banner

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz...
Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz...

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın ilk projesi olan “Öğretmenin Sınırı Yok” (ÖSY) ile 2008 yılından bugüne dek 70.000’den fazla öğretmene, yüz yüze gerçekleşen atölye çalışmaları ile ulaştık. Bu çalışmalar dahilinde sürekli olarak gerçekleştirdiğimiz hem nicel hem de belli aralıklarla yaptığımız nitel ölçme ve değerlendirme çalışmalarından elde ettiğimiz bazı dikkat çekici noktaları sizinle paylaşmak isterim.

Vakfımız eğitimlerine bugüne dek katılmış 70.000 öğretmenin yarıya yakını (%46,7), 10 yıl ya da daha az deneyime sahip öğretmenlerden oluşuyor. 21 yıl ya da daha fazla deneyime sahip öğretmenlerin gruptaki oranı ise sadece %16,2. Vakfımız eğitimlerine katılan bu grubun oldukça genç bir kadro olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu grup içerisindeki öğretmenlerin baskın bir çoğunluğu lisans mezunu (%86,4) ve lisans eğitimden sonra alanında uzmanlaşmak isteyip yüksek lisansa devam edenlerin oranı sadece %5,3.

ÖSY kapsamında dört yıldır çeşitli paydaşlardan topladığımız veriler bazı konularda tutarlı olarak benzer sonuçlar vermektedir. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Eğitimimiz, öğretmenlerde mesleki anlamda bir farkındalık yaratmış ve katılımcılar eğitimden sonra mesleki anlamda yapıcı bir sorgulamaya yönlenmişlerdir. “Alanımda yetkin bir öğretmen olduğumu düşünüyorum”; “Başarılı bir öğretmen olduğuma inanıyorum” ve “Sınıfta zamanı iyi yönettiğimi düşünüyorum” gibi ifadelere verilen yanıtların, eğitimden sonraki ortalamalarındaki düşüşler, bu sorgulamanın sonucudur. Yine eğitimimizden sonra öğretmenlerin kendilerini mesleki anlamda daha iyi, değerli ve önemli hissettikleri ve mesleki olarak motivasyonlarının arttığı sonucu sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerimiz, vakfımızın uyguladığı eğitim programını ihtiyaçlarına uygun (%98,4); ilgi çekici (%98,1) ve anlaşılır (%99) olduğunu ifade etmiştir. Bu eğitim sayesinde öğretmenler, diğer katılımcılarla etkileşim olanağı bulmuş (%99); etkinlikleri amaca uygun bulmuş (%98,9) ve eğitim malzemelerinin de öğrenmeyi kolaylaştırdığını (%98,1) ifade etmiştir. Öğretmenlerin göreceli olarak daha düşük düzeyde katıldıkları yegane konu, eğitimin gününün ve saatinin uygunluğu ile ilgilidir. Öğretmenlerimizin %73’ü eğitim gününü uygun bulmuş, saatlerin uygun şekilde planlandığını ifade etmiştir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine yayılmış 20 saatlik atölye çalışması şeklinde düzenlenen eğitim programımızı öğretmenlerimiz yoğun bulmaktadır ve normalde dinlenerek ya da ailelerine ayırarak geçirdikleri günlerde eğitim programına katıldıkları için bu konudaki memnuniyetleri diğerlerine göre daha düşüktür. Öğretmenlerimizin %98,1’i eğitimimizin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını, %97,1’i eğitimimizin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını, %98,1’i eğitimi diğer meslektaşlarına da önerdiklerini ve %92,1’i de ÖRAV’ın düzenleyeceği diğer eğitimlere de katılmak isteyeceklerini ifade etmişlerdir.

Gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları sırasında uyguladığımız işbirliği ve paylaşıma dayalı öğrenme modeli ve bu kapsamda kullandığımız kümeler şeklindeki oturma düzeni, grup çalışmaları vb. uygulamalar sayesinde öğretmenler arasındaki iletişim artmaktadır. Bu uygulamalar sayesinde öğretmenler, kendi sınıf içi uygulamalarının ve öğrenme süreçlerinin farklı yöntem ve tekniklerle öğrenciler için daha keyifli ve eğlenceli hale gelebileceğini fark etmişlerdir. Bu çalışmalarda yine üzerinde düşünülmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkan konu, öğretmenlerin mesleki tatmin ve mesleğe duydukları saygı ortalamalarının, öğretmenlerimizin çalışma hayatlarının 6-15 yıl arasında asgari düzeye inmesidir. Mesleki tatmin ve mesleğe duyulan saygı, mesleğe başlanan ilk 5 yılda ve 15 yıldan sonraki dönemde, 6-15 yıl arasındaki döneme göre daha yüksektir. İnsan hayatında orta yaşa denk gelen bu dönem, genel olarak sosyal, bireysel ve ailevi sorumlulukların arttığı dönemdir. Kariyerlerinin bu dönemindeki öğretmenlerin, mesleki yenilenmeye daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Bunun dışında genel olarak kadın öğretmenlerin mesleki özgüvenleri, mesleki tatminleri ve mesleğe duydukları saygı düzeyleri, erkeklerinkine göre daha yüksektir. Eğitime katılan öğretmenlerin öğrencileri de eğitimin olumlu etkisini çeşitli ifadelerle ortaya koymuştur. Öğrenciler, eğitim öncesine göre öğretmenlerinin tüm öğrencilere karşı davranışlarının daha adil ve eşit olduğunu, sınıftaki etkinliklere daha çok katılabildiklerini ve kendilerini daha fazla ifade etme fırsatı bulduklarını anketler aracılığı ile ifade etmiştir.

ÖRAV eğitimlerinin ve süreçlerinin en etkili olduğu alan ise vakfın Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan kısmi zamanlı eğitimcileridir. Öğretmenler üzerinde farkındalıklar kazandıran ve mesleki motivasyonu arttıran Öğretmenin Sınırı Yok projesi, vakfın kısmi zamanlı eğitimcileri üzerinde farkındalığın ötesinde değişim yaratabilmiştir. Eğitimcilerimizden, kariyerlerinde değişim olduğunu ifade edenlerin %84’ü, bunda ÖRAV’ın etkisi olduğunu da ifade etmiştir. Eğitimcilerimiz ÖRAV’ı (mesleki) gelişim, takım çalışması (%10,1) ve (yaşam boyu) öğrenme (%7,1) ile tanımlamaktadır. Yaptığımız nitel çalışmalarda eğitimcilerimiz, “meslek hayatlarını ÖRAV öncesi ve ÖRAV sonrası diye ayırdıklarını”; “ÖRAV’ın onlar için dönüm noktası olduğunu” ve “ÖRAV’la birlikte alışkanlıklarından vazgeçtiklerini ve vazgeçmeye de devam ettiklerini” anlatmışlardır.

Tüm bu sonuçları değerlendirince neler öğrendiğimizi şöyle sıralayabilirim;

•             Öğretmenler, işlerine yarayacak olduğunu anladıkları mesleki gelişim çalışmalarına gönüllü katılıyor ve meslektaşlarını teşvik ediyor.

•             Etkili öğrenme, eğlence ve anlam içermeli.

•             Sürekli öğrenmeyi kurum kültürü haline getirebilirseniz dışarıya yansıtılabiliyor.

•             Hiyerarşik bir öğrenme yapısı, yerine meslektaşlar arası birlikte öğrenme ve gelişme kültürü işe yarıyor.

•             Öğretmenlerimizin özellikle mesleğin 6-15’inci yılları arası mesleki motivasyon ve mesleğe olan saygılarını artırmak için çalışmalar yapılmalı.

•             Bireylerden daha çok okul sisteminin etkililiğini artırmalıyız.

Kaynak Eğitimtercihi

YASAL UYARI:

Yayınlanan köşe yazısı ve haberlerin tüm hakları ESM Yayıncılığa aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.


Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Önceki Sonraki

Futbol yerine okullar açılacak mı tartış…

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Bu yazımda güncel...

Eğitimde Yeni Norm(al) Arayışları!

Kayhan Karlı - Eğitimci - Yazar Covid19 salgın gü...

Liselere Giriş Sınavları hakkında bir gö…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Bu sınav hem içer...

Korona günlerinde eğitimin dokunaklı hal…

Kayhan Karlı / Eğitimci - Yazar Herkes açısından ...

Sosyal ve Duygusal Öğrenme için ne yapıy…

Kayhan Karlı - Eğitimci / Yazar Eğitim dünyasında...

Özel okul fırtınası!

Kayhan Karlı - Eğitimci-Yazar Bugünlerde pek çok ...

Kayhan Karlı: Özel okul kaosu!

Kayhan Karlı / Eğitimci-Yazar  Son dönemlerd...

