banner

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci başarısına yansıması
Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda sıklıkla gözlemlediğim konu, öğretmenler için uygulanan mesleki gelişim programlarının sınıfa, öğrenme ortamlarına yeterince yansımadığı. Bu konuda iş dünyası çalışanlarının iş başında geliştirilmesi konusunda yaptıkları harcamanın işe ve/veya karlılığa dönüşmesi konusunda üzerinde durdukları kavram ise ROI (Return on Investment), yani yatırımın geri dönüşü. Aynı şekilde biz eğitimcilerde bu kavramı eğitim ortamları için düşünürsek görebiliyoruz ki, harcanan zaman, emek ve para oranında öğrencilerin öğrenmesinde geri dönüş almıyoruz. Bu noktada iş dünyası ile eğitim dünyası arasında karşımıza çıkan en önemli fark, iş dünyasında mesleki gelişim, kariyer gelişiminin de bir parçası, oysa eğitim dünyasında bu ilişki ya hiç kurulmamış ya da çok belirsiz. Biz öğretmenler, çoğunlukla ego durumlarımız nedeniyle yeni öğrendiğimiz beceri veya kavramları öğrenciler karşısında deneyimlemekte çekingen kalıyoruz. Sonuç olarak da öğrendiğimizi düşünsek dahi yeni becerilerimiz sınıfa yansımıyor. Dünyada son yıllarda eğitimcilerin iş başında mesleki gelişimi için ve bu becerilerin sınıfa yansıması için üzerinde çokça araştırma ve uygulama yapılan koçluk-mentörlük deneyimleridir. ÖRAV olarak biz de özellikle eğitici eğitimlerimizden başlayarak, sürecimizi bu yaklaşımı temel alarak tasarladık. Bu yaklaşımın etkili sonuçlarını da alıyoruz. Ayrıca bizim kültürümüzdeki öğeleri alarak oluşturduğum öğrenme yoldaşlığı yaklaşımın okul uygulamalarında gözlemlediğim en somut gerçek ise öğretmenlerimizin değerlendirme/performans kaygısı yaşatılmadan bu konuda eğitim aldıkları durumda mesleki gelişimlerinin inanılmaz bir şekilde sınıfa yansıdığıdır.

Genel olarak çoğumuz başkalarıyla çalışmaktan hoşlanırız ve bu şekilde daha çok şey ortaya çıkardığımızı düşünürüz. Bilişsel öğrenme kuramı buna bir açıklama getiriyor. 1900’lerin başında yapılan ama son yıllarda daha çok dikkat ve destek kazanan Lev S. Vygotsky’nin çalışması, öğrenme için sosyal ortamın çok önemli olduğunu savunuyor. Vygotsky’nin kuramının temelinde “yakınsal gelişim alanı” olarak bilinen bir kavram var ve bu, bir mentor tarafından bize rehberlik edildiğinde veya daha deneyimli bir arkadaşımızla çalıştığımızda daha iyi öğrendiğimizin altını çizer (Schunk, 2000). Öğrenme ortamında işbirliğinin önemi, geçmiş yıllarda ABD-Ulusal Araştırma Konseyi Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü bir çalışmada da ortaya çıktı. Proje, öğrenmenin nasıl oluştuğuna dair son araştırmaların bir meta-analizini yaptı ve bu bulguları sınıf ortamında uygulamak için önerilerde bulundu. 2000 yılında yayınlanan kapsamlı raporun adı, İnsanlar Nasıl Öğrenir: Beyin, Akıl, Deneyim (Bransford, Brown, & Cocking, 2000) ve etkin öğrenme hakkında bilinenlerin öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler için de uygulanabileceğini savunuyor. Çalışma çok etkin öğrenme ortamlarının dört özelliğini saptıyor: 

•             Tümü öğrenicinin güçlü yönleri, ilgi alanları ve gereksinimlerinden yola çıkarak öğrenici-merkezlidir.

•             Anlamayı destekleyen iyi organize edilmiş bilgi sunarlar ve bilgi merkezlidirler.

•             Öğrenicilere her şeyi deneyerek ve geri bildirim alarak anlamalarını sınama fırsatı verirler ve ölçme merkezlidirler.

•             Kültürel normları geliştirerek ve öğrenmeyi desteklemek için işbirliğini yüreklendirerek toplum merkezlidirler.

