapmaya çalışıyor ancak MEB’in, yalnız Fatih Projesi için değil, bütünsel bir mesleki gelişim stratejisi olmadığı ortadadır. Eski alışkanlıklardan kurtulabilmek için farklı bakış açılarına, etkili model ve stratejilere daha fazla şans tanımalı, insan kaynağının kalitesini geliştirme konusunda özel sektörün yaptığı çalışmaları çok iyi analiz etmeliyiz.

MEB için en etkili ve radikal çözümün, tüm mesleki gelişim çalışmaları için, dışarıdan hizmet satın alma modeline geçmek olduğunu düşünüyorum. MEB, hizmeti talep eden, kalitesini belirleyen ve denetleyen olunca, bu alanda bir sektör oluşmasını sağlayacak. Rekabet ortamı sayesinde de mesleki gelişim hizmetinin kalitesi artacak. Bir diğer önemli fayda da üniversitelerimizin eğitim fakülteleri arasında oluşacak rekabetten gelecek. Okul - fakülte işbirliğine dayalı yeni modeller gelişecek. Üniversitelerin özel sektörle birlikte üreteceği yeni mesleki gelişim fırsatları, eğitimcileri yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde, kendi gelişimlerinin sorumluluğunu almaya teşvik edecek. Okul yönetimlerinin mali ve idari açıdan yetkilendirilmesi ise ihtiyaca yönelik programları yaratılmasına, bunların etkili sonuç vermesine, dolayısıyla okul temelli gelişimin sağlanmasına sebep olacak.

Eğitim yılının ikinci yarısında, 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş yasası, eğitimle ilgili tüm tartışmaların üzerine çıktı. Eğitimle ilgisi olan - olmayan herkesin konuştuğu yasa, okullarda köklü değişimleri de beraberinde getiriyor. Ve bu yasa bir kez daha gösterdi ki köklü değişimleri bile bilimsel verilere dayandırarak ve önceden planlayarak yapma alışkanlığımız yok!

4+4+4 ile birlikte, gelecek yıllara taşınan pek çok kaygı var. Eylül ayında yeni eğitim yılı başladığında uygulamanın nasıl olacağı konusunda soruların ardı arkası kesilmiyor. Bu cevapları bulmak için, MEB tarafındaki eğitimcilerin yaz aylarında yoğun bir çalışma içinde olduğunu biliyorum. Pilot çalışma yapmak yerine, uygulamaya doğrudan başlanacak olması, muhtemel hataları da beraberinde getirecek. Geçmişte yapılmayan izleme ve değerlendirme çalışmasını bu uygulamada yapmak, MEB’e, veriye dayalı karar verme politikaları oluşturma fırsatı verebilir. Bu yasayla amaçlanan neyse, onu izlemek ve değerlendirebilmek için bir model kurup, elde edilen sonuçları periyodik olarak kamuoyuyla paylaşmak, hem iletişim yönetimi hem de politika oluşturma açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Tüm bu tartışmaların arasında, çok önemli bir gerçek var: Eğitimde her türlü değişim ve gelişim okulda hayat buluyor. O nedenle eğitim sistemini geliştirmek, ancak okulu bütünsel olarak ele alarak geliştirmekle mümkün oluyor. Okul yaşamını, inovatif fikir ve uygulamalarla nasıl zenginleştiririz sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Fielding Nair International şirketinin Kurucu Başkanı, Futurist, Okul Mimarı Prakash Nair, okulda inovatif yaklaşımlar geliştirecek 30 stratejiyi anlatan bir rehber kitap yayınladı. Dünyanın pek çok ülkesinde, hükümetler düzeyinde, eğitim binalarının tasarımı ve inovatif değişim yönetimi yaklaşımları üzerinde çalışan Nair’in stratejilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Yaz aylarında düşünme fırsatı olur ve farklı uygulama kararları alabiliriz düşüncesiyle...

Strateji

Pedagojik

Alan

Örgütsel

Alan

Sosyal/Akademik Olmayan Alan

Bireyselleştirme/kişiselleştirme

X

X

Farklı yaşlarda öğrenenlerin oluşturduğu sınıflar

X

X

X

Küçük gruplarla çalışma

X

X

Koçluk / danışmanlık

X

X

Akademik küçük öğrenme toplulukları

X

X

Disiplinlerarası ilişkilendirilmiş müfredat

X

X

Blok ders programlama

X

X

İşbirlikli öğrenme

X

X

Proje tabanlı öğrenme

X

X

Akran ders çalıştırması

X

Akran ders anlatması

X

X

Takımla öğretim, eğitimcilerin sınıf içinde de takım olarak çalışmayı modellemeleri

X

X

X

Toplumsal hizmet uygulamaları

X

Öğrenme öğretme devamlılığı

X

X

İş dünyasıyla değerlendirme, kaynak-fon işbirliği

X

X

X

Program, insan kaynağı, projeler, değişim vb alanlarda küresel işbirliği uygulamaları

X

X

X

Öğrenciler için stajyerlik uygulamaları

X

Sanatın yeniden keşfi

X

X

X

Tablet ve kablosuz teknoloji sayesinde her zaman her yerde öğrenme yaklaşımı

X

X

Akademik olmayan yaşam becerileri

X

X

Veli katılımı

X

X

Öğrencilerin planladığı ve yönettiği etkinlikler

X

Anlamlı kariyer danışmanlığı

X

Sosyal ve duygusal danışmanlık

X

Spor derslerinin ötesinde sağlıklı yaşam becerileri

X

Sınıf dışı (outdoor) öğrenme

X

X

Tamamen öğrenciler tarafından çıkarılan öğrenci gazetesi

X

Okul gelişimiyle ilişkili, ihtiyaca yönelik öğretmen eğitimi ve bunun için zaman planlaması

X

X

Okul binaları için yeni paradigmalar

X

Okul sonrası programlar

X

Kayhan Karlı

ÖğrenmeYoldaşı

www.twitter.com/kayhankarli

www.ogrenmeyoldasi.com

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.