Girişimci ruhlu öğrenme yoldaşı öğretmen…

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu S...

Nitelik mi? Nicelik mi?

Kayhan Karlı / Eğitimci - YÖM Okulları Kurucusu O...

Kayhan Karlı: Anlamlı bir öğrenme yılı o…

Kayhan Karlı - Eğitimci – Yazar/ YÖM Okulları Kuru...

Kayhan Karlı: Söylemek, istemek gerek!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Eğitim, bu ü...

Yeni Okul Paradigması!

Kayhan Karlı / YÖM Okulları Kurucusu Son yıllarda...

Özel okullar mı? Bağımsız okullar mı?

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Aslında özel...

Öğretmenlerin mesleki gelişimi: Gereksiz…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Bugünlerde p...

Eğitim Sistemi mi yoksa Sistemin Eğitimi…

Kayhan Karlı - YÖM Okulları Kurucusu Eğitim siste...

Ödev mi? Görev mi? Görev savma mı?

Kayhan Karlı / YÖM KurucusuOkul dönemi hızlı bir ş...

Müfredat değil ekosistem

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Sonunda uzun ve hiç u...

Eğitim gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu 15 Temmuz kalkışmasın...

Dünya´yı güzellik kurtaracak!

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkez...

İlk söz: Eğitim Gerekli midir?

Kayhan Karlı / YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkez...

Odaklanmış öğrenenler oluşturmak için…

Kayhan Karlı / YÖM Kurucusu Son dönemde hem eğiti...

Atom Karınca öğretmenime saygıyla

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

İnnovatif-Yenilikçi Okulların DNA´sı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi Kurucusu ...

Öğrenme odaklı okul mekanları

Kayhan Karlı / Kurucu /Yenilikçi Öğrenme Merk...

Okullarımız Yeni Döneme Hazır mı?

Yeni bir eğitim dönemine hazırlıkların başladığı ş...

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Nasıl Dön…

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) bir anlayıştır. TOD,...

Hızla değişen dünyamızda öğretmenlik…

21. Yüzyıl geldi ve büyük bir hızla toplum yaşamı ...

Öğrencilerinizi harekete geçirebileceğin…

Seni ne motive eder? Kendimize belki de sormamız g...

Öğrenci merkezli ölçme-değerlendirme

Eğitim dünyamızda belki de en çok sınavlardan ve s...

Öğrencilerde üst biliş geliştirmek için …

Yeni bir döneme başlarken sınıflarda öğrenmenin ka...

Değerler eğitimi mi yoksa değerleri olan…

Kayhan Karlı, Şura'da tartışma konusu olan Değerle...

Dönüşümlü düşünme (2)

Aslında yaşamın içinde çok ihtiyacımız olan “Dönüş...

Dönüşümlü düşünmenin sınıflandırılması

Kayhan Karlı yazdı: Dönüşümlü düşünmenin sınıfland...

Sınıflarda üst düzey düşünme becerilerin…

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girdiğimiz bu ay...

Demokratik Toplum ve Eğitim

Bu yazıyı yazmak benim için oldukça zorlayıcı oldu...

21. yüzyılın okulu için yeni bir pozisyo…

Öğretmenlik mesleğinde deneyimin önemi, gerçekten ...

Son 10 yılda eğitimde neler yaşandı?

Artı eğitim’in onuncu yılına ulaşmış olmak gerçekt...

Meslektaş Çemberinde kendi çayını demle.…

Geçtiğimiz günlerde edsurge sitesinde bir yazıyı o...

Merak ve soru sorma becerileri…

Geçtiğimiz aylarda bir okulda öğrenme yoldaşlığı y...

Eğitimde İnovasyon yani Eğitinovasyon…

Son yıllarda inovasyon hakkında neredeyse tüm sekt...

Flipped Classroom yani Tersyüz Sınıflar

Ken Robinson kendisiyle yapılan bir röportajda ¨öğ...

Yaratıcı Düşünme Eğitimi...

Birçok ülke, okullarının yaratıcı düşünmeye verdiğ...

Okul temelli, iş ile bütünleşik mesleki …

Son dönemde pek çok ortamda okulda koçluk ve öğret...

Öğrencilerinize öğrenme yoldaşlığı yapab…

Yıllar içinde pek çok bilim insanı nasıl öğreniyor...