Son yıllarda Hattie (2009) meta analizinde de besleyici-tanılayıcı geribildirimin öğrenenin kalıcı öğrenmesine olan etkisini öne çıkardı. Benzer şekilde Wiggins ve McTighe 2007 yılında yayınladıkları öğrenmenin nasıl gerçekleştiği hakkında araştırma sonuçlarında şu bulguları paylaşıyorlar;

Başarılı öğrenme üst düzey bilişsel beceriler gerektirir: Nasıl öz değerlendirme yapacağını, yansıtacağını ve kendisini geliştirmek için geribildirim kullanmayı öğrenir. Öğrenmeyi maksimum düzeye çıkarabilmek için öğrenenlere güvenli ortamlarda, farklı uygulama fırsatları verilmeli, düzenli, besleyici geribildirim alabilmeleri ve doğru zamanda geri bildirimi gelişime dönüştürecek uygulama fırsatları oluşturmak gereklidir. Bir öğrenenler topluluğu olarak okul her paydaşın birbirinden öğrendiği, bir ortamı yansıtmalıdır çünkü sürekli öğrenme hem kurumsal hem de kişisel başarı için esastır.

Öğretmen kalitesini geliştirmek ve sürdürmek konusundaki mesleki literatür, aynı zamanda öğretim ortamlarını geliştirme önerileriyle doludur. Bu önerilerdeki mantık, iş yerlerinin mesleki gayretlerini desteklediğini ve işbirliği içindeki çabalarını geliştirdiğini hisseden öğretmenler yetkinliklerini artarak sürdürürler ve bu da öğrencilerin öğrenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratır (Hall & Hord, 2001). Literatürde sıklıkla tartışılan işbirlikçi mesleki ortam türü öğretmen-öğretmen işbirliğidir. Meslektaş koçluğu-öğrenme yoldaşlığı, eylem araştırma projeleri, ekip halinde öğretmenlik, ilkokul-ortaokul-lise ekipleri ve diğer benzerleri öğretmenleri birbirlerinin çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için bir araya getirir. Öğretmen-öğretmen işbirliğinin bir başka iyi bilinen uzantısı, bir okulu tüm üyelerinin ortak bir misyona doğru işbirliği yaptıkları mesleki öğrenme toplum modelidir (Meslektaş Çemberleri): öğrenicinin öğrenmesi yani herkesin öğrenen olduğu yaşam boyu öğrenenler topluluğu (DuFour & Eaker, 1998; Glickman, Gordon, & Ross-Gordon, 2004; Hord, 1997).

Bu nedenle okullarımızda mesleki gelişim programlarının sınıflara yansıması, yani sosyal ve akademik olarak öğrenci başarısını sağlaması için okula özgü bir kültür geliştirmek gerekmekte. Bu kültürün en önemli öğesinin de okul içi ilişkilerde eğitimciler arasındaki ilişkinin türünün arkadaşlık/dostluk ilişkisinden meslektaşlık boyutuna taşınması olduğunun altını çizmek isterim. Meslektaşlık ilişkisi oluşturabilmek içinde önce ekip olmayı becerebilmeli sonrasında da mesleki gelişime odaklanabilmek için bir öğrenme yoldaşlığı yaklaşımı oturtulmalı. Biz yetişkinler de öğrencilerimiz gibi yaptığımız işlerle ilgili tanılayıcı, besleyici geribildirim aldığımızda beceri geliştiriyor ve daha iyisini yapıyoruz. Feedback that feeds forward yani ileri besleyen geribildirim. Bir diğer söylemle sorun odaklı değil çözüm odaklı olmak diyebiliriz. Burada odak noktasının değerlendirme değil mesleki gelişim olması ve bununda öğrenci başarısını sağladığını görmek olması gerektiğinin tekrar altını çizmeliyim. İşbirliğinin bu daha geniş olan şekli, öğrenme yoldaşlığı ile her meslektaşın güçlü yönlerini anlamak ve geliştirmek için uygun bir kapsam sunar; bunun öncelikli işbirliği öğretmen ve öğretmen arasında değil, öğretmen ve süpervizör arasındadır. Öğrenme Yoldaşlığı’nda bir idareci ile bir öğretmen arasındaki işbirliği bilişsek koçluğa benzese de (Costa & Garmston, 1985), ortaklıkları iki ek amaca hizmet eder: Öğrenci çalışmaları hakkında daha analitik olabilmesi için öğretmene yol arkadaşlığı yapmak ve öğretmeni bir mesleki gelişim planı yapmaya hazırlamak.

Sonuç olarak okulu yeniden tanımladığımız bu çağda yaşam boyu öğrenen profesyoneller olarak biz eğitimciler öğrenenlerin başarısına yansıyan mesleki gelişim için etkili bir okul kültürü, arkadaşlık yerine meslektaşlık ilişkisi, ve bunları geliştirecek bir araç olarak da öğrenme yoldaşlarımızı bulmalıyız.

Eğitimtercihi

Kayhan Karlı

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.