Öğretmenler Günü ve Ötesi…

Her yıl bu dönemde öğretmenler hatırlanır, yazılar...

Öğrencinin öğrenmesini geliştirmek için …

Son yıllarda eğitimcilerle her düzeyde çalışmaları...

Yeni liderlik...

Geleneksel liderler ve geçmişin liderliği 21. Yüzy...

Okullar için ‘özdeğerlendirme’ kriterler…

Bu ay  Özel Okulların özdeğerlendirmesi hakkı...

‘Karar almak aslında bir vazgeçmedir, te…

"Üniversite adayları, tam şu günlerde tercih liste...

ÖRAV’a ‘siyasi linç’ mi uygulanıyor?

Bu yazımda, uzun süredir yazmakta olduğum köşemi k...

Düşünme becerilerini artıran öğrenme ort…

Onca kalabalığın ve koşuşturmanın içinde kendi dün...

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek m…

Sınıfı Yönetmek mi? Öğrenmeyi Yönetmek mi? Öğ...

Okul neden değişecek!

Önümüzdeki yıllarda okul ve öğrenme süreçlerinin b...

Öğrenme ortamları tasarım mühendisi olar…

Bilgeliği üç yolla öğrenebiliriz; ilki yansıtma ki...

Eğitimde teknoloji entegrasyonunda öğret…

Etkili öğretmenler öğrencilerinin ilgisini çekmek ...

Türkiye Özel Okullar Birliği Eğitim Semp…

Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Özel Okullar ...

Ödev ve Motivasyon; Ev ödevinde işe yara…

Günümüzde pek çok öğrenci ev ödevi olarak verilen ...

Etkin Öğrenme...

Etkin öğrenme, hem öğretmenlerin hem de öğrenenler...

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrend…

Öğretmenin Sınırı Yok Projesinden Öğrendiklerimiz....

Sorular mı? Cevaplar mı?

“İyi öğretme sanatı, öğrencilerin ne olduğunu bild...

Mesleki Gelişimin sınıflara ve öğrenci b…

Son yıllarda okullarda meslektaşlarımızla yaptığım...

2050’ye Doğru Eğitim Sistemimiz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) rakamlarına göre,...

2030 Yılının Çalışanları Okullu Oluyor…

Bu yıl 4+4+4'le okula ilk adımını atan minikler 20...

Öğretmene Bonservis ve Sınav…

Eğitimcilerin tatilde oldukları Ağustos ayında yin...

Eylül 2011’den Eylül 2012’ye Bakış…

Bir eğitim yılını daha geride bıraktık. Tartışmala...

Öğrenme ve Liderlik Üzerine

Öğrenme ve Liderlik Enstitüsü’nün Gerekçesi ve Yap...

Öğretmenleri kim eğitecek?

Son günlerde herkes öğretmenlerin yetersizliği ve ...

Öğretmenin, öğrenci başarısına katkısı n…

Yeni Zellanda Auckland Üniversitesi’nde eğitim pro...

Bir öğretmeni büyük öğretmen yapan nedir…

“Her gerçeğin dört köşesi vardır. Bir öğretmen ola...

Ya bütün şıklar yanlışsa? Sokrat hizmet …

Öylesine bir dönem yaşıyoruz ki çocuklarımız maruz...

Kayhan Karlı: Dijital bilgelik yolculuğu…

Ocak ayının son haftasında Türkiye Özel Okullar Bi...

Mesleki Gelişim ama NASIL?

Bugünlerde pek çok kişi eğitim ile ilgili sorunlar...

Öğrenme yoldaşı kimdir?

Öğrenme yoldaşlığını, meslektaşların birlikte çıka...

Cumhuriyetin 100. yılında öğretmen profi…

Bu yıl okula başlayan yedi yaşındaki çocuklarımız ...

Bilmek, öğrenmek ve anlamak

Bugünlerde eğitimciler okulları ve kendilerini yen...

Okul ve öğrenme

Eğer öğrencilerimizi hayatlarının geri kalanı için...

Kayhan Karlı - Öğretmen Akademisi

Kayhan Karlı Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi Kurucusu


Egitimtercihi.com
5846 Sayılı Telif Hakları Kanunu gereğince, bu sitede yer alan yazı, fotoğraf ve benzeri dokümanlar, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz. Bilgilerin doğru yansıtılması için her türlü özen gösterilmiş olmakla birlikte olası yayın hatalarından site yönetimi ve editörleri sorumlu tutulamaz.